Kako situacija s pandemijom corona virusa iz dana u dan postaje sve ozbiljnija, a broj oboljelih raste, donose se i sve ozbiljnije mjere na državnoj i lokalnoj razini kako bi se pokušalo spriječiti daljnje širenje zaraze. Nakon zatvaranja vrtića i škola, a potom i ugostiteljskih objekata i trgovačkih centara, mjere su podignute na još veću razinu a gradovi praktički stavljeni u karantenu – ukinut je međugradski javni prijevoz, skraćeno radno vrijeme trgovina i zabranjeno okupljanje i nepotrebno zadržavanje na javnim površinama… S obzirom na katastrofalne posljedice koje će kriza zbog korone imati na gospodarstvo, a pogotovo ugostitelje, sve više gradova izlazi s konkretnim mjerama pomoći…

U nastavku donosimo mjere kojima gradovi, uz poštivanje i provođenje preporuka i mjera s nacionalne razine, pokušavaju spriječiti razbuktavanje epidemije korone. 

Najnovije:

Četvrtak, 9.4.

Gradsko vijeće Grada Pregrade donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja, prema kojoj su roditelji čija djeca pohađaju DV Naša radost oslobođeni plaćanja učešća za redoviti program dok traju posebne okolnosti.

Također, donesena je i Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada Pregrade u 2020. godini u slučaju nužne potrebe, odnosno odobravanja prekoračenja po žiro-računu, kako bi se poboljšala likvidnost Grada tijekom razdoblja u kojem postoji nesrazmjer dospjelih obveza i uplaćenih prihoda.

U sljedeća tri mjeseca plaće gradonačelnika i zamjenika Grada Otoka bit će 20 posto manja, za ostale zaposlenike 10 posto, dok će se za 50 posto smanjiti naknada vijećnicima i predsjedniku Vijeća mjesnog odbora i Gradskog vijeća. Uštedjet će se oko 100.000 kuna koje će se preusmjeriti za uskrsnice socijalno ugroženima i ženama s projekta Bolji svijet koje su ostale bez posla.

Utorak, 7.4.

Grad Zaprešić će Gradskom vijeću uputiti na usvajanje Odluka o privremenom oslobađanju plaćanja komunalne naknade na način da se u cijelosti oslobode plaćanja komunalne naknade poslovni subjekti kojima je obustavljen rad odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, za razdoblje od 1. travnja do 31. svibnja, koje će po potrebi biti produženo. Oni kojima je obustavljen rad u pretežitom dijelu poslovnog prostora, također će biti oslobođeni plaćanja za poslovni prostor u cijelosti, dok će se ostalim gospodarskim subjektima utvrđeni iznos komunalne naknade umanjiti za 30%. Uz to, na zahtjev će se osloboditi plaćanja komunalne naknade i obveznici koji su zbog poteškoća u poslovanju samostalnom odlukom privremeno obustavili rad. Obveza plaćanja komunalne naknade, za razdoblje od ožujka do svibnja, odgodit će se bez obračuna kamata svim obveznicima plaćanja (uključujući i građane), na rok do tri mjeseca od propisanog dospijeća pojedinačne mjesečne obveze. Nadalje, do prestanka posebnih okolnosti, odgođene su pokrenute prisilne naplate potraživanja od strane Grada Zaprešića, a nove se neće pokretati, niti će se naplaćivati zatezne kamate na zakašnjela plaćanja. Također, oslobođeni su plaćanja zakupnine korisnici poslovnih prostora i javnih površina u vlasništvu Grada Zaprešića. Do prestanka protuepidemijskih mjera, roditelji se u potpunosti oslobađaju plaćanja usluga dječjih vrtića, školske prehrane i produženog boravka, odnosno, troškove će u cijelosti podmiriti Grad.

‘Mjere kojima će se rasteretiti zaprešićko gospodarstvo već su sad dosegnule iznos nešto veći od 8 milijuna kuna, a gradska uprava i dalje prati razvoj situacije i intenzivno promišlja o novim koracima kojima će pomoći svima pogođenima trenutnom situacijom.“ – poručio je gradonačelnik Željko Turk. I zaprešićko komunalno poduzeće pridružilo se mjerama pomoći, pa je tako do daljnjeg obustavljena naplata parkiranja, a građanima koji imaju godišnje karte će se produljiti rok njihova trajanja. Obustavljena je i naplata odvoza otpada gospodarstvenicima kojima je zabranjen rad odlukom nacionalnog Stožera CZ, a svi korisnici komunalnih i vodnih usluga, uključujući i građane, oslobađaju se plaćanja zateznih kamata na zakašnjela plaćanja u roku od 3 mjeseca.

Gradonačelnica Pleternice Antonija Jozić predlaže niz mjera za pomoć gospodarstvu i građanima, a među prvima je Grad oslobodio roditelje plaćanje vrtića. Ostale prijedloge vezane za pomoć gospodarstvu Gradsko vijeće tek treba prihvatiti.

Prijedlog je otpis komunalne naknade za vrijeme trajanja krize, a ugostitelje bi se oslobodilo plaćanja troškova zakupa javnih površina u vrijeme njihova nekorištenja.

Grad ima na godišnjoj razini program razvoja gospodarstva težak milijun kuna, a sada će se prema najavi gradonačelnice, taj novac preusmjeriti s razvoja na pomoć gospodarstvu.

Ponedjeljak, 6.4.

Nakon što je prošli tjedan donio Odluku o izvanrednim mjerama za vrijeme trajanja COVID-19 te oslobodio gospodarstvenike na koje se odnosi odluka o zabrani rada od plaćanja zakupnine za zakup poslovnih prostora i zakupnine, odnosno naknade za korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta, te im odgodio i   naplatu komunalne naknade i spomeničke rente za drugi kvartal 2020. godine (4., 5. i 6. mjesec), s mogućnošću produljena, gradonačelnik Grada Gospića Karlo Starčević donio je Odluku o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa. Svi oni koji su obuhvaćeni Odlukom nacionalnog stožera o zabrani rada i koji u ovom trenutku ne mogu obavljati svoje djelatnosti, dio njihovih troškova preuzet će Grad Gospić. Naime, Grad Gospić osigurao je milijun i pol kuna sredstva u proračunu koja su trebala biti potpore poduzetništvu, a sada će s obzirom na novonastalu situaciju  biti utrošena za održavanje likvidnosti tvrtki.

Petak, 3.4.

Grad Jastrebarsko pripremio je mjere pomoći usmjerene jaskanskim obrtnicima i gospodarstvenicima čiji je glavni cilj očuvanje radnih mjesta i kontinuitet isplata plaća, a mjere su upućene i drugim sugrađanima, od onih najmlađih pa do najstarijih, odnosno jaskanskim obiteljima kako bi im se olakšalo u izvršavanju svakodnevnih potreba. Prijedlog Odluke o donošenju tih mjera Gradonačelnik će uputiti Gradskom vijeću Grada Jastrebarskog, čija bi se sjednica trebala održati već idući tjedan.

