Smart City Ploče predstavlja koncept upravljanja gradom utemeljen na korištenju novih tehnologija i uvođenju inovativnih modela pružanja gradskih usluga. Projekt je vrijedan 246.717,50 kn s PDV-om, a sufinancira se 40% sredstvima FZOIE.

Cilj projekta je optimizacija poslovnih procesa Grada Ploče uvođenjem Integralnog sustava za praćenje, kontrolu i upravljanje dokumentacijom sa uključenim modulima za upravljanje sjednicama i praćenjem projekata. Kako bi se sustav uspostavio nabavit će se potrebna sofisticirana oprema kako bi se omogućilo digitalno upravljanje dokumentima Grada koji su nužni za svakodnevno poslovanje, uključujući dokumente koje je potrebno usmjeriti prema građanima.
Osim optimalnog digitalnog upravljanja dokumentima, provedba projekta doprinjet će smanjenju troškova za uredski materijal, poput papira, registratora, printera, tonera i sl. što će dodatno imati pozitivan učinak na komponentu održivog razvoja i zaštitu okoliša.
Grad Ploče je jedan od 19 gradova čiju je prijavu na natječaj prihvatio Fond za zaštitu okolišta i energetsku učinkovitost. Osim projekta digitalizacije gradske uprave, Fond će sufinancirati i sustav video nadzora. Vrijednost oba projekta je preko 923 tisuća kuna, a Fond će sufinancirati s 370 tisuća kuna. (Grad Ploče)