Grad Karlovac jedan je od još uvijek rijetkih gradova u Hrvatskoj sa izrađenom Strategijom Pametnog grada, a po nedavno objavljenoj studiji konzultantske tvrtke Apsolon o digitalnoj spremnosti gradova, izdvajaju se kao drugi najbolji srednji grad u zemlji s iznadprosječnom digitalnom spremnošću.

Smart-city rješenjima kojima su svoj razvoj usmjeravaju prema konceptu pametnog grada, sada pak planiraju pridružiti i dvije nove aplikacije. Na ovo ljeto raspisani natječaj za sufinanciranje smart-city projekata Fonda za zaštitu okoliša prijavili su, naime, dva nova projekta, odnosno aplikacije – turističku aplikaciju ‘Enjoy My City’ vrijednu 303.750 kuna,  te sustav za praćenje kvalitete zraka vrijedan oko 248 tisuća kuna.

Aplikacijom će korisnicima omogućiti uvid i informacije o svim gradskim znamenitostima, te na nov i suvremen način promovirati lokalnu turističku i kulturnu ponudu i tako utjecati na daljnje jačanje turizma i gospodarstva na području grada.  Aplikacija će funkcionirati tako što će povezati sve važne točke u interesne rute koje će biti geo tagirane, a odabirom rute će se uključiti navigacija svake slijedeće. Svaka ruta ima 10 interesnih točaka, a dolaskom do njih, skupljaju se određeni bodovi (virtualna valuta). U prvoj fazi projekta, uvode se tri rute od kojih će jedna biti biciklistička, a dvije pješačke. Završetkom obilaska rute i sakupljanjem bodova, omogućava se popust prilikom kupovine ulaznica ili kupovina određenih lokalnih proizvoda na odabranim prodajnim mjestima. Korisnici aplikacije su prvenstveno turisti, ali i stanovnici Grada i okolice, škole i školska djeca koja aplikaciju mogu koristiti u obrazovne svrhe.

Što se, pak, tiče sustava za mjerenje kvalitete zraka, projektom bi se u centar grada postavila mjerna stanica  koja će prikupljati i analizirati podatke o kvaliteti zraka. Prikupljeni podaci dodatno bi se koristili za izradu strategija sa svrhom održavanja kvalitete zraka na zadovoljavajućoj razini i/ili poboljšanja kvalitete istog.

‘Također, analize velike količine podataka Gradu bi omogućila bolji uvid u utjecaj elektromobilnosti u prometnoj infrastrukturi na zagađenje zraka. Uz znanstvenu analizu, podaci o kvaliteti zraka koristili bi se i u području turizma radi postizanja konkurentnosti i dodatne promocije Grada kao “zelenog i zdravog“, odnosno ekološki osviještene životne sredine kojoj su briga za zdravlje stanovnika i briga o okolišu prioritet.   Sustav bi na moderan način prikupljene podatke grafički i numerički vizualizirao te ih u realnom vremenu javno objavio preko komunikacijskih kanala Grada, gdje bi spomenuti podaci bili dostupni građanima i posjetiteljima’, ističu iz Grada.

Što se tiče pametnih rješenja koja su već implementirana, tu su  E-planovi, odnosno baze podataka o prostorno planskoj dokumentaciji kojim su nadogradili gradski interni sustav (GIS) koji koriste djelatnici gradske uprave. EU novcem su, preko projekta WiFi4EU osigurali novac za uspostavi besplatnog interneta na javnim prostorima, a pripremaju i uvođenje širokopojasnog interneta na područjima na kojima ne postoji dostatan komercijalni interes.

U potpunosti su digitalizirali i optimizirali proces obrade ulaznih računa, uveli su digitalno upravljanje dokumentima te centralni sustav za evidenciju narudžbenica, naredbi, rješenja i ugovora, ovlaštenim djelatnicima je omogućen uvid u sustave Ministarstva financija i Ministarstva unutarnjih poslova i porezne uprave, a sve kako bi se olakšalo zaposlenicima Gradske uprave.

