Vodovod Labin kontinuirano radi na digitalizaciji poslovanja pa je u tu svrhu  kreirao mobilnu aplikaciju „Moj Vodovod Labin „ za krajnje korisnike. Uz mobilnu aplikaciju dostupan je web portal koji krajnjim korisnicima omogućava provjeru podataka o računima za vodne usluge, potrošnji, pregled povijesti očitanja, aktivaciju usluge ‘samoočitač’, primanje računa i obavijesti u elektroničkom obliku  te izravno plaćanje računa bez naknade.

Usluga je dostupna pravnim i fizičkim osobama koji su Korisnici vodnih usluga javnog isporučitelja vodnih usluga Vodovod Labin d.o.o. Korisnici će u svakom trenutku moći pratiti statuse svojih računa odnosno potrošnje i brzo reagirati na potencijalne kvarove i nekontrolirano istjecanje vode. Aplikacija je prilagođena korisnicima, jednostavna je za uporabu i pruža brojne pogodnosti.

Aplikaciju se može preuzeti na android i IOS mobilne uređaje u Google play i APP storeu, a na mrežnoj stranici VodovodaLabin dostupna je i ‘desktop’ verzija https://moj.vodovod-labin.hr/ Za aktivaciju usluge potrebno je preuzeti aplikaciju sa Google play-a ili App stora na svom mobilnom uređaju te kreirati vlastiti korisnički profil. U postupku registracije korisnik upisuje  svoje osobne podatke kao i šifru korisnika.  Kratka uputa o registraciji nalazi se OVDJE.  (Grad Labin)