Za razliku od prve dvije godine našeg izbora, kada smo i Smart i Eco city nagrade dodjeljivali temeljem prijavljenih projekata gradova, posljednje dvije godine pobjednike u Smart-city kategoriji birali smo po posebnoj metodologiji koju je osmislila tvrtka Apsolon, a umjesto samo jedne nagrade birali smo najbolje gradove u tri kategorije- veliki, srednji i mali grad. Za titulu su se u finalu, podsjetimo, borili Dubrovnik, Karlovac, Sisak i Zagreb (veliki grad), Zaprešić, Đakovo, Jastrebarsko, Šibenik i Zaprešić (srednji grad) te Donji Miholjac, Hvar, Pregrada i Zlatar u kategoriji malih gradova.

Jedan od jakih aduta zahvaljujući kojima je u finale ušao Grad Jastrebarsko svakako je – kvaliteta zraka. Jaska je, naime, među tri grada s najboljom prosječnom godišnjom kvalitetom zraka u zemlji (prosječni udio najbolje I. kategorije  zraka po vrstama zagađivača – podatak po aglomeracijama)  u kategoriji srednjih gradova. I oni su, kao i Đakovo, sva svoja parkirna mjesta obuhvatili mobilnom naplatom, a u top tri su i prema udjelu mjernih mjesta sa senzorskim prikupljanjem podataka u sustavu vodoopskrbe u odnosu na ukupan broj mjernih mjesta u kategoriji srednjih gradova (46 %). Jastrebarsko je među tri grada s najvećim udjelom zaposlenih u IKT-u, kreativnim industrijama, istraživanju i razvoju, kao i po proračunskom izdvajanju za obrazovanje odraslih i cjeloživotno obrazovanje u kategoriji srednjih gradova (0,63 %).

Grad Jastrebarsko svakako odlikuje pametno upravljanje; s uspostavom i razvojem web geo-informacijskog sustava započeo je još 2014. godine, a sam sustav zbog svog tehničkog rješenja ima dugotrajan karakter. Naime, sustav je otvorenog tipa koji omogućuje globalni pristup s bilo koje lokacije i platforme putem Internet pretraživača (računalo, pametni uređaji, mobilni uređaji), namijenjen je širokom broju korisnika koji mogu istovremeno koristiti sustav, jednostavan je za korištenje te omogućuje ažuriranje velike količine informacija i podataka na jednom mjestu čime se ostvaruju uštede po pitanju održavanja i nadogradnje samog sustava. Primarni cilj prilikom započinjanja projekta bilo je unapređenje efikasnosti lokalne uprave u rješavanju problema iz područja komunalnog gospodarstva, naročito održavanja nerazvrstanih cesta, od prijave velikog broja intervencija s terena od strane građana zbog održavanja same infrastrukture pa do učinkovitog upravljanja troškovima održavanja infrastrukture. Uvidjevši nebrojene prednosti i koristi ovakvog sustava, koji sublimira sve podatke na jednom mjestu uz istovremeno upravljanje istima kroz kreirana informatička rješenja pojedinačnih poslovnih procesa, Grad je tijekom pet godina od implementacije WebGISa evidentirao sve nekretnine u svom vlasništvu te većinu nekretnina kojima upravlja na svom području, a kontinuirano se ažurira baza komunalne infrastrukture. Uspostavom ovog sustava te njegovim stalnim nadograđivanjem i ažuriranjem, Grad Jastrebarsko osigurao je dugoročne uvjete za razvoj i učinkovito upravljanje svim resursima u svojoj nadležnosti.

Nadalje, Grad Jastrebarsko u listopadu ove godine započeo je dugoročno rješavati sigurnost prometovanja vozila, biciklista i pješaka kroz EU projekt „Izgradnja i modernizacija biciklističko-pješačkih staza na glavnoj gradskoj prometnici u Jastrebarskom“, vrijedan oko 14 milijuna kuna. Kroz projekt će se implementirati sustav i oprema „pametne ulice“ te kvalitetno i učinkovito upravljati prometom svih dionika. Dodatno, hortikulturalno će se urediti rotor i krajobraz kompletne trase uz GG1 gdje će biti postavljeni i svjetlosni prometni znakovi, mjerači brzine kretanja vozila i druga prometna rješenja, čime će se sigurnost pješaka i biciklista, korisnika i stanara uz ovu prometnicu zasigurno podići na višu razinu.

