S obzirom na mnoštvo različitih i zanimljivih aplikacija i projekata koji su već zaživjeli ili se tek pripremaju u ovim gradovima, odlučili smo ih prikazati kroz serijal od pet tekstova, u ‘Tjednu pametnih gradova na Gradonačelnik.hr-u’.

Projekt pametnih gradova postaje sve vidljiviji i značajniji prilikom rasprave o razvoju gradova – tako su inovativan i učinkovit pristup upravljanja gradom, što bi značilo njegovim resursima i javnim uslugama, te razna digitalna rješenja kojima je cilj građane približiti samom upravljanju u fokusu onih koji svoje gradove žele nazivati „pametnima“.

Naime, prema istraživanju Zavoda za gradski promet Fakulteta prometnih znanosti, od 128 gradova u Hrvatskoj njih 40 razvija i primjenjuje neka od pametnih rješenja koja utječu na poboljšanje kvalitete života i standarda građana, pa smo, iz tog razloga, odlučili napraviti pregled gradova koji su se najviše istaknuli svojim pametnim rješenjima, te usmjerili svoj razvoj u „pametnom“ smjeru. S obzirom na mnoštvo različitih i zanimljivih aplikacija i projekata koji su već zaživjeli ili se tek pripremaju u ovim gradovima, odlučili smo ih prikazati kroz serijal od pet tekstova, u ‘Tjednu pametnih gradova’ na Gradonačelnik.hr-u. U prethodna četiri teksta smo obradili pametna rješenja i strategije Pule, Dubrovnika i Kastva, Knina, Jastrebarskog i Koprivnice,  Splita, Velike Gorice, Karlovca i Rijeke, Bjelovara, Siska, Samobora i Virovitice, a u ovom, posljednjem u serijalu, bavimo se rješenjima iz Umaga, Pleternice, Novske, Labina i Belišća.

Stoga, pratite nas i otkrijte koja su sve pametna rješenja već zaživjela, a koja su u pripremi, te kako ona utječu na kvalitetu života građana u pametnim gradovima.

Umag: Pametno i zeleno

Ako pametne gradove karakterizira „inovativni i učinkoviti pristup upravljanja gradom, njegovim resursima, operacijama i uslugama koje omogućava adekvatna primjena razvijenih digitalnih rješenja, onda svakako treba spomenuti i grad Umag. Desetogodišnjim megaprojektom i strategijom „Smart city-green city 2010.-2020.“, vrijednim 50 milijuna eura, grad Umag promovira održivi razvoj grada, odgovorno ekološko gospodarenje resursima te ekološko osvješćivanje građana.

„Grad Umag kontinuirano i dosljedno promiče ˈzeleniˈ način življenja i razmišljanja. U smjeru održivog razvoja grada nastavili smo raditi u tom smjeru te uveli niz novih rješenja u okviru održivog razvoja. Kako bi se poboljšala energetska učinkovitost naše urbane sredine i smanjile emisije CO2, trenutno se radi na strategiji sustavne zamjene kompletnog voznog parka ekološki prihvatljivijim prijevoznim sredstvima, dok je za službenike gradske uprave uvedeno korištenje električnih bicikala prilikom rada na terenu. Ujedno, u narednih nekoliko mjeseci postavit će se servisne stanice za bicikle na području cijeloga grada, ne bi li se potaklo građane na korištenje bicikle umjesto automobila u svakodnevnom kretanju gradom“, naglasio je gradonačelnik Vili Bassanese.

Isto tako, nadodaje gradonačelnik Bassanese, „grad Umag sudjelovao je i u provedbi projekata održive mobilnosti u obalnim gradovima – Adria.MOVE IT!. Pritom je napravljena analiza sustava prometa, izrađena prometna studija održivog prometovanja te Lokalni plan održive mobilnosti. U 2018. godini nastavljamo s projektima održive gradnje i energetske obnove javnih zgrada, postavljanjem LED rasvjete u gradu i prigradskim naseljima, kao i programima osposobljavanja  za građane i promoviranjem sustava razvrstavanja otpada na svim razinama kroz novi projekt Voli Umag, Izdvoji s(v)e“.

„Uvijek volimo isticati da su najbolji rezultati zapravo dovršena djela, a upravo djela i priznanja struke dokazuju kako se Umag nalazi na vrhu ljestvice najuređenijih i najrazvijenijih jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, čime se i ponosimo“, zaključio je Bassanese.

 

Pleternica: Jedini grad s vlastitim ‘napajanjem’

Jedan od gradova koji je status „pametnog“ zaslužio po pitanju održivog razvoja i brige o okolišu je i grad Pleternica sa svojim projektom male hidroelektrane. Naime, jedan od temeljnih ciljeva grada Pleternice je postati (po pitanju javnih potreba) energetski neovisan grad do 2020. Iz tog razloga, osmišljen je i realiziran projekt manje „gradske“ hidroelektrane koja predstavlja inovativni pristup korištenja obnovljivih izvora energije na uskom lokalnom području s postojećim prirodnim resursima rijeke Orljave. Najznačajniji element ovog projekta svakako je što ostvaren prihod hidroelektrane svake godine predstavlja pokriće od oko 95 posto troškova energije javne rasvjete Pleternice i svih pripadajućih 37 naselja, te se tako ova ušteda u troškovima lako može usmjeriti k drugim infrastrukturnim i društvenim projektima.

