Nakon što je 2. kolovoza otvoren, osam milijuna kuna vrijedan natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje smart-city projekata u općinama i gradovima zbog velikog je interesa i pristiglih prijava koje su višestruko nadmašile iznos koji se dijeli, već je 7. kolovoza privremeno zatvoren. Kako nam kažu u Fondu, u samo pet dana na poziv je pristiglo 258 prijava od kojih su 107 projekata kandidirali gradovi, a 151 općine. Prijave se obrađuju, nakon čega će biti donešena odluka o tome koje će projekte Fond sufinancirati.

‘Ovo je prvi takav poziv Fonda, a odaziv gradova i općina iz svih županija Hrvatske je izvrstan, dok je Grad Zagreb ostvario suradnju s Fondom i gradovima i općinama pružajući suradnju i primjere dobre prakse. Sufinanciranje projekata primjene koncepta „smart city and municipality“ ponovo se planira i u sljedećoj godini.  Inovativan i učinkovit pristup upravljanja gradovima i općinama, njihovim resursima i javnim uslugama uz primjenu razvijenih digitalnih tehnoloških rješenja neophodan je za podizanje kvalitete života naših građana. Zato želimo potaknuti jedinice lokalne samouprave da vodeći se praksom svjetskih i europskih gradova kreiraju projekte i usluge koji će doprinijeti njihovom održivom razvoju’, ističu u Fondu.

Ovisno o području na kojem se nalazi jedinica lokalne samouprave za projekt je moguće dobiti 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava, odnosno do najviše 200 tisuća kuna po zahtjevu. Prema dosad obrađenim prijavama najviše projekata (96) se odnosi na integrirano upravljanje gradom i gradskim uslugama te održivo gospodarenje energijom, zaštitu okoliša, prirode i  klimatske promjene (60). Tu su još 54 projekta iz područja sigurnosti, 23 iz područja obrazovanja i kvalitete života, 18 prometnih, te sedam iz područja gospodarstva.

Najveći broj projekata stigao je iz Osječko-baranjske županije – 27, Istarske (25), Virovitičko-podravske županije (19), Zagrebačke (18), Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske (17), Splitsko-dalmatinske i Brodsko-posavske (15), Primorsko-goranske i Dubrovačko-neretvanske (14), te Karlovačke županije (13).

Što se gradova tiče, projekte je za sufinanciranje prijavilo njih 73, od čega 34 (među kojima su Dubrovnik, Bjelovar, Križevci, Kutina, Ludbreg, Mali Lošinj, Novigrad, Orahovica, Pazin, Ploče, Poreč, Pula, Supetar, Valpovo, Virovitica, Zaprešić…) po dva projekta, a ostali po jedan. Ukupna vrijednost projekata koje su prijavili gradovi je 29 milijuna kuna, a zahtjevi za sufinanciranje iznose 14 milijuna kuna. Donosimo predled dijela prijavljenih projekata, od kojih neki predstavljaju prave inovacije na smart-city planu.

Pazin: Strategija pametnog razvoja i uvođenje video nadzora

Grad Pazin za sufinanciranje je prijavio dva projekta ukupne vrijednosti preko pola milijuna kuna, za koja traže oko 200 tisuća kuna sufinanciranja. Riječ je o izradi strategije razvoja pametnog grada za razdoblje od 2021-2027., te projektu uspostave video nadzora na javnim gradskim površinama.

‘Cilj izrade strategije razvoja pametnog grada je povećanje kvalitete i standarda života uz korištenje potencijala novih tehnologija i inovativnih modela pružanja gradskih usluga te korištenjem profesionalnim standardima i najboljim stručnim praksama u područjima relevantnim za uspješno definiranje strateških prioriteta te cjelokupnog koncepta pametnog grada’, ističe gradonačelnik Renato Krulčić.

Što se, pak, uspostave videonadzora tiče, projektom bi se pripremila projektna dokumentacija, uredila i opremila kontrolna soba i nabavile i instalirale kamere na javne površine. Cilj je poboljšati sigurnost imovine i građana, a videonadzor bi se postavio na ključne točke u centru grada te na lokacije zelenih otoka za selektivno odvajanje otpada, pješačke zone, glavne prometne ulaze u grad, te objekte turističke infrastrukture i zgradu gradske uprave.

