Jaska je danas veliko gradilište – provodimo najveće kapitalne projekte na kojima se radilo nekoliko godina. Isto tako, Jaska sve više postaje moderan europski gradić u kojem je ugodno i lijepo živjeti, jer nadomak smo Zagreba, a očuvane prirode, mjesto jeftinijeg i mirnijeg života. Pred nama su novi izazovi podizanja standarda života svih naših sugrađana, jer trudimo se biti grad po mjeri svake obitelji, kaže gradonačelnik Novosel

Grad Jastrebarsko postaje sve poželjnije mjesto za život mladih obitelji. Blizu je glavnome gradu, a opet manji i mirniji. Usto, da se obitelji zadrži Grad nudi niz poticaja za djecu predškolske dobi i školarce, te stvara infrastrukturu prilagođenu obiteljima. Poticaji se daju i tvrtkama unutar za Grad važne zone Jalševac, a gospodarski rast omogućio je stopu nezaposlenosti upola manju od prosjeka Hrvatske. Grad je izrazito okrenut budućnosti, pa se velika pažnja posvećuje projektu Pametnog grada. Prvi su u Zagrebačkoj županiji po iskoristivosti novca iz fondova EU, pa trenutno provode sedam projekata ukupne vrijednosti 186,3 milijuna kuna. O projektima i mjerama kojima podižu standarde i privlače mlade razgovarali smo sa gradonačelnikom Zvonimirom Novoselom.

G. Novosel, u proračunu su nedavnim rebalansom povećani rashodi za nove projekte. Koje?

– Najvažniji razlozi za donošenje prve izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu su potreba raspodjele viška prihoda poslovanja ostvarenog u 2018. godini sukladno namjenama izvora financiranja iz kojih potječe, kao i potreba za uvrštenjem novih projekata u Proračun, a za koje je ostvareno sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova (Pilot program „Dobri gradovi“, Projekti razvoja pametnog grada, Program WiFi4EU i Izgradnja zajedničke osnovne i zelene infrastrukture u Gospodarskoj zoni Jalševac). Trenutačno je prijavljeno pet EU projekata, za jedan projekt je donesena Odluka o financiranju, dok je njih sedam u provedbi, a jedan je završen.  Među prijavljenima su Izgradnja zajedničke osnovne i zelene infrastrukture u GZ Jalševac u Gradu Jastrebarskom (izgradnja ceste T2- T3), projekt vrijedan oko 6,4 milijuna kuna i u tijeku je donošenje Odluke o financiranju. Zatim projekt  Cross border cooperation in term of climate changes risk prevention vrijedan oko 732 tisuće eura, pa obnova i  revitalizacija dvorca Erdödy u Jastrebarskom, projekt vrijedan oko 73,6 milijuna kuna, rekonstrukcija vatrogasnog doma u naselju Čabdin, vrijednosti 1,6 milijuna kuna te rekonstrukcija mjesnog groblja Domagović, vrijednosti 2,6 milijuna kuna. Projekt izgradnje dječjeg igrališta u naselju G. Reka u vrijednosti od gotovo 284 tisuće kuna je odobren i donesena je odluka o financiranju. Među projektima u provedbi su Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko vrijedan oko 169,3 milijuna kuna, pa projekt Rekonstrukcije postojeće i izgradnja nove NC 1102 u naselju Čabdin vrijedan 2,1 milijuna kuna, JobCollege SAVA vrijedan milijun kuna, Baština Jaske i Črnomlja također može biti “cool” – za sve (kulTura) u vrijednosti 1,3 milijuna eura, pa projekt JArecikliram vrijedan 591, 8 tisuća kuna,  WiFi4EU – promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama projekt je vrijedan 15 tisuća eura, Zaželi u Jastrebarskom 3,2 milijuna kuna, zatim energetska obnova zgrade Glazbene škole Jastrebarsko u vrijednosti 1,7 milijuna kuna te projekt Dobri gradovi ukupne vrijednosti 90 tisuća kuna za poticanje društveno-ekonomskog razvoja u lokalnim zajednicama.

Vodeći ste u Zagrebačkoj županiji po prijavljenim projektima i povučenom novcu iz EU. Koji su to najbitniji projekti za grad?

– Da, Grad Jastrebarsko je u razdoblju od 2015. – 2018. godine najuspješniji grad po prijavljenim projektima i dodijeljenim sredstvima. Od bitnijih projekta izdvajamo projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Jastrebarsko, a koji uključuje dogradnju sustava vodoopskrbe, dogradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje otpadnih voda, kao i pročišćavanje otpadnih voda na cijelom području grada. Gradi se 50-tak kilometara kanalizacije i tri nove vodospreme koje će poboljšati vodoopskrbni sustav. Uz to, pred ugovaranjem je i početak izgradnje pročistača otpadnih voda. Zatim valja izdvojiti projekt prekogranične suradnje“kulTura” gdje nam je partner Općina Črnomelj iz Slovenije, pa  projekt #JArecikliram .. Nadamo se i skoroj obnovi dvorca Erdödy koji smo prijavili na natječaj u okviru Urbane aglomeracije Zagreb, (ITU – integrirana teritorijalna ulaganja) jer je ovo prvi natječaj koji omogućuje potpunu obnovu dvorca i njegovo stavljanje u funkciju.

