S obzirom na mnoštvo različitih i zanimljivih aplikacija i projekata koji su već zaživjeli ili se tek pripremaju u ovim gradovima, odlučili smo ih prikazati kroz serijal od pet tekstova, u ‘Tjednu pametnih gradova na Gradonačelnik.hr-u’.

Projekt pametnih gradova postaje sve vidljiviji i značajniji prilikom rasprave o razvoju gradova – tako su inovativan i učinkovit pristup upravljanja gradom, što bi značilo njegovim resursima i javnim uslugama, te razna digitalna rješenja kojima je cilj građane približiti samom upravljanju u fokusu onih koji svoje gradove žele nazivati „pametnima“.

Naime, prema istraživanju Zavoda za gradski promet Fakulteta prometnih znanosti, od 128 gradova u Hrvatskoj njih 40 razvija i primjenjuje neka od pametnih rješenja koja utječu na poboljšanje kvalitete života i standarda građana, pa smo, iz tog razloga, odlučili napraviti pregled gradova koji su se najviše istaknuli svojim pametnim rješenjima, te usmjerili svoj razvoj u „pametnom“ smjeru. S obzirom na mnoštvo različitih i zanimljivih aplikacija i projekata koji su već zaživjeli ili se tek pripremaju u ovim gradovima, odlučili smo ih prikazati kroz serijal od pet tekstova, u ‘Tjednu pametnih gradova’ na Gradonačelnik.hr-u. U prošlom tekstu smo obradili pametna rješenja i strategije Pule, Dubrovnika i Kastva, a u ovome se bavimo smart inovacijama iz Knina,  Jastrebarskog i Koprivnice.

Stoga, pratite nas i otkrijte koja su sve pametna rješenja već zaživjela, a koja su u pripremi, te kako ona utječu na kvalitetu života građana u pametnim gradovima.

Knin: Prvi najavili uvođenje e-referenduma

Iako e-referendum u Hrvatskoj još uvijek nije aktivno zaživio, jedini koji je prije Mostarca  najavio njegovo uvođenje je gradonačelnik Knina Marko Jelić. Tako Jelić sa svojim timom sve više pažnje posvećuje razvoju Knina kao pametnog grada, a vidljivo je to iz nekoliko projekata kojima je glavni cilj omogućiti što širu participaciju građana u donošenju odluka, ali i osigurati kvalitetniji život u gradu putem nekoliko „pametnih“ projekata koji se temelje na inovativnim informacijskim tehnologijama, ali i principima transparentnosti te odgovornosti. Naime, na tragu rečenog, osmišljena je platforma Moj Knin kojom kreće sveobuhvatna reforma informacijskog sustava grada Knina, a obuhvaćat će cijeli niz zasebnih modula – osim e-referenduma koji je još uvijek u razvojnoj fazi, planira se i osmišljavanje modula putem kojih će građani moći pratiti stanje vlastitih obveza prema Gradu (npr. komunalna naknada) i gradskim poduzećima (računi za vodu, odvodnju i odvoz otpada) te omogućiti elektronsko podnošenje zahtjeva, upita ili zamolbi prema gradskoj upravi.

Posljednji novitet iz Knina je e-(komunalni)redar kojim je omogućeno jednostavno prijavljivanje uočenih komunalnih incidenata (npr. puknut šaht, oštećenje na cesti, neispravna javna rasvjeta, itd.) te praćenje tijeka njihovog saniranja. „Ovo je alat građanima kako bi shvatili da je ovo naš zajednički grad i da svi moramo sudjelovati u poboljšanju gradskih sustava i biti aktivni“, poručio je gradonačelnik Jelić prilikom same prezentacije e-redara.

 

 

Jastrebarsko: Svi projekti i investicije na jednom web-mjestu

Na sličnom principu, iako nešto stariji, funkcionira i projekt grada Jastrebarskog – radi se o projektu E-ceste online kojim se postiže kvalitetnije rješavanje problema građana u svakodnevnom radu lokalne uprave te uspostavlja efikasniji sustav upravljanja i održavanja nerazvrstanih cesta. Uz postojeći sustav održavanja prometnica, Jastrebarsko planira uspostaviti kompletan online sustav održavanja komunalne infrastrukture, od održavanja zelenih površina, održavanja javnih površina pa do održavanja javne rasvjete, te ga učiniti javno dostupnim građanima.

„Želja nam je i građanima omogućiti mogućnost prijave komunalnih problema koje imaju, ali i pratiti u kojoj su izvedbenoj fazi i koliko je u njih uloženo. Mi na našem primjeru dajemo praktični primjer koliko su ti sustavi efikasni i učinkoviti te koliko ovakvi sustavi olakšavaju poslove i smanjuju troškove, a i siguran sam da će uskoro ovo biti standard u svim gradovima“, rekao je gradonačelnik Jaske, Zvonimir Novosel.

Uspostavljen je i javni WebGIS Gospodarske zone Jalševac, kako bi svi zainteresirani poduzetnici i investitori na jednostavan način mogli pristupiti određenim podacima – npr. dobiti uvid u uvjete građenja u gospodarskoj zoni, slobodne lokacije u vlasništvu grada, itd. Tako je, sa svrhom učinkovitog upravljanja resursima grada i efikasnijeg svakodnevnog poslovanja, ovaj WebGIS sustav nadograđen s još nekoliko korisnih modula – razvijen je WebGIS Registar nekretnina s ciljem obuhvaćanja cjelokupne imovine u vlasništvu Grada (građevine, komunalna infrastruktura, javne površine, zemljište..) na jednom mjestu.