‘Ovaj projekt ima preventivnu i represijsku svrhu, a cilj je podizanje opće razine sigurnosti građana i imovine i smanjivanje broja kaznenih djela’, navodi se u obrazloženju projekta.

Zlatar: Smart-city strategija

Grad Zlatar za sufinanciranje je prijavio projekt izrade Smart-city strategije te implementacije proračunskog aplikativnog rješenja za gradsku upravu. Projekt je vrijedan pola milijuna kuna, Grad je osigurao 300 tisuća, a od Fonda traže 200 tisuća.

‘Gradovi okupljaju sve više ljudi unutar svojih granica i korištenje IT rješenja postaje nužnost. Međutim bez strateškog pristupa integraciji, koordinaciji i organizaciji tih rješenja, pametni gradovi nikada neće dosegnuti svoj puni potencijal, pa je potrebno na sustavan način izraditi strateški okvir ulaganja i prikaza potreba koji će biti prilagođen manjem gradu poput Zlatara te izraditi Strategiju razvoja pametnog grada – Smart City Zlatar. Strategija će obuhvaćati planske i operativne elemente koji će omogućiti cjelovit, izvediv i učinkovit pristup razvoju našeg grada. Bitno je naglasiti kako će se pritom uvažiti specifičnosti Zlatara (veličina, položaj, stanovništvo, gospodarstvo), kako bi se mjere i ciljevi prilagodili potrebama. Stoga će Strategija biti usmjerena na elemente razvoja digitalne uprave i usluga građanima, naprednu i učinkovitu komunalnu infrastrukturu, energetsku učinkovitost, inovativno gospodarstvo te aktivne i digitalno obrazovane građane. Strategija razvoja pametnog grada – Smart city Zlatar temeljit će se na dvije temeljne komponente i nekoliko razvojnih faza. Ključne komponente Strategije bit će razvojni okvir pametnog grada te akcijski plan razvoja pametnog grada’, ističe se u obrazoženju projekta.

Uz to, s ciljem podizanja transparentnosti upravljanja javnim financijama i kominikacije s građanima Jasenka Auguštan Pentek i njezina gradska uprava odlučili su uvesti i aplikaciju koja bi građanima omogućila uvid u proračun, olakšati donošenje odluka i omogućiti nam racionalnije upravljanje proračunom grada.

‘Smatramo da je izuzetno bitno uključiti građane u donošenje odluka, te prikazati proračun grada u stvarnom vremenu. Upotrebom suvremene web aplikacije pomoću koje građani i javnost mogu neposredno dobiti na uvid informacije o gradskom proračunu i njegovoj proračunskoj strukturi te o kretanjima proračunskih stavki kroz višegodišnje razdoblje postiglo bi se upravo to. Informacije moraju biti raspoložive u grafičkom i tabličnom prikazu, te se mogu preuzeti u čitljivom formatu za daljnje potrebe’, ističe se u obrazloženju.

Grubišno Polje: Aplikacija za komunalne probleme

Grad Grubišno Polje prijavio je 170 tisuća kuna vrijedan projekt aplikacije za prijavu komunalnih problema, a za kojega traže 80 posto bespovratnih sredstava od Fonda.

‘Cilj projekta je ubrzati komunikaciju između grada i građana putem mobilne aplikacije kojom će građani prijavljivati komunalne probleme. Obzirom da grad obuhvaća veliku površinu, građani neće morati osobno dolaziti u gradsku upravu i tako si stvarati troškove, već će uz nekoliko klikova, fotografiju i lokaciju prijaviti problem. Putem aplikacije grad će pružati razne informacije građanima, primjerice o događanjima u gradu, javnim natječajima i raznim obavijestima’, ističu iz Grada.

Karlovac: Turistička aplikacija i sustav za praćenje kvalitete zraka

Grad Karlovac prijavio je na natječaj dva projekta – turističku aplikaciju ‘Enjoy My City’ vrijednu 303.750 kuna,  te sustav za praćenje kvalitete zraka vrijedan oko 248 tisuća kuna.

