Unazad dvije godine u Valpovu se je poduzelo niz mjera za zadržavanje stanovništva – povećane su naknade za novorođene bebe, subvencionira se plaćanje vrtića te prehrana osnovnoškolaca. Srednjoškolcima i studentima subvencionira se prijevoz, a po prvi puta su uvedene i stipendije za učenike srednjih škola. Za razvoj poduzetništva ove je godine u proračunu izdvojeno rekordnih pola milijuna kuna. Isti iznos namijenjen je i za mlade poljoprivrednike. U dvije godine realizirano je više od 25 milijuna kuna projekata sufinanciranih iz EU fondova, a u tijeku je realizacija projekata vrijednih oko 46 milijuna kuna. Uskoro bi trebao krenuti program poticane stanogradnje, a cilj je da cijena po četvornom metru ne bude veća od 700 eura.

Prije dvije godine po prvi puta je vođenje Grada nakon 27 godina vladavine HDZ-a preuzela Valpovačka nezavisna lista, a mjesto gradonačelnika preuzeo je Matko Šutalo. Kako nam kaže u intervjuu, okupio je oko sebe ljude koji su bili voljni dati svoje znanje i vrijeme za dobrobit Grada i regije, a u čemu je i uspio, jer je sugrađanima vraćena nada i vjera u gradski aparat, a u dvije godine napravljeno je više nego u posljednjih 20.

Dvije godine mandata su iza vas, koje najvažnije projekte i mjere možete nabrojati?

– Prije svega moram napomenuti da smo u prvoj godini mandata radili na preustroju gradske uprave i gradskih poduzeća, prvenstveno na formiranju tima za pripremu i provedbu projekata financiranih od strane EU i resornih ministarstava. Naime, Valpovo je grad velikog potencijala kao i cijela naša regija, od stručnih, marljivih i sposobnih ljudi do prirodnih resursa i preduvjeta za razvoj poljoprivrede, šumarstva, poduzetništva i turizma zdravstvenog, kulturnog i dr. koji su neiskorišteni i stavljeni po strani. Usporedo s preustrojem uprave radili smo naravno na projektima koje smo obećali realizirati u ovom mandatu kako bismo naše Valpovo i prigradska naselja učinili boljim i ljepšim mjestom za život i rad. Gradsku upravu približili smo našim sugrađanima i vjerujem da je najvažnije to što smo ljudima vratili nadu u bolje sutra na ovim našim prostorima.

To sigurno uključuje i donošenje niz mjera za ostanak građana?

– Najznačajnije demografske mjere i aktivnosti koje imamo u Valpovu su: naknada za novorođenčad, sufinanciranje troškova u području zdravstva, sufinanciranje dječjih vrtića, sufinanciranje školskih udžbenika, sufinanciranje školske prehrane, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i studenata, dodjela učeničkih i studentskih stipendija, druge potpore vezane za školovanje, mjere za stambeno zbrinjavanje i ostalo. U proračunu Grada Valpova za 2019.godine za financiranje gore nabrojanih mjera predviđen je iznos od 6.374.430,00 kuna. Tako su osigurana su povećana sredstva za pomoć roditeljima za rođenje prvog, drugog, trećeg, odnosno svakog slijedeće rođenog djeteta. Naknada za rođenje prvog djeteta iznosi 3.000 kuna, za drugorođeno dijete 5.000 kuna te za trećerođeno i svako slijedeće rođeno dijete 7.000 kuna. Za ovu namjenu za 2019. godinu predviđen je iznos od 250.000 kuna.  Podsjećam da sam još 2017. godine donio odluku kojom se naknada za novorođeno dijete povećava sa 1.000 na 2.000 kuna. Kao najvažniju mjeru smatram subvencioniranje cijene vrtića, gradskog i privatnog, a ono iznosi 1.050 kuna po djetetu (ekonomska cijena je 1.400 kuna po djetetu) za dijete upisano u gradski vrtić, te 700 kuna po djetetu upisanom u privatni vrtić (ekonomska cijena je 1.250 kuna po djetetu).  U ovom trenutku u vrtićima imamo upisano ukupno 220 djece, od toga 170 djece u gradskom te 50 djece u privatnom vrtiću.  Za rad oba vrtića Grad je u ovogodišnjem proračunu planiran je iznos od 3.644.430 kuna. Radimo i na unaprjeđenju navedenih mjera, pa smo donijeli i odluku o sufinanciranju cijene vrtića roditeljima koji imaju prebivalište na području Grada Valpova, ali koji su svoju djecu upisali u vrtić u mjestu u kojem svakodnevno odlaze na posao.

