Želim se zahvaliti Gradskom vijeću, svim vijećnicima koji su tijekom provedbe mjera zbog pandemije Covida-19 bili konstruktivni i poduprli mjere kojima je Grad Pazin nastojao pomoći gospodarstvu. Veliku zahvalu upućujem i svim našim savjesnim građanima na dosadašnjem strogom poštivanju mjera Stožera civilne zaštite jer bez njih Grad ne bi mogao ostati pod kontrolom i KORONA-free i stoga vjerujem da ćemo isto tako pametno i odgovorno prebroditi i ovu drugu fazu suživota s virusom

Osim dugom tradicijom poduzetništva i obrtništva, Grad Pazin posljednjih se godina ističe i značajnim ulaganjima u obrazovanje, pa je u našem velikom prošlogodišnjem izboru za najbolji grad proglašen najboljim gradom za demografiju i obrazovanje. Jedan od kapitalnih projekata je i izgradnja Doma za starije vrijednog gotovo 40 milijuna kuna kojeg neće ugroziti niti kriza zbog korone. Što se sve radi i koji su planovi za preostalih godinu dana, koliko je do lokalnih izbora, razgovarali samo sa gradonačelnikom Renatom Krulčićem.

G. Krulčić, na čelu Pazina ste već 11 godina, a tri godine su prošle otkako ste po treći put osvojili gradonačelnički mandata. Kako ste zadovoljni i jeste li ostvarili sve što ste planirali?

 -Za dobre rezultate i razvoj kvalitetnih projekata koji direktno utječu na podizanje životnog standarda lokalne zajednice od iznimne je važnosti uzajamno povjerenje i stalna komunikacija građana i institucija. Ostvarili smo sve planirane projekte koje ovise isključivo o lokalnoj samoupravi, no često nas u radu usporava tromost državnog sustava, kašnjenja u raspisivanju EU i drugih natječaja i nažalost nedovoljan protok informacija. No zahvalan sam i ohrabren što građani prepoznaju kvalitetu našeg rada i s nama dijele strategiju razvoja Grada.

Koje biste projekte i mjere ostvarene u ove tri godine istaknuli kao najvažnije za Grad i građane?

-Od početka mandata ulažemo velike napore u izgradnju Doma za starije (37 mil. kn),  moderniziramo dotrajalu javnu rasvjetu (5,1 mil. kn), sustav javne odvodnje (5,2 mil kn) i gradimo pristupne ceste u poslovnim zonama (3,1 mil. kn) kako bi dodatno privukli poduzetnike. Zahvaljujući EU i nacionalnim fondovima nastavljamo s ulaganjima u predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje dogradnjom i rekonstrukcijom vrtića (7,7 mil. kn), osiguravamo pomoćnike u nastavi kroz projekt „Inkluzivne škole 5+“ (9,4 mil. kn), razvijamo poduzetništvo kroz izgradnju Inkubatora (2,9 mil. kn), ulažemo u zaštitu okoliša kroz izgradnju reciklažnog dvorišta (1,24 mil. kn), sanaciju bivših odlagališta otpada (22,9 mil. kuna) i kontinuiranu edukaciju o održivom gospodarenju otpadom (500 tisuća kn), a očekuje nas i 52,4 milijuna kn vrijedna rekonstrukcija i izgradnja autobusnog kolodvora.

Kolika je ukupna vrijednost projekata koje ste pokrenuli i proveli u protekle tri godine?

-Ukupna vrijednost projekata koje smo kao Grad pokrenuli i proveli u protekle tri godine premašuje 78 milijuna kuna.

Gdje je napravljen najveći iskorak i napredak, što biste izdvojili kao svoj najveći uspjeh?

-Najveći iskorak je svakako napravljen u segmentu održivog gospodarenja otpadom jer zdravlje naših ljudi i očuvanje prirode i okoliša temelj su održivog razvoja ovog kraja.

Iznimno smo ponosni na jedan od najmodernijih sustava u Istri, a i šire. Na području Grada otpad se ne odlaže, saniraju se sva bivša odlagališta, a korisnici putem smart korisničkih  kartica i smart spremnika odlažu onoliko otpada koliko stvore čime direktno utječu na visinu mjesečnih računa. Prošle godine otvorili smo reciklažo dvorište koje uz 421 zeleni otok i mobilno reciklažo dvorište našim građanima osigurava sve uvjete za odgovorno i savjesno zbrinjavanje otpada.

