Grad Biograd se svrstava među najrazvijenija turistička središta Zadarske županije, a svoje gospodarstvo temelji na turizmu, poljoprivredi i ribarstvu. Ujedno je jedan od hrvatskih gradova koji se izdvajaju uspješnim povlačenjem sredstava iz EU fondova što je rezultiralo društvenim i gospodarskim procvatom. Gradu Biogradu je u 2018. godini odobren iznos od 102 milijuna kuna koji su sufinancirani od strane EU fondova i RH.

O projektima i mjerama kojima je u proteklih godinu i pol dana gradska uprava Biograda na moru radila na podizanju kvalitete života i standarda građana, te razvoju gospodarstva, kao i planovima za iduću godinu, razgovarali smo sa gradonačelnikom Ivanom Knezom.

G. Knez, u Biogradu na moru upravo počinje izgradnja Poduzetničkog inkubatora vrijednog 38 milijuna kuna. Što od njega očekujete, što će on značiti za gospodarstvo Vašega grada?

– Izgradnja Poduzetničkog inkubatora će doprinijeti održivom rastu poduzetništva i radnih  mjesta, posebno za mlade i nezaposlene osobe. Naime, poduzetnički inkubator je istinska “majka kvočka” za sve nove poduzetnike i sve one tzv.  stare poduzetnike, a koji imaju novi proizvod.

Poduzetnički inkubator je mjesto na kojem će se rađati i stvarati novi  poduzetnici. Inkubator ima za cilj olakšati poslovanje novim poduzetnicima i potaknuti otvorenje novih radnih mjesta. Gospodarstvenicima sa  šireg biogradskog području osigurat će svu potrebnu podršku. Zgrada  ima bruto 3.000 metara četvornih na tri etaže. U zgradi će se smjestiti  strojarska radionica Srednje škole Biograd gdje će se održavati praktična nastava. Imat ćemo sektor ugostiteljstva gdje će biti opremljena kuhinja koja će biti u prijepodnevnim satima na  raspolaganju Srednjoj školi, a u poslijepodnevnim satima ostalim OPG-ovima.

Kakva je inače poduzetnička slika grada, koliko je tu po Vama još prostora za rast i razvoj i u kojim područjima?

– Grad Biograd na Moru je kroz detaljne planove uređenja prostora formirao poduzetničke zone i time potaknuo razvoj gospodarstva na području grada, riješio prostorne probleme poduzetnika, omogućio razvoj, te poticao nova zapošljavanja. Grad Biograd u potpunosti podupire rast i razvitak poduzetnika, naročito malih poduzetnika pa im pomažemo kroz povoljne zakupe, zemljišta u poduzetničkim zonama, prodaju i koncesiju .

Prostora za rast i razvoj uvijek ima kako u turizmu tako i u ostalim gospodarskim granama.

Kojim mjerama potičete poduzetništvo i privlačite investicije?

– Grad Biograd na Moru ciljano planira i ulaže u neposredni gospodarski razvoj ulaganjem u infrastrukturu te time stvara preduvjete za značajniji gospodarski rast i razvoj.

Posebno uređeni građevinski prostori kao poduzetničke zone opremljene sa cjelokupnom prometnom, komunalnom i energetskom infrastrukturom prihvatljiv su model i osnova za dinamičan gospodarski razvoj . Poduzetnici u takvim prostorima sa sigurnošću mogu izvoditi svoj investicijski razvoj (izgradnja i opremanje gospodarskih objekata) jer su u zonama osigurani svi preduvjeti za građenje. Gradsko vijeće Grad Biograda na Moru je mjerom o smanjenju komunalnog doprinosa za Industrijsku zonu i Komunalno-servisnu zonu Bučina također doprinijelo poticanju poduzetništva i privlačenju novih investicija. Tako za Industrijsku zonu I1 za građevine visine etaže do 3 metra određuje se vrijednost komunalnog doprinosa u iznosu od 28,00 kuna po m3, dok se za građevine visine etaže preko 3 metra obračunava u iznosu od 50% odnosno u iznosu od 14,00 kuna po m3. Za građevine u Komunalno-servisnoj zoni Bučina za za građevine visine etaže do 3 metra određuje se vrijednost komunalnog doprinosa u iznosu od 50,00 kuna po m3, dok se za građevine visine etaže preko 3 metra obračunava u iznosu od 50% odnosno u iznosu od 25,00 kuna po m3. Uređenim gospodarskim zonama i poticajno potpornim mjerama razvoja gospodarstva stvara se dobra poduzetnička klima, brži razvoj postojećeg gospodarstva, privlačenje poduzetnika iz okruženja, a prostori za stanovanje potpuno su oslobođeni poduzetničkih i industrijskih aktivnosti.

Planirate li u proračunu za 2019. neke nove mjere i poticaje?

– U proračunu za 2019. godine ne planiramo neke nove mjere i poticaje, jer smatramo da su postojeće dostatne.

Grad Biograd na moru jedan je od tek devet hrvatskih gradova s pozitivnim prirodnim prirastom, a bilježite i porast broja učenika. Koliko ste Vi zadovoljni demografskom slikom grada?

