S obzirom na mnoštvo različitih i zanimljivih aplikacija i projekata koji su već zaživjeli ili se tek pripremaju u ovim gradovima, odlučili smo ih prikazati kroz serijal od pet tekstova, u ‘Tjednu pametnih gradova na Gradonačelnik.hr-u’.

Projekt pametnih gradova postaje sve vidljiviji i značajniji prilikom rasprave o razvoju gradova – tako su inovativan i učinkovit pristup upravljanja gradom, što bi značilo njegovim resursima i javnim uslugama, te razna digitalna rješenja kojima je cilj građane približiti samom upravljanju u fokusu onih koji svoje gradove žele nazivati „pametnima“.

Naime, prema istraživanju Zavoda za gradski promet Fakulteta prometnih znanosti, od 128 gradova u Hrvatskoj njih 40 razvija i primjenjuje neka od pametnih rješenja koja utječu na poboljšanje kvalitete života i standarda građana, pa smo, iz tog razloga, odlučili napraviti pregled gradova koji su se najviše istaknuli svojim pametnim rješenjima, te usmjerili svoj razvoj u „pametnom“ smjeru. S obzirom na mnoštvo različitih i zanimljivih aplikacija i projekata koji su već zaživjeli ili se tek pripremaju u ovim gradovima, odlučili smo ih prikazati kroz serijal od pet tekstova, u ‘Tjednu pametnih gradova’ na Gradonačelnik.hr-u. U prošla dva teksta smo obradili pametna rješenja i strategije Pule, Dubrovnika i Kastva, Knina, Jastrebarskog i Koprivnice, a u ovome se bavimo smart inovacijama iz Splita, Velike Gorice, Karlovca i Rijeke.

Stoga, pratite nas i otkrijte koja su sve pametna rješenja već zaživjela, a koja su u pripremi, te kako ona utječu na kvalitetu života građana u pametnim gradovima.

Split: Prvi europski grad s pametnim parkiranjem

Grad koji je ozbiljno krenuo u priču oko smart city rješenja svakako je i grad Split – nedavno je, u organizaciji grada Split, održano savjetovanje pod nazivom Info tjedan Split Smart City na kojem su se razmatrala informatička rješenja kojima je svrha poboljšati funkcioniranje kako uprave, tako i ostalih segmenata funkcioniranja grada u cilju podizanja kvalitete života građana. Najznačajniji i najprepoznatljiviji projekt svakako je Split smart parking kojim će Split postati prvi grad u Europi čija će sva ulična parkirališna mjesta, njih 1360, biti obuhvaćena Smart parking aplikacijom i pokrivena senzorima koji će korisnicima signalizirati gdje ima slobodnoga parking mjesta. Do sada je na gradskim uličnim parkinzima postavljeno ukupno 498 aktivnih senzora, a završetak projekta planiran je u ožujku 2018. godine.

Velika Gorica: Među prvima digitalizirali komunalni sustav, u izradi Strategija Pametnog grada

Prije tri godine grad Velika Gorica također je započeo projekt informatizacije i informatičkog povezivanja gradskog komunalnog sustava: izgrađen je komunalni informacijski sustav koji obuhvaća niz modula putem kojih se upravlja održavanjem prometnica, zelenih površina, javnom rasvjetom, telekomunikacijskom infrastrukturom, vodovodom i kanalizacijom, odvozom smeća, reklamnim površinama. Isto tako, Komunalni informacijski sustav nadograđen je i modulom za prijave građane, tako da će svi Velikogoričani putem računala ili mobilnih uređaja moći prijaviti komunalne probleme i zatražiti intervenciju.

„Velikogoričani klikom miša ili porukom putem mobilne aplikacije mogu prijaviti sve vrste komunalnih problema u gradu. Ovaj sustav neslužbeno zovemo ˈ48 satiˈ jer očekujemo od naših službi da sve prijave budu riješene u roku od 48 sati ili ako ih ne bude moguće riješiti u tom vremenu, građani će dobiti informaciju što i u kojem vremenu će biti učinjeno. Sve prijave i njihov status mogu se pratiti putem računala ili mobilnih uređaja“, objasnio je gradonačelnik Dražen Barišić.

„Grad Velika Gorica planira do ljeta ove godine na Gradsko vijeće uputiti Strategiju ˈVelika Gorica – Pametni gradˈ koja kroz osam strateških područja i niz konkretnih projekata u svakom od tih područja definira razvoj Velike Gorice kao pametnog grada do 2023. godine. Što se tiče planiranih konkretnih rješenja, u ovoj godini će uz daljnji razvoj komunalnog informacijskog sustava naglasak biti na rješenjima vezanim uz zaštitu okoliša i kvalitetu življenja. Tu prije svega mislimo na rješenja za praćenje buke u naseljima u okolici zračne luke, te za praćenje kvalitete zraka na širem gradskom području“, poručili su o budućim planovima iz Grada.

