Morali smo uvesti prirez jer smo samo od 2013. godine zbog raznih poreznih reformi izgubili preko 1,14 mil kuna, a zbog novog Zakona o financiranju lokalne samouprave, koji je prošao prvu raspravu u Saboru, izgubit ćemo dodatnih 1, 5 mil kuna, kaže gradonačelnica Marković

S gradonačelnicom Supetra Ivanom Marković razgovarali smo nakon što je Gradsko vijeće donijelo odluku o uvođenju prireza od 10 posto i povećanju komunalne naknade. S obzirom da je Grad Supetar ove godine zabilježio rekordnu turističku sezonu i dosad se uglavnom hvalio pozitivnim financijskim trendovima, ovaj potez mnoge je iznenadio i izazvao je negativne kritike gradske oporbe. Gradonačelnica nam je objasnila zbog čega su morali ići s ovako nepopularnim mjerama.

Gđo Marković, zbog čega ste se odlučili uvesti nove namete, kakva je točno financijska situacija u Gradu Supetru?

– Donošenje ovih Odluka nije bilo jednostavno, ali preuzimanje odgovornosti znači donošenje lijepih, ali i onih manje ugodnih odluka. Na ovaj potez nismo se lako odlučili, ali nakon detaljne analize troškova poslovanja ”hladnog pogona” Grada Supetra i nove porezne reforme na razini države brojke su bili jasne. Samo smo od 2013. godine zbog raznih poreznih reformi, koje je provodila Vlada RH nauštrb lokalne samouprave, izgubili preko 1,14 mil kuna. Također, Grad Supetar će zbog novog Zakona o financiranju lokalne samouprave, koji je prošao prvu raspravu u Saboru, izgubiti dodatnih 1, 5 mil kuna koje su nam godišnje bile na raspolaganju za financiranje kapitalnih projekata.

S druge strane, otvaranje nove dvorane, nove grupe u vrtiću , izgradnja novih 140 rasvjetnih tijela, dodatna izdvajanja za vatrogasce, nova dječja igrališta, javni wc, cjelodnevni rad knjižnice i dr. povećali su rashode održavanja za više od 1,5 mil kn godišnje. Ukupno povećanje rashoda i smanjeni prihodi od poreza uzrokovali su u startu manjak od čak 2,6 mil kn. Dodatan udar je i nova predložena reforma financiranja lokalne samouprave jer će nam biti ukinuto dodatnih 1,5 mil kn….

Osim toga, Grad Supetar bilježi porast dolazaka gostiju u odnosu na 2013. godinu za više od 34%, te održavanje zahtjeva određeni standard što se iz postojećeg iznosa komunalne naknade više nije moglo servisirati. Komunalna naknada se u Gradu Supetru nije mijenjala više od 11 godina te iznos od 0,24 kn po kvadratu više priliči nekom selu u nerazvijenom dijelu naše države nego turističkom Gradu koji mora zadržavati određeni standard.

Što se tiče situacije u Gradu Supetru, ona je stabilna, riješili smo velike dugove i dosta sporova te ovi podaci o tome najbolje govore – 2013. proračun je iznosio 15,5 mil kn (ostvarenje 2012), ukupna pristigla dugovanja po nalazu revizije 21.1 mil kn, pristigla kratkoročna pozajmica u Hypo banci 1 mil kn, na računu blokada od 11 mil kn te sporovi koji su kucali na vrata u iznosu većem od 5 mil kn. Četiri godine kasnije, 2017. proračun je 26,5 (ostvarenje 2016), ukupne pristigle obveze nakon povlačenja sredstava HBOR-a 5 mil kn, nema blokade računa, riješeni i otplaćeni svi sporovi koji su nam prijetili.

Koliko novca ćete uprihoditi od prireza i na što će oni biti potrošeni?

