U Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta (POU) Ivanić-Grad, danas je održan inicijalni sastanak koji označava novu fazu u digitalnoj transformaciji grada prema konceptu Pametnog grada. Ovaj ambiciozni projekt, nazvan SmartIvanićCity, usmjeren je na modernizaciju i unapređenje života građana kroz implementaciju naprednih tehnoloških rješenja.

Sastanak je okupio predstavnike gradskih institucija, ustanova i trgovačkih društava, sve s jednim ciljem – integraciju i unapređenje usluga prema građanima i poduzetnicima Ivanić-Grada. Projekt SmartIvanićCity fokusira se na analizu postojećih poslovnih procesa i IT sustava, s ciljem definiranja strateških smjernica za buduću tehničko-tehnološku platformu koja će omogućiti lakši pristup informacijama, efikasniju komunikaciju i poboljšanje kvalitete života u Ivanić-Gradu.

Cilj ovog ambicioznog projekta je sveobuhvatna digitalizacija grada, koja obuhvaća pripremu tehničke dokumentacije i razvoj digitalnih usluga za građane i poduzetnike. Projekt je odgovor na javni poziv za sufinanciranje digitalizacije, s namjerom da se postojeće usluge nadograde i obogate novima, stvarajući sustav sličan konceptu e-građanina, ali na lokalnoj razini– izjavio nam je Martin Madaras viši stručni suradnik za projekte i fondove Europske unije pri gradskoj upravi Ivanić-Grad.

Financijska sredstva u iznosu od 98.000 eura dobivena su kroz Nacionalni program za oporavak i otpornost te iz fondova Europske unije, čime se potvrđuje predanost i sposobnost grada da privuče značajna sredstva za razvoj i unapređenje svojih usluga.

Madaras dalje naglašava da Smart Ivanić City nije projekt ograničen samo na gradsku upravu. Uključuje širok spektar dionika, uključujući gradske institucije, ustanove i trgovačka društva, kako bi se osiguralo da digitalne transformacije budu sveobuhvatne i odražavaju potrebe cijele zajednice. Cilj je stvoriti povezan i efikasan digitalni ekosustav koji će olakšati pristup uslugama, poboljšati komunikaciju između građana, poduzetnika i gradske uprave te unaprijediti kvalitetu života u Ivanić-Gradu. Projekt Smart Ivanić City predstavlja ključan korak prema ostvarivanju vizije Ivanić-Grada kao pametnog grada, pri čemu se tehnologija i inovacije koriste za rješavanje lokalnih izazova i unapređenje svakodnevnog života.

U okviru projekta Smart Ivanić City, koji predstavlja temelj digitalne transformacije Ivanić-Grada, planira se nadogradnja postojećih i uvođenje novih digitalnih usluga. Ovaj projekt nije ograničen samo na rad gradske uprave; umjesto toga, obuhvaća sveobuhvatnu integraciju svih gradskih institucija, ustanova i trgovačkih društava, od kojih ih ima ukupno dvanaest.

Ivica Perica, predstavnik tvrtke UMiUM, zadužene za izradu projektno-tehničke dokumentacije, izjavio je kako će svaka od dvanaest uključenih institucija i organizacija sudjelovati u savjetovanjima. Cilj je predstaviti trenutne digitalne usluge i raspraviti mogućnosti za njihovo unapređenje i proširenje, kako bi se usluge prilagodile potrebama građana.

Projekt Smart Ivanić City zamišljen je kao platforma koja će omogućiti lakši pristup informacijama, učinkovitiju komunikaciju i bolju dostupnost usluga za sve građane. Integracijom i proširenjem digitalnih usluga, Ivanić-Grad stremi ka stvaranju inkluzivnog, povezanog i tehnološki naprednog okruženja koje će doprinijeti poboljšanju kvalitete života svih stanovnika. (Grad Ivanić Grad)