Grad Karlovac znatno je olakšao predaju zahtjeva za građevinsku ili lokacijsku dozvolu. Tako će se zahtjevi sada moći slati i elektroničkim putem, a kutije u kojima su se nosili projekti s velikim brojem papira zamijenit će jedan primjerak ispisa glavnog projekta. Osim smanjenja količine sadržaja, smanjit će se i troškovi, istaknuto je na konferenciji za novinare u utorak.

– Pogodnost kroz e-dozvole je i da je investitor oslobođen obveze pribavljanja posebnih uvjeta, to sve radi Odjel kroz e-konferenciju. Bitno je i investitorima i projektantima ukazati kroz e-dozvole na urednost zahtjeva tako da će se onda moći svi rokovi zakonom definirani i ispoštivati – najavila je pročelnica Vesna Ribar novosti u Upravnom odjelu za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja.

Osim e-dozvola, građani sve svoje upite vezane za poslove ovog Odjela mogu slati na graditeljstvo@karlovac.hr, a odgovor će zaprimiti u najkraćem mogućem roku, poručuju iz ureda.

– Pristup kroz e-dozvole je pojednostavio postupak i mislim da ćemo uz digitalnu arhivu, a sva naša dokumentacija ide na skeniranje i digitalno arhiviranje, olakšati i realizaciju svih projekata – rekla je pročelnica.

Od 2013. godine dobili su oko 6.000 zahtjeva za legalizacijom, a od te brojke 10 posto predmeta je ostalo neriješeno.

– Dosta podnositelja zahtjeva je odustalo, puno ih je predano nepotpuno, bez priloga i šaljemo strankama zaključke da dopune dokumentaciju kako bismo mogli riješiti predmete – naglasila je Ribar.

Također je naglasila da su u dva mjeseca, po žurnom postupku, riješili 40 uporabnih dozvola kako bi mladi mogli iskoristiti pogodnosti iz mjera poticane stanogradnje. (Grad Karlovac/P.B.)