Prepoznali smo važnost iskorištavanja EU fondova, okupili tim mladih i sposobnih ljudi koji donose u Petrinju EU novac, i po tome smo među najuspješnijim gradovima u Hrvatskoj. Danas je Petrinja grad projekata koji se realiziraju, cijeli grad je veliko gradilište

Zahvaljujući EU projektu revitalizacije gradova stradalih u Domovinskom ratu kroz kojeg je dobila 180 milijuna kuna, proračun Grada Petrinje za iduću godinu najveći je dosad. No, i bez tog projekta, Petrinja je izuzetno uspješna u povlačenju novca iz fondova. Kako im to uspijeva, što to znači za Grad i građane, te koji su projekti koje planira realizirati u idućoj godini, objasnio nam je gradonačelnik Darinko Dumbović.

G. Dumbović, kraj godine je vrijeme podvlačenja crte i rezimiranja učinjenog u prethodnom razdoblju. Koliko ste Vi zadovoljni onim što ste napravili u Petrinji i što smatrate najvažnijim?

– Ovdje se stvarala domovina Hrvatska i ovdje smo platili veliku cijenu, ali nakon više od dva desetljeća uspjeli smo pokrenuti grad. Prepoznali smo važnost iskorištavanja sredstava Europske unije. Sa svojim skromnim proračunom to nikako ne bi mogli. Okupio sam tim mladih i sposobnih ljudi koji danas suvereno vladaju gradivom apliciranja na EU fondove, pripremaju projektnu dokumentaciju i donose u Petrinju EU novac. Upravo smo svečano otvorili radove na izgradnji komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni „Mošćenica – Poljana“ u Petrinji, vrijedne preko 27 milijuna kuna, od čega će se 24,7 milijuna kuna infrastrukturnih radova financiratisredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u omjeru Europski fond za regionalni razvoj 85%, drugi nacionalni izvori 15%. Poduzetnička zona Mošćenica – Poljana sastoji se od 20 građevnih parcela ukupne veličine 72.091,70m2 te 5 dodatnih čestica za izgradnju komunalne infrastrukture. Cjelokupan projekt koji pored radova te stručnog i projektantskog nadzora istih obuhvaća i provođenje edukacija za poduzetnike, aktivnosti promidžbe i vidljivosti, upravljanja projektom te financijske revizije ugovora, trebao bi biti dovršen do kraja 2019. godine. Cilj projekta je osigurati uvjete za razvoj i povećanje gospodarske aktivnosti unaprjeđenjem poduzetničke infrastrukture u gradu Petrinji. Izgradnjom komunalne infrastrukture, stvorit će se aktivna i funkcionalna poslovna zona koja će potaknuti razvoj gospodarstva grada Petrinje te stvoriti nova radna mjesta i smanjiti stopu nezaposlenosti. Projekt će doprinijeti povećanju kvalitete života građana i povećanju njihove kupovne moći, odnosno dovest će do poboljšanja društveno-gospodarskih i životnih uvjeta u Petrinji. Potpuno opremljena zona s komunalnom infrastrukturom olakšat će početak poslovanja poduzetnicima koji su otkupili parcele u Zoni te omogućiti stvaranje novih radnih mjesta, tvrtke su svoju namjeru iskazale kroz poslovne planove, te njihovi planovi govore o zapošljavanju ukupno 234 osobe, 159 osoba u prvoj fazi i 75 osoba u drugoj fazi širenja.

Osim infrastrukturnih projekata, Grad Petrinja je izdvojio i značajna sredstva za provedbu dvije grant sheme, odnosno za dva otvorena poziva, jedan je namijenjen poduzetnicima a drugi društvenom sektoru. Ukupna vrijednost dva poziva iznosi 40 mil kuna.

Koji su projekti ključni u idućoj godini, što građani mogu očekivati da će se raditi i graditi u Petrinji?

– Danas je Petrinja grad projekata, ali ne onih koje obećavamo, već onih koji se realiziraju. Cijeli grad jedno veliko gradilište. U tijeku su radovi na EU projektu

„Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture Aglomeracije Petrinja“ kojeg je ukupna

vrijednost 431.152.849,40 kuna, a obuhvaća rekonstrukciju 56 km vodoopskrbne mreže, 79 km izgradnje nove i rekonstrukcije postojeće kanalizacije, 17 novih crpnih stanica, 5 retencijskih bazena, gradi se uređaj za pročišćavanje voda, a rekonstrukcijom kućnih priključaka na vodoopskrbnom sustavu bit će obuhvaćeno oko 4.800 kućanstava. Svemu je prethodilo ishođenje 22 građevinske dozvole, rješavanje1680 gruntovnih čestica i aplikacijski paket od 1351 stranice kojeg je morala odobriti Europska unija.

