Gradu Valpovu je odobreno 40 postotno financiranje provedbe projekata “Pametno Valpovo” I “Smart uprava”, prijavljenih putem poziva za sufinanciranje projekata primjene koncepta “pametnih gradova I općina” od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ukupan iznos projekta “Pametno Valpovo” iznosi 217.400 kuna od čega Fond sufinancira 40% iznosa.

Kako objašnjava gradonačelnik Valpova Matko Šutalo, projekt se temelji na izradi aplikacijskog sustava koji će sadržavati geografski informacijski sustav Grada Valpova.

Aplikacijski sustav sadržavat će podatke o nerazvrstanim cestama i prostornom položaju cesta i svih podataka vezanih za ceste, podatke svih parkirališta na području grada Valpova, biciklističkih i pješačkih staza, trgova, pločnika, šetališta, javnih površina – terase ugostiteljskih objekata kao i notifikacije o isteku roka izdanog odobrenja za pojedinu terasu, zatim evidenciju objekata i obveznika komunalne naknade kao i mogućnost detekcije objekata i korisnika koji nisu navedeni u sustav naplate.

Sadržavat će i podatke o nekretninama na području grada Valpova, prikaz imovine prema strukturi vlasništva i tipu imovine, usporedbu zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka imovine, slanje informacija o isteku ugovornih rokova vezanih za nekretnine i sl.,  podatke o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH, imat će i  mogućnost dohvaćanja aktualnih ZK izvadaka po katastarskim česticama izravno iz aplikacije, pa javni web servis za građane putem kojeg će biti prikazani podatci potencijalnim investitorima i zainteresiranoj javnosti, također će biti dostupna izravna poveznica s aplikacijskim sustavom i dohvaćanjem podataka prema želji naručitelja,  putem aplikacije će se moći upravljati projektnom dokumentacijom prilikom realizacije investicija, definiranje i praćenje faze svakoga projekta i dr. te prikaz prostorno planske dokumentacije.

Nakon implementacije navedene aplikacije građani će biti informirani o samoj aplikaciji, načinu rada i mogućnosti korištenja aplikacije kroz javni web servis.  Aplikacijski sustav služit će kao potpora u ostvarenju pružanja informacija ali i ubrzavanju i pojednostavljenju administrativnih procesa unutar gradske uprave, koristiti će se za naprednije vrednovanje dostupnih podataka o gradu Valpovu te za donošenje kvalitetnijih odluka.

Ukupan iznos projekta “Smart uprava” iznosi 227.972 kuna, a Fond će ga sufinancirati također sa 40%.

Kroz projekt će se, kaže Šutalo, razviti aplikacijski sustav poslovnih informacija Grada Valpova. Kako bi se interne administrativne procedure unaprijedile, potrebno ih je digitalno dokumentirati te trenutno decentralizirane baze podataka objediniti u isti digitalni sustav. Povezivanje gradskih baza podataka omogućuje bolji uvid i analizu podataka o stanju i razvojnim potrebama Grada.

Projektne aktivnosti započet će od siječnja 2020., do tada će se raditi na pripremi, a sam projekt trajat će 18 mjeseci. (L.K.)