Prema prijedlogu Odluke donose se slijedeće mjere: vlasnici odnosno korisnici stambenog i garažnog prostora, poslovnog prostora i građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, a koji imaju registrirano sjedište na području Grada Jastrebarskog, oslobađaju se 4 mjeseca plaćanja komunalne naknade, pravne i fizičke osobe s kojima Grad ima Ugovor o korištenju javnih površina, oslobađaju se od plaćanja naknade za iste kao i poreza na korištenje javnih površina i to u razdoblju od 1. travnja, pa sve do kraja 2020. godine, u istom razdoblju se i zakupoprimci oslobađaju plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog, izuzev ugovora o zakupu poslovnih prostora koji služe za obavljanje financijskih djelatnosti, ugostitelji se oslobađaju plaćanja poreza na potrošnju do kraja ove godine,Vode Jastrebarsko d.o.o. oslobađaju plaćanja fiksnog dijela vodne usluge za poslovne subjekte koji su prestali sa radom temeljem Odluke Stožera Civilne zaštite RH, sa danom prestanka rada do isteka mjera, Fiksni dio vodne usluge neće plaćati i Osnovna škola „Ljubo Babić“, Srednja škola Jastrebarsko, Dječji vrtić Radost, sportske udruge i vjerske zajednice, počevši od 1. travnja do 30. lipnja 2020., Dobrovoljna vatrogasna društva – članove Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog oslobađa od plaćanja fiksnog i varijabilnog dijela vodne usluge od 1. travnja do 30. lipnja 2020.,Ceste Jastrebarsko d.o.o. Obustavljaju naplatu zakupa za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti prodaje robe široke potrošnje na Sajmištu u Jastrebarskom te obustavljaju naplatu parkiranja na javnim površinama na Strossmayerovom trgu u Jastrebarskom, roditelji-korisnici usluga Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko, osloboditi će se plaćanja vrtića i to počevši od 16. ožujka 2020. godine za cijelo vrijeme dok vrtić ne radi, Za vrijeme obustave rada vrtića, a za jaskansku djecu koja pohađaju vrtić u drugim JLS-ima, Grad Jastrebarsko planira nastaviti sufinancirati cijenu vrtića djeci koja pohađaju navedeni program, Djelatnosti dadilja s područja Jastrebarskog nastavlja se sufinancirati ta djelatnost u punom iznosu, Osnovna Škola „Ljubo Babić“ oslobodit će roditelje/skrbnike učenika od obveze plaćanja participacije za korištenje usluga u produženom boravku, Centar za kulturu osloboditi će korisnike programa od obveze plaćanja istih, za vrijeme obustave programa, Glazbena škola Jastrebarsko osloboditi će participacije polaznike predškolskog glazbenog obrazovanja i učenika osnovnog glazbenog obrazovanja, za vrijeme odvijanja nastave na daljinu, odnosno od 16. ožujka 2020.godine, umirovljenicima koji imaju prebivalište na području Grada Jastrebarskog, a koji primaju  mirovinu u iznosu do 2.000,00 kn, povodom Uskrsa isplatiti će se jednokratna novčana naknada, odgađa se donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za ovu godinu, obzirom na očekivane teškoće s likvidnošću Proračuna Grada Jastrebarskog obustavit će se od izvršavanja planirani rashodi po javnim pozivima udrugama i po programima potpora, sve do 30. rujna 2020.godine, u razdoblju do 30. lipnja 2020. godine, Grad Jastrebarsko, trgovačka društva i ustanove u vlasništvu Grada Jastrebarskog neće provoditi mjere prisilne naplate svojih potraživanja protiv pravnih i fizičkih osoba, a obveznicima plaćanja komunalnog doprinosa u postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama odgađa se dospijeće komunalnog doprinosa do kraja 2020. godine.

Četvrtak, 2.4.

Gradonačelnik Vrbovca Denis Kralj najavio je mjere pomoći gospodarstvu još prije dva tjedna. Ovih dana u Gradu se pripremaju i konkretne odluke koje bi Gradsko vijeće, ali i gradske firme trebale usvojiti. Riječ je o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za pravne osobe – u 100 postotonom iznosu za poduzetnike i obrtnike kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite obustavljen rad za vrijeme trajanja obustave rada te u 30 postotnom iznosu za ostale koji su pogođeni krizom, ali još uvijek rade, zatim oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za građane koji će tijekom krize ostati bez posla, oslobođenje od plaćanja zakupnina javnih površina za poduzetnike i obrtnike kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite obustavljen rad, oslobođenje roditelja od plaćanje vrtića za vrijeme dok su vrtići zatvoreni, Komunalac Vrbovec neće naplaćivati odvoz otpada svim poslovnim subjektima  kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite obustavljen rad. I  Grad Vrbovec s prvim danima krize pokrenuo je brojne uštede. Svi projekti koji nisu započeti stavljeni su na čekanje dok posljedice krize ne budu vidljivije. Gradskim ustanovama i firmama zabranjene su investicije i nova zapošljavanja. Turistička zajednica, udruge i svi ostali korisnici Proračuna moraju biti spremni na rezove. Koliki će rezovi biti ovisit će o trajanju krize. Započeti su pregovori sa sindikatima oko suspenzije materijalnih prava (uskrsnica i regresa) za zaposlenike gradske uprave, vrtića, knjižnice i pučkog otvorenog učilišta. U vrijeme dok realni sektor trpi ozbiljne štete radi se o minimumu odricanja zaposlenih u javnom sektoru. Priprema se on line portal ‘Vrbovec na stolu’ koji će služiti za povezivanje vrbovečkih OPG-ova s kupcima te omogućiti prodaju domaćih proizvoda u vrijeme dok vrbovečka tržnica ne radi.

Na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova prihvaćena je  Odluka o odgodi naplate komunalne naknade, obročnom plaćanju komunalnog doprinosa, te načinu korištenja naplaćenih sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Odlukom se određuje da se dio naplaćenih sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa može koristiti i za druge namjene, različite od namjena propisanih Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Usvojena je Odluka o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina za vrijeme trajanja epidemije, od 1. ožujka 2020. do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja, a sve s ciljem pomoći poduzetnicima da prebrode poteškoće u kojima su se iznenada zatekli. Prihvaćena je Odluka o dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Novigrada–Cittanova. Dopunom Odluke se, sukladno prijedlogu zajedničkih mjera istarskih gradova od 19. ožujka, predviđa donošenje akta kojim će gradonačelnik odobriti 50-postotno smanjenje mjesečnih iznosa zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Novigrada–Cittanova, počevši od ožujka 2020. pa do ukidanja mjera zabrane i ograničenja, za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja. Usvojena je Odluka o odgodi dospijeća poreza na potrošnju, kojom se obveznicima ovog poreza koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Grada Novigrada–Cittanova odgađa rok dospijeća plaćanja poreza na potrošnju za ožujak, i to za tri mjeseca. Prihvaćena je Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente, kojom se u cijelosti obustavlja plaćanje rente za razdoblje trajanja mjera suzbijanja pandemije blesti COVID-19 prouzrokovane virusom SARS–CoV2. Usvojena je dopuna Mjerila o subvencioniranju učešća roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja i naobrazbe. Dopunom Mjerila određeno je da roditelji i skrbnici, odnosno neposredni korisnici usluga dječjih vrtića, ne plaćaju utvrđenu cijenu programa za vrijeme za u kojem nisu u mogućnosti koristiti usluge vrtića zbog nastupa posebnih okolnosti.