Radite i na obnovama vrtića?

– Nedavno smo izvršili radove na rekonstrukciji kotlovnice u gradskom dječjem vrtiću što podrazumijeva moderniji sustav koji jamči uštede na sustavu grijanja, opremanje vanjskog dječjeg igrališta s pet novih igrala, te nabavka sportske opreme za unutarnju dvoranu primjerenu za korištenje djece vrtićkog uzrasta. Ukupna investicija iznosila je 325.209,38 kuna. Trenutno se provode radovi na rekonstrukciji, dogradnji i opremanju zgrade stare škole u dječji vrtić u našem najvećem prigradskom naselju Ladimirevci i vrijednost tog projekta iznosi 6,1 milijun kuna. U isto vrijeme pripremamo i projekt nadogradnje valpovačkog vrtića u cilju povećanja kapaciteta i stvaranja još boljih uvjeta za naše predškolce.

Uskoro kreće i nova školska godina, nakon što je država odlučila financirati udžbenike, mnoge JLS su se odlučile na financiranje radnih bilježnica i sl. Jeste li i vi donijeli takvu odluku? Koje još mjere imate za učenike i ulaganja u obrazovanje?

– Kada govorimo o subvencijama i pomoćima koje su usmjerene na obitelji s djecom osnovnoškolskog uzrasta naglašavamo da je Grad Valpovo na početku školske godine roditeljima za dijete upisano u osnovnu školu pomogao s 300 kuna novčane pomoći za kupnju knjiga ili školske opreme, a svaki osnovnoškolac već treću godinu dobit će  besplatne bilježnice s motivima grada Valpova i Lijepe naše na koji način želimo još više potaknuti simpatije i ljubav naše djece prema našem zavičaju. Osim novčane pomoći tijekom cijele školske godine, Grad sufinancira prehranu svim učenicima osnovne škole u Valpovu i Ladimirevcima već drugu godinu za redom, a za što Grad izdvaja 110.000 kuna godišnje. Iako su škole na našem području u vlasništvu županije odlučili smo financirati garderobne ormariće za OŠ M.P. Katančić u Valpovu u iznosu od 80.000 kuna, naš mjesni odbor izgradio je u dvorištu škole vanjsku učionicu, a u planu je i obnova sportskog igrališta sredstvima iz gradskog proračuna. Za financiranje troškova u području zdravstva kao demografsku mjeru navodimo da smo s Ravnateljem SOS Dječjeg sela Ladimirevci potpisali ugovor na temelju kojega Grad Valpovo od 01. travnja 2019. godine financira rad logopeda koji će svoj ured imati u SOS Dječjem selu Ladimirevci. Usluge logopeda moći će koristiti sva djeca s područja Grada sukladno njihovim potrebama. Za tu namjenu u proračunu je osiguran iznos od 80.000 kuna. Zbog skupoće međumjesnog javnog prijevoza mnogi roditelji nisu u mogućnosti osigurati svojoj djeci školovanje vam mjesta stanovanja. Upravo iz tog razloga u proračunu Grada Valpova osigurana su sredstva za sufinanciranje međumjesnog autobusnog prijevoza srednjoškolaca tijekom trajanja školske godine. Također sufinanciramo prijevoz studentima te iz toga razloga autobusna karta za studenta iznosi 250 kuna mjesečno, dok je u prethodnim godinama iznosila 350 odnosno 300 kuna. Godišnje se za ovu namjenu izdvajamo iznos od  350.000 kuna. Osim navedenog, Grad Valpovo financira uslugu prijevoza učenika koji pohađaju Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark u Osijeku. Usluga podrazumijeva prijevoz djeteta od i do kućnog praga. Za navedeno Grad Valpovo izdvaja oko 20.000 kuna na godišnjoj razini.

Krenuli ste i sa stipendiranjem učenika?

– Da, ove je godine po prvi puta uvedeno stipendiranje učenika srednjih škola u mjesečnom iznosu od 400 kuna. U Gradu je zaprimljeno 20 prijava koje su sve odobrene. Grad Valpovo također dodjeljuje stipendije i studentima u iznosu od 700 kuna mjesečno. Trenutno imamo potpisano 26 ugovora o stipendiranju studenata koji će svoje pravo na stipendiju ostvarivati do kraja svog redovnog školovanja.  Za ovu namjeru predviđen je iznos od 650.000 kuna.

