Grad Slatina živi za svoje stanovnike i želja mi je da prepoznaju sav rad i trud nove vlasti koja im to želi i pružiti. Najvažnije je otvaranje radnih mjesta. Imamo dobre ideje i neke su već u fazi pripreme.

Denis Ostrošić na čelu je Slatine tri mjeseca, otkako je na lokalnim izborima u drugom krugu, nakon dugogodišnje vladavine, uspio pobijediti bivšeg gradonačelnika, HDZ-ovog Ivana Roštaša. S novim gradonačelnikom razgovarali smo o glavnim izazovima s kojima se susreće na svojoj funkciji, te planovima i projektima koje planira ostvariti u Slatini u iduće četiri godine.

G. Ostrošiću, na čelu Slatine ste već tri mjeseca. Jeste li se privikli na novu funkciju, i – što Vas je motiviralo da se kandidirate za gradonačelnika?

– Već dugo, kao i većina građana, nisam zadovoljan kvalitetom življenja u našem gradu. Loša gospodarska situacija, slaba i nedomišljena turistička ponuda i nepostojanje strategije razvoja turizma te nedovoljna učinkovitost razvojnih agencija i inertnost gradske uprave ponukali su me da se kandidiram, a građani su na moju želju i želju moga tima za promjenama vrlo pozitivno odreagirali i dali nam povjerenje. Znao sam da će biti vrlo dinamično i puno izazova. Posao gradonačelnika, po mnogo čemu sličan pozivu učitelja, mora se živjeti, moraš mu se potpuno posvetiti.

Koliko ste zadovoljni situacijom u Gradu koju ste zatekli? Ima li ‘kostura iz ormara’ s kakvima se bore neki drugi novi gradonačelnici nakon ovih izbora?

– Financijsko stanje Grada Slatine je zadovoljavajuće, Grad je likvidan i solventan. Ukupno stanje na računima i blagajni na dan preuzimanja dužnosti iznosilo je 3,3 milijuna kuna, no bitno je istaknuti kako se čak oko 2,8 milijuna kuna od toga iznosa odnosi na namjenska kreditna sredstva dobivena od poslovne banke još 2008. godine, a i danas neiskorištena. Budući da se od prvotne namjene većeg dijela tih sredstava odustalo još za vrijeme mog prethodnika, razmatramo mogućnosti kako na najbolji način iskoristiti zatečena namjenska sredstva, jer ovako godinama stoje „zamrznuta“ na računu, a Grad za iste plaća kamate banci.

Pa ipak, iako je u prethodnoj godini ostvaren višak u proračunu, u 2017. godinu prenesen je manjak prihoda i primitaka iz ranijih godina u iznosu od 2,8 milijuna kuna, tako da nam je cilj do kraja godine u cijelosti pokriti preneseni manjak i godinu završiti u suficitu. Budući da višak tekućeg razdoblja za period od 1. 1. do 21. 8. 2017. iznosi 3,8 milijuna, ostvarenje tog cilja je izgledno. Važno je još napomenuti da smo zatekli značajan iznos dospjelih potraživanja, naplativih i nenaplativih te ćemo posebnu pozornost usmjeriti na poboljšanje naplate gradskih potraživanja, što je u prethodnim godinama bilo zanemareno. Moram podvući činjenicu da je u proteklom periodu bilo neplaniranih opterećenja proračuna kao što su npr. troškovi drugog kruga izbora, a dio kojih tek treba doći na naplatu…

Planirate li neke značajnije promjene u ustroju i načinu funkcioniranja Grada?

– Promjene svakako planiram, dosada je bilo upoznavanje „terena“ i ljudi koji rade u gradskoj upravi. Morao sam steći osobno neka iskustva te procijeniti situacije u kojima se mogu na nekoga u potpunosti osloniti i steći dojam o tome koliko se zaista radi ili ne radi na unapređenju grada Slatine i poboljšanju kvalitete života koju zaista želim podići na jedan viši nivo. Sljedeći korak je sistematizacija svih institucija, trgovačkih društava za čije je poslovanje odgovoran Grad i ja kao gradonačelnik.