Mjere za istarske gradove donesene su zajednički, pa tako je uz Novigrad i Pazin održao 32. izvanrednu elektroničku sjednicu Gradskog vijeća gdje su te mjere prihvaćene. Pa se tako  zbog mjera ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanju sportskih i kulturnih događanja  odgađa se plaćanje komunalne naknade do 30. 06. 2020. godine. Komunalni doprinos plaća se obročno i beskamatno na rok do najviše 6 mjeseci, oslobađa se plaćanje poreza na korištenje javnih površina, dospijeće poreza na potrošnju u ugostiteljstvu…

Srijeda, 1.4.

Uslijed krize uzrokovane pandemijom koronavirusa, gradonačelnik Umaga je donio odluku da se svim djelatnicima gradske uprave i ustanova u vlasništvu grada za mjesece travanj, svibanj i lipanj smanji plaća za 11%, odnosno da se osnovica koeficijenta za obračun plaća smanji sa 4500,00 na 4000,00 kuna. O svim mjerama obaviješten je socijalni partner, a valja naglasiti da su od navedenog smanjenja plaće izuzeti vatrogasci JVP Umag i radnici Doma za starije i nemoćne „Atilio Gamboc“ Umag. Nadalje, svoj će doprinos smanjenjem plaća dati i djelatnici Turističke zajednice grada Umaga. Osim smanjenja mjesečnih prihoda, svima koji su na proračunu grada neće se isplatiti regres za 2020. godinu. Bitno je istaknuti da djelatnici koji su obuhvaćeni mjerama gotovo u potpunosti razumiju i prihvaćaju navedenu mjeru.

Ujedno, gradonačelnik je sebi i svojim zamjenicima za slijedeća tri mjeseca smanjio plaću za 50%. Ušteđeni novac, u iznosu od cca.1,5 miljuna kuna, usmjerit će se upravo našim sugrađanima kojima je ta pomoć u danom trenutku  najpotrebnija.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule koja se zbog propisanih mjera zaštite održala sudjelovanjem i izjašnjavanjem vijećnika putem elektroničke pošte, usvojene su odluke koje se odnose na ublažavanje posljedica za gospodarstvo prouzročenih pojavom i širenjem virusa COVID-19.

U paketu mjera za rasterećenje građana i gospodarstvenika usvojena je odluka o oslobađanju plaćanja poreza na korištenje javnih površina i to za sve obveznike koji nisu u mogućnosti koristiti javnu površinu ili je njihovo korištenje ograničeno uslijed pojave koronavirusa. Također, zakupnicima poslovnih prostora odobreno je 50-postotno smanjenje mjesečnih iznosa zakupnine i obročna otplata umanjenog iznosa za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja.

Nadalje, omogućena je odgoda plaćanja komunalne naknade do 30. lipnja 2020. godine za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada dok je obveznicima s rješenjima izdanim u razdoblju od 1. ožujka 2020. godine omogućena otplata plaćanja komunalnog doprinosa kao i mogućnost obročnog plaćanja. Usvojena je odluka o obustavljanju plaćanja spomeničke rente, a roditelji su oslobođeni plaćanja mjesečne subvencije za program predškolskog odgoja tijekom razdoblja trajanja mjere o obustavi rada. Usvojena je i odluka o odgodi roka dospijeća plaćanja za tri mjeseca za obveznike poreza na potrošnju s intencijom oslobađanja od iste za obveznike koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i koji su pogođeni mjerama ograničavanja kretanja i ponašanja koje je donio Stožer civilne zaštite.

Donesene su mjere za pomoć bakarskom gospodarstvu, većih kršenja mjera Nacionalnog stožera nema, a na području Grada Bakra do danas nema ni potvrđenih slučajeva zaraze Covid- 19 koronavirusom.

I Gradsko vijeće Grada Bakra jednoglasno je prihvatilo Odluku o mjerama za pomoć gospodarstvu, koje je predložio bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić.

Od komunalne naknade tako će, od 1. travnja, biti u potpunosti oslobođene tvrtke i poduzetnici koji su odlukom Nacionalnog stožera prestali s radom, dok će proizvodne i uslužne djelatnosti koje rade manjim kapacitetom plaćati 50 posto iznosa. Grad im neće naplaćivati zakup poslovnih prostora, zaračunavati kamate na potraživanja, a ovrhe se neće provoditi.

Djelatnici trenutno koriste stari godišnji odmor po čijem će isteku koristiti i novi. Uprava je podijeljena u dvije ekipe, koje osiguravaju funkcioniranje Grada. “Nema isplata dara za Uskrs niti regresa. Smanjenja plaća ovisit će o smanjenju prihoda u gradski Proračun. Ukoliko do tada kriza ne stane već imamo u pripremi brojne nove mjere, tako da smo spremni na sve opcije”, zaključio je Karić.

Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo je na sjednici elektroničkim putem jednoglasno izglasalo prvi set mjera pomoći gospodarstvu tijekom epidemije novog koronavirusa. Svi istarski gradovi predložili su set od ukupno devet mjera kojima se želi pomoći lokalnom gospodarstvu. Radi se tek o prvoj fazi potpora koje će gradovi provoditi, jer se situacija mijenja iz dana u dan.

Mjere koje je Gradsko vijeće izglasalo su: oslobađanje plaćanja korištenja javne površine od 1. ožujka do normalizacije poslovanja, odgoda plaćanja poreza na potrošnju od 1. ožujka do normalizacije stanja, smanjenje zakupa gradskih poslovnih prostora za 50% za one obuhvaćene ograničenjem rada, odgodu plaćanja komunalne naknade do 30. lipnja, pa sukladno tome i naknade za uređenje voda, odgoda plaćanja koncesijskih odobrenja i spomeničke rente, obročno beskamatno plaćanje za komunalni doprinos od 1. ožujka do normalizacije stanja. Dodatno, Grad će nastaviti financirati rad kako gradskih tako i privatnih vrtića, kako bi se što jednostavnije po otvorenju mogli početi s radom. Roditelji su u tom razdoblju oslobođeni plaćanja vrtića. Tijekom trajanja izvanrednih mjera, za prihode koji su obuhvaćeni ovim mjerama, Grad neće obračunavati kamate.

Grad Valpovo još nije izašao s mjerama za gospodarstvo, ali se  pripremaju.

–  Osobno smatram da je mjera koju smo uveli još prošle godine – poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva najkvalitetnija i najkonkretnija mjera kojom možemo pomoći našem gospodarstvu. Trenutno u tom programu imamo 500.000 kuna u gradskom proračunu, a na idućoj sjednici gradskog vijeća ići ću s prijedlogom za povećanjem tog iznosa. Naravno, u ovom kriznom vremenu na prijedlog moje zamjenice donio sam odluku da se ukine plaćanje naknade za dječji gradski vrtić.  Komunalni odjel priprema prijedlog za oslobođenjem plaćanja komunalne naknade i koncesije gospodarstvenicima čije su djelatnosti zabranjene za ovo vrijeme. Valpovo, za razliku od nekih gradova i općina, nema potrebe donijeti mjeru oslobađanja plaćanja poreza na korištenje javnih površina, jer je ta mjera donesena u Valpovu još prije godinu dana. Što se tiče zakupa javnih površina – s ugostiteljima još nemamo potpisane ugovore za 2020.g. tako da nema svrhe tu mjeru niti donositi. Poduzetnike ćemo osloboditi plaćanja zakupa poslovnih prostora za razdoblje u kojem se ne obavlja djelatnost. Također beskamatno odgađamo naplatu potraživanja i javnih davanja koja se odnose na razdoblje trajanja epidemije COVID-19 – kaže gradonačelnik Valpova Matko Šutalo.