– Od prireza ćemo uprihoditi dodatnih 600-650 tisuća kuna godišnje a utrošit ćemo ih za servisiranje dodatne grupe u dječjem vrtići Mrvica, te sufinanciranje knjiga za sve osnovnoškolce u narednoj godini u okviru programa koji ćemo provoditi u suradnji sa Županijom Splitsko-dalmatinskoj, a i za servisiranje troškova novootvorene dvorane koji nas na razini godine koštaju dodatnih 400 tisuća kuna.

Kakve su reakcije građana na ovaj potez? Koliko će oni financijski osjetiti nove namete i što to konkretno znači za njih?

– Naravno da građani neće pozdraviti povećanje cijena ili uvođenje novih nameta. Međutim, sredstva neće biti utrošena na ništa drugo osim podizanja upravo kvalitete života, i to kao što sam već rekla uvođenjem dodatne grupe u vrtiću, povećanjem standarda čistoće u gradu, povećanjem određenih socijalnih prava (npr. naknade za novorođene), kao i program sufinanciranjem knjiga svih učenika koji ćemo provoditi u suradnji sa Županijom.

Osim uvođenja prireza i viših komunalnih naknada, najavili ste i neke nove mjere štednje i restrikcije kako bi se uravnotežile gradske financije. O čemu se točno radi?

– Smatram da u okviru postojećem proračuna možemo postići dodatne uštede u raznim stavkama kao npr. reprezentacija, razne intelektualne usluge i sl., a detaljnu analizu svih troškova prezentirati ću u narednom prijedlogu proračuna.

Najavili ste da će se od novih prireza financirati i povećanje naknada za bebe, po kojima ste već sad među najizdašnijim gradovima. Koliko će, po novome, iznositi naknade i kakav efekt očekujete?

– Grad Supetar upravo izrađuje izmjene i dopune postojeće Odluke o socijalnim davanjima gdje ćemo prezentirati nove mjere, pogotovo po pitanju djece koju bi određenim mjerama pratili od rođenje do odlaska na fakultete.

Posljednji put kad smo razgovarali rekli ste da, za razliku od većine gradova, nemate problema s negativnim demografskim trendovima već bilježite povećanje broja stanovnika. Što kažu brojke, jeste li i dalje u pozitivi i kako tumačite te trendove?

– I dalje bilježimo pozitivne trendove što se očituje u broju upisane djece u vrtić i u osnovnoj školi.

2015/2016. godine ukupan broj osnovškolaca upisan u našoj školi iznosio je 377 učenika, 2016/2017 upisan je 391 učenik te ove godine čak 410. Grad Supetar je započeo proces izrade projektne dokumentacije za dogradnju vrtića te izgradnju nove zgrade osnovne škola. Želimo povećati standard življenja u našem Gradu, što smo dijelom i uspjeli jer naša djeca danas imaju na raspolaganju novu dvoranu, dodatne aktivnosti, nova dječja igrališta, novi trgovački centar sa većom ponudom pa naši stanovnici za svaku sitnicu ne moraju u Split. i sl.

Kojim mjerama Vi u Supetru potičete i pomažete mlade obitelji i planirate li još neke promjene na tom planu?

– Svi projekti koje smo radili u proteklom periodu bili su usmjereni za privlačenje investicija u našem gradu kao osnovu za otvaranje novih radnih mjesta. Donošenje prostornog plana ključni je preduvjet kojim smo otvorili vrata novim ulaganjima kao što su novi kamp, novi poslovni centri, hoteli, razne privatne investicije i sl. koji će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta, zapošljavanje naših sugrađana te ostanak ali i dolazak novih obitelji u našem Gradu. Velika pogodnost je i blizina Splita te veliki broj brodskih linija koje imamo tijekom cijele godine

U kojoj ste fazi s izradom proračuna za iduću godinu i koje su njegove osnovne značajke, što građani mogu očekivati?

