Grad Ogulin jedan je od onih koji su prošli na natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) za sufinanciranje smart-city projekata objavljenom u kolovozu ove godine, a na kojem su im odobrena dva smart city projekta vrijedna 886 tisuća kuna za koja će dobiti 400 tisuća kuna sufinanciranja ( maksimalnih 200 tisuća kuna po projektu).

Riječ je o projektu „Informatizacija gradske uprave Grada Ogulina“, vrijednom 494 tisuće kuna, i drugom pod nazivom „Grad Ogulin – Pametan Grad“, vrijednom 392 tisuće kuna.

Projektom informatizacije unaprijedit će se  gradske baze podataka, gradski informacijski sustav (GIS) koji sadrži podatke o komunalnoj infrastrukturi, gradskoj imovini i izgrađenosti prostora.

‘Projekt se odnosi i na uvođenje sustava daljinskog prikupljanja podataka, izradu digitalnog ortofoto snimka i digitalnog modela terena koji će se dalje koristiti za razne namjene, od projektiranja, planiranja, praćenja stanja u prostoru, itd. U okviru projekta omogućit će se stanovnicima Ogulina pristup raznim podacima i to putem interneta, digitalnih infostupova i aplikacija za mobitele’, kaže nam zamjenik gradonačelnika Daniel Vukelja.

U okviru projekta Grad Ogulin – Pametan Grad“ na ključnim će se lokacijama grada postaviti interaktivni panoi na kojima će građani i turisti moći dobiti razne informacije o gradu. Uvođenjem sustava video nadzora uspostavit će se nadzor gradskog prometa, infrastrukture i imovine, pa će se samim time znatno poboljšati razina sigurnost građana i javne imovine. Postavit će se sustav kontrole kvalitete zraka i mjerenja razine buke, a to podaci će biti prikazani na interaktivnim panoima, kaže Vukelja. Projekti će, najavljuje, biti provedeni u roku 18 mjeseci. (M.P.D.)