 

Utorak, 31.3.

Sjednica Gradskog vijeća Labina po prvi puta je održana  videokonferencijom. U uvodnom obrazloženju paketa mjera pomoći lokalnom gospodarstvu, gradonačelnik Valter Glavičić naglasio je da su ove mjere rezultat konsenzusa svih istarskih gradonačelnika, a koje se naslanjaju na prvi paket Vladinih mjera odnosno njihovom provedbom na lokalnoj razini.

Usvojena je Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu kojom je omogućeno obročno beskamatno plaćanje komunalnog doprinosa od 1. ožujka 2020. godine do normalizaciju poslovanja i obustave svih mjera zabrane. Odgađa se plaćanje poreza na potrošnju obveznicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Grada Labina za tri mjeseca, odgađa se i naknada za koncesijska odobrenja te plaćanje izdanih računa za komunalnu naknadu do 30. lipnja 2020. godine. Poduzetnicima obuhvaćenih mjerama Stožera umanjenje se zakupnine u visini od 50 posto počevši od ožujka 2020. godine pa do ukidanja mjera. Oslobađa se i plaćanja poreza na korištenje javnih površina.

Uslijed epidemije Koronavirusa COVID-19 i Grad Đakovo pomože svojim sugrađanima, poduzetnicima i obrtnicima te je stoga Gradsko vijeće na svojoj 20. sjednici održanoj 31.3.2020. godine telefonskim putem usvojilo Mjere pomoći gospodarstvu i građanima Grada Đakova.

Mjere koje je Đakovo donio za poduzetnike je oslobađanje svih poduzetnika i obrtnika od plaćanja komunalne naknade dok traju posebne okolnosti, plaćanje zakupa gradskih poslovnih prostora kroz 3 mjeseca, zakupa javnih površina do kraja 2020. godine te plaćanje poreza na korištenje javnih površina, poduzetnici i obrtnici koji su zatvoreni oslobođeni su plaćanja usluga prikupljanja otpada, roditelji se oslobađaju plaćanja vrtića, a nastavlja se sufinanciranje privatnih vrtića te kroz sljedeća tri mjeseca neće biti prisilne naplate.

Vijećnici Grada Cresa jednoglasno su donijeli odluku o prihvaćanju mjera koje bi trebale pomoći gospodarstvu. Tako bi svi poduzetnici kojima je zabranjen rad trebali biti oslobođeni plaćanja komunalne naknade. Oslobodit će zakupce poslovnih prostora plaćanja zakupnine u periodu u kojem neće raditi. Korisnici javnih površina oslobodit će se plaćanja poreza na javnu površinu. Roditelji će se osloboditi plaćanja cijene vrtića u vremenu u kojem vrtić neće raditi. Također će se prekinuti ili odgoditi prisilno ostvarenje svih novčanih tražbina poslovnih subjekata na području Grada Cresa. Ti postupci neće se pokretati, ukoliko poslovnim subjektima ne prijeti zastara. Ovlaštenici koncesijskih odobrenja oslobodit će se plaćanja naknade za korištenje pomorskog dobra temeljem koncesijskog odobrenja u vremenskom periodu u kojem je tim ovlaštenicima zabranjen rad. Obustavit će se i plaćanje spomeničke rente. Lokalnom komunalnom poduzeću predložit će se odluka da plaćanje usluga komunalnog i biorazgradivog otpada odgodi na tri mjeseca, a Vodoopskrbi da razmisli o revidiranju cijene ili uvjeta plaćanja cijene vodoopskrbe. Gradske službe trebale bi izraditi projekcije prihoda do kraja godine kao i prijedlog proračunskih ušteda sve u roku od dva tjedna uz parametre da će prihodi od turističke sezone biti minimalni, te da se mjera smanjenja svih plaća u gradskoj upravi, gradskim ustanovama i gradskim poduzećima kreira uz poštivanje načela proporcionalnosti između cilja smanjenja javne potrošnje i minimalnog utjecaja na privatnu potrošnju. Vijećnici su i pristali na privremeno odricanje od naknada te bi se taj iznos rebalansom proračuna trebao priodati sredstvima za rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva Cres.

Kako bi se pomoglo roditeljima u svladavanju ekonomskih posljedica uzrokovanih kononavirusom, gradonačelnik Klanjca Zlatko Brlek donio je  odluku o oslobađanju roditelja od plaćanja ekonomske cijene vrtića”Kesten”. Za mjesec ožujak, u kojem su djeca polazila vrtić u prvoj polovici mjeseca, oslobođenje iznosi 50%.

Grad Novska objavio je sedam mjera za pomoć gospodarstvu i građanima, a gradonačelnik Marin Piletić najavio je da će se gradski rahodi srezati za 10,5 milijuna kuna. Među ostalim mjerama, srezat će se i plaće u gradskoj upravi i poduzećima 20 posto.

Mjere su slijedeće:

1. Oslobađanje plaćanja javnih površina, mjera koja se odnosi na ugostiteljske objekte, od dana zabrane do početka rada, te u još dva mjeseca od ponovnog otvaranja ugostiteljskog objekta.

2. Plaćanja najma poslovnog prostora u vlasništvu Grada osloboditi će se korisnici koji ih koriste u vremenu trajanja zabrane rada, uz dva mjeseca od  početka ponovnog poslovanja.

3. Mjera pomoći je i „oslobađanje od plaćanja zateznih kamata, od 1. travnja dokraja 2020. godine za sve obveznike“.

4. Poslovni subjekti oslobađaju se od plaćanja komunalne naknade za mjesece, travanj, svibanj i lipanj, te  svi drugi s padom prihoda od 20 posto.

5. Roditelji se oslobađaju plaćanja cijene vrtića u vrijeme u kojem djeca nisu pohađala vrtić.

6. Razvojna agencija NORA do daljnjega će besplatno obavljati konzultantske usluge za poduzetnice.

7. Uspostavljena je i on-line gradska tržnica novljanskih proizvoda.

Grad Rovinj donio je set mjera za pomoć gospodarstvu. Gospodarstvenci mogu tako zatražiti odgodu plaćanja izdanih računa za Komunalnu naknadu do 30. lipnja 2020. godine , obročno beskamatno plaćanje temeljem izdanih Rješenja za Komunalni doprinos od 01.03.2020. pa do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane (ali najviše na rok do 6 mjeseci), oslobađanje plaćanja na temelju izdanih rješenja za porez na korištenje javnih površina u cijjelosti od 01.03.2020. pa do normalizacije poslovanja i obustave mjera zabrane. Nadalje, za 50 posto se smanjuje iznos zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada, od ožujka 2020. pa do ukidanja mjera. Osim toga, navedeni zakupoprimci mogu smanjenu zakupninu za ožujak platiti u obrocima, a  Grad je također izdao preporuku svim privatnim vlasnicima poslovnih prostora da postupe po istom principu te o tome izvijeste svoje najmoprimce kao i Ured Gradskog vijeća i Gradonačelnika. Poduzetnici se oslobađaju od plaćanja poreza na potrošnju od 01.03.2020. do normalizacije poslovanja i obustave mjera zabrane, a mogu zatražiti i odgodu plaćanja izdanih računa za naknadu za uređenje voda do 30. lipnja 2020, odgodu naplate Spomeničke rente, do prestanka važenja mjera zabrane poslovanja, te o dgodu plaćanja temeljem Koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru, do prestanka važenja mjera zabrane poslovanja. 

