Na prošlotjednoj Gradskoj sjednici Grad Novigrada usvojena je revizija Akcijskog plana održivog razvoja grada (SEAP).

Novigrad je 2015. godine potpisao “Sporazum gradonačelnika (Covenant of Mayors)” na temelju kojeg je usvojen Akcijski plan održivog razvoja grada kojim se nastoji, kroz niz mjera i projekata, unaprijediti energetska učinkovitost grada i korištenje obnovljivih izvora energije. Tako je generalni cilj projekta i SEAP mjera je smanjenje CO2 za 20% do 2020., odnosno za 40% do 2030, poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, smanjenje potrošnje energenata, te edukacija stanovništva.

Revizija SEAP-a podrazumijeva daljnje provođenje mjera i aktivnosti s ciljem smanjenja emisija CO2 posebice u sektorima građevine i prometa. Jedna od ključnih stavki za projekt je prijedlog razvijanja “smart city” koncepta u sektorima zgradarstva, javne rasvjete i prometa. Revizija projekta financirat će se sredstvima iz EU fondova, a predloženo je ukupno 25 novih mjera do 2030. godine.

“Provođenjem ovih aktivnosti Novigrad se svrstava među energetski učinkovite gradove Europske unije. Praćenjem provedbe i revizijom SEAP-a, Grad Novigrad–Cittanova ispunjava obvezu preuzetu pristupanjem „Sporazumu gradonačelnika“, a njegovim usvajanjem od strane Gradskog vijeća i službeno se opredjeljuje za održivi energetski razvitak prema direktnim smjernicama Europske komisije”, zaključila je pročelnica Rugani Kukuljan. (gradonačelnik.hr/L.U.)