Aplikacijom će korisnicima omogućiti uvid i informacije o svim gradskim znamenitostima, te na nov i suvremen način promovirati lokalnu turističku i kulturnu ponudu i tako utjecati na daljnje jačanje turizma i gospodarstva na području grada.  Aplikacija će funkcionirati tako što će povezati sve važne točke u interesne rute koje će biti geo tagirane, a odabirom rute će se uključiti navigacija svake slijedeće. Svaka ruta ima 10 interesnih točaka, a dolaskom do njih, skupljaju se određeni bodovi (virtualna valuta). U prvoj fazi projekta, uvode se tri rute od kojih će jedna biti biciklistička, a dvije pješačke. Završetkom obilaska rute i sakupljanjem bodova, omogućava se popust prilikom kupovine ulaznica ili kupovina određenih lokalnih proizvoda na odabranim prodajnim mjestima. Korisnici aplikacije su prvenstveno turisti, ali i stanovnici Grada i okolice, škole i školska djeca koja aplikaciju mogu koristiti u obrazovne svrhe.

Što se, pak, tiče sustava za mjerenje kvalitete zraka, projektom bi se u centar grada postavila mjerna stanica  koja će prikupljati i analizirati podatke o kvaliteti zraka. Prikupljeni podaci dodatno bi se koristili za izradu strategija sa svrhom održavanja kvalitete zraka na zadovoljavajućoj razini i/ili poboljšanja kvalitete istog. ‘Također, analize velike količine podataka Gradu bi omogućila bolji uvid u utjecaj elektromobilnosti u prometnoj infrastrukturi na zagađenje zraka. Uz znanstvenu analizu, podaci o kvaliteti zraka koristili bi se i u području turizma radi postizanja konkurentnosti i dodatne promocije Grada kao “zelenog i zdravog“, odnosno ekološki osviještene životne sredine kojoj su briga za zdravlje stanovnika i briga o okolišu prioritet.   Sustav bi na moderan način prikupljene podatke grafički i numerički vizualizirao te ih u realnom vremenu javno objavio preko komunikacijskih kanala Grada, gdje bi spomenuti podaci bili dostupni građanima i posjetiteljima’, ističu iz Grada.

 

Supetar: Aplikacija za smanjenje gužve na trajektu

 Grad Supetar traži, pak, sufinanciranje za projekt izrade prometne aplikacije vrijedan preko 248 tisuća kuna, koja će putnicima pružati relevantne i pravovremene informacije u stvarnom vremenu o prometu u trajektnoj luci Supetar i tako smanjiti gužve u trajektnoj luci, te utjecati na povećanje kvalitete života i standarda građana. Aplikacija uključuje postavljanje 6 novih kamera na odabrane lokacije, korištenje postojeće 2 kamere koje se nalaze u trajektnoj luci te izradu aplikacije koja će pružati uživo video prikaz sadržaja sa kamera, red plovidbe trajekata, digitalni semafor koji će prikazivati status gužve te kalendar sa povijesnim podacima o stanju gužve. Na lokaciji koja se nalazi na križanju cesta prema Sutivanu, ostatku otoka Brača te ceste koja vodi prema trajektnoj luci, predviđeno je postavljanje stupa i solarnog panela koji će napajati 3 kamere iz razloga što je područje udaljeno od nužne infrastrukture. ‘Sustav će koristiti putnicima da planiraju svoje putovanje, gradskoj upravi za koordinaciju gužve i sigurnosti u prometu te pomorskim prijevoznicima za potencijalno uvođenje dodatnih izvanrednih linija’, kažu iz grada.

Drugi projekt za kojeg traže sufinanciranje je projekt digitalizacije obrazaca, odnosno aplikacija koja će građanima i poduzetnnicima omogućiti pristup, popunjavanje i digitalno potpisivanje obrazaca objavljenih na web stranicama grada, kao i interno web rješenje za verifikaciju, formalnu provjeru, odobrenje i ovjeru zaprimljenih elektroničkih prijava. Projekt je vrijedan preko 243 tisuće kuna, a iznos traženog sufinanciranja je 146 tisuća.

Novigrad: Aplikacija za komunalne probleme i videonadzor

 Grad Novigrad također je prijavio dva projekta – programsku nadogradnju GIS aplikacijskog sustava i to s četiri nova modula, te uvođenje sustava za videonadzor.