Gradovi i županije pogođene iseljavanjem, priskaču i mjeri povoljnih stambenih kredita, a isti plan ima i Valpovo?

– U tijeku je provedba Programa društveno poticane stanogradnje Grada Valpova koji će kao rezultat provedbe dati mogućnost povoljnijeg stambenog zbrinjavanja zainteresiranim kupcima, prvenstveno mladim obiteljima s djecom. Cilj nam je da ponuđena cijena za kupnju stana bude što niža, odnosno da ne prelazi iznos od 700 eura po četvornom metru.

Za  ostanak stanovništva važna su i radna mjesta, zbog čega ste i odlučili izdvojiti znatna sredstva za poduzetništvo?

– Nastavno na naše planove izrečene u predizbornoj kampanji za poticanje razvoja poduzetništva na području grada Valpova u Proračunu za 2019. godinu osigurano je ukupno 500.000 kuna. U skorašnjoj povijesti nije zabilježeno da je Grad za poticanje razvoja subjekata malog gospodarstva u ovom vidu izdvojio određena sredstva, tako da je ova aktivnost samo jedna od mjera za stvaranje uvjeta za poduzetničku klimu koja je poticajna za ukupni gospodarski i društveni razvoj na području grada Valpova. Izradili smo i Program poticanja razvoja poduzetništva za razdoblje od 2019. do 2020. godine, na temelju kojeg ćemo tijekom ove godine omogućiti ostvarenje brojnih financijskih potpora subjektima malog gospodarstva. Poseban naglasak u ovome Programu dan je na mlade poduzetnike, odnosno poduzetnike početnike za pokretanje njihovih gospodarskih aktivnosti i to prvenstveno za prerađivačku djelatnost i IT sektor. Oni će kroz ovu mjeru moći ostvariti potporu za pokrivanje i do 70 % ukupno prihvatljivih troškova. Uz navedenu mjeru za poduzetnike početnike, svakako treba istaknuti i mjeru za ulaganja u razvoj i unapređenje poslovanja gdje su prihvatljivi prijavitelji subjekti malog gospodarstva koji kontinuirano obavljaju djelatnost duže od dvije godine. Kroz tu mjeru moguće je ostvariti bespovratnu potporu do 50% ukupno prihvatljivih troškova odnosno maksimalno do 20.000 kuna. Značajno mjesto zauzima i mjera za očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta, jačanje konkurentnosti te povećanje prepoznatljivosti tradicijskih i umjetničkih obrta. Intenzitet potpore iznosi do 80% ukupno prihvatljivih troškova, a najviše do 5.000 kuna. Grad Valpovo, nadalje, subvencionira i kamatne stope za poduzetničke kredite, potiče izgradnju i razvoj poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija, te svim postojećim ili budućim poduzetnicima uz gradsku tvrtku Valpovački poduzetnički centar d.o.o. daje savjetodavne usluge i tehničku pomoć u izradi projektnih prijedloga za financiranje kroz fondove EU i druge nacionalne fondove.

U kojoj je fazi izgradnja Poduzetničkog inkubatora?

– Pri završetku smo provedbe izgradnje i opremanja Poduzetničkog inkubatora i akceleratora, koji projekt je doduše pripremljen prije našeg dolaska u Grad, ali uspješno se provodi unazad godinu dana i čija je vrijednost 13,5 milijuna kuna, a nedavno smo potpisali ugovor o financiranju završetka Zone malog gospodarstva, a vrijednost tog projekta je 8 milijuna kuna.

Izdvaja se i za potporu poljoprivrednicima?

– Kako je Valpovo pretežito poljoprivredni kraj naravno da smo i po prvi puta izradili Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem te Program poticanja u poljoprivredi. U ovu svrhu izdvojili smo 500.000 kuna kao pomoć mladim poljoprivrednicima. Važno je i spomenuti da su Valpovački poduzetnički centar i gradske službe svakodnevno na raspolaganju našim sugrađanima i tvrtkama, pomažu im u izradi poslovnih planova i prijava na otvorene natječaje resornih ministarstava i Fondova EU.

