Webinar, na kojem će sudionici s Apsolonovim stručnjacima moći razgovarati o optimalnim rješenjima za koja bi mogli tražiti potporu Fonda za zaštitu okoliša, održat će se 12. srpnja od 10 do 11 sati, a svi zainteresirani predstavnici gradova i općina trebaju se prijaviti do 10. srpnja u 12 sati na mail pametna.uprava@apsolon.com

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nedavno je raspisao javni poziv za sufinanciranje smart-city projekata u gradovima težak osam milijuna kuna preko kojega gradovi mogu ostvariti i to 400 tisuća kuna za svoje projekte. Rok za prijavu na ovaj poziv počinje teći početkom kolovoza i trajat će do kraja godine ili do isteka sredstava.

Kako bi gradovi što bolje iskoristili ovu priliku, te se što bolje pripremili za sudjelovanje u natječaju, konzultantska tvrtka Apsolon idući petak, 12. srpnja, od 10 do 11 sati organizira besplatni webinar na kojemu će pobliže predstaviti sve mogućnosti koje se ovim pozivom nude.

‘Webinar je osmišljen da potakne i usmjeri jedinice lokalne samouprave na pripremu za Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekata primjene koncepta ‘pametnih gradova i općina’ kojima se ostvaruje inovativan i učinkovit pristup upravljanju gradom odnosno općinom, te inovativna provedba poslova grada ili općine’, poručuju iz Apsolona.

Na webinaru će tako biti predstavljeni primjeri mogućih rješenja i dobre prakse u razvoju pametnih gradova i općina, kao i ideje za osmišljavanje projekata u području pametnih gradova i općina. Sudionici će s Apsolonovim stručnjacima moći razgovarati o svim potencijalnim nedoumicama oko pojma pametnog grada i općine, kao i optimalnim rješenjima koja bi u svojem radu mogli financirati, a prihvatljiva su za potporu FZOEU.

‘Uvidjeli smo da je poziv FZOEU sjajna prilika da naši gradovi i općine pripreme svoj pristup razvoju pametne uprave ili pojedinačnih smart city rješenja u raznim sektorima. Istovremeno, znamo da mnogi imaju potrebu za boljim razumijevanjem koncepta, kao i ideje o rješenjima koje je moguće u datim financijskim i vremenskim okvirima pripremiti. Stoga smo odlučili otvoriti kanal između svojih stručnjaka i potencijalnih korisnika i pomoći u definiranju potencijalnih projektnih prijava, kao i općenito u planiranju razvoja pametnih sredina neovisno o izvorima financiranja’, kaže Ivana Novoselec, direktorica za pametnu upravu u Apsolonu.
Inače, prihvatljiva područja za provedbu projekata koje gradovi i općine mogu prijaviti na ovaj poziv su: gospodarstvo, poboljšanje sigurnosti građana i imovine, održivi promet, gospodarenje energijom, zaštita okoliša i klimatske promjene, upravljanje gradom i uslugama, te obrazovanje i kvaliteta života građana.

Svi zainteresirani gradovi trebaju se prijaviti do 10. srpnja u 12 sati na mail pametna.uprava@apsolon.com sa slijedećim podacima: ime i prezime, pozicija, grad, te teme od interesa. Nakon zatvaranja prijava svima će biti poslan na webinar kao i daljnje upute vezane uz sudjelovanje.

Inače, od 128 gradova tek njih nešto više od 40 razvija koncept pametnog grada, te primjenjuje pametna rješenja kojima poboljšavaju efikasnost upravljanja te omogućuju kvalitetniji život u gradu. (gradonačelnik.hr/M.P.D.)