Projektom „Digital Ludbreg“ digitalizirat će se usluge koje Grad pruža građanima i unaprijedit će se postojeći načini komuniciranja i rješavanja zahtjeva od strane građana. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.290.625,00 kuna, od čega će Fond sufinancirati 500.000,00 kuna. Ostatak financijskih sredstava do pune vrijednosti projekta osigurat će Grad Ludbreg.

Ovim projektom Grad Ludbreg želi postaviti temelje dugoročne digitalizacije svojih djelatnosti i usluga koje pruža spram građana te ih konstantno unaprjeđivati. Grad implementacijom ovog projekta želi postići i instalirati vertikalno rješenje nekoliko informatičkih slojeva (IT layera) kojima će dugoročno digitalizirati sve aspekte svojega djelovanja i omogućiti stvaranje IoT platforme za pametne gradove. Planirane aktivnosti po ovom projektu odnose se na postavljanje digitalne opreme (info kiosci, interaktivni ekrani, senzori), izradu aplikacije/platforme za centralni nadzor digitalnog rješenja i povezivanje s hardverskom opremom, uvođenje digitalnih rješenja za građane i zaposlenike Grada Ludbrega, provedbu edukacije i na aktivnosti informiranja i vidljivosti putem digitalnih medija.

Ludbreg će ovim projektom povezati sustave javnih servisa, odnosno informatičkih servisa za pametne gradove putem IoT tehnologije, sa sustavima koji su namijenjeni informiranju građana. Tako će se postići cjelina da grad nabavkom tehnologije smanji negativni utjecaj na okoliš, ali i s druge strane omogući građanima i poslovnim subjektima da takvu tehnologiju svakodnevno koriste. Dugoročno gledajući, Grad će implementirati osnovnu platformu za IoT pametne gradove koju će nadograđivati raznim pametnim rješenjima te istu spojiti s informativnim sustavom koji će građanima biti dostupan preko sustava kioska, web stranica i mobilnih uređaja. (Grad Ludbreg)