Veoma je važan i modul Investicije koji omogućuje upravljanje i pristup svim investicijskim projektima na području grada Jastrebarskog. Dakle, svi projekti su objedinjeni na jednom mjestu te je omogućen jednostavan pristup informacijama i svoj dokumentaciji koja je potrebna za izgradnju određene građevine, odnosno za vođenje planiranih zahvata. Modulom za vođenje podataka o dokumentima prostornog planiranja uspostavljena je baza prostornih planova koju je moguće pregledati i preklapati s različitim podlogama.

Nadalje, projektom Info Jaska, Grad je još 2014. godine uspostavio komunikaciju između lokalne uprave, građana i organizacija civilnog društva putem potpuno besplatnog inovativnog medija dostupnog svima, postavljenog na 30-tak najfrekventnijih lokacija po Gradu i prigradskim naseljima, čime su se uz brz pristup svim najnovijim informacijama i uvelike umanjili troškovi oglašavanja. Sustav koji je baziran na inovativnom mediju internet tehnologije kreiranom radi prikazivanja dinamičnog informativnog sadržaja, a uspostavljen putem energetski učinkovitih embedded PC računala i LCD-a uz HTML5 tehnologiju, dostupan je s bilo koje lokacije. Aktivno korištenje i pristup sustavu omogućen je za oko 150 udruga s područja Grada, a sve s ciljem uspostave komunikacije na relaciji Grad i građani, posebice zbog onih starijih koji nemaju ili se ne znaju služiti internetom, ali i zbog smanjenja onečišćenja okoliša i troškova tiskanja plakata jer je sustav potpuno besplatan i raspoloživ svima na korištenje.

Isto, programom E-sjednica olakšan je rad gradskih službi kod priprema sjednica Gradskog vijeća i kolegija Gradonačelnika, čime je ujedno postignuta i velika ušteda za pripremu materijala koji su do tada bili u papirnatom obliku, ali i omogućena trajna arhiva i brza pretraga svih dokumenata. Ovo se „pametno“ rješenje, kao i sva ostala, i dalje razvijaju, a u budućnosti se očekuju neka nova, rekao nam je gradonačelnike Jaske, Zvonimir Novosel.

 

Koprivnica: Predvodnici elektromobilnosti u Hrvatskoj

Što se tiče „pametne“ (elektro)mobilnosti, tu je svakako grad Koprivnica koji je svojim projektom „Civitas Dynamo“ po ovom pitanju zauzeo sam vrh ljestvice. Naime, ovim projektom Koprivnica je postala predvodnicom elektromobilnosti u Hrvatskoj, a uz strateško planiranje projekt je usmjeren i na rješavanje nedostatka javnog prijevoza koji je čest problem manjih gradova. Također, putem projekata koji su u potpunosti sufinancirani od strane Europske unije uspjeli su razviti niz studija iz područja održive mobilnosti kao što je Plan urbane mobilnosti Grada Koprivnice, kao jedan od prvih takvih planova u Hrvatskoj, te Studije intermodalnosti prometnih sustava u gradu Koprivnici. Usto, u Koprivnici postoji još nekoliko „pametnih“ rješenja koje svakako treba spomenuti.

Riječ je prije svega o sustavu elektroničkih računa koji doprinose modernizaciji poslovanja i korisničkog iskustva, a grad Koprivnica je i prvi grad u Hrvatskoj koji primjenjuje cjelovito rješenje evidencije odvoza komunalnog otpada. Riječ je o rješenju koje omogućava naplatu usluge sakupljanja i odvoza otpada prema volumenu i broju sakupljanja ili masi otpada. Podaci o odvozu otpada prenose se u aplikaciju u realnom vremenu, a moguće im je pristupiti s bilo koje lokacije u bilo kojem trenutku.

Kad smo kod Koprivnice, nikako ne smijemo ne spomenuti i ISO Certifikat u čijem je fokusu održivi razvoj, a služi kao niz indikatora za gradske službe i kvalitetu života. Prije dvije godine, upravo je Koprivnica postala prvi grad u regiji i sedmi grad u Europi s takvim certifikatom. Naime, gradovi s ovom vrstom ISO Certifikata mogu rezultate koristiti za ocjenu rada gradskih službi i kvalitete života u gradu, primjerice za prioritizaciju gradskog budžeta, podržavanje ICT Smart City rješenja, usklađivanje javnog i privatnog investiranja u infrastrukturu, itd.

Uz sve to, a na tragu nagrade koju je za doprinos razvoju poduzetništva u srednjoj i JI Europi osvojio Koprivnički poduzetnik, trebamo spomenuti i skori početak gradnje Inkubatora kreativnih industrija – projekt je to koji će neupitno obilježiti budućnost ovog grada, a radi se o stvaranju poticajnog poslovnog okruženja koje će svakako doprinijeti jačanju lokalnog gospodarstva. Gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić rekao je da je budući inkubator namijenjen industriji čije se aktivnosti baziraju na individualnoj kreativnosti, vještini i talentu te koje imaju potencijal za kreiranje radnih mjesta kroz korištenje intelektualnog vlasništva. Također, istaknuo je kako će takav inkubator osigurati preduvjete za olakšan rast, razvoj i otvaranje novih radnih mjesta, ali i postati centralno mjesto za poduzetnike koji djeluju u području kreativnih industrija te time omogućiti poticanje transfera znanja, internacionalizaciju, razvoj inovacija te umrežavanje domaćih i međunarodnih poduzetnika, poduzetničkih potpornih institucija, istraživačkih centara, obrazovnih institucija i ostalih ključnih dionika.

(gradonačelnik.hr/Matej Sever)

– PAMETNI GRADOVI 1. – Kastav, Dubrovnik i Pula – digitalizirana javna nabava, komunalni sustav i rad gradske uprave