Na nedavnom natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vrijednom osam milijuna kuna, od ukupno 258 prijava, od čega 107 iz gradova, sufinanciranje je ostvarilo 19 gradova u vrijednosti 4,2 milijuna kuna. Jedan od njih je Grad Supetar koji je prijavio aplikaciju za trajektni promet i platformu za objavu i obradu digitalnih obrazaca. Projekti su ukupno vrijedni pola milijuna kuna, a za svaki su ostvarili 60 posto sufinanciranja, tj. nešto manje od 300 tisuća kuna.

Projekt izrade prometne aplikacije putnicima treba pružati relevantne i pravovremene informacije u stvarnom vremenu o prometu u trajektnoj luci Supetar i tako smanjiti gužve u trajektnoj luci, te utjecati na povećanje kvalitete života i standarda građana.

Aplikacija uključuje postavljanje 6 novih kamera na odabrane lokacije, korištenje postojeće 2 kamere koje se nalaze u trajektnoj luci te izradu aplikacije koja će pružati uživo video prikaz sadržaja s kamera, red plovidbe trajekata, digitalni semafor koji će prikazivati status gužve te kalendar s povijesnim podacima o stanju gužve. Na lokaciji koja se nalazi na križanju cesta prema Sutivanu, ostatku otoka Brača te ceste koja vodi prema trajektnoj luci, predviđeno je postavljanje stupa i solarnog panela koji će napajati 3 kamere iz razloga što je područje udaljeno od nužne infrastrukture.

‘Sustav će koristiti putnicima da planiraju svoje putovanje, gradskoj upravi za koordinaciju gužve i sigurnosti u prometu te pomorskim prijevoznicima za potencijalno uvođenje dodatnih izvanrednih linija’, rekli su nam u Gradu prilikom prijave projekata.

Drugi projekt je digitalizacije obrazaca, odnosno aplikacija koja će građanima i poduzetnnicima omogućiti pristup, popunjavanje i digitalno potpisivanje obrazaca objavljenih na web stranicama Grada, kao i interno web rješenje za verifikaciju, formalnu provjeru, odobrenje i ovjeru zaprimljenih elektroničkih prijava. (L.K.)