Grad Krk dobitnik je nagrade u našem prošlogodišnjem izboru za najbolji mali grad u području kvalitete života. Naša je analiza pokazala, a na temelju službenih podataka Zavoda za statistiku, da je po pokazatelju kretanja stanovništva – više doseljenih u odnosu na iseljene i više rođenih u odnosu na umrle – Grad Krk treći grad u RH u razdoblju od 2011. do 2018. s porastom od 9,5 posto, odnosno u apsolutnim brojkama s rastom od 597 osoba.  U istom razdoblju je doseljeno više u odnosu na iseljene 615 osoba, što ga je svrstalo na osmu poziciju među gradovima u RH. Preklani je pak u odnosu na 2017. bio također osmi s rastom od jedan posto tj. 68 osoba više.

Prosječno se u tom Gradu godišnje rađa oko deset beba više.

Roditelji novorođene djece od Grada Krka za prvo dijete dobivaju naknadu od 3.000 kuna, za drugo dijete 4.500 kuna, a za treće 6.000 kuna. Dječji vrtić ima upisano 245 mališana, ali se razmišlja o proširenju kapaciteta, pa je u planu gradnja jednog manjeg vrtića u Krku i  u mjestu Vrh.

‘Grad Krk trenutno raspolaže sa zgradom dječjeg vrtića u Krku koja ima kapacitet za 240 djece i s manjim objektom u naselju Vrh koji ima kapacitet za 20 djece. Našim urbanističkim planovima i proračunskim smjernicama  planirana je gradnja novih manjih objekata u Krku za koji je već otkupljeno zemljište i drugog u Vrhu za kojeg se tek planira otkup zemljišta. Gradnja objekta zato još nije planirana u ovoj godini.’ – kaže gradonačelnik Krka Darijo Vasilić.

Grad stipendira 75 učenika i studenata. Stipendije iznose 500 kuna za učenike, 700 za studente i 1.000 kuna za polaznike poslijediplomskih studija.

Nedavno smo pisali i o POS-ovim zgradama u Krku, u dva navrata, ukupno 46 stanova u koje su uselile pretežito mlade obitelji, koje su ili doselile u Krk ili su uz povoljniju cijenu za četvorni metar kupile stan i odselile od roditelja. S obzirom da je za POS-ove stanove  interes pokazalo čak oko sto mladih obitelji, u Gradu Krku radi se na pripremi lokacije za još jednu takvu zgradu koja bi trebala biti locirana u Korniću. (L.K.)