Grad Novigrad-Cittanova objavio je informativnu on-line brošuru pod nazivom Proračun u malom za 2020. godinu. U toj digitalnoj brošuri na jednome mjestu, u ponešto pojednostavljenoj formi, može se pronaći niz informacija o gradskom proračunu za 2020. godinu, ali i osnovne informacije o najvažnijim projektima i investicijama na području Novigrada.

Može se tako ukratko doznati kako se priprema i donosi ovaj glavni gradski financijski dokument, zašto je on važan, na koji se način prihoduju, a kako raspoređuju odnosno koriste proračunska sredstva, koji su najvažniji programi i projekti koji se financiraju proračunom za ovu godinu i još niz drugih potencijalno zanimljivih informacija. Ukratko, zahvaljujući ovoj brošuri svi koji to žele moći će na jednostavan i razumljiv način dobiti uvid u inače složeni financijski dokument, posebno važan za funkcioniranje Grada.

Objavom Proračuna u malom Grad Novigrad-Cittanova nastavlja višegodišnju praksu transparentnosti rada gradske uprave, te odgovornog i prema sugrađanima otvorenog upravljanja Gradom, na temelju čega u nezavisnim istraživanjima Instituta za javne financije redovito biva uvršten među najtransparentnije jedinice lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj.

Brošura Proračun u malom za 2020. godinu dvojezična je, na hrvatskom i talijanskom jeziku, a u digitalnom obliku može se „prolistati“ na internetskim stranicama Grada Novigrada-Cittanova. Brošuru u PDF formatu potražite OVDJE.

Neki od brojeva osiguranih u proračunu, koji se navode, je primjerice 826,5 tisuća kuna namijenjenih za razne manifestacije u turizmu, čak 6 milijuna za razvoj sporta i rekreacije, 1,7 milijuna za osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, a u što ulazi sufinanciranje rada psihologa, produženog boravka, stipendije… Nadalje, 238 tisuća namijenjeno je za studentske stipendije i nagrade najboljim studentima. Za rad dvaju vrtića osiguran je iznos od 7,6 milijuna kuna, za socijalnu skrb u koju ulaze razne demografske mjere kao što su oprema za novorođene bebe, hrana za dojenčad, subvencija za drugo dijete u vrtiću… osiguran je iznos od 944 tisuće kuna. Za radove uređenja gradskih plaža, parkova, dječjih igrališta, Marede.. osigurano je 2 milijuna kuna. Iznos od 6,9 milijuna osiguran je pak za održavanje zgrada, sanaciju krovova, proširenje dječjeg vrtića, uređenje osnovnoškolskog igrališta… Za potporu poljoprivredi osiguran je iznos od 170.000 kuna, a 150.000 za gospodarstvo. (Grad Novigrad, L.K.)