U svom poslovanju Grad Jastrebarsko kontinuirano se otvara građanima koji će od sad moći pratiti uživo sjednice Gradskog vijeća, ali i na jednom mjestu vidjeti isplate svih financijskih obaveza Grada.

Tako će građani sjednice Gradskog vijeća moći pratiti uživo na poveznici , a uskoro će se uspostaviti i sustav online glasanja.

Osim toga, na Internet stranici Grada Jastrebarskog mogu se putem poveznice vidjeti isplate svih financijskih obaveza Grada i to putem digitalne usluge iTransparentnost.

Grad Jastrebarsko u svom se poslovanju uvijek nastoji otvoriti građanima i olakšati im pristup važnim informacijama, ali i povećati njihovu uključenost u donošenje odluka. Primjer toga je i Geoportal kojim smo građanima otvorili uvid u podatke kojima upravlja Grad i omogućili im da interaktivno sudjeluju kroz konkretne prijave i prijedloge“, istaknuo je gradonačelnik Zvonimir Novosel.

Osim što je putem WebGIS sustava centralizirano održavanje prometnica i komunalne infrastrukture, na način da sve službe u koordinaciji odgovaraju na prijave građana, Geoportal nudi i niz drugih usluga za korisnike. Tako ovdje građani na jednom mjestu mogu pregledavati prostorne podatke (komunalna infrastruktura, prometna infrastruktura, prostorni planovi, katastar…), investicije, registar nekretnina te davati primjedbe na prostorne planove i prijedloge izmjena komunalne naknade. Uspostavljen je također i javni WebGIS Gospodarske zone Jalševac, kako bi svi zainteresirani poduzetnici i investitori na jednostavan način mogli pristupiti određenim podacima, primjerice dobiti uvid u uvjete građenja u gospodarskoj zoni, slobodne lokacije u vlasništvu Grada i slično.

Nastavlja se tako projekt digitalizacije gradske uprave kroz koji je nedavno uspostavljen SOM sustav za prijave na natječaje i javne pozive. Svakako je važno spomenuti i brošuru Proračun u malom koja se izrađuje svake godine i distribuira građanima na kućne adrese, a u kojoj na jednostavan i brz način svatko zainteresiran na jednom mjestu može pronaći sve važne informacije o proračunu, načinu prikupljanja sredstava te imati jasan pregled na što se sve sredstva izdvajaju.

Sve ovo rezultiralo je najvišom ocjenom proračunske transparentnosti kojom je Grad Jastrebarsko ocijenjen već niz godina. (Grad Jastrebarsko)