U tijeku je izrada Studije izvodljivosti uvođenja sustava javnog prijevoza što je jedan od glavnih strateških projekata Grada Jastrebarskog za buduće razdoblje. Cilj je uspostavljanje učinkovitog operativnog koncepta javnog prijevoza koji je prilagođen potražnji i specifičnim prostornim uvjetima, a u skladu s modernim rješenjima postizanja učinkovitog i ekonomski opravdanog modela javnog prijevoza.

Ulažu se napori i po pitanju pametnog okoliša; projektom „Daljinsko očitanje vodomjera na području Grada Jastrebarskog“ pokrenutog 2016. godine dugoročno se rješava efikasnost očitanja potrošnje vode na području grada ugradnjom uređaja za daljinsko očitanje na postojećim mjernim mjestima te ušteda troškova u odnosu na klasično očitanje, potrebno vrijeme i ljudske resurse za provedbu tog posla.

Također, u okviru projekta „New light“ stvoreni su dugoročni uvjeti za provedbu učinkovitog sustava upravljanja javnom rasvjetom, a 2017. godine evidentirana je postojeća javna rasvjeta te povezana s prostornim podacima u informacijskom WebGIS sustavu, a kako bi se u narednom razdoblju mogao uspostaviti online daljinski sustav upravljanja javnom rasvjetom.

U području gospodarenja otpadom, u okviru EU projekta #JArecikliram razvijena je i implementirana mobilna aplikacija koja omogućuje na brz i jednostavan način svim stanovnicima grada uvid u lokacije „zelenih otoka“ na kojima je moguće selektivno odvajati otpad, prijavu nepropisno bačenog otpada i ostalo.

Grad Jastrebarsko pokrenuo je i projekt E-sjednice, odnosno 2013. godine implementirana aplikacija omogućila je korisnicima online pristup cjelokupnom materijalu vezanom za održavanje sjednica kolegija Gradonačelnika i Gradskog vijeća na jednom mjestu putem računala ili nekog drugog pametnog uređaja. Na taj način dugoročno je riješen problem pripreme sjednica, prije svega u količini utrošenog vremena i novca potrebnog za kopiranje mnogobrojnog materijala korisnicima prilikom održavanja sjednica. Nadalje, tijekom 2018. godine Grad je napravio iskorak nadogradnjom aplikacije koja je postala javno dostupna svim zainteresiranima na web stranicama Grada, a čime je omogućena pravovremena informiranost svih građana te transparentnost rada uvidom javnosti u rad gradske uprave i vijećnika u donošenju odluka od važnosti za lokalnu zajednicu.

Još je jedno informatičko rješenje Grada Jastrebarskog dostupno građanima, a riječ je o Geoportalu  koji omogućuje prikaz digitalne evidencije podataka Grada za građane i potencijalne investitore. Naime, putem Geoportala javnost može interaktivno sudjelovati u radu gradske uprave kroz davanje prijedloga ili primjedbi na način da se digitalnim putem predaju pojedini zahtjevi prema Gradu. Uspostava ovog rješenja rezultat je nastojanja da se svim građanima i ostalim zainteresiranima omogući transparentan i korisnički orijentiran prikaz podataka kojima Grad upravlja.

Tu je i projekt „Zajednica za zajednicu“ kojeg je prijavila Zajednica kulturno-umjetničkih udruga kako bi svoje članove educirala za primjenu IKT alata. Cilj projekta je edukacija građana u područjima MS Excel, Internet i rad na mreži, MS Word, knjigovodstvo, rad u aplikacijama, organizacija volonterskih aktivnosti te zagovaranje. Projekt sadrži inovativni pristup i primjenu najboljih EU praksi u vidu razvoja inovativnog modela dobrog upravljanja uz korištenje digitalnih platformi.

Grad Jastrebarsko dao je posebnu važnost rješavanju problema neadekvatne i dijelom neizgrađene širokopojasne infrastrukture na većem području grada, koji se ukazao s ubrzanim razvojem digitalnog društva, a sve kako bi osigurao uvjete za dugoročni gospodarski i društveni razvoj grada i njegovih stanovnika. Sam problem (brzine manje od 5 Mbit/s) uvjetovan je prije svega teritorijem grada, budući da je otprilike 70 posto prigradskih naselja ruralno područje te kao takvo predstavlja nekomercijalno područje za ulaganje. Slijedom toga, 2015. Grad je započeo s višegodišnjom pripremom projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u Gradu Jastrebarskom kao i općinama Klinča Sela, Krašić i Žumberak. Projekt je prijavljen za financiranje iz EU fondova no nije ostvario financiranje te je u pripremi nadogradnja projekta.

