Prema analizi koju smo nedavno proveli na temu izdvajanja za socijalnu zaštitu, Grad Zadar se pokazao jednim od socijalno osjetljivijih gradova te je prema trendovima 2017/2018 zauzeo mjesto među prvih dvadeset u toj kategoriji. Tijekom 2018. godine izdvojeno je 12.880.275, 00 kuna, a što je za 1.760.122,00 kuna više od ulaganja u 2017. godini. Provjerili smo u koje sve projekte i mjere iz kategorije socijalne zaštite u Zadru ulažu kako bi utjecali na povećanje standarda te poboljšanje kvalitete života građana iz najosjetljivijih skupina. 

Socijalni program Grada Zadra proizlazi iz Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj, a  kreiran je na osnovi prikaza postojećeg stanja siromaštva i socijalne isključenosti kao i uzrocima koji su do tog stanja doveli. Program kao i Strategija definira najranjivije skupine, a u ovom tekstu spomenut ćemo samo one potpore koje su usmjerene na suzbijanje krajnjih oblika siromaštva.

U 2020. godini predviđeno je 35.7 milijuna kuna koje Grad Zadar namjerava uložiti u socijalnu zaštitu svojeg stanovništva. Tako za subvencioniranje troškova stanovanja grad godišnje troši 1.2 milijuna kuna, za Pučku kuhinju odnosno pomoć u prehrani te nabavu hrane u socijalnoj samoposluzi  izdvaja se dodatnih milijun kuna. Nadalje tu je i usluga jednokratne novčane pomoći, a što uključuje naknadu za troškove pogreba, nabavu ogrjeva te novčanu pomoć za prevladavanje životnih poteškoća. Dijeli se godišnje oko 140 puta za što se u proračunu osigurava iznos od 650 tisuća kuna. Grad Zadar također pruža i psihosocijalnu zaštitu osobama starije životne dobi što podrazumijeva osiguran dnevni boravak za bolesne i nemoćne osobe starije životne dobi kao i prenoćište za beskućnike, a za što je potrebno  godišnje osigurati oko 450 tisuća kuna.

U Zadarskoj županiji živi oko 30.000 osoba starijih od 65 godina, odnosno 17,70% u odnosu na ukupan broj stanovništva županije. Grada stoga provodi  niz mjera i aktivnosti usmjerenih  poboljšanju uvjeta i kvalitete života osoba starije životne dobi pa je tako osiguran besplatan javni gradski prijevoz na koji pravo imaju svi umirovljenici čija mirovina ne prelazi iznos od 2.750.00 kn kao i sve osobe starije od 65 godina koje ne ostvaruju pravo na mirovinu.

Za ovu aktivnost godišnje se osigurava iznos od 1.4 milijuna kuna, a dodatnih 1.8 milijuna grad izdvaja za  pomoć u kući što znači pružanje usluge njege i različitih oblika pomoći u kućanstvu kao i uslugu „Halo pomoći“ (žurna pomoć na daljinu). Umirovljenike se ne zaboravlja ni za Uskrs pa se onima s mirovinama nižim od dvije tisuće kuna isplaćuju uskrsnice u iznosu od 200,00 kn za što se iz proračuna godišnje izdvaja do milijun kuna. Starijim osobama pruža se i psihosocijalna zaštita pa je u te svrhe osiguran dnevni boravak za bolesne i nemoćne osobe kao i  financiranje programa udruga umirovljenika, provedba raznih akcija usmjerenih na prevenciju nastanka bolesti i očuvanje zdravlja starijih osoba. Za navedene aktivnosti psihosocijalne zaštite osigurava se godišnje 300 tisuća kuna.

Grad Zadar sustavno pomaže Općoj bolnici  u vidu nabave dijagnostičke  opreme te opremanja i izgradnje objekata. Od 2001.-2019. godine iz Proračuna Grada Zadra u te svrhe izdvojeno je 38 milijuna kuna, što u  prosjeku na razini jedne proračunske godine iznosi 2 milijuna kuna.  Financira  se i  tzv. turistički tim Hitne medicinske pomoći, a tom aktivnošću znatno je poboljšan standard zdravstvenih usluga tijekom ljetnih mjeseci kada se zbog velikog broja turista i načina života  očekuje veća potreba za hitnim liječničkim intervencijama. Iz proračuna Grada Zadra za rad „turističkog“ tima HMP-  izdvaja se 55.000,00 kn. Za programe prevencije i borbu  protiv bolesti ovisnosti o opojnim drogama kao i druge vidove ovisnosti i neprihvatljivo ponašanje mladih, koje grad provodi u suradnji sa Županijom,  Zavodom za javno zdravstvo, udrugama građana te osnovnim i srednjim školama, osigurano je 300 tisuća kuna.

U sklopu zdravstvenog programa navedimo još da je Grad Zadar radi na  poboljšanju dostupnosti zdravstvene zaštite na zadarskim otocima, održavanju raznih stručnih skupova i aktivnosti u svrhu prevencije nastanka bolesti, očuvanje zdravlja i pomoć oboljelima te da provodi program rane intervencije za djecu s razvojnim odstupanjima u prve tri godine života, a za te aktivnosti na godišnjoj se razini izdvaja dodatnih 1,7 milijuna kuna.