Prvim projektom u Novigradu planiraju svoj GIS sustav nadograditi s četiri modula i tako dodatno poboljšati protok informacija i komunikaciju s građanima. Uvode tako modul za prijavu komunalnih i prometnih problema, preko kojega će građani moći pratiti čitav tijek rješavanja predmeta, zatim modul za evidenciju poljoprivrednih zemljlišta, i onih u državnom i privatnom vlasništvu. Treći modul je za vođenje baze podataka javne rasvjete, pri čemu će svih 1.900 rasvjetnih tijela biti prikazano na digitalnoj geografskoj karti, uz sve prateće podatke. Četvrti modul sadržavat će bazu podataka o turističkim objektima i smještajnim kapacitetima te će omogućavati pregled s obzirom na trenutno stanje i na potencijal razvoja po kategorijama (hotelski, kamp, privatni smještaj, pansioni i dr.) sukladno prostorno planskoj dokumentaciji.

‘U svrhu održivog razvoja, poštivanja nosivosti prostora i kvalitetnog prostornog planiranja, nužno je pratiti i kvalitetno promišljati budući razvoj turističkih kapaciteta na području Grada Novigrada – Cittanova. Donosiocima odluka, prostornim planerima i investitorima nužan je sveobuhvatan i detaljan pregled postojećih i planiranih turističkih kapaciteta svih kategorija’, ističu iz Grada.

Što se tiče videonadzora, projektom je predviđena izrada procjene ugroženosti, izrada izvedbenog projekta sustava vatrodojave, te postavljanje 22 kamere sa svom pratećom opremom.

‘Smisao uspostave pametnih gradova je postizanje gospodarskog rasta i bolje kvalitete života, a da bi se u tome uspjelo neophodno je unaprijediti i povećati sigurnost gradova. Jedan od bitnih alata koji se koristi za umanjivanje rizika i povećanja sigurnosti, a koji se povlači kroz pojmove pametan grad, sigurniji grad, zaštita kritične infrastrukture je i IP sustav videonadzora. Prema posljednjem popisu stanovništva Grad Novigrad – Cittanova broji 4.345 stanovnika ali se taj broj tijekom turističke sezone višestruko povećava (Novigrad je u 2018. ostvario 1.310.183 noćenja). Uvođenje sustava video nadzora znatno će unaprijediti stupanj sigurnosti i zaštite osoba i imovine, te će omogućiti bolji pregled situacije na terenu. Navedeno je od izuzetne važnosti i zbog činjenice kroničnog nedostatka komunalnih i prometnih redara, zahtjevnosti i stresnosti njihova posla, a ujedno će omogućiti i lakšu i kvalitetniju suradnju sa djelatnicima nadležne policijske uprave. Također, za očekivati je da će se uvođenjem sustava i preventivno smanjiti broj prekršaja i nepoželjnog ponašanja’, ističe se u obrazloženju projekta.

Pula: Digitalna edukacija starijih i GIS sustav

Dva projekta prijavio je i Grad Pula. Prvi, vrijedan oko 60 tisuća kuna je projekt kojim planiraju organizirati mobilni tip edukatora koji će, uz  odgovarajuću digitalnu opremu u suradnji sa udrugama i ustanovama provoditi edukacije informatike namijenjene starijem stanovništvu te osobama sa invaliditetom u gradu Puli. ‘Cilj projekta upravo je stjecanje digitalnih vještina i znanja kod ciljne skupine (starije stanovništvo te osobe s invaliditetom, koje je Grad Pula procijenio kao ranjive skupine zbog teže dostupnosti digitalnim tehnologijama i potrebom za prilagođenom pristupu stjecanja kompetencija), kako bi se što više koristile dostupne digitalne mogućnosti pametnih rješenja kod populacije koja kroz redovno školovanje i posao nije imale mogućnost steći kompetencije i razumijevanje za njihovu aktivnu upotrebu.


