Na našem nedavno održanom izboru za najbolji Smart i Eco city, Grad Đakovo dospio je u samo finale najpametnijih hrvatskih gradova srednje veličine. Od tridesetak kriterija koji se uzimaju u obzir u rangiranju gradova, Grad Đakovo  među tri je najbolja u pet promatranih pokazatelja. Među tri grada su s najvećim proračunskim izdvajanjima za potpore tvrtkama koje se bave IKT-om, potporama za start-upe i inovacije te za obrazovanje odraslih i cjeloživotno obrazovanje.  

Također, u top 3 su prema broju stručnih učitelja informatike zaposlenih u OŠ  na području grada na svakih 1.000 stanovnika u kategoriji srednjih gradova (0,5 na 1.000 stanovnika). Sva parkirna mjesta na području grada obuhvaćena su im mobilnom naplatom parkiranja, a u samom su vrhu i po udjelu senzorski opremljenih ili čipiranih spremnika za prikupljanje otpada (koji omogućuju identifikaciju vlasnika spremnika npr. primjenom RFID, NFC i sl.) u ukupnom broju spremnika u kategoriji srednjih gradova (100 %).

Đakovo je prvi slavonski grad koji je krenuo u izradu Strategije razvoja pametnog grada. Ove godine predstavljena je online platforma Otvoreni grad, kojom se građanima omogućilo transparentnije, brže i učinkovitije sudjelovanje u gradskim aktivnostima. Tako su postale dostupnije elektroničke usluge koje se odnose  na informiranje i komunikaciju s gradskim službama kao i uvid u funkcioniranje grada.

Grad Đakovo uz pomoć spomenute platforme stvara okolinu koja može prikupljati, obrađivati i distribuirati podatke i informacije iz realnog vremena te na temelju istih donositi kvalitetnije odluke. Takvim se pristupom Gradska uprava oslanja na napredna tehnološka digitalna rješenja, a svoje aktivnosti, procese i ukupno djelovanje stavlja u službu građana. Pritom je jedan od primarnih ciljeva aktivno uključivanje građana u komunikaciju te zajedničko donošenje odluka. Digitalizacija je na ovaj način svakako doprinijela efikasnijem upravljanu gradom, optimizaciji investiranja, ostvarivanju ušteda i bržem donošenju odluka, što naposljetku znači i viši životni standard građana.

Građanima je putem sustava informiranja (SIG) odnosno digitalnog, potpuno otvorenog servisa omogućen uvid u njihove predmete tijekom svih faza rješavanja. Servis je dostupan putem računala, tableta ili mobitela, a sve se informacije generiraju u realnom vremenu. Građani u svakom trenutku mogu provjeriti svoj predmet i njegov status kao i referenta koji je za isti zadužen.

Grad Đakovo  omogućio je i uslugu Financijske kartice koja pruža uvid u osobne račune odnosno financije koje se odnose na obveze građana  prema Gradu, a servisu se pristupa putem personaliziranog zaštićenog logina.

Nadalje, tu je usluga iTransparentnost koja na dnevnoj bazi omogućava pregled svih isplata iz gradskog proračuna prema pravnim subjektima. Građani tako mogu u pretraživaču pronaći podatke o isplatama za proračunsku godinu, a klikom na pojedinu stavku dobiti dodatne informacije sadržane u financijskim izvještajima.

Đakovčanima će se također uskoro omogućiti i usluga Digitalni obrasci putem koje će se moći ispuniti, predati i pretraživati različite formulare putem online servisa što će značajno uštediti vrijeme te ukloniti sve dvojbe oko toga što i kako ispuniti odnosno kome predati.

Uskoro će biti dostupna i usluga iProračun putem koje će se brzo, točno i ažurno građanima prezentirati sve relevantne informacije vezane uz gradski budžet. Omogućit će se detaljan pregled glavnih gradskih prihoda, investicija te ostalih informacija važnih za održavanje i podizanje standarda svakog naprednog grada posvećenog boljitku svojih građana. Ovakav sustav omogućit će kvalitetniju komunikaciju gradske uprave i građane te na koncu ojačati međusobno povjerenje i dati dodatni osjećaj sigurnosti. 

Gradsko oko još je jedna Smart City platforma Grada Đakova što je ujedno proširena platforma već postojeće Pazigrad platforme za promet u mirovanju. Aplikacija funkcionira na način da građanin kad uoči problem isti fotografira, potom ga locira te kratko opiše i prijavi. Prilikom predstavljanja ove platforme gradonačelnik Marin Mandarić rekao je kako su građani i do tada prijavljivali komunalne probleme, međutim nije postojao jasan kanal. Uglavnom je to bilo telefonski, putem maila ili na neki drugi način. Sada građani Grada Đakova na raspolaganju imaju aplikaciju na mobilnom telefonu, koja se jednostavno instalira i jednostavno koristi. Ono što je Mandarić ovom prilikom naglasio jest kako je najvažnije postojanje dvosmjerne komunikacije te da će građani dobiti informaciju o problemu koji su ovim putem prijavili.

Građanima Đakova dostupna je i aplikacije E-groblje što je nova digitalna usluga kojom je omogućen pregled podataka o grobnim mjestima, a čine je grobni očevidnik i tražilica pokojnika. Ovaj javni servis, razvijen u proteklih godinu i pol dana, pruža niz mogućnosti, iako je za javnost najzanimljivija upravo tražilica pokojnika s pozicioniranjem grobnog mjesta na karti Gradskog i prigradskih groblja, ovisno o tome gdje tražena osoba počiva. Ovu dimenziju snalaženja u prostoru omogućuje GIS Cloud, softver koji u računalnome oblaku podatke o pokojnima iz grobnog očevidnika spaja s geografskom kartom i stavlja u prostorni kontekst, realni prostor. Na informacijskim panelima, postavljenima na glavnim ulazima u Gradsko groblje, nalazi se QR kod čije učitavanje u pametni telefon korisnika odmah uvodi u Univerzalovu online uslugu e-groblje. Želi li korisnik pronaći počivalište pokojne osobe, upisat će u tražilicu ime i prezime ili samo prezime pokojnika i već će za sekundu dobiti kartografski prikaz lokacije i oznaku grobnog mjesta na kojemu je ukopan. Ako je na smartphoneu korisnika e-groblja uključena lokacija, servis će mu dati poziciju na kojoj se on trenutačno nalazi i pratiti njegovo kretanje, zahvaljujući čemu se grobno mjesto može pronaći znatno brže.

Na koncu, u kontekstu najpametnijih gradova svakako moramo spomenuti i to kako je Grad Đakovo u prošloj godini bio apsolutni rekorder po povećanju izdvajanja za stipendije. Unutar godine dana sredstva je za ovu namjenu povećao  čak 40 puta. (V.H.)