Ponedjeljak 30.3.

Grad Rijeka donio je set mjera za pomoć gospodarstvu kojima ih rasterećuje, a u proračunu se odriče oko 25 milijuna kuna prihoda u tri mjeseca.

Tako je poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti koje su obuhvaćene mjerom zabrane rada Nacionalnog stožera civilne zaštite, još 19. ožujka, na vrijeme od 3 mjeseca počevši od 1. ožujka 2020. godine, odobreno ili će biti odobreno oslobađanje od plaćanja sljedećih davanja:

 • zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Rijeke,
 • zakupnine za korištenje javnih površina za terase i montažne objekte,
 • komunalne naknade,
 • spomeničke rente,
 • zakupnine za poslovne prostore Grada Rijeke koji su dani na upravljanje TD Rijeka plus d.o.o., Riječkoj razvojnoj agenciji Porin d.o.o. i Rijeka sport d.o.o.

Isto tako, Izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona (OPZ) i Pravilnika o provedbi propisana je mogućnost da se obveznicima javnih davanja (poslovnim subjektima) kojima nije zabranjen rad, a koji imaju smanjene prihode, odgodi plaćanje obaveza dijela komunalne naknade i komunalnog doprinosa na rok od tri mjeseca uz mogućnost produženja roka i to na temelju pojedinačnih zahtijeva. Za vrijeme trajanja odgode plaćanja obveza, neće se obračunavati zakonska zatezna kamata.

Dalje, KD Čistoća d.o.o. odgađa naplatu poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti obuhvaćene mjerom zabrane rada Nacionalnog stožera civilne zaštite za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada, na vrijeme od 3 mjeseca počevši od 1. ožujka 2020. godine.

Odgađa se i pokretanje svih postupaka prisilne naplate i postupaka prisilnog iseljenja za vrijeme važenja mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite, izuzev dugovanja kojima prijeti zastara, i to za sva potraživanja Grada Rijeke i trgovačkih i komunalnih društava u vlasništvu odnosno većinskom suvlasništvu Grada Rijeke.

Također, ovisno o razvoju situacije, Grad Rijeka će pravovremeno donijeti odluku o produljenju odgoda odnosno otpisa plaćanja obveza.

Dodatno, s obzirom na aktualnu situaciju, na najamninu za stanove u vlasništvu odnosno na upravljanju Grada Rijeke i komunalnu naknadu za sve stambene i garažne prostore neće se obračunavati zakonska zatezna kamata na zakašnjelo plaćanje. Mjera se primjenjuje za navedena plaćanja za ožujak ove godine pa nadalje, a dok za to budu postojali razlozi.

 

Grad Koprivnica proširio je svoje mjere pomoći gospodarstvenicima a osnivaju i poseban ‘anti-korona’ Fond težak tri milijuna kuna.

Grad Sveta Nedelja osigurao je svim svojim građanima, medicinskom osoblju, koje radi izvan Svete Nedelje, besplatan taxi prijevoz na posao. Grad Sveta Nedelja osigurao je ovu uslugu iz razloga što grupiranje u autobusima ne smatra prikladnim jer se na taj način cijele grupe medicinskog osoblja dovode u opasnost širenja zaraze, a zbog toga će po jednom taksi vozilu istovremeno moći ići maksimalno 2 osobe, ističe se u priopćenju Grada Svete Nedelje.

‘Kako bi poboljšali zdravstvenu sigurnost naših sugrađana, po žurnom smo postupku nabavili još jedan respiratorni uređaj i takozvani Bio bag, odnosno izolacijsku jedinicu-prijenosni krevet, koja se koristi za prijevoz pacijenata s visokozaraznim bolestima. Na taj način ćemo najefikasnije zaštititi kako naše građane tako i medicinsko osoblje od mogućih zaraza. Trenutno umaška ispostava Zavoda za hitnu medicinu raspolaže s dva respiratora, a dodatni će uređaj uvelike pomoći pri spašavanju života pacijenata na našem području.’ – priopćeno je iz Grada Umaga.

Gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić rekao je da mjere za gospodarstvo, ranije objavljene, kreću od travnja, a Grad će se time mjesečno  odreći više od dva milijuna kuna, od čega se najveći dio odnosi na komunalne prihode. Značajan dio otpada i na porezne prihode, najveći pad očekuje se od poreza na dohodak.

I Grad Zlatar se je pridružio ostalim gradovima u sanaciji šteta poslovanja poduzetnika.Tako je Zlatar odgodio plaćanje komunalne naknade i godišnje grobne naknade, zatim spomeničke rente, ukida se u drugom kvartalu naplata zakupa javnih površina i poreza na javne površine te odgađa naplata poreza na potrošnju za koji će se i razmotriti smanjenje stope nakon završetka mjera. Također, ukida se i plaćanje vrtića.

I Grad Mali Lošinj objavio je set mjera, ali i štednje. Planira se smanjenje plaća gradonačelnice i zamjenika gradonačelnice, službenika i namještenika gradske uprave, kao i djelatnika u ustanovama i trgovačkim društvima grada (Komunalne usluge Cres Lošinj, Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj, Dječji vrtić Cvrčak, Lošinjski muzej, Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica i čitaonica, izuzev plaća djelatnika Javne vatrogasne postrojbe Mali Lošinj), u iznosu do 30%, vodeći računa o zaposlenicima s najnižim primanjima. Isto tako, revidirat će se i umanjiti sredstva kojima se financiraju udruge građana i sportski klubovi, kao i sve programske aktivnosti i događanja udruga, Grada te svih naših ustanova (Lošinjski muzej, Knjižnica i čitaonica, Pučko otvoreno učilište).

Kroz mjere će se poduzetnici osloboditi plaćanja poreza na korištenje javnih površina za razdoblje u kojem se iste neće koristiti radi propisanih mjera suzbijanja epidemije koronavirusa COVID 19, također i plaćanja zakupnina, pa koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, plaćanja komunalne naknade, zatim obustave plaćanja spomeničke rente, neće se  nadalje provoditi mjere prisilne naplate, niti će se plaćati vrtić. Od komunalnih usluga, oslobađa se plaćanja na 3 mjeseca javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada poduzetnicima, ukida se naplata parkinga, od planiranih projekata realizirat će se samo oni neophodni za funkcioniranje i infrastrukturu, a od započetih projekata samo oni za koje nema mogućnosti odgode njihove realizacije, dok će se ostali odgoditi.

Ispred Istarskih domova zdravlja u Puli sanitetsko vozilo koje je predstavljalo trijažno mjesto – prijavnicu, zahvaljujući Gradu Puli  zamijenjeno je pokretnim objektom koje će se koristiti dok traje pandemija virusa COVID 19. Objekt također služi kao prijavnica – trijažno mjesto obzirom su prema odluci Županijskog stožera za civilnu zaštitu, obustavljeni svi pregledi pacijenta koji nisu hitni, kako u javnim, tako i privatnim ambulantama.