Provedbom radionica ciljne skupine steći će osnovnu informatičku pismenost uz postizanje socijalne inkluzije starijih osoba i osoba s invaliditetom te razvoja i unapređenja kvalitete njihova življenja. Projektne aktivnosti ojačati će kompetencije ciljane skupine za korištenje digitalnih uređaja i potaknuti njihovo korištenje pametnih tehnologija u Gradu Pula’, ističu iz Grada.

Drugi projekt je projekt uvođenja GIS sustava vrijedan 144 tisuće kuna, od čega je zahtjev za sufinanciranje oko 57 tisuća kuna. GIS sustav osigurat će sredstva za prikupljanje podataka, upravljanje podacima, obradu i analizu, georeferencirani snimak prometnica 360° i objedinjeni pregled svih prostornih podataka u Gradu Puli. Sustav će biti namijenjen svim djelatnicima gradske uprave, širem krugu korisnika – građanima, investitorima, komunalnim tvrtkama, i svima ostalima kojima trebaju ažurne i dostupne prostorne informacije.

Šibenik: Strategija pametnog grada

Grad Šibenik je na natječaj prijavio projekt Izrada Strategije razvoja pametnog grada – Grad Šibenik kojim će stvoriti temelj za dodatni razvoj kroz povećano korištenje postojećih  te uvođenje novih oblika naprednih tehnologija. Projekt je vrijedan 200 tisuća kuna, a Strategija će posebnu pažnju staviti na nužnost dodatnog razvoja digitalne infrastrukture, te povećanje njene dostupnosti.

‘Doprinijeti će se tehnološkom napretku i digitalizaciji svih procesa, uključujući i djelovanje javne uprave što će znatno ubrzati procese rada i pozitivno djelovati na poboljšanje učinkovitosti, transparentniji rad te korištenje usluga. Strategija će naglasak staviti i na poboljšano informiranje građana s područja Grada Šibenika vezano za administrativne procese, promet, događanja i sl’, navode u Gradu.

Jastrebarsko:  Nadogradanja javnog webGIS portala – građani će prijedloge davati preko web platforme

 Grad Jastrebarsko sufinanciranje traži za projekt nadogradnje javnog webGIS portala za građane. Projektom se osigurava dostupnost podataka gradskih projekata (investicija) i gradske evidencije obveznika komunalne naknade (uz obvezu registracije građana za pristup podacima, te se digitalizira postupak davanja prijedloga građana preko informatičkog rješenja na web stranici grada umjesto dosadašnjih pismenih prijedloga na papirnatim obrascima. Širi se broj javno dostupnih prostornih planova u GIS formatu, kao i evidencija zelenih otoka na području Grada uz prikaz na javnom portalu za građane. Uz to, omogućava se usluga obrade i unosa prostornih planova u GIS sustav Grada uz prikazivanje na javnom web portalu za građane.

‘Grad Jastrebarsko prepoznaje prednosti korištenja webGIS (Geo) sustava u svome poslovanju te je 2014. godine vlastitim sredstvima implementirao, a u narednim godinama i nadograđivao webGIS sustav za pregled i upravljanje dijela prostornih podataka (nerazvrstane ceste, registar nekretnina, komunalna infrastruktura, katastar vodova i dr.). Kao dokaz da se radi o „pametnim“ rješenjima možemo navesti da je Grad Jastrebarsko 2015. godine dobio nagradu „Pametna uprava“ na temelju implementacije i korištenja webGIS sustava za održavanje komunalne infrastrukture’, ističu iz Grada. Prednosti ovakvog sustava su, pojašnjavaju, jednostavnost pristupa (potrebna samo internetska veza), univerzalnost rješenja (moguće voditi sve vrste prostornih podataka), jednostavnost korištenja (korisnički orijentirano sučelje za djelatnike Grada i za građane na javnom portalu) te neograničeni broj korisnika sustava.

