Još prošle godine Grad Đurđevac je na raspisani natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prijavio projekt pod nazivom Smart city.

Nakon što je projekt uspješno prošao sve kontrole, potpisan je ugovor te je Grad Đurđevac započeo s izradom baze podataka i aplikacije. Radi se o projektu primjene koncepta pametnih gradova kojim se ostvaruje inovativan i učinkovit pristup upravljanju gradom te inovativna provedba poslova grada.

-Projektom se uvodi integrirano korištenje i povezivanje baze podataka odnosno informacijskog sustava za komunikaciju radi transparentnog i bržeg korištenja javnih usluga radi korištenja podataka kroz interaktivnu platformu od strane građana i drugih korisnika javnih usluga – istaknuo je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Vrijednost projekta iznosi oko 250.000,00 kuna, a Fond sufinancira 40% sredstava dok je preostala sredstva osigurao Grad Đurđevac u svojem proračunu.

– Projektom se uvodi povezivanje baze podataka odnosno informacijskog sustava za komunikaciju radi transparentnog i bržeg korištenja javnih usluga. Aplikacija će omogućiti jednostavnu prijavu uočenih problema, praćenja tijeka rješavanja problema od prijave do realizacije, pregled svih prijavljenih problema te status u realizaciji istih te pisanje komentara za svaku prijavu – naglasio je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Projekt će potaknuti sudjelovanje građana u donošenju odluka te uključivanje građana u procese izrade strategija, planova i drugih dokumenta bitnih za lokalnu zajednicu i podizanje kvalitete života. (Grad Đurđevac)