Gradonačelnik Zadra Branko Dukić najavio je smanjenje plaća gradskoj upravi, ustanovama i trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu 3 + 3 mjeseca. Uz vijećničku suglasnost, predložit ćemo ukidanje vijećničkih naknada, zatim ukidanje plaćanja naknada za članstvo u upravnim vijećima javnih ustanova, ukidanje plaćanja naknada za članstvo u nadzornim odborima trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Grada Zadra, obustavu financiranja programa rada udruga na tri mjeseca,  smanjenje troškova javne rasvjete, odgodu novog načina naplate odvoza otpada na 3 + 3 mjeseca te za vrijeme pandemije minimaliziranje svih troškova osim neophodnih.

Grad Otok pokrenuo je program dostave hrane i lijekova starijim osobama na području Otoka i Komletinaca koji nemaju nikoga od obitelji koji bi im to mogli učiniti.

Grad Beli Manastir donio je set mjera za pomoć gospodarstvu a osnovat će i poseban Fond za pomoć gospodarstvenicima. Tako će zakupci od 1. travnja do kraja godine biti oslobođeni plaćanja poslovnih prostora i zakupa javne površine za njihovo korištenje. Nadalje, obustavlja se provođenje svih ovršnih postupaka za nenaplaćena potraživanja od dana stupanja na snagu ove odluke do 30 lipnja ove godine, kao i obračun zateznih kamata na zakašnjela plaćanja prema gradu Belom Manastiru po svim osnovama, od dana stupanja na snagu odluke do kraja godine. Isto tako, za vrijeme obustave rada dječjeg vrtića Cvrčak roditelji djece predškolske dobi oslobođeni su plaćanja redovitih programa vrtića. Gospodarstvenici kojima je obustavljen rad, neće morati plaćati komunalnu naknadu od 1. travnja do isteka mjeseca u kojem obustava bude ukinuta.

Grad Petrinja osigurao je vozilo za podjelu hrane umirovljenicima, donirali su zašitnu opremu hitnoj pomoći, a svim OPG-ovcima koji pokrenu  program dostave proizvoda na kućne adrese osigurat će po 2.000 kuna potpore.

Petak, 27.3.

Prvi set mjera pomoći gospodarstvenicima donesen je i u Gradu Otoku, čije Gradsko vijeće je u petak održalo prvu elektronsku sjednicu u povijesti grada.

Obustavlja se od primjene provedba obveza iz Programa poticanja razvoja poduzetništva i obrtništva na području  Grada Otoka za razdoblje od 2018.- 2020., a odnosi se na Programe kojima  Grad Otok sufinancira plaću novozaposlenih djelatnika na period 3 godine. Obustava se odnosi na one poduzetnike koji ne mogu obavljati svoju djelatnost te po završetku obustave rada mogu nastaviti koristiti odobreno sufinanciranje od strane grada Otoka. Odobrava se potpuno oslobađanje obveze plaćanja komunalne naknade za poduzetnike u periodu od tri mjeseca za djelatnosti čiji se rad obustavlja ili ograničava, također i obveza plaćanja zakupnine. Vrtić se neće plaćati, a Grad nastavlja sufinancirati mjesečne cijene redovitog rada vrtića za djecu s područja grada Otoka koja pohađaju vrtiće izvan grada, u sljedećih 6 mjeseci obustavlja se pokretanje postupaka prisilne naplate…

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković u live-streamu je predstavio prvi paket mjera za ranjive skupine i gospodarstvenike težak 84,3 milijuna kuna. Grad Dubrovnik tako će ukinuti plaćanja najma za gradske stanove za travanj, svibanj i lipanj. Nadalje, uvodi se mjera socijalno financijske pomoći za travanj, svibanj i lipanj za kućanstva bez prihoda koja iznosi 3.000,00 kuna po kućanstvu mjesečno, odnosno 1.500,00 kuna za samca mjesečno. Uvodi se mjera sufinanciranja troškova stanovanja za travanj, svibanj i lipanj za sve podstanarske obitelji koje udovoljavaju kriterijima mjera socijalno financijske pomoći. Mjesečna naknada će biti 1.500,00 kuna. Uvodi se mjera oprosta duga za vodu i odvoz smeća kućanstvima kojima je Grad Dubrovnik pomogao kroz mjeru socijalno financijske pomoći za travanj, svibanj i lipanj. Nadalje, tu je mjera oslobađanja kućanstava od plaćanja komunalne naknade za period travanj – lipanj, u svim onim slučajevima u kojima će kućanstva/građani sukladno Odluci Vlade biti oslobođeni plaćanja naknade za uređenje voda. Roditelji se oslobađaju se plaćanja naknade za boravak djece u Dječjim vrtićima Dubrovnik sve obitelji za mjesece travanj, svibanj, lipanj. Komunalna naknada umanjuje se za 15 %, te se za travanj, svibanj i lipanj ukida plaćanje parking usluga Sanitat d.o.o za mjesece travanj, svibanj i lipanj. Ukupna vrijednost ovih mjera je 17,5 milijuna kuna. Što se gospodarstva tiče, obrtnicima i gospodarstvenicima koji ne mogu obavljati djelatnost zbog mjera Stožera civilne zaštite RH, a nisu u kategoriji skupina koje su oslobođene plaćanja dijela najma i javne površine i nemaju dug prema Gradu, pokrit će se dio troškova najma poslovnog prostora u kojem se nalaze u iznosu od 2.500,00 kn. Za isplatu navedenog potrebno je imati ugovor o najmu prostora i dokaz od najmodavca da su se obveze prema istom uredno izvršavale do 31. 12. 2019. te dokaz o izvršenoj obvezi plaćanja najamnine za mjesece travanj, svibanj i lipanj. Plaćanje zakupa poslovnog prostora za travanj, svibanj i lipanj umanjit će se za 50%, a plaćanje zakupa javnih površina za 70 %. Ukida se plaćanje reklama za mjesece travanj, svibanj, lipanj, ukida se spomeničke rente, kao i koncesijskih odobrenja za travanj, svibanj, lipanj. Odgađa se plaćanje poreza na dohodak i prireza za travanj, svibanj i lipanj, privatnim iznajmljivačima se ukida plaćanje paušala za drugi kvartal, a komunalna naknada se umanjuje za 15 %. Sve navedene mjere odnose se na društva / gospodarstvenike / obrtnike koja uredno izvršavaju svoje preostale obveze prema Gradu Dubrovniku tijekom travnja, svibnja i lipnja. Iz grada se navodi kako su financijski učinci ovih mjera teški ukupno 67,15 milijuna kuna. Mato Franković i njegova gradska uprava odlučili su se i za niz mjera uštede kako bi se što više novca osiguralo za mjere pomoć. Za 105 su, tako, smanjene plaće djelatnicima u gradskoj upravi i javnim ustanovama, ukinuto je  plaćanje naknada za članstva u Upravnim vijećima javnih ustanova, članovima Gradskog vijeća, kao i naknada za političke stranke. Obustavljeno je programsko financiranje rada udruga na 3 mjeseca, uvedene su redukcije u javnu rasvjetu na području Grada Dubrovnika, te su obustavljeni svi troškovi osim nužnih i neophodnih. Nakon donesenih ušteda i paket amjera pomoći ranjivim skupinama i gospodarstvenicima, u Gradu očekuju da će s datumom 30.6. 2020. zabilježiti proračunski deficit u iznosu od 40 milijuna kuna.