U našem velikom izboru najboljih gradova proglašeni ste najboljim gradom za demografiju i obrazovanje u zemlji, a naše analize pokazale su da se izdvajanja Grada Pazina za obrazovanje penju i iznad 50 posto proračuna. Koji su ključni projekti i mjere u koje ste ulagali i kakvi su efekti?

-Grad je u 2018. godini izdvajao za obrazovanje 54,52, najviše od svih gradova u RH, a prije dvije godine bili smo drugi po izdvajanju u obrazovanje po glavi stanovnika – 5.895,11 kuna.

Obrazovanje je naš brand i zato Grad Pazin kontinuirano ulaže u programe odgoja i obrazovanja iznad državnog standarda, obogaćuje se program novim aktivnostima s ciljem obuhvata što većeg broja djece i dodatnog podizanja kvalitete rada u odgojno-obrazovnom procesu.

Najvažniji projekti koji se financiraju su svakako projekt dogradnje i rekonstrukcije dječjeg vrtića „Olga Ban“ u vrijednosti  7,7 milijuna kuna, projekt INkluzivne škole 5+  kojim se financira rad  pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, čija ukupna vrijednost prelazi  9,4 milijuna kuna te nadolazeći početak rekonstrukcije i izgradnje dječjeg odmarališta Špadići vrijednosti 4,6 milijuna kuna.

U zadnju godinu mandata ulazite u znaku krize zbog korone. Koliko Vam je ona poremetila planove i kako utječe na funkcioniranje grada i projekte?

-Cijelo vrijeme posebnih okolnosti osluškivali smo potrebe građana i gospodarstva stoga smo osnovnu mjeru koju je poduzela Vlada, a to je očuvanje radnih mjesta, nadopunili našim setom mjera za pomoć gospodarskom sektoru i time dali poticaj održavanju radnih mjesta, ali i  rješavanju problema nelikvidnosti onima kojima je poslovna aktivnost bila smanjena uslijed epidemije.

Gradske investicije idu svojim tokom  jer su osigurana sredstva iz drugih izvora. Dom za starije gradi se kreditnom linijom, veliki dio projekata: igralište i odlagalište otpada financirani su sredstvima iz europskih i nacionalnih fondova i udruženja, kao što je Hrvatski odnosno Istarski nogometni savez. Što se tiče proračuna, naravno da će doći do smanjenja prihoda i to zato što su određene djelatnosti oslobođene od plaćanja raznih davanja. To su oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za travanj, oslobađanje od plaćanja dječjeg vrtića, prolongiranje plaćanja za one gospodarske subjekte koju nisu mogli raditi, a tu je i smanjenje plaća u gradskoj upravi i ustanovama za 10 posto, što znači uštedu, ali predstavlja i znak solidarnosti s onima koji su bili na minimalcu i onima kojima su smanjene plaće.

Na koji način ste u ovoj krizi pomogli svojim građanima i gospodarstvu i koliko ste za te mjere izdvojili?

-Čvrsto vjerujemo da su zdravlje naše zajednice i gospodarstvo usko povezani i zbog toga smo bili smo među prvima u Hrvatskoj koji su od počeka navijali za hitne mjere pomoći gospodarstvu. Set mjera pomoći građanstvu uključivale su oslobađanje od plaćanja usluge dječjeg vrtića te oslobađanje od plaćanja produženog boravka u OŠ Vladimira Nazora Pazin. Civilnom se sektoru omogućilo 50% smanjenje mjesečnih iznosa zakupnine prostora u vlasništvu Grada te  100% smanjenje mjesečnih iznosa zakupnine prostora u vlasništvu Grada za mjesec travanj  pa do ukidanja mjera zabrane i ograničenja.

