Građanima Bjelovara i njihovim gostima od danas je na raspolaganju devet gradskih električnih bicikala koje su postavljene na tri stanice i dostupni za iznajmljivanje. Jedan od bicikala prvi je u utorak isprobao gradonačelnik Dario Hrebak, a za sve građane vožnja će prvih mjesec dana biti besplatna.

Stanice su postavljene na Poljani dr. Franje Tuđmana pokraj Dvorane europskih prvaka, na Šetalištu dr. Ivše Lebovića pokraj Dječjeg odjela knjižnice te u Masarykovoj ulici pokraj Autobusnog kolodvora.

Upute za korištenje bicikala nalaze se na svakoj stanici, a za izanjmljivanje se potrebno iznajmljivanje se potrebno registrirati u sustav za evidenciju i plaćanje najma. Sat korištenja stoji 5 kuna, a bicikl možete ostaviti na bilo kojoj od tri postojeće stanice. 

Grad Bjelovar kupio je, naime, ukupno deset e-bicikala čija je vrijednost 246.250,00 kuna, a jedan od njih predviđen je za službene potrebe Gradske uprave. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao je projekt s 50.000,00 kuna. Uz to, projekt postavljanja i opremanja stanica za iznajmljivanje e-bicikala u Bjelovaru sufinanciralo je Ministarstvo turizma s 122.112,37 kuna. Ukupna vrijednost toga projekta je 342.162,07 kuna. Grad Bjelovar za ovaj projekt je izdvojio 220.049,70 kuna. (M.P.D.).