Kolika je iskoristivost novca iz EU fondova u brojevima?

– Ukratko, da rezimiramo uspješnost povlačenja EU novca: u predpristupnom razdoblju (2007- 2013) provedena su tri projekta ukupne vrijednosti 16 milijuna kuna. Trenutno se provodi sedam projekata ukupne vrijednosti 186,3 milijuna kuna, od čega je 182 milijuna kuna vrijednost EU projekata u kojem je nositelj Grad Jastrebarsko odnosno trgovačko društvo u vlasništvu grada. Nadalje, za odobreni projekt u travnju ove godine, vrijednosti 284 tisuće kuna, očekuje se potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Ukupna vrijednost prijavljenih EU projekata koji su u fazi administrativne kontrole odnosno ocjenjivanja iznosi 89,6 milijuna kuna. Također, pripremamo i neke nove projekte koji će tijekom 2019. i 2020. biti spremni za prijavu. Mislim da to dovoljno govori o tome koliki naglasak stavljamo na povlačenje bespovratnih sredstava iz Europske unije.

Radi se i na energetskim obnovama zgrada, kolika se ušteda očekuje?

– Krajem prošle godine energetski je obnovljena Glazbena škola Jastrebarsko, a napravljeni radovi omogućit će  minimiziranje gubitaka energije odnosno uštedu energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije prije provedbe projekta. Projekt vrijedan oko 1,8 milijuna kuna učenicima i djelatnicima škole osigurati će kvalitetnije uvjete za rad. Također, Zagrebačka županija je europskim novcem prošle godine na području grada Jastrebarskog energetski obnovila prostorije Područne škole Desinec, a proteklog mjeseca su završili i radovi na energetskoj obnovi Doma zdravlja, Ispostava Jastrebarsko.

Unutar županije davat će se novac za projekt Pametni gradovi, vaš je grad po tom pitanju već dosta napredovao… Koje biste projekte izdvojili?

-„E-ceste Online“ – Grad Jastrebarsko obuhvaća površinu od 226,5 km² te više od 250 km nerazvrstanih cesta kojima upravlja, stoga je sam proces upravljanja i održavanja cesta bio dugotrajan i neefikasan. Osnovni cilj projekta koji je započeo 2014. godine bio je kvalitetnije rješavanje problema građana u svakodnevnom radu te uspostava efikasnog sustava upravljanja i održavanja nerazvrstanih cesta. Dakle, uspostavljen je moderni WebGIS sustav dostupan svim dionicima, ne samo putem računala, već i putem mobilnih uređaja, koji ima vrlo jednostavan pristup informacijama te je namijenjen širem broju korisnika. I dalje nadograđujemo WebGIS sustav novim rješenjima, odnosno modulima. Želja nam je i „otvoriti“ dijelove sustava građanima, kako bi i oni mogli pomoću pametnih mobilnih uređaja prijaviti komunalne probleme koje imaju, pratiti u kojoj su fazi te koliko je u njih uloženo. Svakodnevnim korištenjem sustava za održavanje komunalne infrastrukture postignuto je brzo i učinkovito komuniciranje više službi istodobno, ubrzana je provedba procesa više od 50 % u odnosu na prijašnji način funkcioniranja, lakše je odrediti prioritete u radovima, odnosno odrediti koje prometni i dr. probleme je potrebno prije odraditi ili riješiti, te se na taj način znatno povećava efikasnost usluga prema građanima.

Nadalje, Grad Jastrebarsko uspostavio je komunikaciju između lokalne uprave, građana i organizacija civilnog društva putem projekta INFO JASKA – inovativnog medija dostupnog svima postavljenog na oko 30 lokacija koji je ujedno i uvelike smanjio troškove oglašavanja udrugama na područja Grada, a uz brigu o čišćem okolišu aktualne informacije postale su dostupne svima. Zatim, aplikacija E – sjednice, pa „Pametna garaža za e – bicikle“ …

Donijeli ste i Strategiju razvoja pametnog Grada Jastrebarskog za razdoblje do 2024. godine. Koje su njezine ključne odrednice?

– Grad Jastrebarsko je u travnju ove godine donio razvojni dokument, Strategiju razvoja pametnog Grada Jastrebarsko za razdoblje 2019.-2024. Provedba projekata u okviru ovog strateškog dokumenta uključuje primjenu inovativnih rješenja koja se temelje na upotrebi pametnih mreža, snažnijem uvođenju IK tehnologija, internetskom povezivanju objekata, umrežavanju gradskih usluga, smanjenju onečišćenja okoliša te povećanju energetske učinkovitosti. Slijedom toga, Grad Jastrebarsko i u 2019. nastavlja s implementacijom i provedbom pametnih projekata, a od kojih izdvajamo značajnije, i to: instalacija WiFi bežičnih pristupnih točaka na području Grada Jastrebarskog, izrada mobilne aplikacije za biciklističke staze na području Grada Jastrebarskog u turističke i sportsko-rekreativne namjene, i dr.

