Grad Kutina jedan je od gradova koji je na nedavno raspisani natječaj Fonda za zaštitu okoliša za sufinanciranje smart-city projekata prijavio čak dva projekta – aplikaciju za odvojeno prikupljanje otpada te I-proračun.

Projekti bi, kažu nam u Razvojnoj agenciji MRAV koja ih razvija, trebali biti provedeni najkasnije do kraja iduće godine, a dobiju li sredstva od Fonda, moguće i znatno ranije.

Aplikacija Eko-E-Kutina će, tako, služiti kao servisni alat koji će sadržavati sve važne informacije o razvrstavanju otpada, kartu s lokacijama odgovarajućih kanti za otpad te direktnu komunikaciju s nadležnim komunalnim društvom. Svaki će građanin pomoću aplikacije moći prijaviti, odnosno uslikati nepravilno skladišten otpad, kante na lokacijama koje je potrebno isprazniti, raspored odvoza otpada, lokacije zelenih otoka. Aplikaciju će moći koristiti neograničen broj korisnika. Svaki korisnik će morati izraditi svoj korisnički račun, pri kojemu će postaviti svoju adresu stanovanja te tako imati prikazan odvoz otpada na svom mjestu prebivališta. Tako će se brojčano moći prikazati koliki broj građana koristi aplikaciju i sudjeluje u projektu. Iz Grada navode primjer da kada bi korisnik ove aplikacije vidio hrpu glomaznog otpada na neodgovarajućem mjestu, svojim mobitelom bi mogao uslikati to mjesto i zatim bi se na virtualnoj karti karta koju bi imali svi korisnici aplikacije vidjelo gdje je točno taj glomazni otpad. Fotografija s lokacijom otišla bi kao obavijest komunalnom društvu koje tu lokaciju označava kao viđeno te navodi kada će doći pokupiti taj otpad. Vrijednost provedbe projekta ove aplikacije je 250.000,00 kuna.

Drugi prijavljeni projekt nije aplikacija već tzv. softversko rješenje kojim će se omogućiti transparentno upravljanje gradskim proračunom. To bi rješenje funkcioniralo kao jedna od interaktivnih mogućnosti na stranicama grada gdje bi u nekoliko klikova zainteresirani građani provjerili kako Grad točno troši novce. Tim projektom se nadaju dati uvid i u gotovo sve vrste troškova pa i u određena dugovanja koje bi pojedinac potencijalno imao prema gradu. Za provedbu I-proračuna bit će potrebno izdvojiti 177.000,00 kuna.

Iz grada navode da bi se implementacijom ovog rješenja značajno povećali kontrolni mehanizmi u izvršenju proračuna te osigurale kvalitetne podloge za kvalitetno i namjensko planiranje proračuna za naredna razdoblja. Također će se unaprijediti razina transparentnosti rada gradske uprave, racionalizirati potrošnja te osigurati kvalitetne, i na podacima utemeljene podloge za planiranje u budućim razdobljima. Sve navedeno rezultirat će i kvalitetnijim uslugama za građane. (Gradonačelnik.hr/P.B.)