Grad Zaprešić započeo je s pripremom Strategije razvoja pametnog grada s Akcijskim planom za razdoblje od pet godina. Ukupni razvoj grada određen je važećom Strategijom razvoja Grada Zaprešića 2016.-2020. kojom je Zaprešić definiran kao ‘Mali europski grad visoke kvalitete života’, no kako bi zaista išao ukorak s razvijenim europskim gradovima, potrebno je, kažu u Gradu, osmisliti ‘Smart City’ koncept koji će uvelike utjecati na kvalitetu života i oživjeti viziju Grada.

– Zaprešić je mladi grad, ali već ima iza sebe brojna ‘smart’ iskustva, poput energetske obnove javnih zgrada, pristupnih točaka bežičnom Internetu, ‘pametne’ klupe, punionice za električne automobile, sustava za praćenje kvalitete zraka u školama, podzemnih spremnika za otpad, brojača vremena na semaforima, mogućnosti plaćanja parkiranja putem aplikacije ili prepaid bonova i sl.

Kvalitetna gradska uprava svojim građanima unapređuje životni standard kad god i koliko god je to moguće, pa je tako u planu proširenje nekih postojećih, ali i provedba novih ‘smart’ projekata među kojima svakako valja izdvojiti digitalizaciju gradske uprave i razvoj širokopojasnog Interneta – kažu u Gradu.

Dodaju da se proces izrade Strategije temelji na uključivanju širokog kruga sudionika kako bi se osigurala njezina relevantnost te, na principu empatije s korisnikom i jasnog definiranja potreba, razvile ključne inicijative Grada koje su provjereno potrebne građanima i upravi. Zato je u tijeku istraživanje u svrhu izrade Strategije razvoja pametnog grada – Smart city Zaprešić, koje provodi konzultantska tvrtka Apsolon strategija, a dio istraživanja je i upitnik za građane, čije je sudjelovanje, kažu u Gradu, od iznimne važnosti, jer smisao upravo i jest njima učiniti život u gradu što kvalitetnijim.

Neka od pitanja u upitniku građanima jesu, primjerice, koliko učinkovito korištenje tehnologije može unaprijediti standard i kvalitetu u Gradu, što bi se poboljšalo upotrebnom digitalne tehnologije, koliko je bitna češća komunikacija s gradskom upravom, putem kojem digitalne platforme bi najviše voljeli sudjelovati u procesu odlučivanja, koja su najvažnija područja za razvoj pametnog grada itd.

– Koncept pametnog grada razumijeva širinu, uključujući sve elemente tehnološki naprednog, ali i okolišno održivog i društveno uključivog razvoja, pa je stoga namjera da Strategija obuhvati elemente razvoja digitalne uprave i usluga građanima, napredne i učinkovite komunalne infrastrukture, inovativnog gospodarstva, aktivnih i obrazovanih građana i energetske učinkovitosti- zaključuju u Gradu. (L.K.)