Došli ste kao nestranačka osoba. Na koji način ste se organizirali i jeste li zbog političkog neiskustva imali ili osjetili prepreke?

– Gledajte, osnovni motiv osnivanja Valpovačke nezavisne liste i moj politički angažman jest želja za promjenom na bolje. Kao mladi, obrazovani ljudi koji u svojoj zemlji žele graditi bolju i ljepšu budućnost za sebe, svoje prijatelje i svoju djecu pokrenuli smo se i uspjeli preuzeti vlast u Gradu Valpovu nakon 27 godina vladavine HDZ-a. Prvenstveno sam gledao da oko sebe okupim ljude koji su, bez da išta očekuju za uzvrat i bez fige u džepu, voljni dati svoje znanje i vrijeme za dobrobit našega grada i regije. Uspjeli smo u tome i vratili našim sugrađanima nadu  i vjeru u gradski aparat. Mi smo ovdje radi građana, a ne da budemo sami sebi svrha. Osnovna moja prednost, kao i mojih kolega, jest da smo neovisni o bilo kojem pojedincu, grupi ili opciji. Svatko od nas može se već sutra vratiti poslovima koje smo radili prije dolaska u Grad, a to najviše i na žalost još uvijek boli one koje smo pobijedili. Nemamo većinu u Gradskom vijeću, ima ju HDZ sa svojim koalicijskim partnerima i nakon dvije godine još uvijek se ne mire s porazom. Naime, unatoč tome što smo u dvije godine napravili više nego oni u 20 kad god i gdje god stignu nas opstruiraju i blate bez ikakve osnove.

Primijetili smo da se doista puno radi na obnovi grada u čemu pomaže i novac iz fondova EU – od obnova javnih zgrada, biciklističkih staza.. kolika je ukupna vrijednost tih projekata, realiziranih i onih u tijeku?

– Da, fondovi EU i resornih ministarstava unazad nekoliko godina daju sredstva za infrastrukturne projekte i takvi se natječaji raspisuju. Valpovački poduzetnički centar u suradnji s gradskim službama redovito prati natječaje i u ove dvije godine polučili smo hvalevrijedne rezultate. U ove dvije godine već smo realizirali više od 25 milijuna kuna vrijedne projekte od kojih bih istaknuo izgradnju pješačko-biciklističke staze u najprometnijoj valpovačkoj Štrosmajerovoj ulici, izgradnji dijela ulice Ljudevita Gaja, Izgradnja nove i zamjena postojeće javne rasvjete štednom led rasvjetom, sanacija pješačkih staza i prijelaza, Obnova stare gradske vijećnice, Energetska obnova zgrada DVD-a u Šagu i Marjančacima itd. Nadalje, u provedbi imamo projekte vrijedne više od 46 milijuna kuna od kojih bih istaknuo izgradnju vatrogasnog spremišta DVD-a Ladimirevci, izgradnju vrtića u Ladimirevcima, energetske obnove zgrada NK Tomislav Šag, NK Valpovke Valpovo, DVD-a Zelčin, izgradnja biciklističko-pješačkih staza u ulicama M. Gupca i I.L. Ribara u Valpovu, provedba projekta „Zaželi“ koji je jedan od najvećih u Hrvatskoj, projekt Zeleno Valpovo, revitalizacija valpovačkog parka i perivoja, izgradnja rasvjete u Parku, izgradnja društvenog doma u Nardu i dr. Među ove projekte ne ubrajam najveći projekt za naš grad, a to je Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske i vodovodne mreže koji provodimo u suradnji s Gradom Belišćem te njihovim gradskim komunalnim poduzećem, općinama Koška, Petrijevci, Marijanci i Bizovac, dok je naša gradska komunalna tvrtka Dvorac nositelj projekta. Ukupna vrijednost projekta je 271 milijun kuna, dok se na samo Valpovo odnosi oko 80 milijuna kuna. Na žalost, nemarnošću prijašnje vlasti projekt je gotovo doveden u pitanje, te da nismo na vrijeme reagirali vjerujte od toga ne bi bilo ništa. Početkom 2018.g. oformili smo tim za pripremu projekta i u suradnji s našim partnerima, mojim kolegama gradonačelnikom i načelnicima uz podršku Hrvatskih voda, konzultanata i projektanata uspjeli smo izvesti projekt na pravi put. Prvi radovi očekuju se ove jeseni što nas doista sve veseli. Nastavno na tu priču u isto vrijeme pripremamo projektnu dokumentaciju za izgradnju kanalizacijske mreže u ostalim prigradskim naseljima: Nard, Marjančaci, Ivanovci, Zelčin i Harkanovci. Vjerujem kako ćemo spremni dočekati natječaje u tu svrhu.

