Po prvi put u Hrvatskoj predstavljeno je novo tehnološko rješenje za zaštitu muzejske građe, osim povećanja sigurnosti muzejske građe, cilj je i energetska i financijska ušteda…

U Gradskom muzeju Karlovac predstavljen je „Pametni Muzej“ – projekt Grada Karlovca, Muzeja grada Karlovca, tvrtki Odašiljači i veze d.o.o., KONČAR – Elektronika i informatika d.o.o. i KONČAR – Digital d.o.o. Na primjeru Gradskog muzeja Karlovac i Galerije „Vjekoslav Karas“ u Republici Hrvatskoj je po prvi puta, naglasili su, predstavljeno novo tehnološko rješenje posvećeno optimiziranju procesa potrebnih za zaštitu muzejske građe, a temeljeno na jedinstvenoj IoT (Internet of Things) platformi…

Gradski muzej Karlovac i Galerija „Vjekoslav Karas“ su realizacijom projekta opremljeni pametnim sustavima za mjerenje i daljinsko očitanje i praćenja međuovisnosti uvjeta u prostoru (temperatura, vlažnost) i posljedično potrošnje energije gdje su krajnji ciljevi projekta povećanje sigurnosti muzejske građe te energetska i financijska ušteda. Pametni sustav, stručno su upoznali, podrazumijeva korištenje senzora detekcije pokreta, temperature i vlage u prostorijama i izložbenim vitrinama, IoT mreže za prijenos podataka te softverske platforme i  korisničkog sučelja za nadzor i analizu podataka.

Ravnateljica Muzeja grada Karlovca Hrvojka Božić istaknula je važnost projekta:

„Ovakvi inovativni projekti u Muzejima grada Karlovca teže kvalitetnijoj brizi za muzejsku građu i napretku muzejske prakse u Hrvatskoj. Muzejski predmeti su posebno osjetljivi, čak i na najmanje fluktuacije vlažnosti, temperature i svjetla. Dugotrajno izlaganje neadekvatnim uvjetima može dovesti do raznih problema. Kroz pametni sustav zaposleni mogu prikupljati i analizirati kritične podatke o okruženju u kojem se predmeti nalaze u stvarnom vremenu, što omogućava brže i preciznije prilagođavanje uvjeta, smanjuje troškove rada i učestalost restauratorskih projekata.“…

Sustav za prikupljanje i analizu podataka omogućava praćenje klimatskih uvjeta u izložbenom prostoru i čuvaonicama te alarmiranje u slučaju odstupanja od prosječne grijane temperature prostora (previsoka ili preniska temperatura) te vlažnosti, a sve u svrhu što bolje zaštite muzejske građe. Senzori za detekciju pokreta služe alarmiranju osoblja muzeja o prisutnosti posjetitelja u blizini nezaštićenih izložaka.

„U sklopu Pilot projekta implementiran je sustav koji se temelji na OIV Smartino IoT višenamjenskoj komunikacijskoj platformi za Internet povezanih stvari integriranoj sa softverskom platformom  Končar MARS za prikupljanje, obradu i vizualizaciju podataka. OIV Smartino IoT koristi LoRaWAN mrežu za siguran prijenos podataka od baterijski napajanih senzora do OIV odašiljačkih lokacija koji iste isporučuju kroz Internet mrežu do aplikacija i korisnika čime osigurava prihvat podataka iz Internet of things senzora različitih proizvođača”, rekao je član Uprave i glavni direktor za prodaju i razvoj OIV-a Marko Serdarević.

LoRaWAN tehnologija pokriva široki spektar primjene, od vodomjera, plinomjera, električnih brojila, upravljanja i nadzora javnom rasvjetom, senzore kvalitete zraka, zauzetost parkirališta, senzore za praćenje vodostaja, senzore temperature, vlage, kvalitete vode, GPS praćenja, te dodatno omogućuje integraciju drugih tehnologija kao što su M-Bus, digitalno analogni ulazi, impulsna brojila, odnosno omogućuje postojeće krajnje uređaje integrirati u LoRaWAN sustav.

Softversku platformu koja se u sklopu projekta „Pametni Muzej“ koristi na lokacijama Muzeja grada Karlovca pojasnio je direktor Sektora prodaje i razvoja poslovanja KONČAR – Digitala Branimir Šteko: „Končar MARS je suvremena softverska platforma za Industrijski internet stvari i digitalna rješenja za pametne gradove, kritičnu i urbanu infrastrukturu i energetiku. Ova otvorena i modularna platforma omogućava nadzor, upravljanje, analizu i izvještavanje u realnom vremenu. Koristi se u elektroenergetici, vodoopskrbi i odvodnji, javnoj rasvjeti, parkiralištima i punionicama električnih vozila,  za detekciju gubitaka i energetsku učinkovitost. Na području okoliša koristi se najčešće za nadzor buke i kvalitete zraka, gospodarenje otpadom i drugim područjima. Platforma osigurava integritet podataka i rad s kibernetički sigurnim sustavima.“

Uključenje Muzeja grada Karlovca projektom „Pametni muzej“ u gradski projekt „Pametni grad“ pozdravio je gradonačelnik Grada Karlovca Damir Mandić te naglasio važnost napretka muzejske djelatnosti za očuvanje kulturne baštine i razvoj kulturnog turizma grada. (Grad Karlovac/mgk.hr/Foto: Denis Stošić)