Kao rezultat sudjelovanja u Programu integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima izradili smo Intervencijski plan Grada Petrinje u kojem se nalaze razvojni projekti grada Petrinje koji će se provoditi do 2023. Ukupna vrijednost projekata u Intervencijskom planu iznosi 205.844.300,00 kuna. Već sada Grad Petrinja ima gotovih i ishođenih lokacijskih dozvola u vrijednosti od cca 70 mil kuna.

Za što ćete najviše izdvajati u idućoj godini, ima li prostora za povećanje sredstava namijenjenih direktno građanima?

– U idućoj godini ćemo, kao i dosad, nastaviti izdvajanja za poljoprivredu, jer je Grad Petrinja, kao što zasigurno znate, prošle godine izdvojio najviše sredstava iz svog proračuna upravo za taj sektor. Osim toga zahvaljujući sredstvima iz EU fondova, velik dio sredstava je namijenjen poduzetnicima i društvenom sektoru.

Da, po istraživanju gradonačelnik.hr-a Petrinja je Grad koji je u proteklom mandatu najviše izdvojio za subvencije poljoprivrednicima. Na koji način im pomažete i kakvi su efekti na gospodarsku sliku grada?

– Mi zaista možemo s ponosom reći kako ulažemo velike napore u razvoj ruralnih dijelova našega grada, pomažemo našim OPG-ima i poljoprivrednicima, ne samo poticajima, već i na brojne druge načine. Nedavno je otvorena tzv. Zelena kuća u kojoj priliku imaju plasirati svoje proizvode proizvođači poljoprivrednih proizvoda, na ovaj im je način omogućeno lakše plasiranje proizvoda na tržište ali im se pomaže i u promociji istih. Kroz projekt Agri Urban financiran iz URBACT programa, razvija se Integrirani akcijski plan u sektoru poljoprivredne proizvodnje hrane kako bi definirao daljnji razvoj navedenoga sektora te kako bi se konkretnim mjerama i projektima pomoglo u razvoju poljoprivrednicima.

Hoćete li šta mijenjati u sustavu mjera i poticaja za poduzetnike? Koliko ste zadovoljni dosadašnjim mjerama i njihovim efektima?

– Osim već spomenutih otvorenih poziva, Grad Petrinja će poticati razvoj poduzetništva i davati potpore za zapošljavanje i razvoj poduzetništva koje će biti financirane iz EU fondova. Tako će se povećati i iznos potpora za zapošljavanje, ali i brojni drugi poticaji.

Većina hrvatskih gradova, pa tako i Petrinja, već niz godina bilježi pad zaposlenosti, a posljedica je masovno iseljavanje. Na koji način se Vi borite protiv ovih negativnih trendova i mogu li se oni u dogledno vrijeme preokrenuti?

 Od ukupno 205 mil kuna koje su nam na raspolaganju iz Intervencijskog plana odnosno dva EU fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda, više od 70 mil kuna je namijenjeno razvoju poduzetništva. Također, tu su i sredstva koja smo namijenili društvenom sektoru, a kojima će se posredno doprinijeti povećanju zaposlenosti kroz socijalno poduzetništvo te rad u udrugama.

Kakva je demografska situacija i slika Petrinje? Na koji način i koliko uspješno se borite protiv negativnih trendova i iseljavanja, posebno mladih?

