Nakon webinara na kojem su u rujnu predstavnike gradova i općina educirali i informirali o mogućnostima korištenja sredstava Fonda za zaštitu okoliša za sufinanciranje smart-city projekata, konzultantska tvrtka Apsolon 5.11. organizira novi webinar za JLS-ove, a tema je ovaj put puno šira i važnija – strateško planiranje u gradovima i općinama.

Sudionici webinara imat će, tako, priliku saznati koje su obaveze i mogućnosti gradskih uprava u odnosu na strateško planiranje tijekom 2020., koji su ključni elementi uspješnosti u procesu izrade strateških planova, kako ga uskladiti s mogućnostima financiranja iz EU fondova u razdoblju 2021. – 2027. te vidjeti primjere najbolje prakse u Hrvatskoj, u europskim metropolama, ali i manjim gradovima koji su uspješni u pripremi i provedbi razvojnih programa.

‘Webinar je osmišljen da potakne i usmjeri  jedinice lokalne samouprave na pripremu za 2020. – godinu strateškog planiranja. Za gradove je iznimno značajno da prate ovaj proces svojim strateškim i operativnim planovima jer će novi financijski okvir 2021-2027 i nacionalni operativni programi koji će iz njega proizići, oblikovati mogućnosti financiranja značajnog dijela gradskih razvojnih projekata. Kontekst urbanog razvoja u Hrvatskoj se (kao, uostalom, i u cijelome svijetu), značajno promijenio posljednjih godina: ne samo regulatorno i financijski, nego i tehnološki i sociološki. Digitalna transformacija i mogućnosti koje sa sobom nosi internet stvari i big data s jedne strane, a demografski izazovi (sve manje aktivnog stanovništva, starenje, nedostatak radne snage) i klimatske promjene s druge, novi su aspekti koje zajedno s novim europskim razvojnim okvirom, s kojima se hrvatski gradovi u većini slučajeva tek trebaju suočiti. Koncept pametnog grada zasigurno je temelj novog urbanog planiranja, a svaki od gradova imat će zadatak protumačiti što taj koncept za njega znači i kako ga staviti u financijski okvir koji se na europskoj razini za gradove kroji’, kaže nam direktorica za pametnu upravu u Apsolonu Ivana Novoselec koja je ovih dana napisala i blog u kojem objašnjava važnost strateškog planiranja za uspješno korištenje nove financijske omotnice.

Prijave za sudjelovanje na webinaru podnose do 4.11.2019. do 12 sati putem LINK-a. Nakon zatvaranja prijava svim sudionicima će 4.11.2019. biti poslan link na e-mail za sudjelovanje na webinaru kao i daljnje upute vezane uz sudjelovanje. Sudjelovanje je slobodno i besplatno svim predstavnicima JLS-a koji se prijave na vrijeme. (M.P.D.)