Ugovorena je Izrada studije geotermalnog potencijala za Grad Vukovar.
U sklopu predanosti razvoju obnovljivih izvora energije, sklopljen je ugovor za izradu studije geotermalnog potencijala. Ugovorena je promidžba i vidljivost projekta, izrađeni promotivni materijali koji za cilj imaju informiranje javnosti o projektu te o važnosti geotermalne energije, poručili su iz Grada. Održano je u sklopu aktivnosti i studijsko putovanje na Island.  I to u suradnji s partnerom na projektu, EFLA, koje je pružilo dragocjene uvide i iskustva koja će biti od koristi u daljnjem razvoju projekta.
Donesena je i odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda.
-Važan korak prema ostvarivanju geotermalnog potencijala Vukovara 2 bio je donošenje odluke o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru- dodali su iz Grada.
U trenutku kada se priprema postupak nabave za izradu idejnog naftno-rudarskog projekta, projektni tim fokusiran je na razvoj projekta bušenja i ispitivanja istražne bušotine Vukovar GT-1.
Uzimajući u obzir važnost očuvanja okoliša, u tijeku je ugovaranje izrade Elaborata zaštite okoliša ”Istražna bušotina geotermalne vode Vukovar GT-1 (VuGT-1) s radnim prostorom za smještaj bušaćeg postrojenja” za ocjenu potrebe procjene utjecaja na okoliš za istražnu bušotinu geotermalne vode Vukovar GT-1. Svi ovi koraci ukazuju na predanost razvoju geotermalne energije u Vukovaru, te se očekuje da će ovaj projekt donijeti brojne koristi zajednici, uključujući ekonomske, ekološke i energetske prednosti.- napominju iz Grada Vukovara.
Ukupna vrijednost projekta: 259.470,62 € , od čega bespovratna sredstva iznose: 217.330,02 € (83,76 posto), nositelj projekta: Grad Vukovar, Hrvatska, projektni partner: EFLA Consulting Engineers, Island.
Razdoblje provedba projekta: 13.04.2022.-12.04.2024.- Zajedno za zelenu Europu | www.eeagrants.hr
Projekt “Čista energija za Vukovar” je financiran od Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014. – 2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”, ističu iz Grada. (Grad Vukovar)