‘Daljnjom nadogradnjom webGIS sustava Grad Jastrebarsko želi potvrditi i nastaviti s inovativnim i učinkovitim pristupom upravljanju redovnim aktivnostima Grada, gradskom imovinom i gradskim projektima, ali ovaj puta s naglaskom na dodatnom uključivanju građana u dostupnosti podataka i upravljanju prostornim planiranjem Grada’, ističu iz Grada i dodaju da i nakon realizacije ovog projekta uložiti dodatne napore i vlastita sredstva u daljnjem razvoju ovog programskog sustava kako bi obuhvatili cjelokupno poslovanje i aktivnosti Grada u cilju uspostave održivog razvoja i poboljšanju kvalitete rada svojih djelatnika i života građana. Kao poseban cilj projekta ističu povećanje produktivnosti rada djelatnika gradske uprave koji će, zbog očekivanog smanjenja broja građana koji dolaze u gradsku upravu po informacije, imati više vremena za rješavanje svih tekućih aktivnosti i obaveza. Smanjit će, također, i troškovi papirnatih ispisa i poštanskih usluga jer će građani svoje prijedloge davati izravno u sustav.

Vinkovci: Daljinsko očitanje potrošnje energije sustava javne rasvjete

Grad Vinkovci u posljednjih dvije godine radi na različitim smart rješenjima, a na natječaj Fonda za zaštitu okoliša su prijavili projekt daljinskog očitanja potrošnje električne energije sustava javne rasvjete.

‘ Svjesni činjenice da sustavom javne rasvjete možemo uvelike pomoći smanjenju potrošnje električne energije i emisije štetnih plinova, na području Vinkovaca ugrađeno je više od 4.500 svjetiljaka od kojih će do kraja godine biti zamijenjeno nešto manje od 3.100 svjetiljaka s energetski učinkovitijim svjetiljkama s LED tehnologijom. Veliki dio, njih gotovo 2500 tisuće dosad je već zamijenjeno.

Sve svjetiljke spojene su na 98 OMM, a na dijelu OMM na kojem je instalirano digitalno brojilo postoji mogućnost udaljenog očitavanja potrošnje električne energije i vršne snage. Sukladno navedenome, iz spomenutih OMM uzimat će se navedene veličine i pohranjivati u bazu platforme te prikazivati JLS i njenim stanovnicima. Na opisani način u potpunosti je automatizirano prikupljanje podataka o potrošnji te se time brzo i jednostavno mogu pratiti troškovi i lako planirati eventualne uštede u potrošnji što povećava energetsku učinkovitost grada i predstavlja jednu od strategija održivog razvoja’, navodi se u obrazloženju i ističe da se korištenjem platforme očekuje smanjenje potrošnje el. energije sustava za gotovo 10% postojećeg stanja, što je ušteda od cc  155 tisuća kuna godišnje, te smanjenje troškova održavanja od 15%,  tj. za približno 34 tisuće kuna godišnje. ‘Platforma će direktno utjecati na smanjenje izdataka koje stanovnici JLS plaćaju za javnu rasvjetu (financijsko opterećenje troška komunalnih usluga), što će povećati kvalitetu i poboljšati standard života građana. Nadalje, brzom prijavom kvarova povećava se sigurnost svih stanovnika obzirom da se time drastično smanjuje količina istovremeno neispravnih rasvjetnih tijela. Smatramo da ćemo korištenjem smart rješenja prvenstveno pomoći očuvanju okoliša, pripomoći održivom razvoju, a naposljetku uštedama u ovom području dodatno povećati kvalitetu života građana u našem gradu’, ističu iz Grada.

Križevci: Participativno budžetiranje i uvođenje video nadzora

Grad Križevci na Fond je prijavio dva projekta – razvoj platforme Križevci-pametan grad, te projekt Siguran grad. Na platformu Križevci-pametan grad implementirat će četiri modula – praćenje rezervacija ulaznica u gradskim ustanovama, događaji, lokalni vodič i komunikacija, a jedna od značajnijih inovacija bit će mogućnost participativnog budžetiranja.

‘Navedenim alatima pružit će se otvorena komunikacija građana i posjetitelja s gradskim ustanovama, samim gradom, omogućit će se povratna informacija o događajima, potaknut će se aktivnosti lokalne zajednice, postići veća transparentnost rada, omogućiti participativno sudjelovanje u izradi proračuna i planiranju gradskih projekata. Bitno je naglasiti da će komunikacija biti dvosmjernog tipa. Ciljevi projekta bit će ostvareni na način da će se participativnim odlučivanjem povećati kvaliteta građana jer će moći sudjelovati u donošenju odluka, te će se omogućiti korištenje tehnologije i dostupnost samih servisa građanima. Očekuje se uključivanje 2.000 građana u korištenje projekta, te 2.000 građana koji će se koristiti ovim modernim alatima’, kažu u obrazloženju projekta.