Na što se planirate fokusirati kao gradonačelnik, što će Vam biti prioriteti pri krojenju proračuna i upravljanju gradskim financijama?

– Prioriteti su svakako izjednačavanje standarda življenja građana i njihove kvalitete života, što znači da je komunalna infrastruktura najvažnija, kako u gradu, tako i u prigradskim naseljima. Želim što više ulagati u obrazovanje i prijeko potrebne liječnike, razvoj strategije turizma te oživotvorenje gospodarstva. Ključne točke za razvoj grada, ali i zadovoljniji život građana.

Što ste u ova tri mjeseca napravili u Gradu, koji su potezi s kojima ste startali u mandat?

– Kao prvo, krenuli smo u promjenu načina vođenja grada tako što su uvedeni „dani otvorenih vrata“. U razdoblju od 8. lipnja do početka rujna primio sam 100-tinjak građana i 15 predsjednika mjesnih odbora. Redoviti dvosatni termin je svake druge srijede, no zapravo su susreti svakodnevni i dobar dio dana provedem s ljudima razgovarajući o problemima koji ih muče. Neki od njih nisu riješeni godinama. Dio je uz malo dobre volje rješiv, no dio, nažalost, nije u mojoj nadležnosti. Za ostvarenje ostalih treba nam nešto više novca u gradskoj blagajni… Osim s građanima pojedinačno, uveli smo komunikaciju s mjesnim odborima i udrugama kojih je u gradu mnogo, a neke od njih su već godinama vrlo aktivne. S obzirom na ostavku direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Slatine u Uredu gradonačelnika obavljane su zadaće i iz tog djelokruga rada sve do nedavnog izbora nove direktorice koja je već u „punom pogonu“ i odlično se nosi s brojnim izazovima dvotjednog obilježavanja 720 obljetnice od prvog pisanog spomena Slatine i popratnim manifestacijama.

Pripremljene su i održane četiri sjednice Gradskog vijeća, riješili smo brojne zahtjeve, od sufinanciranja udžbenika, troškova stanovanja, opreme za novorođenčad, stipendije, jednokratne novčane pomoći… Bilo je i jako puno komunalnih zahvata, od postavljanja rasvjete u Poduzetničkoj zoni, rekonstrukcija nogostupa, cesta, itd…

Veliki je angažman bio i oko priprema za obilježavanje Dana Grada Slatine, gdje veći dio poslova i obveza odrađuju djelatnici Ureda gradonačelnika, a objavljen je i Natječaj i proveden postupak za pripremu odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Slatine koje su dodijeljene 31. kolovoza na svečanoj sjednici Gradskog vijeća. Akademik Viktor Žmegač, svjetski poznati germanist, muzikolog, povjesničar i hrvatski književni teoretičar, rođen u Slatini, proglašen je upravo ovom prigodom počasnim građaninom Grada Slatine, zbog izuzetnog doprinosa znanosti, kulturi i umjetnosti te promicanju imena Slatine u Hrvatskoj i svijetu.

Koji komunalni projekti su trenutno aktualni?

– Od pripremljenih projekata za izgradnju i rekonstrukciju komunalne infrastrukture i zgrada u vlasništvu Grada izdvajam sljedeće: izrađen je glavni projekt za izgradnju javne rasvjete na Šetalištu Julija Burgera, u tijeku je projektiranje rekonstrukcije ceste, javnih površina, oborinske odvodnje i ulične rasvjete u Ulici bana Jelačića, potom rekonstrukcija spojne nerazvrstane ceste između Ulice sv. Marka Križevčanina i Ulice braće Radić. Priprema se tehnička dokumentacija za prijavu na Ministarstvo gospodarstva za sufinanciranje izgradnje prometnica i javne rasvjete u istočnom i zapadnom dijelu Poduzetničke zone Turbina 2, potom su u pripremi još dvije prijave na druge adrese vezane uz izradu glavnog projekta za izgradnju reciklažnog dvorišta u Slatini i za energetsku obnovu mjesnog doma u Novom Senkovcu te su izdani posebni uvjeti gradnje i potvrde glavnih projekata investitorima na području Grada.

