U uredu gradonačelnice Grada Ozlja danas su potpisani ugovori po provedenom postupku nabave za predmet nabave Primjena koncepta – Pametni grad.

Za Grupu I – Implementacija web GIS-a (Geo sustava) ugovor je sklopljen sa ponuditeljem GDi d.o.o., a cilj provedbe ovog projekta je nadogradnja novih dijelova postojećeg GiS sustava. Grad Ozalj je tijekom proteklih godina uspostavio prostornu bazu podataka za evidenciju dijela komunalne infrastrukture (nerazvrstane ceste, travnjaci, groblja), registra imovine i prostornih planova. Realizacijom ovog projekta Grad Ozalj želi nadograditi postojeće evidencije podataka kako bi dodatno organizirao i optimizirao poslovanje gradske uprave, te riješio zakonske obveze ustroja baze podataka prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) i Zakonu o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20). Vrijednost ugovora je 320.000,00 kuna sa PDV-om i rok provedbe projekta 3 mjeseca.

Za Grupu II Implementacija e-Obrasca i e-Pisarnice ugovor je sklopljen sa ponuditeljem Vizibit d.o.o.  Grad Ozalj želi efikasno, sigurno i učinkovito provoditi svoje poslovne procese i povezano upravljanje poslovnom dokumentacijom kako bi se smanjila upotreba papira, te ubrzao ciklus odvijanja procesa i osigurala jednostavnija interakcija s vanjskim subjektima. Ciljevi koje si žele postići implementacijom Aplikacije i uspostavom sustava je rast efikasnosti, što podrazumijeva kraći ciklus u provođenju procesa, brzu objavu novih digitalnih poslovnih procesa baziranih na digitalnoj dokumentaciji, jednostavnu mogućnost pregleda svih digitaliziranih podataka, manju potrebu za ručnom obradom kroz papir, automatsko pokretanje internih procesa, brzu pretragu po svim obilježjima i statusima procesa. Vrijednost ugovora je 248.750,00 kuna sa PDV-om i rok provedbe projekta 2 mjeseca.

Cjelokupan projekt će biti sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 60% ukupne vrijednosti projekta. Grad Ozalj jedan je od 19 gradova koji su na natječaju Fonda za zaštitu okoliša u studenome 2019. uspjeli osigurati sredstva za svoje smart city projekte. Natječaj je bio vrijedan osam milijuna kuna, a u samo pet dana pristiglo je 258 prijava jedinica lokalne samouprave, od čega 107 iz gradova, ukupne vrijednosti 14 milijuna kuna. (Grad Ozalj, m.p.d.)

 

 

Grad Ozalj)