Projekt Siguran grad odnosi se, pak, na povećanje sigurnosti i preventivne mjere zaštite sustava i nadzora javnih površina, osoba i imovine. U tu svrhu planiraju postaviti kamere na 5 pristupnih točki u Gradu Križevcima, te opremiti nadzornu sobu. ‘Osnovni cilj projekta odnosi se na povećanje kvalitete i standarda života građana čiji se pokazatelj odnosi na broj građana uključenih u projekt. U ovaj projekt biti će uključeno 11.231 ljudi koji će imati direktne koristi od ovog projekta, ali će indirektno imati utjecaj i na šire područje grada, kao i okolnih Općina. Projektom će se postići smanjenje broja kaznenih djela, kao i smanjenje broja neotkrivenih počinitelja, te u velikoj mjeri povećati sigurnost građana Grada Križevaca’, kažu u Gradu.

Bjelovar: Virtualni asistent i Smart parking

Grad Bjelovar također je prijavio dva projekta – Virtualni asistent za građane, vrijedan gotovo 600 tisuća kuna, te Smart parking Bjelovar vrijedan 850 tisuća kuna.

Platforma Virtualni asistent je digitalno rješenje za pružanje digitalnih usluga Grada i brzu komunikaciju prema građanima, poduzetnicima i ostalim korisnicima usluga Grada Bjelovara. Sustav će, kažu u obrazloženju, prožati pomoć korisnicima u raznim zadacima kao što su popunjavanje obrazaca za prijavu; odgovaranje na upite građana, pomoć kod pregledavanja internetske lokacije Grad, kako bi se zainteresiranim stranama (stanovnicima, poduzetnicima, udrugama itd.) pomoglo pronaći točne informacije koje traže. Pružanje e-usluga Grada može obuhvaćati provjeru statusa dozvole, provjeru statusa zahtjeva za socijalnu pomoć, procjenu socijalne skrbi i slične e-usluge. ‘Implementacijom Virtualnog asistenta, povećat će se učinkovitost zaposlenika gradske uprave, učinkovitije će se rješavati zahtjevi, smanjit će se potrošnja energenata (nužnost prekovremenih sati za rješavanje poslovnih zadataka) te unaprijediti kvaliteta usluge prema građanima – informacija u istom trenutku na dohvat ruke. Pametan Grad Bjelovar kreira potpuno nove urbane usluge uz smanjenje potrošnje resursa i troškova, osiguravajući svoju održivost.  Cilj projekta Virtualni asistent je postići konkretna unapređenja u stvarnim, svakodnevnim životima ljudi – primjerice, omogućiti više vremena, više sigurnosti, više učinkovitosti i više praktičnosti’, kažu u gradskoj upravi.

Cilj projekta SMART parking – Bjelovar je pojednostavljenje nadzora korištenja parkirnih mjesta te njihova naplata. Sustav će krajnjim korisnicima omogućiti transparentan, informativan i integriran pogled na različite podatke vezane uz mobilnost odnosno transportni sustav grada. Provedbom projekta doći će i do smanjenja ekološkog otiska na način da će se spriječiti nepotrebno kruženje automobila u potrazi za slobodnim parkingom.

‘Sukladno razvojnim planovima, Grad je nedavno pokrenuo projekt održive mobilnosti čiji je glavni cilj poboljšati prometnu situaciju u Gradu Bjelovaru. U suradnji sa Fakultetom prometnih znanosti identificirane su glavne problematične točke prometne infrastrukture, a analiza sustava parkiranja pokazala je da postoji mogućnost unapređenja sustava naplate parkinga te samim time poboljšanje usluge parkinga stanovnicima Grada Bjelovara’, kažu u Gradu. Inače, u užem gradskom sjedištu u ovom trenutku postoji 2170 parkirnih mjesta od toga je 1741 označenih parkirnih mjesta a ostalih 429 parkirnih mjesta je neoznačeno.

