U svrhu veće transparentnosti i kvalitetnije e-usluge građanima, Grad Zaprešić pokrenuo je platformu Otvoreni grad koja građanima Zaprešića pruža niz elektroničkih usluga u svrhu jednostavnijeg plaćanja računa, informiranja i uvida u funkcioniranje Grada Zaprešića i 8 gradskih proračunskih korisnika (DV Maslačak, DV Vrtuljak, OŠ A. Augustinčića, OŠ Ljudevita Gaja, OŠ Kupljenovo, Muzej Matija Skurjeni, Pučko otvoreno učilište Zaprešić i Javna vatrogasna postrojba Zaprešić).

Početno, platforma sadržava 3 modula: iTransparentnost, iProračun i Financijske kartice.

Otvoreni grad, jedinstveno je informatičko rješenje – web platforma koja građanima Zaprešića i svim zainteresiranim dionicima pruža niz elektroničkih usluga koje se odnose na informiranje te uvid u funkcioniranje Grada Zaprešića i 8 gradskih proračunskih korisnika. Otvorena i jednostavna za pristup putem interneta, ova platforma dostupna je putem računala, tableta i smartfona te građanima pruža sve servise na jednom mjestu.

Financijske kartice je usluga koja građanima omogućuje uvid i plaćanje računa izdanih od strane Grada i 8 proračunskih korisnika prema njima, što građanima omogućava da na jednom mjestu imaju mogućnost plaćanja dugovanja s osnova komunalne naknade, komunalnog doprinosa, sufinanciranje smještaja u vrtićima, troškovi prehrane i boravka u školama itd. Usluga nudi sve potrebne informacije o izdanim računima kao i informacije za njihovo plaćanje koje su pohranjene u generiranom 2D barkodu koji je moguće pročitati putem aplikacija mobilnog bankarstva te jednostavno izvršiti plaćanje.  Osim u neplaćene račune moguć je uvid u proknjižene uplate građana, kao i eventualni iznosi preplata, odobravanja umanjenja potraživanja te storniranja.

Autentifikacija pristupa pojedinim modulu Financijske kartice provodi se putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS). Građani mogu pristupiti uslugama Financijskih kartica koristeći iste vjerodajnice kao za pristup Osobnom korisničkom pretincu eGrađana putem alata koji već koriste – eOsobna, internetsko bankarstvo poslovnih banaka, osobni certifikati i dr. Nakon inicijalne registracije, potrebno je 24 sata kako bi se moglo pristupiti u sami modul i pristupiti pregledu i plaćanju računa.

iTransparentnost je digitalna usluga koja osigurava javno dostupan, detaljan i ažuran pregled računa dobavljača te isplata iz proračuna pravnim osobama prema proračunskim pozicijama, kao i iznose isplaćene s osnova isplate plaća, drugog dohotka i putnih naloga. Računi i isplate su lako pretraživi putem niza pokazatelja kao što su broj računa, datum, iznos, OIB, opis i sl.

iProračun je online servis koji javnosti i građanima daje potpune i pravovremene informacije o planiranom konsolidiranom proračunu tekuće godine te povijesnom uvidu u proračun i izvršenja od 2015. godine, kroz proračunska poglavlja i proračunsku strukturu. iProračun Grada Zaprešića na točan i vjerodostojan način prikazuju fiskalne aktivnosti Grada i 8 gradskih proračunskih korisnika financiranih iz proračuna Grada Zaprešića, a sastoji se od 10 poglavlja; Proračun grada, Financiranje programa, Zaposleni, Komunalna infrastruktura, Razvoj gospodarstva, Služba grada, Škole, Vrtići, Ostale društvene djelatnosti te Proračuni proračunskih korisnika.

Za servise iTransparentnost te iProračun nije potrebna prethodna autentifikacija, odnosno servisi su dostupni na pregled svoj zainteresiranoj javnosti. (Grad Zaprešić)