Neki od projekata su vezani za ITU mehanizam, koji?

– Na žalost i tu su napravljene greške u koracima prilikom, da to tako nazovem, zauzimanja pozicija za pojedine projekte i priprema za iste tako da smo u startu prije dvije godine bili u doista velikom zaostatku za svima. Od neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, nedostataka raznih suglasnosti do same pripreme projekata. Uspjeli smo i to pregrmiti i prvi rezultati su već vidljivi. Naime, upravo smo zaprimili odluku o financiranju projekta Rekonstrukcije ulice Ive Lole Ribara u Valpovu ukupne vrijednosti od 2.483.476,65 kuna.   Rekonstrukcija obuhvaća sanaciju oborinskih kanala i izgradnju pješačko-biciklističke staze. Projekt je tijekom 2018.g. pripremio Valpovački poduzetnički centar d.o.o. u suradnji s odjelima Grada Valpova. Uskoro očekujemo odluku za još jednu biciklističko-pješačku stazu veće vrijednosti, a do kraja godine prijavljujemo projekt u sklopu poziva za kulturnu baštinu koji upravo dovršavamo te projekt „Agroparka“  za koji imamo vremena za pripremu do kraja 2019.g. Ukupna vrijednost ovih projekata je oko 30 milijuna kuna.

Valpovo je unazad dvije godine vidno živnulo što se tiče turističke ponude i sadržaja. Radite li na razvoju kontinentalnog turizma?

– U jesen 2017.godine napravili smo preustroj Turističke zajednice Grada Valpova i još uvijek se ekipiramo. Krajem ljeta planiramo otvaranje Turističkog ureda što će dodatno koristiti kako našim ugostiteljima tako i našim malim OPG-ovima koji su sa svojom domaćom gastro ponudom neizostavan dio turističke ponude. Od koje izdvajam veće eksponiranje Valpovačkog dvorca u kojem se unazad dvije godine odvija većina naših manifestacija i festivala. Grad organizira Festival sira i vina koji fantastično sljubljuje naše domaće sirare s kontinentalnim vinima. Valpovačko turističko ljeto nudi bogatu ponudu raznih manifestacija i koncerata. U rujnu imamo Beer fest koji ima za cilj predstaviti male craft pivare. Advent u Valpovu bolji je i ljepši nego ikada do sada, a Uskrs u Valpovu tradicionalno je vezan uz naše najmlađe sugrađane. To je samo dio bogate ponude našega Grada koji doista stvara jednu posebnu turističku priču.

Pred vama su još dvije godine mandata. Koje projekte ste zacrtali u te dvije godine?

– Marljivo radimo na nizu novih kapitalnih projekata koji su u planu za realizaciju nadam se do kraja ovoga mandata i to u iznosu od cca 50 milijuna kuna, ali o detaljima istih drugom prilikom. Nadam se da će se situacija u ovom dijelu Hrvatske uskoro promijeniti na bolje te da ćemo uspjeti dovesti poduzetnike / investitore koji bi oživjeli ovaj kraj. Naime imamo vrijedan ljudski potencijal što je najvažnije, ali doista ne možemo sami, potrebna nam je pomoć i naših županija i Vlade RH. Imamo infrastrukturu podobnu za prihvat poduzetnika, ali nemamo jasno razrađenu strategiju na državnoj razini. Naime, ma koliko mi poduzetnicima izlazili u susret, nudili im besplatno zemljište, oslobađali ih komunalne naknade i doprinosa nameti koje država nameće poduzetnicima, obrtnicima, malim poljoprivrednicima doslovno pojedu radnicima neto plaće i naši ljudi s pravom idu trbuhom za kruhom u inozemstvo. Nemojte me pogrešno shvatiti, ne smijemo se opravdavati nedostatkom stranog kapitala jer to je samo jedna od mogućnosti. Druga, po meni bolja i perspektivnija jest ona da se još više potiče domaća proizvodnja, razvoj malih i srednjih poduzeća i obiteljskih gospodarstava. (Lidija Kiseljak)