Za gospodarstvo imali smo dva seta mjera pomoći. Prvi set za ožujak 2020. uključivao je odgodu plaćanja izdanih računa za komunalnu naknadu, beskamatno plaćanje komunalnog doprinosa na rok do najviše 6 mjeseci, oslobođenje plaćanja poreza na korištenje javnih površina, 50% smanjenje mjesečnih iznosa zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina, smanjenje zakupnina za mjesec ožujak, oslobađanje plaćanja poreza na potrošnju za mjesec ožujak, odgodu plaćanja izdanih računa za naknadu za uređenje voda te sufinanciranje cijene usluga obrtima za dadilje. Drugi set mjera za travanj 2020 dodatno je oslobodio gospodarstvenike od plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada, oslobađanje od plaćanja poreza na korištenje javnih površina te oslobađanje plaćanja komunalne naknade.

Ukupno je do sada poduzetnicima na području Grada Pazina kroz mjere za pomoć gospodarskom sektoru tijekom trajanja epidemije dodijeljeno oko 270 tisuća kuna.

Vratimo se rezultatima… Grad Pazin ima dugu poduzetničku tradiciju a posljednjih godina bilježite pozitivne trendove – rast broja otvorenih poduzeća, obrta i zaposlenih. Što kažu brojke?

-Posljednjih nekoliko godina prisutan je trend porasta broja poduzetnika, kao i broja zaposlenih u pazinskom gospodarstvu; posljednjih pet godina Grad Pazin bilježi neto porast (razlika između novoosnovanih i ugašenih obrta) broja obrtnika za 45 novih, dok je kod trgovačkih društava taj neto rast za 28 novih poduzetnika.

Prema podacima FINA-e na području Grada Pazina u 2018. godini (podaci o poslovanju poduzetnika za 2019. godinu još uvijek nisu raspoloživi) poslovalo je 335  poduzetnika (obveznika poreza na dobit) te su oni zapošljavali ukupno 2.220 radnika što je u odnosu na 2015. godinu 378 više zaposlenih. Apsolutni i relativni pokazatelji konstantno rastu; ukupni prihodi, ukupna dobit nakon oporezivanja, ukupni prihodi i dobit po zaposlenom odnosno ukupni prihodi i dobit po poduzetniku. Evidentan je i porast prosječne neto plaće koja je u 2018. u odnosu na 2015. godinu porasla za 10,62%, odnosno za 530 kn i u 2018. godini je iznosila 5.519 kn.

Kojim mjerama privlačite investitore i podupirete poduzetnike i koliko ste za to dosad izdvojili, odnosno koliko godišnje izdvajate?

-Grad Pazin već duži niz godina kroz godišnje programe potpora poduzetništvu nastoji potaknuti potencijalne te poduprijeti postojeće poduzetnike na svom području. Potpore su različite i prilagođavaju se tijekom godina ovisno o potrebama tržišta;  od potpora novoosnovanim tvrtkama i obrtima, potpora za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete, subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita, subvencioniranje dizajna i izrade promotivnih materijala, umanjenje zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina, te posljednje dvije godine potpore djelatnosti dadilja (otvaranje i opremanje obrta za čuvanje djece te subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja za poslove dadilje).

U posljednjih 5 godinu je iz proračuna Grada Pazina isplaćeno ili odobreno oko 900 tisuća kuna, dok je za 2020. godinu planirano 95.000,00 kuna.

Moramo spomenuti i kontinuirano ulaganje u poslovne zone kojih ima ukupno šest i u kojima posluje četrdesetak poslovnih subjekata i zaposleno je oko petstotinjak ljudi. U 2019. godini izgrađena je jedna od prometnica u Poslovnoj zoni Ciburi I, za čiju je izgradnju utrošeno ukupno 3.160.104,40 kn sa PDV-om. Riječ je o prometnici i ostaloj pratećoj infrastrukturi u trupu prometnice (fekalna i oborinska odvodnja, vodovodni ogranak, struja, javna rasvjeta i elektronička infrastruktura).

Nedavno ste otvorili i Poduzetnički inkubator. Je li već popunjen, tko su stanari i kakva su Vaša očekivanja od tog projekta, kako će on utjecati na poduzetničku sliku grada?

