Gradu Ludbregu kao korisniku odobrena su sredstva po Javnom pozivu za dodjelu sredstava pomoći za sufinanciranje projekta primjene koncepta pametnih gradova kojeg je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.027.401,25 kuna. Fond će sufinancirati 410.960,50 kuna, dok će preostali iznos financijskih sredstava potreban za provedbu osigurati Grad.

Projekt kojeg je Grad Ludbreg prijavio odnosi se na digitalizaciju sustava javne rasvjete kao dijela smart city rješenja. Ovim projektom postići će se prvi korak prema ostvarenju pametnog grada, a to je priprema infrastrukture za spajanje novih uređaja na IoT mrežu na području Grada Ludbrega.

Prednost implementacije sustava pametnog grada na pametnu rasvjetu je u tome što se sustav rasvjete proteže svim područjem gdje žive i kuda se kreću ljudi. Za rasvjetu već postoji ugrađena široka infrastruktura, te dodavanjem pametne rasvjete otvaraju se mnoge nove mogućnosti za spajanje novih uređaja. Projektom je predviđena modernizacija ormara javne rasvjete te ugradnja uređaja za povezivanje kompletne postojeće rasvjete na smart city platformu. Ovim elementima osigurat će se nadzor potrošnje električne energije u cilju ekonomičnog upravljanja potrošnjom, dodati mogućnost detekcije kvarova i nepravilnosti u radu sustava te omogućit će se efikasnije upravljanje javnom rasvjetom. Krajnji rok za provedbu projekta iznosi 18 mjeseci i Grad Ludbreg je već počeo s pripremnim aktivnostima. (Grad Ludbreg)