– Grad Biograd provodi kvalitetnu demografsku politiku kroz niz mjera koje provodimo iz godine u godinu. Za jedan grad najvažnija je zaposlenost i kvaliteta života, a Biograd konstantno ulaže sve napore na unaprjeđenju istoga.

Grad Biograd daje novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, za prvo novorođeno dijete 1.000,00 kuna, za drugo 3.000,00 kuna i za treće i svako sljedeće 5.000,00 kuna. Grad subvencionira dječji vrtić Biograd sa 80%, roditelji za prvo dijete plaćaju 700,00 kuna, za drugo dijete 280,00 kuna, a treće i svako sljedeće je besplatno. U našem Dječjem vrtiću Biograd integrirani program ranog učenja engleskog jezika je besplatn za svu djecu od 3-7 godina.

Grad je osigurao pomoć za nabavku udžbenika u iznosu od 700,00 kuna za sve učenike Osnovne škole Biograd. Osim toga Grad ima i program dodjele stipendije redovnim studentima u iznosu od 700,00 kuna mjesečno. Grad Biograd građanima slabijeg imovinskog stanja sufinancira troškove stanovanja te financira troškove prijevoza za djecu s posebnim potrebama.

Hoće li u novom proračunu biti nekih promjena na ovom planu?

– Promjena na tom planu neće biti.

Kako stojite s EU fondovima, jeste li zadovoljni količinom novca, odnosno brojem projekata koje ste realizirali, što kažu brojke?

– Grad Biograd se svrstava među najrazvijenija turistička središta Zadarske županije, a svoje gospodarstvo temelji na turizmu, poljoprivredi i ribarstvu. Ujedno je jedan od hrvatskih gradova koji se izdvajaju uspješnim povlačenjem sredstava iz EU fondova što je rezultiralo društvenim i gospodarskim procvatom. Gradu Biogradu je u 2018. godini odobren iznos od 102 milijuna kuna koji su sufinancirani od strane EU fondova i RH. To su redom Poduzetnički inkubator, Revitalizacija i povezivanje atrakcija PP Vransko jezero TIC, Centar za održivi aktivni turizam Biosfera, Reciklažno dvorište, Energetska obnova sportskog objekta NK Primorac, Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića, Nije mi teško – zajedno za čisti okoliš i očuvanu prirodu, Izgradnja i opremanje Centra za socijalnu skrb, a u pripremi je projekt „Razvoj vodoopskrbe odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Biograd na Moru-Pašman-Tkon“ u vrijednosti od 800 milijuna kuna.

Koji su ključni EU projekti koje ste realizirali u proteklom periodu, a koje planirate u narednome?

– Ključni projekti koje smo realizirali su kanalizacijski sustav, nadogradnja Srednje škole Biograd sa dvoranom, Izgradnja dječjeg vrtića na Kosi Zapad, Pročišćivać otpadnih voda, Heliodrom, Popločavanje ulica u staroj jezgri i izgradnja Trga Brce.

Kakav će biti proračun za 2019., hoće li biti značajnijih promjena u odnosu na ovu godinu?

– Značajnijih promjena u odnosu na ovu godinu neće biti, međutim planira se realizacija projekata koji se nisu uspjeli realizirati u tekućoj godini i realizacija novih projekata, te se planira kreditno zaduženje zbog pokrivanja troškova izgradnje Reciklažnog dvorišta dok ne budu doznačena sredstva iz EU fondova i RH. Proračun će iznositi 202 milijuna kuna.

Koji su ključni projekti koje planirate, što građani mogu očekivati?

– Projekti na kojima se radi ili oni na kojima se počinje raditi jesu redom: gradnja i rekonstrukcija pučkog otvorenog učilišta s multimedijskom dvoranom i kinom; kanalizacijskog sustava; golfski tereni zagrebačke tvrtke VMD; Gradska ribarnica; Ribarska luka; Trajektna luka; Grad planira i druge, nove ideje za koje projekti već postoje, ali sve u svoje vrijeme…

I na kraju, koliko ste zadovoljni rezultatima u prvih i pol godinu dana ovoga mandata? Jeste li ostvarili sve što ste realizirali i što bi istaknuli kao ključno?

– Otkada su građani dali povjerenje meni i mome timu naš cilj je da Biograd postane grad po mjeri čovjeka, da nije samo turistički grad u kojem će se živjeti tri mjeseca koliko je trajala turistička sezona, već da bude u punom smislu te riječi – Srce Jadrana! Osigurali smo uvjete za gospodarenje, zaštitu i upravljanje kroz prostorne planove i zemljišno knjižnu obnovu čime zapravo ostvarujemo uvjete za društveni i gospodarski razvoj, gradnju i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara. Neke rezultate možemo vidjeti kroz razne dobivene projekte od strane EU, manifestacije koje su ucrtale Biograd na svjetskoj mapi turizma, povećanje broja noćenja,… grad će u budućnosti nastaviti sa realizacijom novih projekta koji će osigurati i financijsku održivost tako da vidljive rezultate očekujemo u skoroj budućnosti. Napredak i razvoj uvijek iziskuju vremena, jer ništa kvalitetno i dobro nije učinjeno preko noći. (gradonačelnik.hr)