Kakva je poduzetnička slika Slatine i na koji način je planirate dodatno ojačati i potaknuti?

– Što se brojki tiče, u 2016. godini u gradu Slatini zabilježen je rast broja zaposlenih od 3,9 posto, a od ukupno 16 gradova i općina Virovitičko-podravske županije, prema ostvarenoj neto dobiti grad Slatina je na 3. mjestu, dok je od 556 gradova i općina Republike Hrvatske zauzeo je 135. mjesto.

Mi smo, pak, započeli s pojačanom komunikacijom i obilascima naših poduzetnika u njihovim tvrtkama, obrtima i OPG-ima, reorganizacijom i jačanjem razvojne agencije, pripremama za reorganizaciju gradske uprave i trgovačkih društava, definiranjem glavnih ciljeva gospodarskog oporavka grada te se svakodnevno radi na učinkovitijoj povezanosti gradskih stručnih službi, vijećnika i građana. Komuniciramo s ljudima koji su zbog posla napustili naš grad i promišljamo kako ih vratiti.

U proteklom vremenskom razdoblju održano je više radnih sastanaka sa investitorima i poslovnim partnerima.

Imate li već u planu neke projekte i mjere kojima biste privukli natrag ljude koji su morali otići?

– Naravno. No problem je u tome što neki planovi iziskuju mnogo strpljenja, vremena i truda. Cilj mi je osnaživanje Gradske razvojne agencije koja bi još jače i šire radila na brojnim mjerama i projektima te na taj način pokazala građanima da se može, mora i treba. Gradska uprava također ide u tom pravcu. Grad Slatina živi za svoje stanovnike i želja mi je da prepoznaju sav rad i trud nove vlasti koja im to želi i pružiti. Najvažnije je otvaranje radnih mjesta. Imamo dobre ideje i neke su već u fazi pripreme.

Koji su konkretni zaključci razgovora s investitorima i poslovnim partnerima koje ste dosada održali?

– Na kogeneracijskom postrojenju čiji je nositelj tvrtka Energy 9, na lokaciji poduzetničke zone Trnovača, snage 5MW započeli su građevinski radovi koje izvodi Đuro Đaković TEP d.o.o. Kogeneracijsko postrojenje na Turbini 1, snage 2,96 MW, s radovima započinje tijekom rujna, a bioplinsko postrojenje u vlasništvu društva Biointegra d.o.o. snage 2MW, s redovnim radom započelo je u svibnju kada su krenuli radovi i na drugom bioplinskom postrojenju snage 1MW u vlasništvu društva Bioplin proizvodnja. Očekuje se i nastavak investiranja u proizvodne kapacitete koji će kao energent koristiti toplinu, nusproizvod u proizvodnji električne energije, a koja će po cijeni biti daleko niža od cijene plina, što će omogućiti konkurentnost proizvodnje koja koristi ovu vrstu energenta. Treba dodati da nam je nedavno gospodin Zvonimir Sedlić, novi vlasnik Agro Logistike d.o.o. (bivša Farma Senkovac), predstavio plan svojih ulaganja u ratarsku i stočarsku proizvodnju. Potom je 23. kolovoza u Gradskoj upravi održan i prvi radni sastanak s gradonačelnikom Szentlorinca Peterom Koltaijem i njegovim suradnicima tijekom kojeg se vrlo konstruktivno analizirala dosadašnja suradnja i njen nastavak kroz konkretne projekte i aktivnosti s kojima smo ovih dana i započeli predstavivši naš grad po prvi put na njihovom tradicionalnom 17. po redu Lobbi Partiju koji okuplja gradonačelnike i načelnike općina iz cijele Južno Zadunavske regije, pročelnike vladinih ureda na razini županija i općina, predstavnike velikih tvrtki i društvenih organizacija kao i Hrvata koji žive u Mađarskoj. Želja nam je da s nekoliko mađarskih gradova ostvarimo vrlo konkretne kontakte i radimo na zajedničkoj prekograničnoj suradnji još intenzivnije.