Grad Petrinja oslobodit će poduzetnike koji su morali obustaviti posao plaćanja komunalne naknade dok će onima kojima je promet pao smanjiti iznos komunalne naknade za 30 posto. Također, svi vijećnici Gradskog vijeća odrekli su se svojih naknada za 2020. u korist gospodarstvenika.

Grad Bjelovar predstavio je mjere kojima se nadaju pomoći lokalnom gospodarstvu. Osam mjera rađene su u dogovoru sa strukom, odnosno predstavnicima poduzetnika i obrtnika koji su upozorili na detalje koji su im najbitniji i koje je Grad usvojio. Prva mjera vezana je uz oslobađanje od prireza (Odluka o prirezu poreza na dohodak Grada Bjelovara), a početak njezine primjene je 1. svibnja 2020. Odnosi se na sve pravne i fizičke osobe koji su obveznici poreza na dohodak i imaju prebivalište na području Grada Bjelovara. Oslobađanje od komunalne naknade mjera je koja je upućena na Gradsko vijeće i imat će početak primjene od 01. travnja 2020. Ona obuhvaća sve pravne osobe i obrtnike koji su obveznici komunalne naknade za poslovni prostor. Predviđeno trajanje mjere je tri mjeseca. Grad Bjelovar će, Odlukom gradonačelnika, sve poduzetnike i obrtnike osloboditi zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada i to stupa na snagu s današnjim danom, od 27. ožujka 2020. Odgađa se i plaćanje poreza na javne površine sve dok traju posebne okolnosti. Odnosi se to na obveznike koji su dobili rješenja o zauzimanju javnih površina. Neće se vršiti razrez poreza ni slati uplatnice za plaćanje. Gradonačelnik je istaknuo da će Grad Bjelovar, čim se za to stvore zakonski uvjeti koji će to i omogućiti, na razdoblje od tri mjeseca ugostitelje osloboditi plaćanja zakupa terasa s obzirom da ih u ovoj krizi ni ne mogu koristiti.

– Svim zatvorenim obrtima koji su tijekom ove krize najviše pogođeni, a svjesni smo da obrtnici za razliku od tvrtki odgovaraju za poslovanje svojom vlastitom imovinom njih kao fizičkih osoba, Grad će pomoći financijski svaki mjesec s 1000 kuna dok god su zatvoreni. Svi poduzetnici i obrtnici koji nisu prema Gradu Bjelovaru od. 1. siječnja 2020. do 16.03. 2020. podmirili neku od svojih obaveza po bilo kojoj osnovi, mogu sukladno Općem poreznom zakonu zatražiti obročnu otplatu svojih obveza na 24 mjesečna obroka bez kamata – objašnjava Dario Hrebak.

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa neće se pokretati ovrhe za pravne i fizičke osobe niti provoditi prisilna naplata. Očekivano trajanje odgoda ovrhe i prisilne naplate je tri mjeseca Također, svi vrtići u Bjelovaru, do povratka u normalno stanje, neće građanima Bjelovara naplaćivati boravak djeteta od 16. ožujka, kada su i zatvoreni, pa do ponovnog početka rada jer roditeljima ta usluga nije ni pružena. Sve realne troškove vrtićima će podmiriti Grad Bjelovar.

– Paket mjera koji Grad Bjelovar izdvaja iz svog proračuna težak je više od 8 milijuna kuna. Da bi ovaj paket mjera bio realan, morali smo snažnije pristupiti smanjenju rashodovne strane proračuna, a da pritom ne smanjujemo investicijske infrastrukturne projekte, pogotovo EU projekte – istaknuo je tom prilikom gradonačelnik Dario Hrebak.

Gradonačelnik Grada Gospića Karlo Starčević održao je  konferenciju za  novinare kojom je istaknuo važnost donošenja odluka u ovim teškim vremenima.

‘Za početak svim korisnicima usluga dječjeg vrtića želim reći da smo donijeli odluku da za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti neće plaćati cijenu vrtića, dakle dok god djeca ne krenu ponovno u vrtić. Oni koji su u ožujku platili pola cijene to će im se odbiti u onom mjesecu kada djeca krenu u vrtić. Donijeli smo odluku i za škole o obustavi plaćanja produženog boravka, dok god učenici ne krenu u školu. Isto tako obustavili smo i naplatu parkirališta. Takvu odluku donijeli  su i drugi gradovi. Željeli smo rasteretiti građane. Već početkom ovoga tjedna donijeli smo prvu u nizu mjera rasterećenja poduzetnika u Gospiću, odnosno donijeli smo Odluku o interventnim mjerama za pomoć gospodarstvu. Ovom Odlukom gospodarstvenici s područja Grada Gospića koji su obuhvaćeni mjerom zabrane rada (temeljem Odluke Stožera civilne zaštite RH) oslobođeni su plaćanja: zakupnine za zakup poslovnih prostora i zakupnine, odnosno naknade za korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta. Gospodarstvenici se oslobađaju plaćanja na vrijeme od 3 mjeseca, počevši od 1. ožujka 2020. godine.  Gospodarstvenicima s područja grada Gospića, koji su obuhvaćeni mjerom zabrane rada, odgađa se i  naplata komunalne naknade i spomeničke rente za drugi kvartal 2020. godine (4., 5. i 6. mjesec), a postoji i mogućnost produljenja.’ izvijestio je na konferenciji za novinare gradonačelnik Gospića Karlo Starčević.

Gradonačelnik Ivanić Grada Javor Bojan Leš najavio je mjere za pomoć gospodarstvu, te osnivanje posebnog Fonda za pomoć građanima i poduzetnicima. U Ivanić Gradu, tako, planiraju:

– Obustavu naplate dječjeg vrtića u periodu u kojem on ne radi, dakle od 16. ožujka. Roditelji bi plaćali vrtić do 16. ožujka. Grad će i privatnom vrtiću Roda isplatiti puni iznos po djetetu, 1370kn, pod uvjetom da on ne otpusti svoje djelatnike.

– Obustavu postupka prisilne naplate potraživanja svih proračunskih prihoda grada za sve pravne i fizičke osobe, u periodu od 3 mjeseca. Ta mjera ne bi vrijedila jedino u slučaju kada je naplata pred zastarom.

– Odobrenje odgoda plaćanja svih komunalnih naknada i doprinosa, u ožujku, travnju i svibnju, svim pravnim i fizičkim osobama.

– Oslobođenje od zakupnine poduzetnika koji su zakupili poslovni prostor na području grada. U tu mjeru se uključuju i kafići s terasama i ugostiteljski objekti koji imaju svoje terase.

Uz to, dogovoreno je da se ne vrši naplata odvoza otpada svim gospodarstvenicima koji su pogođeni krizom. Bit će nužno da poduzetnici podnesu jedan formalan zahtjev jer je tako lakše pratiti situaciju na terenu.

Četvrtak, 26.3.

Grad Gospić i  Stožer  civilne zaštite  Grada Gospića u suradnji s lokalnim trgovinama organizirali  su dostavu kućnih potrepština za sve one koji nisu u mogućnosti sami obaviti nabavku onoga što im je potrebno. Prvenstveno se to odnosi na starije, bolesne i nemoćne. Dostavu obavljaju četiri trgovine – Jengić, Vrklanj, Marinić i Zagi.

Nakon što je ukinuo naplatu parkinga u Gradu, gradonačelnik Valpova Matko Šutalo najavio nam je i da će Grad kroz dva tjedna donijeti mjere za pomoć gospodarstvu. Također će se obustaviti i plaćanje smještaja vrtića.

