Na razini EU prepoznata je potreba za jedinstvenim alatom koji će olakšati procjenu grijanja i hlađenja na različitim razinama, kao što su nacionalna i lokalna. Jedan dio odgovora nudi besplatan Hotmaps alat razvijen od strane 16 EU partnera te testiran na sedam lokacija. Alat je namijenjen za svih 27 zemalja članica te se može koristiti i u Hrvatskoj za procjenu potrebe za grijanjem i hlađenjem, a osim toga rezultat korištenja alata su i parametari za odabir tehnologija i veličine investicije.

Europska unija se nameće kao pionir u većini klimatsko-okolišnih tema na svjetskoj razini gdje oblikuje sliku država koje, uz zajedničku suradnju, mogu održati svoj gospodarski rast uz zdravo okruženje i koegzistenciju prirode i ljudi.

Ali što je s energijom koja se koristi za grijanje ili hlađenje? Ono što znamo na razini EU jest da 50% svoje ukupne energije trošimo na grijanje i hlađenje koje koriste pretežito prirodni plin, odnosno  neobnovljivi energent koji svakim danom korištenja doprinosi globalnom zagrijavanju i  jača efekte klimatskih promjena. Trenutačno sustavi grijanja na razini EU koriste samo 13% obnovljivih izvora energije, no pitanje je može li taj postotak biti veći i kako?

Ako ne znamo koji su nam resursi dostupni na lokalnoj razini, teško ćemo ih prepoznati, koristiti i zadržati unutar postojeće lokalne ekonomije. S tim ciljem je donesena EU direktiva o energetskoj efikasnosti koja definira člankom 14. obvezu svake države članice da donese sveobuhvatnu procjenu učinkovitosti grijanja i hlađenja na državnoj razini članice do 31. prosinca 2020.

Na razini EU prepoznata je potreba za jedinstvenim alatom koji će olakšati procjenu grijanja i hlađenja na različitim razinama, kao što su nacionalna i lokalna. Jedan dio odgovora nudi besplatan Hotmaps alat razvijen od strane 16 EU partnera te testiran na sedam lokacija. Alat je namijenjen za svih 27 zemalja članica te se može koristiti i u Hrvatskoj za procjenu potrebe za grijanjem i hlađenjem, a osim toga rezultat korištenja alata su i parametari za odabir tehnologija i veličine investicije.

Hotmaps alatom se unutar tri dana može doći do jasne slike o isplativosti različitih sustava, odabrati tehnologiju koja bi bila zanimljiva za detaljno istraživanje s obzirom na lokaciju i potrebe za grijanjem/hlađenjem. Sam alat sastoji se od različitih baza podataka, kalkulacijskih modula i GIS mape koja obuhvaća područje EU 27. Hotmaps alat namijenjen je tijelima javnih vlasti, energetskim agencijama, energetskim tvrtkama te energetskim planerima.

Kako objašnjava Josip Beber, stručni suradnik u Zelenoj energetskoj zadruzi, funkcionalnolsti ovog alata su te što može procijeniti potrebe za grijanjem i hlađenjem odabranoj razini (može biti grad, županija, općina), a procjenjuje i potencijal ili mogućnost korištenja obnovljivih izvora energije na razini grada za grijanje i hlađenje kod daljinske mreže. Također, identificira se otpadna toplina koja se može koristiti za grijanje u toplinskoj mreži, te se uspoređuje isplativost pojedinačnog sustava grijanja i daljinsko grijanje, kao i različite scenarije s obzirom na tehnologiju.

Želite li saznati više o razvoju strategije grijanja i hlađenja s alatom Hotmaps, više informacija je dostupno na:

  • Hotmaps brošura, kroz koju možete saznati o planiranju grijanja i hlađenja u vašoj sredini te kako koristiti alat
  • Hotmaps Handbooks, set dokumenata koji služe kao potpora korisnicima softwera.

Također, dostupni su i besplatni treninzi, organizirani su u partnerstvu s europskim udruženjem „Energy Cities“  :

  • Milton Keynes (Velika Britanija) 1-2 April 2020,
  • Heerlen (Nizozeska) 22 April 2020,
  • Frankfurt (Njemačka) 5-6 May 2020.

(Zelena Energetska Zadruga)