Kako stojite s korištenjem EU fondova i koji su tu planovi?

– Puno očekujemo od Gradske razvojne agencije Slatina koju smo ojačali, a povećanje kapaciteta ima za cilj i širenje područja djelovanja GRAS-a i na područje poljoprivrede tako da očekujemo i veći broj prijava projekata na mjere ruralnog razvoja. Gradska agencija trenutačno priprema i provodi više projekata, no izdvojio bih provedbu osam projekata poduzetnicima koji su dobili Odluku o financiranju za svoje projektne prijave prijavljene na javni poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Riječ je o bespovratnim sredstvima u iznosu od 1.147.803,82 kn, a svaki poduzetnik će, temeljem ovog ulaganja, otvoriti po jedno radno mjesto. Ukupna vrijednost pripremanih projekata od početka lipnja do danas iznosi 2.870.555,47 kn, a odnose se na natječaje iz Europskog socijalnog fonda, Mjera ruralnog razvoja, te natječaja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

– Koja je Vaša vizija Slatine za četiri godine, po čemu će to biti bolji i za život privlačniji grad nego što je danas?

2021. godine Slatina je gospodarski razvijen grad zadovoljnih ljudi svih generacija. Svim svojim građanima nudi uvjete za kvalitetan život i rad temeljene na poticajnoj poduzetničkoj klimi, razvijenom gospodarstvu, adekvatnoj zdravstvenoj skrbi, kvalitetnom osnovnoškolskom, srednjoškolskom i studijskom obrazovanju, brizi za djecu, mlade i sve građane, na očuvanom okolišu i razvijenim sadržajima za kulturu, sport, slobodno vrijeme i razvijenom turističkom ponudom. Slatina je i grad svjetski poznatog kompozitora Milka Kelemena, književnika Mirka Jirsaka, zlatnog olimpijca Gorana Perkovca, grad prvog hrvatskog pjenušca iz 1864., i prije svega grad dobrih i prijaznih ljudi koji će srdačno dočekati svakog dragog gosta. (gradonačelnik.hr)

Ako bude moguće, u 2018. povećavamo naknade za bebe

Planirate li kakve nove pronatalitetne mjere i poticaje za mlade i za obitelji – stipendije, naknade za novorođenčad, cijene vrtića i slično?

– Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća povisili smo stipendije, sa 700 na tisuću kuna, a snizili smo i cijene vrtića. Naime, Odlukom Gradskog vijeća koja je donešena 29. kolovoza 2017.g., promijenio se omjer sufinanciranja Grada i roditelja i učešća u plaćanju ekonomske cijene za Dječji vrtić i jaslice Zeko. Roditelji će novim omjerom sufinanciranja koji iznosi 30% ekonomske cijene, a Grad 70% . Samohrani roditelji plaćat će 50% manje od iznosa, kao i roditelji socijalne kategorije, skrbnici/roditelji s invaliditetom 50% ili većim postotkom, skrbnici/roditelji čije je dijete osoba s invaliditetom 50% ili više, a skrbnici/roditelji s invaliditetom od 100% su oslobođeni plaćanja.

Dosada je omjer sufinanciranja roditelja bio 40%, a Grada 60%, što bi iznosilo 616kn za prvo dijete, za drugo dijete 554kn (10% manje od 616kn), za treće i svako iduće dijete plaćali su 308kn (50 % od 616kn), samohrani roditelji plaćali su pune cijene, dok su roditelji socijalne kategorije, skrbnici/ roditelji s invaliditetom 50% ili većim postotkom, skrbnici/ roditelji čije je dijete osoba s invaliditetom 50% ili više plaćali 50% manje navedenog početnog iznosa (616kn). Potpuno oslobođeni plaćanja bili su skrbnici/ roditelji s invaliditetom od 100%.

Naknade za novorođenčad, ukoliko bude moguće, kanim povećati s 2018. g., s novim proračunom, a također planiramo pronaći najbolji modalitet kojim bismo mladim obiteljima ponudili građevinsko zemljište po simboličnoj cijeni čime bi one dobile odličnu priliku za stvaranje doma baš u Slatini.