Naš najveći uspjeh je stabilan proračun Grada Paga koji uredno izvršava svoje obveze. Grad Pag je proteklih 20 godina bio preopterećen raznim sudskim sporovima koji su za vrijeme mog mandata uspješno riješeni. Tu smo napravili najveći iskorak i napredak jer smo skinuli uteg koji nas je kočio u daljnjim planovima i razvoju grada.

Grad Pag jedan je od 27 hrvatskih gradova koji bilježi pozitivne demografske trendove, a dobitnik je i Povelje za demografiju u kategoriji malog grada; za djecu i mlade godišnje se izdvaja preko pola milijuna kuna, u planu je ostvarivanje jednosmjenskog rada u osnovnoj školi čija zgrada se  rekonstruira i kompletno energetski obnavlja, uređuju se dječja i sportska igrališta, a značajne su i naknade za novorođenčad – za treće dijete Grad daje potporu od trideset tisuća kuna. O toj i ostalim temama razgovarali smo s gradonačelnikom Antom Fabijanićem. 

Gospodine Fabijanić, tri i pol su godine prošle otkako ste na čelu Grada Paga, možete li reći da ste zadovoljni i jeste li ostvarili sve što ste planirali?

-Zadovoljan sam sa realizacijom planiranih projekta jer smo ih ostvarili većinu. Da nije došlo do ove situacije sa pandemijom koronavirusa, rezultati bi bili još i bolji.

Koje biste projekte i mjere ostvarene unutar vašeg mandata istaknuli kao najvažnije za Grad i građane?

-Od mjera koje bi istaknuo svakako su mjere koje se tiču demografije i obrazovanja. Od ostalih projekata koje bi izdvojio koji su provedeni i koji se trenutno provode te koji su u planu u gradu Pagu su kompletno uređenje lučice Katine, radovi na uređenju igrališta u sklopu Dječjeg vrtića Paški mališani, investicije i projekti gradskih tvrtki Komunalnog društva i Čistoće Pag, Kulturna ruta Putevima Liburnskog, Rimskog i hrvatskog nasljeđa Zadarske županije, poslovna zona Proboj, rekonstrukcija sakralnih objekata, revitalizacija gradske imovine, povratak nekretnina u vlasništvo grada Paga (kula Skrivanat, kula Fortica, Palača Matasović), uređenje javnog WC-a, sufinanciranje arheološkog nalazišta amfora na Letavici,  uređenje Trga Frane Budaka, preseljenje Općinskog i Prekršajnog suda u Knežev dvor, energetska obnova zgrade te radovi na rekonstrukciji škole za osiguran rad u jednoj smjeni u OŠ Jurja Dalmatinca. Zatim, uređenje biciklističko-brdske staze ˝Zagrljaj kamena i vjetra˝, nabava električnog vozila za vrtić Paški mališani, ustroj Javno Vatrogasne Postrojbe Paga, donošenje Urbanističkog plana koji omogućuje izgradnju i razvoj. Također, bih izdvojio i zaštitu Paške čipke pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo. Zaštitom Paške čipke Grad Pag postao je jedini davatelj licencije koji potpisuje i definira uvjete korištenja licencije za pašku čipku. 

Puno toga ste nabrojali. Kolika je, dakle, ukupna vrijednost projekata koje ste pokrenuli i proveli u protekle tri godine?

-Ukupna vrijednost pokrenutih i realiziranih projekata je preko 85 milijuna kuna. 

Gdje je, po vama, napravljen najveći iskorak i napredak, što biste izdvojili kao svoj najveći uspjeh?

-To je svakako stabilan proračun Grada Paga koji uredno izvršava svoje obveze. Grad Pag je proteklih 20 godina bio preopterećen raznim sudskim sporovima koji su za vrijeme mog mandata uspješno riješeni. Tu smo napravili najveći iskorak i napredak jer smo skinuli uteg koji nas je kočio u daljnjim planovima i razvoju grada. 

U zadnju godinu mandata ušli ste u znaku krize zbog korone. Kako se ona odražava na funkcioniranje grada i koliko vam je poremetila planove?

-Korona nam je dosta poremetila i usporila planove te smanjila sredstva u proračunu Grada za nekih 30%, ali ne odustajemo od kapitalnih projekata već i dalje ulažemo značajna sredstva u sanaciju odlagališta Sveti Kuzam, uređenje plaže Prosika, radove na Osnovnoj školi Jurja Dalmatinca, radove na Domu kulture, uređenje dječjih i sportskih igrališta na području Grada Paga… 

Iako su predviđanja za ovu turističku sezonu zbog korone bila katastrofična, čini se da se najgora predviđanja ipak nisu ostvarila?

