U proračunu Grada Čazme za 2024. i Programu javnih potreba HGSS-a, Stanice Bjelovar osigurano je 3.500 eura te je gradonačelnik Dinko Pirak potpisao Ugovor o dodjeli sredstava s predstavnicima HGSS-a. Tom se prilikom razgovaralo i o mogućnostima osnivanja podružnice u Čazmi, a gradonačelnik je iskazao spremnost za dodjelom prostora za rad HGSS-u u Čazmi te ulaganjem u njegovo opremanje.

HGSS je žurna javna služba koja temeljem više zakona djeluje u području prioritetnih i neodgodivih potreba građana (sigurnost, zaštita i spašavanje ljudskih života) i koja je dužna osigurati pripravnost, hladni pogon i raspoloživost ljudi i opreme 24 sata dnevno, 365 dana u godini, redovito održavati znanja, sposobnost i stručnost pripadnika u vrlo zahtjevnoj, visoko rizičnoj i odgovornoj aktivnosti. Program aktivnosti obuhvaća zadaće održavanja spremnosti i obuke, licenciranja i produživanja licenci za gorske spašavatelje, preventive, međunarodne suradnje i opremanje Stanice. Program je sačinjen na osnovi Pravilnika o obuci pripadnika Gorske službe spašavanja, predviđenog kalendara aktivnosti i dr., a temelji se na Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06, 110/15).

Za aktivnosti predviđene ovim programom postoji zakonska obveza za osiguravanje sredstava za:

• redovitu djelatnost

• akcije spašavanja (potražne akcije, spašavanje na nepristupačnom terenu, spašavanje u zimskim uvjetima na nepristupačnom terenu, spašavanje na divljoj vodi i poplavama, itd.)

• intervencije na nepristupačnim terenima

• nabavku i održavanje opreme

• preventivnu djelatnost (prisutnost članova Stanice Bjelovar na organiziranim planinarskim pohodima, na takmičenjima „ekstremnih“ sportova, edukacija osoba koje borave u prirodi, edukacija turističkih djelatnika itd.).

Stanica Bjelovar trenutno broji 35 članova, od toga 8 licenciranih gorskih spašavatelja, 6 spašavatelja. Jedan član Stanice je instruktor u Komisiji za edukaciju i školovanje HGSS-a, a od specijalističkih znanja u Stanici djeluju 1 liječnik s licencom ITLS-a te 2 medicinska tehničara s ITLS licencom, 2 voditelja potrage, 2 pilota bespilotnih sustava, 2 licencirana vodiča s tri potražna psa, 20 članova posjeduje međunarodnu licencu za spašavanje na divljim vodama i poplavama, 1 član ima položenu licencu za učitelja skijanja s međunarodnom ISIA licencom. Svi članovi Stanice su volonteri.

Program aktivnosti je razdijeljen po grupama, a u skladu sa zadaćama koje Stanica očekuje u 2024. godini:

1. intervencije

2. obuka

3. održavanje znanja i spremnosti

4. opremanje stanice

5. preventivna aktivnost

6. međunarodna suradnja i razmjena iskustava

7. redovan rad

8. uređenje prostora HGSS stanice Bjelovar

Svrha Programa javnih potreba Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Bjelovar za 2024. godinu

je sprječavanje nesreća i spašavanje u prirodi, na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima uz primjenu posebnih stručnih znanja i uporabu tehničke opreme za spašavanje u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine. Organiziranje i pripremanje aktivnosti i mjera kojima je svrha održavanje pripravnosti za spašavanje te trajno organiziranje, osposobljavanje i uvježbavanje za održavanje i unapređivanje spremnosti i sposobnosti za otklanjanje posljedica nesreća u planinama i drugim nepristupačnim područjima. (Grad Čazma, foto HGSS)