– U završnoj smo fazi izrade proračuna, još skupljamo sve podatke sa terena u stalnom kontaktu sa predsjednicima MO te smo poslali javni poziv svim stanovnicima da daju i svoje prijedloge za proračun.

Koji su ključni projekti koje planirate realizirati u idućoj godini?

– Ključni projekt će biti uređenje javne površine na mjestu stare benzinske, novo prometno rješenje u tom dijelu Grada gdje je ulazak u trajektnu luku, planiramo većinom projekte izgradnje nove komunalne infrastrukture, rasvjete i uređenja ulica te izgradnja dječjeg igrališta u centru mjesta. Prijavili smo i brojne projekt na razne mjere te ukoliko dobijemo sufinanciranje ulazimo u realizaciju tih projekata (rekonstrukcija zgrade vrtića, izgradnja zgrade vatrogasnog doma i ls,).

Ove ste godine, kao što smo gore već spomenuli, ostvarili rekordnu turističku sezonu te se počeli brendirati i kao nautička destinacija. Što te super brojke i trendovi znače za gradski proračun i građane?

– Da zaista ukupan broj uplova je bio preko tisuću u odnosu na 2013. kada nismo imali uopće imali na raspolaganju nautičke vezove. To smo postigli zahvaljujući realizaciji projekta izgradnje novoga privezišta u iznosu već od 17 mil kuna. Danas imamo ugovore sa brojnim nautičkim agencijama koje su prepoznale Supetar kao novu nautičku destinaciju te je to vjerujem samo početak razvoja nautike u našem Gradu.

Jeste li već započeli s planovima i pripremama za iduću sezonu, što očekujete od turističke 2018. ?

– Grad Supetar je ove godine ostvario rekordne rezultate u turizmu. Povećali smo broj dolaska za preko 34% , noćenja za razliku od sa 493 tisuća 2013. digli na preko 620 tisuća, to je porast od preko 24%. Sezona se produljila te smo zadovoljni s rezultatima ali naravno da nas još čeka veliki posao da Supetar postaje još jača turistička destinacija. (gradonačelnik.hr)

Drugi gradovi žele preuzeti naš sustav gospodarenja otpadom

Ovih dana je aktualna tema gospodarenja komunalnog otpada i pitanje hoće li se gradovi uspjet prilagoditi novom zakonu i regulirati ovaj segment u skladu sa EU direktivama i normama. Supetar je među prvima u Dalmaciji počeo sa odvojenim prikupljanjem otpada i naplati po volumenu, znači li to da ste potpuno spremni?

– Dugo smo radili i pripremali ovaj novi sustav. Kupili smo potrebnu komunalnu opremu, sustav čipiranja kanti i napravili reorganizaciju informatičkog sustava te izvršili analizu svakog korisnika uz pomoć stručnih suradnika.

Ukupna vrijednost komunalne opreme, vozila i programa čipiranja kanta iznosila je 1,32 mil kuna od čega je Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti financirao 60%.

Od 01.11. imamo novi cjenik koji će obračunavati uslugu odvoza smeća po načelu “onečišćivač plaća”, tj. po volumenu predanog miješanog komunalnog otpada. U tijeku su pilot projekti za Škrip , Mirca, te nas čeka uvođenje projekta u Splitskoj i početkom godine u Supetru kada bi cijeli sustav trebao zaživjeti.

Danas nas zovu kolege iz raznih JLS-ova i komunalnih tvrtki da ih uputimo u naš sustav i pitaju za sve što smo napravili do sada. U narednoj godini planiramo kupiti kante za bio otpad i papir te podijeliti svakom stanovniku nakon čega će se kontejneri za miješani otpad ukloniti s ulica. Pred ishođenjem smo dozvole za projekt sanacije deponija Kupinovica i izgradnju reciklažnog dvorišta. Čeka nas još dosta posla, ali s obzirom na ostale općine i gradove u našoj županiji jako sam zadovoljna odrađenim poslom.