Na plaži Prosika u Pagu uredit će se tuševi, sanitarni čvor te će se iznajmljivati velik broj ležaljki i suncobrana. To je plan gradske uprave Grada Paga već za ovu sezonu. No, uređenje Prosike, prema UPU obalnog pojasa Prosika-Golija, kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Paga, dio je cjelopkupnog uređenja Prosike, magazina i okoliša magazina.
Predviđeno je produljenje plaže Prosika do oko sredine magazina i izgradnja lukobrana za prihvat linijskih brodova i brodica srednje veličine. Uz to, uredit će se obalni zid od Stare rive do lukobrana. Plaža Prosika ljeti je najposjećenija plaža na području Grada Paga i na noj u špici sezone dnevno boravi između 3000 i 4000 ljudi. Uređenjem sanitarnog čvora i tuševa na plaži te otvaranjem mogućnosti iznajmljivanja ležaljki i suncobrana značajno će se povećati standard plaže. Na plaži Prosika predviđena je djelatnost ugostiteljstvo i trgovina i to kiosk (K1 i K2), (montažni objekt do 12 m2 i sl.), pripadajuća terasa objekta, pripadajuće terase objekta, štand (rukotvorine, igračke, suveniri i sl.), ambulantna prodaja (sladoled), komercijalno-rekreacijski sadržaji, zabavni sadržaji-masaža, ležaljke i suncobrani. Na morskom dijelu plaže bit će aqua park, iznajmljivanje dasaka za jedrenje, sandolina, pedalina i sl., kajaka i kajaka sa staklom.
Sukladno članku 99. Zakona o prostornom uređenju, 18. ožujka 2019. godine, provedeno je ponovno javno izlaganje Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa “Prosika – Golija”-Pag, u Gradskoj vijećnici Grada Paga. Temeljem članka 104. Zakona o prostornom uređenju i Zaključka gradonačelnika Grada Paga, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Paga, kao nositelj izrade plana, proveo je ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa “Prosika-Golija”-Pag. Ponovni javni uvid o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa “Prosika-Golija”-Pag trajao je od 11. ožujka do 19. ožujka 2019. godine u Gradskoj vijećnici Grada Paga. Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa “Prosika-Golija”-Pag sa stručnim obrazloženjem izrađivača održano je 18. ožujka 2019. godine u Gradskoj vjećnici Grada Paga. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi građana na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa “Prosika-Golija”-Pag iskazani su u pisanom obliku dostavom nositelju izrade plana. (Radio Pag)

Fotografija preuzeta s web stranica Hrvatske turističke zajednice (croatia.hr)