Novska: Aplikacije za učenje engleskog u vrtićima, uskoro kreću e-računi

I grad Novska intenzivno radi na uvođenju pametnih rješenja na više razina. Naime, u Novskoj je ovih dana započeo projekt Poduzetničkog inkubatora Sisačko-moslavačke županije za gaming industriju, što će dovesti do niza aktivnosti kojima se želi omogućiti ubrzana digitalizacija Novske. Naime, iz tog će razloga uskoro započeti šestomjesečni tečaj prekvalifikacije 100 zainteresiranih polaznika za tehničare za razvoj videoigara, objasnio nam je gradonačelnik Novske, Marin Piletić.

Isto tako, u sklopu ovog projekta Grad će za sve polaznike Dječjeg vrtića nabaviti tablet aplikaciju za učenje engleskog jezika te će od početka pedagoške godine 2018./2019. učenje engleskog jezika biti besplatno za sve polaznike Dječjeg vrtića.

Istovremeno, Grad je u suradnji s Hrvatskim poštama započeo pripreme oko projekta slanja digitalnih e-računa Grada Novske i gradskih tvrtki što će svakako biti novost u poslovanju Grada, a čime će se u bitnome i smanjiti troškovi slanja računa. Također, već više godina razvija se i gradski Geoinformacijski sustav koji sadržava bazu podataka o nekretninama na području grada s korisnim informacijama, prostorno-planskim uvjetima i svim potrebnim informacijama korisnim za građene i poduzetnike.

Da bi sve ovo bilo puno lakše ostvarivo, Grad je nedavno, s još šest jedinica lokalne samouprave, potpisao Sporazum o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova. Ovim projektom želi se osigurati bespovratna sredstva za izgradnju mreže širokopojasnog interneta na području Novske i okolice i višestruko povećati brzina interneta.

Labin: Gradsko oko za sve komunalne probleme

Uz Knin i njegov e-(komunalni)redar svakako se ističe i grad Labin sa svojom, veoma sličnom aplikacijom koja omogućuje uključivanje širokog broja sudionika u jednostavno stvaranje centralne evidencije komunalnih problema. Kako poručuju iz Grada, ako se na području grada Labina uoči komunalni nedostatak, građani ga putem aplikacije Gradsko oko na jednostavan i brz način mogu prijaviti. Zaprimanje prijava evidentira se u najkraćem mogućem roku, a obavijest o rješavanju prijavljenog nedostatka dolazi na uređaj s kojeg je nedostatak prijavljen. Uz ovaj „pametni“ novitet, Labin je i ranije pokazao kako razumije zahtjeve suvremenog razvoja grada – svojim se projektom energetske obnove zgrada, koja je započela još 2005. godine, može smatrati pionirom u provođenju ovakvih projekata.

Također, Labin je još 2008. godine potpisao Energetsku povelju kojom se iskazuje svjesnost i politička volja o potrebi gospodarenja energijom na lokalnoj razini, brizi o zaštiti okoliša te racionalnom gospodarenju resursima na dobrobit lokalne zajednice i svih njenih građana. Isto,  Grad je uključen i u City SEC projekt, čiji su glavni ciljevi povećanje broja energetski održivih zajednica, podizanje svijesti o uravnoteženom korištenju energije, smanjenje lokalne emisije CO2 i postizanje energetske samoodrživosti grada.

Belišće: Prvi u Slavoniji uveli energetski učinkovitu javnu rasvjetu

Potrebno je spomenuti i grad Belišće, i to kao prvi grad u Hrvatskoj koji je postavio Steora pametne klupe u svako naselje na svome području, dakle u osam prigradskih naselja i samom mjestu Belišću te omogućio svojim građanima i posjetiteljima korištenje besplatnog interneta i punjenje mobilnih uređaja. Naime, ovakve pametne klupe su klupe nove generacije koje sadrže solarne panele, USB punjenje, mogućnost bežičnog punjenja uređaja, super brzi internet i ugrađeni sustav hlađenja. Za ovo pametno rješenje grad Belišće dobio je i priznanje Udruge gradova INpuls za inovacije i najbolju praksu u lokalnoj samoupravi. Od ostalih gradova s pametnim klupama ističu se i Bjelovar, Samobor i Zagreb. Također, kao i postavljene pametne klupe, u osam prigradskih naselja i samom mjestu Belišću postavljena je LED rasvjeta, čime je Belišće postao prvi grad u Slavoniji i Baranji koji je projektom energetski učinkovite javne rasvjete obuhvatio sva svoja prigradska naselja. Ovaj projekt vrijedan 4 milijuna kuna tako je donio znatne uštede, primarno zbog smanjena potrošnje električne energije.

„U gradu Belišću projekt pametnog grada nastavlja se novim rješenjima te je trenutno u tijeku ugradnja pet solarnih elektrana na zgradama javne namjene. Naime, grad Belišće će, kao nositelj projekta, s partnerima gradom Novim Sadom i općinom Gorjani, uz 85-postotno EU financiranje investirati u promociju te instalaciju sustava za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora kojima će se, kad projekt završi, ostvarivati od 30 do 40 tisuća eura uštede godišnje“, poručili su iz Grada o budućim planovima.

(gradonačelnik.hr /Matej Sever)

– PAMETNI GRADOVI 1. – Kastav, Dubrovnik i Pula – digitalizirana javna nabava, komunalni sustav i rad gradske uprave

– PAMETNI GRADOVI 2. – Knin, Jaska i Koprivnica – od e-komunalnog redara i cesta do digitalne baze za investitore

– PAMETNI GRADOVI 3. – Split, Velika Gorica, Karlovac i Rijeka – od e-parkinga, preko digitalnih sjednica gradskog vijeća do Startup inkubatora za mlade

– PAMETNI GRADOVI 4. – Bjelovar, Sisak, Samobor i Virovitica – potpuna digitalizacija, participativno budžetiranje i pametno upravljanje imovinom