Velika Gorica: GIS sustav – građani će preko platforme predlagati izmjene prostornog plana

Grad Velika Gorica je  prijavio projekt GIS sustava kojim planiraju, kao prvi grad u Hrvatskoj, omogućiti svojim građanima jednostavno predlaganje izmjena u prostornim planovima, te druge prijedloge koje budu imali. Također, sustav će omogućiti praćenje statusa prijedloga ili upita u fazi Savjetovanja s javnošću u postupku izrade prostornih planova. Projekt se sastoji od dvije faze – implementacija javnog GIS (Geo) programskog modula za omogućavanje građanima da daju prijedloge, primjedbe i mišljenja za izmjenu prostornih planova, koja je već završena te je javni GIS programski modul već dostupan na mrežnim stranicama grada. Druga faza je usluga obrade i unosa 11 prostornih planova na javni GIS portal Grada. Ukupna vrijednost projekta je procijenjena na 250 tisuća kuna, a od fonda traže 100 tisuća.

‘Uvođenje e-URB modula doprinosi digitalizaciji procesa javne uprave i ubrzanju ukupnog procesa izmjene prostornih planova. Primjer je to poboljšanja učinkovitosti u upravljanju Gradom uz aktivnu uključenost građana u cijeli proces izmjene prostornih planova. Građani su i do sada bili uključeni, međutim uvođenjem e-URBa realno je očekivati još veću uključenost građana jer je proces jednostavan i u skladu sa suvremenim digitalnim navikama. Potvrda tome su i rezultati prvog mjeseca korištenja e-URB modula. U samo mjesec dana, otkako je implementirano ovo rješenje, broj prijedloga za izmjenu prostornih planova poraslo je za 700% na mjesečnoj razini, u 2019. godini. Od zaprimljenih prijedloga, njih 85% zaprimljeno je u digitalnom obliku. To su direktni pokazatelji opravdanosti potrebe za ovakvim, smart city rješenjima’, navode iz Grada.

Zadar: Praćenje kvalitete zraka i digitalizacija gradske uprave

Grad Zadar na natječaj je prijavio dva projekta – projekt indikativnog praćenja kvalitete zraka vrijedan preko 338 tisuća kuna, te digitalizaciju gradske uprave vrijednu 217 tisuća kuna. Glavni cilj prvog projekta je implementacija inovativnog rješenja za povećanje kontrole kvalitete zraka putem dvije indikativne mjerne stanice kojima bi se mjerili temperatura, vlaga, tlak, NO2, NOx, CO, SO2,O3, PM1, PM2.5, PM10. Sustav bi na moderan način prikupljene podatke grafički i numerički vizualizirao te ih u realnom vremenu javno objavio preko komunikacijskih kanala Grada, gdje bi spomenuti podaci bili dostupni građanima i posjetiteljima. Po broju klikova Grad će imati podatak o interesu građana/posjetitelja, a shodno tome moći će se kreirati ciljane kampanje za podizanje svijesti građana o ovoj bitnoj temi, kažu nam u Gradu.

Što se, pak, tiče digitalizacije, glavni cilj je katalogizirati i standardizirati javne servise gradske uprave i na taj način građanima i poduzetnicima omogućiti jednostavniji i transparentniji pristup uslugama gradske uprave.

‘Kroz projekt će se pristupiti analizi svih servisa koje gradska uprava pruža prema gore navedenim dionicima. U sklopu analize izradit će se prilagođeni obrasci koji će omogućiti standardizaciju usluga. Potom će se kroz dodatnu analizu izvršiti procjena usluga koje su pogodne za digitalizaciju, te će se u sklopu projekta kao pilot digitalizirati barem jedna od tih usluga i javno izložiti korisnicima putem portala eZadrani.hr. Rezultati ovog projekta će činiti osnovu za daljnju digitalizaciju usluga. Digitalizacija usluga gradske uprave direktno će, unapređenjem organizacije poslovanja gradske uprave kroz pristupačno korisničko sučelje za građane, utjecati na poticanje dodatnog razvoja i povećanja dostupnosti digitalne infrastrukture i korištenje informacijsko komunikacijskih tehnologija od strane građana u svrhu održivog razvoja te na taj način i povećati kvalitetu i standard života građana’, poručuju iz Grada. (Marija Pulić Drljača)