-Što se tiče turističkih rezultata u ovoj turističkoj sezoni, prema podacima Turističke zajednice Grada Paga, u prvih jedanaest mjeseci 2020. na području Grada Paga ukupno je boravilo 69.512 gostiju koji su ostvarili 670.251 noćenje. Ako to pretvorimo u postotke, to je 58% dolazaka i 68% ostvarenih noćenja u odnosu na prošlu godinu. Zadovoljni smo  jer su ostvareni puno bolji rezultati nego što se to činilo po katastrofičnim najavama u mjesecu ožujku. 

Kad smo kod turizma, Pag je jedan od rijetkih gradova koji se mogu pohvaliti posjedovanjem relikvija, imate ih čak tri, a već neko vrijeme najavljuje se stavljanje fokusa na razvoj vjerskog turizma. Što radite ili Vam je u planu kako bi vjerski turizam zaživio i što bi on konkretno donio Gradu Pagu?

-Da, Grad Pag se ponosi vjerskim relikvijama kipom Majke Božje od Starog grada, čudotvornim Svetim Križom  i čudotvornim Svetim Trnom, koje je kao autentične potvrdila Sveta Stolica. Već 165 godina se u Gradu Pagu održava zavjetna procesija za Veliku Gospu, a proteklih se nekoliko godina održava procesija s čudotvornim Svetim Križom. Prošlu godinu smo nakon sedamdeset četiri godine obnovili čašćenje Svetog Trna što je bio izniman događaj za naš grad. Želimo oživjeti štovanje Svetoga Trna, ne samo u gradu Pagu i našoj župi, već u cijeloj Hrvatskoj i šire. Pored stalne izložbe crkvene umjetnosti, ovo je svakako jedan impuls koji će u Pag privući vjernike, ali i turiste koji će se moći uvjeriti koliko je bogatstvo sakralne baštine. Naše benediktinke već sedam stoljeća čuvaju nešto jedinstveno, a to je trn iz Isusove krune za koji vjerujemo da je bio na Isusovoj glavi u trenutku njegove smrti. Svakako tu moramo istaknuti važnu ulogu Samostana sv. Margarite i benediktinki koje predano rade na očuvanju kulturne i vjerske baštine našega grada. Grad Pag je prepun sakralnih spomenika te imamo jako dobre temelje za razvoj vjerskog turizma, a nama bi sigurno donio produženje turističke sezone, puno veći broj posjetitelja te nove sadržaje u Gradu Pagu. U projektu “Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa Zadarske županije” kojim je planirana rekonstrukcija franjevačkog samostana i uređenje Interpretacijskog-multimedijskog centra sa smještajem u Starom gradu u Pagu sudjelovali smo kao partner Zadarskoj županiji. Centar predstavlja edukacijski kompleks, jedinstveno i međunarodno prepoznatljivo mjesto učenja „na terenu“ otvoreno širokom krugu disciplina s posebnim fokusom na arheologiju, etnologiju i teologiju. Projekt je obuhvaćao pripremu dokumentacije za obnovu i uređenje pojedinačnih zaštićenih kulturnih dobara, razvoj sustava interpretacije i valorizacije kulturne baštine, izradu programa kulturnih događanja, promociju i jačanje poduzetništva kao i upravljanje, promociju kulturne rute. Projektna dokumentacija je spremna, dobivene su građevinske dozvole za obnovu te čekamo nove natječaje za prijavu.

Vratimo se na rezultate…Imate li podatke, koliko je u posljednje tri i pol godine ostvareno novih investicija i posljedično otvoreno novih radnih mjesta?

-U posljednje tri godine investirano je oko 100 milijuna kuna na području Grada Paga te su otvorena nova radna mjesta. U novoosnovanoj Javno vatrogasnoj postrojbi zaposleno je 23 radnika. 

Kojim mjerama Grad Pag privlači i podupire poduzetnike i koliko ste za to dosad izdvojili, odnosno koliko godišnje izdvajate?

-Grad Pag je izradio kompletnu projektnu dokumentaciju vezanu za poslovnu zonu u Proboju te stvorio preduvjete vezane za poduzetnike (Urbanistički plan, projektiranje komunalne infrastrukture i sl.). Zadnje mjere koje smo poduzeli u ovoj krizi kako bi rasteretili poduzetnike na način da smo im smanjili najmove vezane za korištenje javnih površina na području Grada Paga. Također, u dogovoru sa Erste bankom postigli smo povoljnije uvjete kreditiranja i kamatnih stopa od 1% za male i srednje poduzetnike čime će znatno uštedjeti u svom poslovanju. Dogovoreno je i da se radno vrijeme poslovnice banke u Pagu produži i u popodnevnim satima te da djelatnici banke zaposleni na gospodarskim kreditima za male i srednje poduzetnike dolaze jednom tjedno u poslovnicu banke u Pagu kako bi pružali potrebne informacije i podršku.

Planirate li u posljednjoj godini mandata neke promjene na tom planu?

-Idemo dalje s projektom gospodarske zone u Proboju, a poduzetnicima ćemo ponuditi zemljišta po vrlo povoljnim cijenama te se nadamo da će projekt uskoro i zaživjeti.

