Grad Šibenik posredstvom web i mobilne aplikacije Popravimo.hr do danas je zaprimio ukupno 1028 prijava komunalnih problema u periodu od godine dana otkako je aplikacija dostupna šibenskoj javnosti.  Aplikacija, podsjetimo, građanima omogućuje prijavu i evidentiranje javnih problema čije rješavanje zatim preuzima nadležna služba te se brine za njihovu sanaciju.

Od ukupno 1028 zaprimljenih prijava u proteklom periodu više od polovine ih je obrađeno i otklonjeno (567), dok su 163 prijave građana u izradi, odnosno upućene su na izvršenje ugovornim izvođačima Grada Šibenika i komunalnim poduzećima te je njihovo rješavanje u postupku.  Stotinjak prijava nadležni odjeli Grada Šibenika tek trebaju dodijeliti izvoditeljima.

„Aplikacija se pokazala vrlo efikasnom i drago mi je što mogu reći da su građani prepoznali njezinu svrhu i smisao. Na ovaj način brže i lakše dolazimo do saznanja o komunalnim problemima na velikom administrativnom području koje pokriva Grad Šibenik, kao što su javna rasvjeta izvan funkcije, udubljenja na cestama ili lešine životinja. Nakon što građani jednostavnim postupkom i opisom problema isti prijave, djelatnici Komunalnog odjela odmah zaprimljeno stavljaju na postupanje. Ono što se pokazalo u dosadašnjem funkcioniranju aplikacije jest da imamo i dosta prijava koje moramo odbaciti jer ili nisu u nadležnosti Grada Šibenika ili se ne odnose na manje komunalne zahvate već kapitalna ulaganja, a ona se planiraju dugoročno usvajanjem Programa gradnje komunalne infrastrukture. “, kazao je pročelnik UO za komunalne djelatnosti Ante Nakić dodajući kako je Grad Šibenik posredstvom aplikacije zabilježio stotinjak takvih prijava.

Aplikacija pruža uvid u sve prijavljene intervencije, kao i u detalje njihove obrade, poput informacija o fazi sanacije, lokaciji intervencije, fotografiji intervencije itd. Izradila ju je tvrtka Promet i prostor d.o.o., a aplikacija je sastavni dio Geografsko-informacijskog (GIS) sustava Grada Šibenika. (Grad Šibenik)