Veliku važnost ima poslovna zona Jalševac. Kolika je popunjenost? Koje poticaje nudite poduzetnicima i koliko su tamošnje tvrtke pomogle u razvoju gospodarstva grada?

– U Gospodarskoj zoni Jalševac trenutno posluje 25 gospodarskih subjekata s oko 1.000 zaposlenih na površini od cca 67 ha. Ukupna slobodna površina GZ Jalševac namijenjena poduzetnicima za obavljanje poduzetničkih aktivnosti iznosi oko 293,3 ha. Kontinuitet ulaganja u razvoj gospodarske zone Jalševac bio je glavni preduvjet za ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta (cestovna infrastruktura, otkup zemljišta itd.). Važan segment su i gradski poticaji za investitore, točnije komunalna naknada i komunalni doprinos.

Važno je i izdvojiti da imate nisku stopu nezaposlenosti…

– Imamo jednu od najnižih stopa nezaposlenosti, upola manju u odnosu na prosjek Hrvatske. Broj nezaposlenih za mjesec ožujak 2019. na području grada Jastrebarskog je 240, tj. stopa nezaposlenosti: je 3,76 %.

Jasterbarsko postaje sve privlačnije mjesto za život. Koje mjere za mlade obitelji i djecu imate i kakvi su rezultati?

– Da, Jaska je danas veliko gradilište – provodimo najveće kapitalne projekte na kojima se radilo nekoliko godina. Isto tako, Jaska sve više postaje moderan europski gradić u kojem je ugodno i lijepo živjeti, jer . . nadomak smo Zagreba, a očuvane prirode, mjesto jeftinijeg i mirnijeg života. Pred nama su novi izazovi podizanja standarda života svih naših sugrađana, jer trudimo se biti grad po mjeri svake obitelji. Jedan od prioriteta je svakako izgradnja novog dječjeg vrtića. Što se tiče mjera, različitim pronatalitetnim mjerama i boljim uvjetima želi se u Jastrebarsko privući što više mladih obitelji, a najbolji mogući rezultat kvalitetnih pronatalitetnih mjera je kontinuirani ‘baby boom’ u našem gradu što će pak utjecati i na skoru realizaciju projekta dogradnje i rekonstrukcije Dječjeg vrtića Radost u Jastrebarskom, kao i na planiranu izgradnju novog vrtića s ciljem povećanja kapaciteta.

Grad Jastrebarsko, kao Grad prijatelj djece, vodi posebnu brigu o svojim najmlađima, a kako je ulaganje u djecu najbolje ulaganje u budućnost, od 2003. godine roditeljima s prebivalištem na području grada Jastrebarskog iz Proračuna je isplaćeno je više od 6,5 milijuna kuna u svrhu pomoći za opremu novorođenog djeteta. Sufinanciramo i produženi boravak, prehranu, nabavu udžbenika za učenike osnovne škole i troškove prijevoza učenika srednjih škola. Nadalje, Grad provodi i pomaže razne projekte za najmlađe poput Ljetne igraonice, a 2014. godine, u Gornjem Desincu izgrađen je prvi, moderni, niskoenergetski vrtić na području Županije, te su tako mališanima omogućeni kvalitetni uvjeti za odrastanje.

Grad najviše ulaže upravo u predškolski odgoj gdje godišnje izdvaja više od 10 milijuna kuna za redovan rad gradskog vrtića, koji djeluje na više lokacija i brine za oko 600 djece. Od aktualnih demografskih mjera izdvajamo još jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta, pa pomoć  od 2.500 kuna za prvo i drugo dijete, odnosno 6.500 kuna  za treće i svako sljedeće dijete. U 2018. godini isplaćeno je 478.500 kuna za 127 podnesenih zahtjeva U proračunu za 2019. godinu predviđeno je 480.000 kuna za tu svrhu. Izdvajanja za redovan rad DV Radost Jastrebarsko koji djeluje na više lokacija i u kojem je trenutno više od 560 djece, Grad Jastrebarsko je u 2018. godini iz Proračuna izdvojio više od 9 milijuna kuna, a za isto je u Proračunu za 2019. godinu predvidio više od 10 milijuna kuna. Lani je u osnovnoškolskom obrazovanju za produženi boravak, školu u prirodi, darovite učenike i  udžbenike izdvojeno 746 tisuća kuna, a ove je godine predviđeno  641 tisuća kuna u tu svrhu.  Za srednjoškolce i studente – stipendije te prijevoz + pomoći SS Jastrebarsko lani je isplaćeno 429,1 tisuća kuna, a ove predviđeno 415 tisuća kuna. Od ostalih aktivnosti za djecu u proračunu izdvajamo za primjerice Ljetnu i zimsku igraonicu te školu klizanja i hokeja.  (Lidija Kiseljak)