Koliko izdvajate za demografske mjere na godišnjoj razini i koje su najvažnije?

-Godišnje izdvajamo preko 500.000,00 Kn za djecu i mlade. Tu su izdvajanja za školstvo, sufinanciranje javnog prijevoza učenika, stipendiranje učenika i studenata te sufinanciranje produženog boravka u školi i nabave radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala za učenike. Pomažemo i socijalno ugrožene obitelji, a u svrhu poticanja nataliteta na području Grada Paga imamo i jednokratne naknade za novorođenu djecu te naknade za obitelji s više djece. O tome govori i podatak da smo dobitnici Povelje za demografiju u kategoriji malog grada, koji se ističe u naknadama za novorođenu djecu i praćenjem potreba socijalno ugroženih stanovnika te rada mnogobrojnih udruga u kulturi i športu.

Hoće li tu biti nekih novih mjera u posljednjoj godini mandata?

-Neće biti novih mjera, sve ostaje isto kao i do sada.

Budući se uređuje drugi kat zgrade OŠ Jurja Dalmatinca hoće li se stvoriti, kako se i najavljivalo, uvjeti za jednosmjenski rad?

-Da, radovi su u završnoj fazi. Radovi obuhvaćaju prenamjenu prostora na način da će se od postojeće 4 učionice, rušenjem zidova i ponovnim pregrađivanjem, dobiti 6 učionica. Učionice će prema broju učenika u razrednom odjelu površinom zadovoljavati pedagoški standard te će se time stvoriti uvjeti za rad u jednoj smjeni. Urediti će se podovi, zidovi, izmijeniti elektro-instalacije i postaviti klima uređaji na drugom katu. Realizacija ovog projekta jako je važna za podizanje kvalitete odgojno-obrazovnog rada i podizanje pedagoškog standarda jer će se njome ostvariti prostorni uvjeti za rad u jednoj smjeni. To je posebno važno za sve učenike od 1. do 4. razreda u matičnoj školi, njihove učitelje i roditelje. Vrijednost projekta je 958.232,63 kune, od čega Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije osigurava 70%, a Zadarska županija 30%. Izradu projektne dokumentacije financirao je Grad Pag. 

Kako stojite s korištenjem EU fondova, koliko ste do sada ugovorili/povukli sredstava i koji su najvažniji projekti?

-Zadovoljni smo korištenjem EU fondova, do sada smo odradili nekoliko EU projekata, tu bih istaknuo dva, “Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa Zadarske županije” i Uređenje pješačko-biciklističke brdske staze „Zagrljaj kamena i vjetra”. 

Kakvi su budući planovi u vezi EU projekata?

-U planu nam je još nekoliko projekata od kojih je i obnova starih Magazina soli u centru grada Paga, nastavak na izradi projektne dokumentacije za izradu đige (pristaništa i vezova za velike brodove) te nastavak uređenja Srednje škole Bartula Kašića. Trenutno se u Pagu provodi nekoliko projekata za koje su potpisani Ugovori, a koji bi do kraja godine trebali biti završeni: uređenje gradske plaže Prosika, sanacija krova na Domu kulture u gradu Pagu, obnova vrata na crkvi Marijinog uznesenja u gradu Pagu, uređenje-sanacija odlagališta otpada Sv. Kuzam u gradu Pagu, Etapa 1. Faza 2., postavljanje nove ograde na vrtiću „Paški mališani“. 

Jedan ste od gradova koji je u posljednjih godinu dana napravio najveći iskorak po pitanju transparentnosti proračuna pa Vam je Institut za javne financije dodijelio ocjenu odličan. Što Vam znači takvo priznanje i planirate li raditi nove iskorake kad je transparentnost poslovanja Gradske uprave u pitanju.

-Ovo nam priznanje jako puno znači te nam daje motivaciju, ujedno i obvezu da i dalje nastavimo raditi na transparentan i odgovoran način kao i do sada, da jačamo našu otvorenost i transparentnost rada kako bi građanima sve važne informacije učinili što dostupnijima. Ovim putem još jednom zahvaljujemo Institutu za javne financije na ovom vrijednom priznanju. 

I na kraju, koji su Vam ključni ciljevi i planovi do kraja mandata, što građani mogu očekivati u ovih pola godine koliko je do izbora?

-Do kraja mandata završiti ćemo projekte koje smo planirali, urediti poučnu stazu u posebnom rezervatu šumske vegetacije „Dubrava-Hanzine” u suradnji sa JU Natura Jadera i TZ Grada Paga. Tu je i projekt razvoja OUTDOOR turizma na otoku Pagu u kojem su se udružile sve otočne turističke zajednice, pa tako i TZ Grada Paga kojeg je prepoznalo Ministarstvo turizma RH i financirati će ga iz Fonda za udružene turističke zajednice. Planiramo započeti radove na obnovi Magazina soli, izraditi projektnu dokumentaciju za Dom umirovljenika na Goliji i pokrenuti vjerski turizam. (V.H.)