Grad također provodi pronatalitetnu politiku uz pomoć raznih mjera;  pravo na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta (1.900.000,00), preciznije za prvorođeno dijete – 2.000,00 kn, za drugorođeno dijete – 3.000,00 kn i za treće i svako sljedeće dijete – 4.000,00 kn, pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama za što je osigurano 1.1 milijun kuna, a roditelji koji ostvaruju pravo na doplatak za djecu oslobađaju se plaćanja troškova boravka u iznosu od 100,00 kuna za jedno dijete (bez obzira na broj djece koja borave u vrtiću). Roditelji koji ostvaruju pravo na socijalni uvjet (korisnici zajamčene minimalne naknade) oslobađaju se plaćanja troškova boravka u cijelosti za svako dijete koje boravi u vrtiću. 

Roditelji koji imaju četvero i više djece koja žive s njima u zajedničkom kućanstvu oslobađaju se plaćanja troškova boravka u cijelosti za svako dijete koje boravi u vrtiću, a djeca koja žive u posebno teškim obiteljskim okolnostima(ovisnost ili teža bolest roditelja ili djece, djeca iz udomiteljskih obitelji te djeca s razvojnim poteškoćama) oslobađaju se plaćanja troškova boravka u iznosu od 300,00 kn za dijete koje boravi u vrtiću.

U prošloj školskoj godini Grad Zadar svim je učenicima osnovnih škola omogućio besplatne radne bilježnice za što je utrošeno 2.2 milijuna kuna, a za  program pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju izdvaja se oko 3.2 milijuna kuna iz Proračuna Grada Zadra i EU fondova. Građanima je također osigurano i savjetovalište za poticanje rasta i razvoja zdravog djetetaklupe i stolići za presvlačenje i dojenje, tečajevi za trudnice.   

Za školsku prehranu koja se financira  učenicima iz obitelji korisnika dječjeg doplatka i djeci s invaliditetom ili ozbiljnim zdravstvenim tegobama Grad Zadar osigurava 1,5 milijun kuna, a od ostalih vidova pomoći unutar ove kategorije spomenimo i da učenici osnovnih škola imaju pravo na besplatan prijevoz te da Grad Zadar dodjeljuje i  130 novih stipendija godišnje (115 za izvrsnost od čega 30 učeničkih i 95 studentskih te 15 za studente slabijeg imovinskog  stanja). Za stipendije je u Proračunu Grada Zadra za 2019. godinu  osiguran iznos od približno 2,4 milijuna kuna. Visina pojedinačnih stipendija ovisi o tome radi li se o srednjoškolcu ili studentu te činjenici da li se školuje odnosno studira u Zadru ili izvan Zadra kao i o činjenici radi li se o studiju za deficitarna zanimanja.

Grad Zadar dodijelio je i 300 socijalnih stanova za koje korisnici plaćaju samo zaštićenu najamninu. Jedan od kriterija za dodjelu bio je broj maloljetne djece, odnosno  djece na redovnom školovanju. Također je isti kriterij bio ugrađen i u Natječaj za dodjelu stanova iz programa poticane stanogradnje, a 463 obitelji  na taj je način riješilo stambeno pitanje.

Prema podacima Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji, na području zadarske županije živi 14.327 osoba s invaliditetom. S ciljem izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom obavljene su ili su u tijeku razne aktivnosti; rampa za silazak u more i sunčalište za osobe s invaliditetom na plaži Vitrenjak, dizalica za ulazak u more osoba s invaliditetom na plaži Kolovare, rampa za ulazak u zatvoreno plivalište na Višnjiku, posebno prilagođeno kombi vozilo za prijevoz nepokretnih i teško pokretnih osoba,  kombi vozilo koje je nabavljeno za prijevoz djece korisnika Dječjeg vrtića za djecu s poteškoćama u razvoju DV „Latica“. Osigurano je i kombi vozilo za prijevoz djece koja pohađaju Osnovnu školu „Voštarnica“, školu za učenike s poteškoćama u razvoju te se radi na uklanjanje barijera i stvaranju mogućnosti  kretanja osoba s invaliditetom koje se kreću u kolicima ( pristup javnim površinama – prilagodbom rubnjaka i drugih barijera i pristup javnim ustanovama – liftovi i rampe te je osigurano dovoljno parkirališnih mjesta za vozila osoba s invaliditetom), a što se provodi  uz stalne kontakte s Udrugom tjelesnih invalida. U tijeku je i završetak izgradnje i opremanja Centra za odgoj, obrazovanje, smještaj i rehabilitaciju osoba s posebnim potrebama (Centar „Mocire“).

Grad Zadar veliku pažnju poklanja braniteljima odnosno veteranima Domovinskog rata te financira brojne programe i aktivnosti udruga koje su iz njega proistekle. Bivšim braniteljima i njihovim obiteljima osigurano je i pružanje psihosocijalne pomoći pa su tako stručni djelatnici (psiholozi, psihijatri, pravnici…) honorarno angažirani u Centru za PSP. Uz to Grad sponzorira i obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata te vodi brigu o održavanju grobnih mjesta i grobnica poginulih branitelja.

U 2019. godini iz proračuna Grada Zadra s ciljem prevencije i suzbijanja obiteljskog nasilja financirani su  programi i aktivnosti  Udruge za pomoć ženi i djetetu „Duga“ za provedbu programa „Savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja“ i „Sigurnu kuću-sklonište za žrtve obiteljskog nasilja“ za što je izdvojeno 300 tisuća kuna.  Za pomoć Caritasu Zadarske nadbiskupije, a kako bi se proveli programi “Psihosocijalni tretman počinitelja obiteljskog nasilja“, „Obiteljsko savjetovalište“ i „Boravak za djecu rizičnih obitelji“ izdvojeno je 190 tisuća kuna. (V.H.)