-Da, u cilju potpore poduzetnicima uređen je i opremljen Poduzetnički inkubator PazinUP, za što su  Gradu Pazinu iz Europskog fonda za regionalni razvoj odobrena bespovratna sredstva u visini 2.730.093,31 kn. Poduzetnicima se osim povoljnog zakupa poslovnih prostora nudi najam opremljene multifunkcionalne dvorane te savjetodavne usluge Razvojne agencije Srce Istre koja je ujedno i upravitelj inkubatora. Od ukupno pet raspoloživih inkubatorskih jedinica, trenutno su dvije popunjene, te se ubrzo očekuje ponovno raspisivanje natječaja za najam ureda.

Rekli smo već da ste najbolji grad za demografiju. Što stoji iza te titule – kakva je demografska slika grada i kojim mjerama potičete pozitivne trendove?

-U posljednje tri godine Grad Pazin bilježi u prosjeku veći broj novorođene djece (90) u odnosnu na trogodišnji interval iz 2014. (81,3).  Važno je napomenuti da smo vodeći među gradovima u Istri po visini jednokratnih naknada za novorođeno dijete. U proračunu za 2020. godinu za tu svrhu planiramo izdvojiti 360.000,00 kuna. Dodatno Gradska uprava sustavno pruža podršku obiteljima kroz dodjele naknada za troškove boravka djeteta u vrtiću te poticanje privatnih inicijativa u predškolskom odgoju kroz sufinanciranje djelatnosti dadilja, te kroz dodjelu naknada za troškove školskog obroka u OŠ, a sve u namjeri poticanja pozitivnih demografskih trendova. Također, Grad ove godine stipendira sveukupno 64 stipendista – od toga 54 studenta i 10 učenika za što je u Proračuna Grada Pazina u 2020. godini dostupno 455.550,00 kuna. Želim istaknuti da Grad svojom politikom stipendiranja nastoji poticati izvrsnost, biti osjetljiv na socijalni status stipendista i njihov angažman u zajednici, ali i prepoznavati potrebe tržišta rada u vidu stipendiranja deficitarnih zanimanja.

Stipendije se dodjeljuju temeljem kriterija uspjeha i godine školovanja, socijalnog kriterija, kriterija deficitarnosti, ali i ostvarenih volonterskih sati.

Važno je reći da je demografija puno više od navedenog jer odluka o ostajanju, preseljenju i osnivanju obitelji u nekom gradu ovisi i o nizu drugih faktora među kojima se sve više ističu kvaliteta okoliša, moderna javna infrastruktura kao npr. superbrzi internet, usklađenost između radnih i obiteljskih obveza, ali i dostupnost svih ključnih javnih usluga.

Jedan od kapitalnih projekta u ovoj godini je gradnja Doma za starije. Koliko je projekt vrijedan, kako ćete ga financirati i hoće li kriza ugroziti njegovu realizaciju?

-Kod 37 milijuna kuna vrijednog projekta gradnje Doma za starije ne očekujemo zastoje, naime uspješno se nalazimo u drugoj fazi projekta. 23. lipnja dobili smo troškovnike radova i uskoro očekujemo raspisivanje javne nabave koja bi do kraja rujna trebala biti provedena. Izgradnjom doma osigurat će se institucionalna skrb za 52 korisnika i još za 30 korisnika poludnevnog boravka. Inače, izvori financiranja gradnje kreditno su zaduženje Grada Pazina uz sufinanciranje 50% Istarske županije. U listopadu 2019. prijavljen je i projekt „SOS-skrb o starijima“ koji uključuje i dio izgradnje i opremanja Doma za starije osobe, ali koji se odnosi na pružanje izvaninstitucijskih usluga (poludnevnog boravka i pomoći u kući). Prijavitelj je Gradsko društvo Crvenog križa Pazin, a partneri na projektu su Grad Pazin i Centar za socijalnu skrb Pazin, rezultati natječaja još se očekuju, ali se nadamo uspješnoj prijavi.

Koji su još ključni projekti koje planirate ove godine?

-Kada govorimo o većim projektima, to je svakako sanitarna kanalizacija naselja Zarečje vrijedna 5,4 milijuna kuna. Radi se o postavljaju kolektorske mreže sustava odvodnje uz postavljanje cijevi za instalaciju javne rasvjete i širokopojasni internet RUNE, čije se glavno čvorište za Istarsku županiju nalazi upravo u Pazinu.