S ciljem podizanja digitalne pismenosti građana, jednostavnom i brzom pristupu informacijama, Grad  na svom području od 2014. godine konstantno ulaže u postavljanje bežične mreže putem WiFi točaka, a kako bi omogućio građanima i posjetiteljima grada besplatan pristup i korištenje internete. WiFi točke postavljene su na 21 lokaciji u gradu provedbom projekata WiFi4EU, WiFi4SmartGreenRing, Hotspot Croatia te Free Wi-Fi Jastrebarsko.

Provedbom projekta Info Jaska Grad Jastrebarsko riješio je dugogodišnji problem, kako troškovni tako i operativni, tiskanja i postavljanja plakata kratkog informativnog sadržaja od strane same lokalne uprave te organizacija civilnog društva na javnim površinama, a koji su praktički već drugi dan imali zastarjele vijesti. Implementacijom inovatinog medija, informacijskog sustava povezanog s 30-tak digitalnih INFO panela na području grada, stvoren je efikasan javni medij koji omogućuje besplatnu online objavu  najnovijih informacija važnih za lokalnu zajednicu te dostupnu svim građanima na najfrekventnijim lokacijama u gradu. Kako je u međuvremenu došlo do uvođenja značajnih tehnoloških noviteta, radi se na projektu kojim će se INFO paneli zamijeniti modernijima i usklađenima s današnjim potrebama građana. 

Informatički kabinet u Centru za kulturu Jastrebarsko predstavlja interaktivni kutak , tzv. uradi sam prostor namijenjen svim građanima. Djeca, mladi, odrasli, umirovljenici – svi su pozvani da dođu u suvremeno opremljen prostor te se upoznaju s radom 3D printera, Cricut rezača, programiraju pomoću micro bitova, nadograde znanja koristeći Boson set dodataka za micro bit, programiraju robote i koriste se Arduino kompletima.  Građanima je omogućena i posudba opreme u Narodnoj knjižnici i čitaonici Jastrebarsko.

Grad nije u ovom kontekstu zaboravio ni svoje seniore odnosno umirovljenike  za koje je osmišljen i provodi se već dulji niz godina informatički tečaj u izvedbi Centra za kulturu Jastrebarsko.

Projekt Sa STEMom raSTEMo, medijski prilično popraćen, usmjeren je jačanju kapaciteta udruge Društvo naša djeca Jastrebarsko za popularizaciju STEM-a. Osim jačanja ljudskih resursa, projektom je opremljena multifunkcionalna učionica te nabavljene digitalne obrazovne platforme koje će korisnici dobiti na korištenje. U sklopu projekta postavit će se stalni postav „Znanstveni park“ te razviti edukacijski program.

Građanima Jastrebarskog dostupne su i pametne klupe nove generacije koje koriste solarnu energiju i pružaju različite mogućnosti poput USB punjenja, bežičnog punjenja mobitela, mobilnog interneta i informiranja građana te su postavljene na nekoliko lokacija u gradu. Osim klupa, na raspolaganju su i dvije e-punionice za električna vozila. Moderna punionica omogućuje brzo punjenje dva električna vozila istovremeno, snage 22 kW za manje od sat vremena.

Visok plasman na izboru za Smart city Grad Jastrebarsko osigurao je i potezima na području pametnog gospodarstva u sektoru turizma; uvidio je važnost dobivanja informacija na jednostavan i brz način putem gotovih informatičkih rješenja na tržištu kao i besplatnih mobilnih aplikacija sukladnih potrebama ciljanih skupina. Slijedom toga, Grad je 2018. godine implementirao Next Bike sustav iznajmljivanja električnih bicikala te na taj način omogućio jednostavan postupak plaćanja najma i korištenja električnih bicikala cikloturistima kao i svim zainteresiranim građanima.

Tijekom 2018. na području grada prometnom signalizacijom obilježeno je osam biciklističkih staza dužine preko 250 km. S obzirom da na jednom mjestu korisnicima, cikloturistima i građanima nisu bile dostupne informacije o dužini i težini staza, vremenu potrebnom za vožnju, prirodnim i kulturnim atrakcijama uz stazu, Grad je naredne godine razvio i implementirao besplatnu mobilnu aplikaciju Jaska Bike dostupnu putem pametnih mobilnih uređaja. (V.H.)