U Gradu Kninu od ponedjeljka je, zbog korona virusa, ograničen rad ugostiteljskih objekata do 19 sati, a gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom Markom Jelićem donijela je odluku o privremenom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade svih ugostitelja na području Grada. Također, ugostiteljski objekti koji se nalaze u prostorima u vlasništvu Grada Knina oslobođeni su plaćanja zakupnine, a iz Grada apeliraju na privatne vlasnike da ugostitelje koji su u njihovim prostorima također oslobode plaćanja najma dok traje posebni režim u Gradu Kninu, ili da barem umanje iznos. Oslobađanje plaćanja naknade trajat će dok traju mjere ograničenja radnog vremena. (M.P.D.)