Kako bi bolje i transparentnije komunicirali sa svojim građanima uveli su i ‘live’ praćenje sjednica Gradskog vijeća preko You Tube kanala ‘Grad Karlovac’, a planiraju i uvođenje eRačuna. Unaprijedit će i postojeći sustav za evidenciju. „Jedna od najbitnijih nadogradnji je integracija s proračunom grada. Na primjer, čim se potpiše ugovor na teret grada, ta sredstva se automatski rezerviraju u proračunu, a ne kao do sada, da referent to mora ručno pratiti“, objašnjavaju.

Građani također imaju i pristup prostorno planskim dokumentima putem GIS sustava. U Karlovcu je, naime, cijeli proces održavanja prometnica i infrastukture stopostotno digitaliziran. Tako se prijave kvarova, nepravilnosti i ostalih problema prijavljuju preko mobilne aplikacije. „To rade ovlaštene osobe, nije otvoreno prema građanima. Dodjeljivanje prijave tvrtkama koje to rješavaju radi ovlaštena osoba putem računala u gradskoj upravi, kada tvrtke riješe prijavu izvješće se dalje šalje digitalnim putem, a u cijelom procesu se ne printa niti jedan papir i sve je arhivirano u digitalnom obliku“, objasnili su nam iz Grada.

Jedni su od rijetkih gradova koji su uveli eVrtiće, prijave za upis u vrtiće digitalnim putem, a otkrili su nam i kako će sljedeće godine, u sklopu e-usluga za građane, uvesti i par novih opcija. U planu tako imaju da se prijave na razne natječaje koje raspisuje Grad, od stipendija, poticaja, do natječaja za udruge, podnose digitalnim putem. „Cijeli proces ćemo proširiti sa vanjskim registrima koji bi služili za automatsku provjeru određenih podataka. Na primjer, provjeru je li građanin s područja Karlovca bi sustav automatski odradio, te tako uštedio vrijeme i papirologiju i građanima i djelatnicima Grada Karlovca“, poručili su nam.

Tu su i e-sjednice Gradskog vijeća koje se, umjesto hrpe tiskanog radnog materijala, održavaju korištenjem prijenosnih računala. Na istima je instalirana posebna aplikacija koja omogućuje da sve radne materijale za sjednicu vijećnici pogledaju u digitalnom obliku. Tako grad Karlovac ovim malim, ali značajnim digitalnim iskorakom pridonosi razvoju e-uprave.

Usto, nedavno je u Gradu predstavljena i objedinjena javna nabava kojom bi se uštedjelo minimalno 20 posto sredstava, a ugovaranje usluga poput opskrbe električnom i toplinskom energijom, prirodnim plinom, osiguranja, itd., bile bi brže i efikasnije.

Jedan od posljednjih iskoraka je i projekt daljinskog očitanja potrošnje energenata i vode.

‘Nastojimo naše poslovne procese uskladiti s potrebama građana i usluge učiniti što dostupnije njima. Pripremamo projekte koji bi se mogli financirati EU novcem u sljedećeoj financijskoj prespektivi. Na tom tragu nam je izuzetno važan projekt Širokopojasnog interneta –PRŠI, kako bi se razvojem infrastrukture podigao standard svima na području cijelog grada. Ne trudimo se samo ići u korak s vremenom već i biti korak ispred’, kaže gradonačelnik Damir Mandić.

Na kraju, nedavno su, u suradnji sa tvrtkama Odašiljači i veze i Končar – elektronika i informatika, pokrenuli pilot projekt ‘Udaljeno očitavanje brojila i senzora – SenzoriKA’.  Vrijednost projekta je 526 tisuća kuna, u čemu financijski osim Grada sudjeluju i tvrtke Mladost, Vodovod i kanalizacija, Gradska toplana i Čistoća koje se umrežavaju u zajednički sustav, pa će svi podaci vezani uz kvalitetu zraka, parkiranje, daljinsko očitanje brojila vodomjera, daljinskim očitanjem spremnika otpada biti umreženi. (M.P.D.)