Karlovac: Digitalizirali javnu nabavu i sjednice Gradskog vijeća

Iako je tek pokrenuo proces izrade strategije razvoja „Pametnog grada”, Karlovac s nekoliko „pametnih“ projekata usmjerava svoj razvoj prema pametnom gradu. Do sad su od mogućih pametnih rješenja razmatrana ona koja se odnose na zbrinjavanje otpada i digitalizaciju dječjih vrtića (upisi), a projekt koji je već zaživio je E-planovi koji se odnosi se na vođenje baze podataka o prostorno planskoj dokumentaciji. Programsko rješenje modula E-planovi nadograđuje se na gradski interni sustav (GIS) koji koriste djelatnici gradske uprave, ali je velika novina da će ovaj modul uskoro biti dostupan i javno, pa će građani putem javnog portala moći na jednostavan i brz način pristupiti podacima iz prostornih planova za cjelokupno područje grada Karlovca.

Radi se i na uvođenju što bržeg i kvalitetnijeg interneta na gradskom području – u tijeku je izrada dokumentacije za prijavu Grada Karlovca za EU projekt WiFi4EU kojim se u potpunosti financira uspostava WiFi zona na prostorima koji su u javnoj upotrebi, a u tijeku su i završne aktivnosti u izradi dokumentacije za prijavu Grada Karlovca za sufinanciranje uvođenja širokopojasnog interneta na područjima na kojima ne postoji dostatan komercijalni interes (definirano prema Pozivu od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture).

Tu su i e-sjednice Gradskog vijeća koje se, umjesto hrpe tiskanog radnog materijala, održavaju korištenjem prijenosnih računala. Na istima je instalirana posebna aplikacija koja omogućuje da sve radne materijale za sjednicu vijećnici pogledaju u digitalnom obliku. Tako grad Karlovac ovim malim, ali značajnim digitalnim iskorakom pridonosi razvoju e-uprave.

Usto, nedavno je u Gradu predstavljena i objedinjena javna nabava kojom bi se uštedjelo minimalno 20 posto sredstava, a ugovaranje usluga poput opskrbe električnom i toplinskom energijom, prirodnim plinom, osiguranja, itd., bile bi brže i efikasnije.

„Grad Karlovac nastavlja s korištenjem novih tehnologija i mogućnosti razvoja pametnih projekata i rješenja na korist svih naših građana. Već sada svjedočimo pozitivnim pomacima u uvođenju digitalizacije u svakodnevnu poslovanje Grada Karlovca, a cilj nam je što jačim intenzitetom nastaviti dalje“, rekao nam je gradonačelnik Damir Mandić.

Rijeka: Startup inkubator za mlade te intenzivno uključivanje građana

Treba spomenuti i grad Rijeku koji je putem projekta Startup inkubator za mlade visoko postavio ljestvicu, barem što se tiče „pametnog“ odnosa prema zajednici, a posebno mladima. Naime, ovaj je projekt zamišljen kao potpora mladima do 29 godina za razvijanje svojih poslovnih ideja, prilikom čega se korisnicima tijekom šest mjeseci boravka pruža mogućnost korištenja infrastrukture Startupa, pohađanje edukativno-praktičnih radionica i konzultacija s mentorima, a projektima s elementima inovativnosti pruža se i tehnička i organizacijska pomoć u izradi prototipa proizvoda.

Grad Rijeka nije stao na ovom projektu pa je do sad razvijeno nekoliko rješenja koje se svakako mogu svrstati u „pametna“ – tu je Program lokalnog partnerstva koji omogućuje da se „neposrednim sudjelovanjem građana, udruga i vijeća mjesnih odbora u suradnji s Gradom realiziranju manji zahvati u komunalnoj infrastrukturi i uređenju manjih javnih površina“, E-savjetnik, E-konzultacije, Portal otvorenih podataka, itd. Usto, Rijeci je dodijeljen i ICT for Energy Efficiency, koji prepoznaje informatičke i komunikacijske tehnologije za energetsku učinkovitost u gradovima.

(gradonačelnik.hr /Matej Sever)

– PAMETNI GRADOVI 1. – Kastav, Dubrovnik i Pula – digitalizirana javna nabava, komunalni sustav i rad gradske uprave

– PAMETNI GRADOVI 2. – Knin, Jaska i Koprivnica – od e-komunalnog redara i cesta do digitalne baze za investitore