Grad Novigrad jedan je od 70-ak gradova koji su se u srpnju prijavili na natječaj, te čekaju odluku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkoviost o sufinanciranju smart-city projekata u gradovima. Natječaj je vrijedan osam milijuna kuna a jedinice lokalne samouprave mogu dobiti maksimalno 200 tisuća kuna po zahtjevu.

Grad Novigrad prijavio je dva projekta – programsku nadogradnju GIS aplikacijskog sustava i to s četiri nova modula, te uvođenje sustava za videonadzor.

Prvim projektom u Novigradu planiraju svoj GIS sustav nadograditi s četiri modula i tako dodatno poboljšati protok informacija i komunikaciju s građanima. Uvode tako modul za prijavu komunalnih i prometnih problema, preko kojega će građani moći pratiti čitav tijek rješavanja predmeta, zatim modul za evidenciju poljoprivrednih zemljišta, i onih u državnom i privatnom vlasništvu. Treći modul je za vođenje baze podataka javne rasvjete, pri čemu će svih 1.900 rasvjetnih tijela biti prikazano na digitalnoj geografskoj karti, uz sve prateće podatke. Četvrti modul sadržavat će bazu podataka o turističkim objektima i smještajnim kapacitetima te će omogućavati pregled s obzirom na trenutno stanje i na potencijal razvoja po kategorijama (hotelski, kamp, privatni smještaj, pansioni i dr.) sukladno prostorno planskoj dokumentaciji.

‘U svrhu održivog razvoja, poštivanja nosivosti prostora i kvalitetnog prostornog planiranja, nužno je pratiti i kvalitetno promišljati budući razvoj turističkih kapaciteta na području Grada Novigrada – Cittanova. Donosiocima odluka, prostornim planerima i investitorima nužan je sveobuhvatan i detaljan pregled postojećih i planiranih turističkih kapaciteta svih kategorija’, ističu iz Grada.

Što se tiče videonadzora, projektom je predviđena izrada procjene ugroženosti, izrada izvedbenog projekta sustava vatrodojave, te postavljanje 22 kamere sa svom pratećom opremom.

‘Smisao uspostave pametnih gradova je postizanje gospodarskog rasta i bolje kvalitete života, a da bi se u tome uspjelo neophodno je unaprijediti i povećati sigurnost gradova. Jedan od bitnih alata koji se koristi za umanjivanje rizika i povećanja sigurnosti, a koji se povlači kroz pojmove pametan grad, sigurniji grad, zaštita kritične infrastrukture je i IP sustav videonadzora. Prema posljednjem popisu stanovništva Grad Novigrad – Cittanova broji 4.345 stanovnika ali se taj broj tijekom turističke sezone višestruko povećava (Novigrad je u 2018. ostvario 1.310.183 noćenja). Uvođenje sustava video nadzora znatno će unaprijediti stupanj sigurnosti i zaštite osoba i imovine, te će omogućiti bolji pregled situacije na terenu. Navedeno je od izuzetne važnosti i zbog činjenice kroničnog nedostatka komunalnih i prometnih redara, zahtjevnosti i stresnosti njihova posla, a ujedno će omogućiti i lakšu i kvalitetniju suradnju sa djelatnicima nadležne policijske uprave. Također, za očekivati je da će se uvođenjem sustava i preventivno smanjiti broj prekršaja i nepoželjnog ponašanja’, ističe se u obrazloženju projekta. (M.P.D.)