Demografska situacija i slika Petrinje je poput većine drugih gradova RH u kojima se osjeća pad nataliteta: to se očituje u smanjenom broju zahtjeva za potporu za novorođenčad u protekloj i ovoj godini, ali i u smanjenom broju učenika osnovnih škola upisanih u petrinjske OŠ (u lipnju/srpnju 2016. imali smo 100 učenika više nego u isto vrijeme ove godine). Protiv negativnih trendova borimo se i nadalje osiguranim sredstvima u iznosu od 1.000 kuna za svako novorođeno dijete, osiguranjem plaće za dva učitelja u produženom boravku u OŠ „Dragutina Tadijanovića“, besplatnom školskom kuhinjom za djecu korisnika zajamčene minimalne naknade, suradnjom sa Gradom Zagrebom u osiguranju besplatnih udžbenika za sve učenike petrinjskih osnovnih škola, uz pomoć Grada Zagreba osiguravamo besplatno ljetovanje socijalno ugroženoj djeci ( osnovna škola), financiramo Savjetovalište za djecu, adolescente i obitelj koje osigurava besplatnu pomoć djeci i obiteljima iz područja koje pokriva, povećava se svake godine broj stipendija studentima, realiziran je projekt energetske učinkovitosti u objektu Gradskog dječjeg vrtića, osiguran je dodatni prostor za vrtić, izgrađena i uređena su nova dječja igrališta, Grad financira klizalište, novo kino, skijalište sa školom skijanja u Hrastovici.

Ima li u proračunu za iduću godinu prostora za neke nove pronatalitetne mjere i poticaje obiteljima i mladima?

– U proračunu za iduću godinu povećali smo iznos za nove stipendije studentima, te ćemo i nadalje ulagati u uređenje kapaciteta dječjeg vrtića i u prigradskim dijelovima Petrinje (Češko selo), a u planu je i izgradnja nove sportske dvorane.

MEĐU NAJUSPJEŠNIJIMA PO KORIŠTENJU EU FONDOVA

Koliko ste zadovoljni količinom EU projekata koje ste uspjeli dosada ostvariti i koje smatrate najbitnijima za građane Petrinje?

– Petrinja je jedan od najuspješnijih gradova kada je riječ o povlačenju sredstava iz EU fondova. Iz Kohezijskog fonda financirana je tzv Aglomeracija, odnosno projekt izgradnje vodovodne mreže i kanalizacije na području grada, riječ je o projektu vrijednosti od oko 400 mil kuna. Osim toga po povlačenju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost smo prvi u Hrvatskoj. Na taj smo način između ostaloga energetski obnovili i gradski vrtić, za što je ukupna investicija 5 milijuna kuna, a osim energetske obnove obuhvaća i obnovu unutarnje stolarije, dječjeg igrališta, garderobe…Svakako treba spomenuti i Intervencijski plan koji je započeo s provedbom, a koji je sastavljen od projekata ukupne vrijednosti 205 mil kuna. Iako manji iznosom, URBACT III projekti City centar doctor i Agri Urban su vrijedni pažnje zbog njihove važnosti u europskim okvirima, kao i zbog činjenice da je grad Petrinja jedan od rijetkih gradova iz Hrvatske koji je uključen u URBACT program, a još ih je manje, odnosno uz Petrinju samo još Šibenik koji sudjeluju u više od jedne mreže.

 

Posljednjih godina sve se više ulaže u pametne projekte, pa tako i Vi. Koliko je Grad Petrinja ‘pametan’ i koje biste projekte istaknuli kao najkorisnije?

– Grad Petrinja svakako nastoji usmjeriti svoj razvoj ka budućnosti u smislu tehnologije i društvenoga razvoja. U tom smislu smo prepoznali ideju pametnih gradova, te smo sredstvima EU fondova kupili pametne klupe kada smo ove godine uređivali gradsko kupalište. Napredujemo u smislu transparentnosti, sjednice GV prenosimo uživo videom, naša službena stranica omogućuje direktnu komunikaciju između građana i gradskih tijela,što je omogućeno i posebnim dijelovima web stranice; e – redar, e – referendum. Planiramo kroz projekte iz Intervencijskog plana doprinijeti održivom razvoju primjenjujući nove i ekološki prihvatljive tehnologije.

Imate li u pripremi neke nove pametne projekte?

– Svakako, u brojnim projektima iz Intervencijskog plana koristit ćemo pametne tehnologije (geotermalni izvori za grijanje i hlađenje prostorije, fotonaponske ćelije i sl.)

Kako biste danas ocijenili kvalitetu života u Petrinji i gdje vidite najviše prostora za napredak?

– Petrinja je mali grad koji iza sebe ima tešku i potresnu priču, ali isto tako Petrinja je Grad sa srcem koji gleda ka budućnosti. Dobili smo priliku koju nećemo propustiti i koja će Petrinju učiniti prepoznatljivom na nacionalnoj razini kao grad mogućnosti, zdravog i čistog okoliša, siguran grad za svakog pojedinaca, obrazovan grad brojnih mogućnosti. (gradonačelnik.hr)