Zatim, tu je spajanje kanalizacijskog sustava naselja Lindar na postojeći sustav grada Pazina, gdje se završava postavljanje cijevi za optiku i javnu rasvjetu. Radi se na projektu rekonstrukcije ulice Štefanije Ravnić, odnosno raskrižja državne ceste D64 s ulicama Štefanije Ravnić i Frana Novljana u Pazinu. Dovršena je sanacija bivšeg odlagališta inertnog građevinskog otpada i uspostavljanja funkcionalnosti bujice Drazej u predjelu Lakota. Radi se na projektu modernizacije javne rasvjete, od županijskog nogometnog saveza osigurali smo 600 tisuća kuna za izgradnju pomoćnog igrališta vrijednog 2,7 milijuna kuna. Proširenje groblja u Lindaru prijavljeno je na natječaj LAG-a Središnja Istra gdje će se za oko 700 tisuća  kuna dobiti 60 novih grobnih mjesta, a potpora LAG-je 20 tisuća eura. U gradnji je dionica ceste Rogovići – Križ Linadarski, zapravo obilaznica Pazina, koja će biti gotova iduće godine. U sklopu radova na toj cesti izgradit će se pristupna cesta za nekadašnji vojni poligon Lindar. I naravno osigurat će se adekvatna spojenost poljoprivrednih površina koje će biti presječene ovom cestom.

S BINA Istrom i tvrtkom Bouygues dogovorena je sanacija cesta koje su oštećene prigodom gradnje drugog traka Istarskog cestovnog ipsilona. Uz to realizirali smo niz drugih, možda manjih, ali vrijednih projekata vezanih uz školstvo, predškolski odgoj i turizam. Završena je izrada dokumentacije objekata koji prate izgradnju novog autobusnog kolodvora, a to su dva kružna raskrižja, šetnica i parkiralište u Ulici Miroslava Bulešiča. Kružna raskrižja bit će na ulazu i izlasku s kolodvora, a gradit će se i pothodnik kojim će se grad povezati s prostorom bivše vojarne.

Kako ste zadovoljni korištenjem EU fondova, koliko ste dosad ugovorili/povukli? Kakvi su planovi za ovu godinu kad su EU projekti u pitanju?

-Iz EU fondova od 2017. godine do sada sklopili smo ugovore o sufinanciranju projekata ukupne vrijednosti preko 34 milijuna kuna, a u ovoj godini čekamo prvenstveno rezultate javnog poziva o sufinanciranju projekta izgradnje dijela doma umirovljenika namijenjenog vaninstitucionalnoj skrbi, prijavili smo na natječaj LAGURa „Istarski švoj“ projekt rekonstrukcije dječjeg odmarališta Špadići, dodatno razvijamo projektnu dokumentaciju za prijavu izgradnje autobusnog kolodvora, a uz to radimo i na projektu WiFi4EU te provodimo i tzv. „soft“ projekt „jačanje dijaloga mladih i donositelja odluka na lokalnoj razini“.

I na kraju, koji su vam još ključni ciljevi i planovi do kraja mandata, što građani mogu očekivati u ovih godinu dana koliko je do izbora?

-U prvom redu tu je novi Program razvoja Grada Pazina do 2030. godine s naglaskom na Smart city rješenja. Ozbiljan projekt koji nas očekuje je početak projektiranja odvodnje i vodoopskrbe središnje Istre, prostora koji pokriva cijelu bivšu Pazinštinu i Općinu Žminj. Radi se o investiciji vrijednoj oko 350 milijuna kuna. Uz to, očekujemo nastavak izgradnje infrastrukture širokopojasnog interneta, a veliki projekt je i izgradnja autobusnog kolodvora.

Na kraju, želim se zahvaliti Gradskom vijeću, svim vijećnicima koji su tijekom provedbe mjera zbog pandemije Covida-19 bili konstruktivni i poduprli mjere kojima je Grad Pazin nastojao pomoći gospodarstvu. Veliku zahvalu upućujem i svim našim savjesnim građanima na dosadašnjem strogom poštivanju mjera Stožera civilne zaštite jer bez njih Grad ne bi mogao ostati pod kontrolom i KORONA-free i stoga vjerujem da ćemo isto tako pametno i odgovorno prebroditi i ovu drugu fazu suživota s virusom. (Marija Pulić Drljača)