Nakon što je gradonačelnik Novigrada Anteo Milos prozvan po medijima da je kršio samoizolaciju, danas se je obratio priopćenjem u kojem tvrdi da kršio odredbe samoizolacije. ‘Smatram da nisam prekršio odredbe samoizolacije, jer sukladno uputama Vlade RH na stranicama koronavirus.hr piše da se u slučaju nužde može izaći. Radi se o izlasku neposredno ispred stana u kojem živim, u trajanju od 10 minuta, u cilju sprečavanja rušenja stoljetnog stabla bora i kapelice sv. Lucije. Izašao sam u papučama i pidžami te osobno pozvao komunalno redarstvo i policiju. Naglašavam kako sam policijskim djelatnicima sam prenio kako sam u samoizolaciji, te kako sam se u tih 10 minuta pridržavao svih propisanih mjera ponašanja na otvorenom prostoru.’ – priopćio je Milos.

Grad Velika Gorica priprema niz mjera za pomoć građanima i poduzetnicima kojima je onemogućeno poslovanje uslijed donesenih mjera zabrane rada, a zbog sprječavanja širenja zaraze korona virusom. Pokrenuti su i prvi koraci za osnivanje Fonda iz kojeg će se isplaćivati pomoć poduzetnicima kojima je u ovom vremenu onemogućen rad. U fond će se uplatiti dva milijuna kuna, koji će se potom raspodijeliti temeljem javnog natječaja. Osim toga, na sutrašnjoj sjednici Gradskog vijeća, koja se zbog poznatih okolnosti, održava elektronskim putem, trebale bi biti donesene mjere za pomoć građanstvu. Gradonačelnik Gradskom vijeću predlaže odgodu plaćanja komunalne naknade svim građanima kao prvu fazu te oslobađanje plaćanja roditeljskih uplata za dječje vrtiće i produženi boravak u školama. Za ožujak, dok su djeca pohađala vrtić pola mjeseca, uplata će biti umanjena za 50 %, a od travnja se vrtić do daljnjeg neće plaćati. Vezano uz odgodu plaćanja komunalne naknade, riječ je o prvom koraku, a potom će se donijeti i mjere o otpisu komunalne naknade. Poslovnim objektima, kojima je naloženo zatvaranje, Grad će u sljedećim danima omogućiti i dodatne mjere kojima će pokušati olakšati njihovo buduće poslovanje. Dodatne mjere rasterećenja, Grad će predložiti na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća koja će biti održana za deset dana.

Gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan predložit će na sjednici Gradskog vijeća u ponedjeljak, 30. ožujka paket prvih mjera za pomoć gospodarstvu i građanima grada Metkovića radi ublažavanja posljedica epidemije COVID-19. Obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovne prostore i građevinska zemljišta koja služe za obavljanje poslovne djelatnosti u potpunosti se oslobađaju plaćanja komunalne naknade za razdoblje od 1.4.2020. – 30.6.2020. godine, osim za djelatnosti koje nisu pogođene pandemijom koronavirusa COVID 19. Doći će i do odgode plaćanja na temelju izdanih rješenja o porezu na korištenje javnih površina u periodu od 1.4.2020. – 30.6.2020, za sve poslovne subjekte, osim za djelatnosti koje nisu pogođene pandemijom koronavirusom COVID 19. U periodu od 1. travnja do 30. lipnja ove godine doći će do oslobođenja plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Metkovića. Što se tiče vrtića, roditelji će biti oslobođeni plaćanja participacije roditelja-korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Metković od 16.3.2020. godine do ponovne mogućnosti korištenja usluga Dječjeg vrtića Metković. Uz to, za vrijeme trajanja ovih mjera, Grad Metković neće provoditi mjere prisilne naplate za svoja potraživanja protiv poslovnih subjekata i fizičkih osoba. Grad Metković će u rebalansu Proračuna Grada Metkovića za 2020. godinu aktivnost koja se odnosi na potporu poduzetnicima u iznosu od 500.000,00 kn, prenamijeniti za novi program „Pomoć poduzetnicima u ublažavanju posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa COVID 19“. Također, uz cjelokupnu racionalizaciju poslovanja, osim nužnih rashoda, odustajanjem od niza kapitalnih projekata, sredstva će se prenamijeniti za novootvorenu aktivnost „Pomoć poduzetnicima u ublažavanju posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa COVID 19“. Što se tiče gradskih trgovačkih društava, neće se fakturirati potrošnja vode i naknade svim subjektima pogođenim pandemijom koronavirusa COVID-19 koji su spriječeni u obavljanju svojih poslova. Za vrijeme trajanja ovih mjera, Metković d.o.o. neće provoditi mjere prisilne naplate za svoja potraživanja protiv poslovnih subjekata i fizičkih osoba, a doći će i do produljenja dospijeća plaćanja računa za 60 dana. Obustavit će se i naplata odvoza miješanog i biorazgradivog otpada za sve pravne i fizičke osobe (obrtnike i slobodna zanimanja) koje nisu u mogućnosti obavljati gospodarsku djelatnost. Neće biti fakturiranja za cijeli period od 1.4. do prestanka pandemije zato što se ne pruža usluga. Za vrijeme trajanja ovih mjera, Čistoća Metković d.o.o. neće provoditi mjere prisilne naplate za svoja potraživanja protiv poslovnih subjekata i fizičkih osoba. Poslovni korisnici Metkom interneta, koji uzrokovani koronavirusom ne rade u ovom periodu, na temelju Zahtjeva privremeno će se moć zamrznut usluga korištenja  za razdoblje 1.4.2020.-30.6.2020. godine, te im se taj period neće fakturirat. Metković razvoj d.o.o. je i sam značajno pogođen posljedicama pandemije budući da su otkazane sve autobusne linije, ostao je u cijelosti bez prihoda od svih kolodvorskih usluga. Uzevši u obzir navedene faktore, zbog održavanja stabilnosti poslovanja tvrtke, daljnja oslobođenja neće biti moguća. Iz Gradske uprave poručili su i kako su spremni na smanjenje plaća kako u Upravi, tako i u ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu grada

Grad Karlovac u proračunu je osigurao pola milijuna kuna koje će proslijediti Karlovačkoj županiji za nabavu medicinske i zaštitne opreme, 100 tisuća kuna osigurali su za socijalnu kuhinju a 50 tisuća kuna za pomoć Zagrebu nakon potresa.

Grad Dubrovnik ukinuo je naplatu parkiranja.

Grad Novi Marof ukinuo je naplatu komunalne naknade.

U nizu mjera pomoći građanima i poduzetnicima, u Gradu Požegi osigurali su i besplatnu pomoć i savjetodavne usluge kako bi mogli iskoristiti Vladine mjere pomoći.

 

 

Srijeda, 25.3.

U sklopu paketa mjera za suzbijanje gospodarskih posljedica djelovanja koronavirusa, odlukom gradonačelnika Dubrovnika Mata Frankovića svim članovima upravnih vijeća javnih ustanova u vlasništvu Grada Dubrovnika, a čija naknada se financira iz proračunskih prihoda Grada, ista se ukida za mjesece travanj, svibanj i lipanj. Prioritet Grada Dubrovnika u ovom trenutku jest omogućiti financijsko funkcioniranje poglavito svih žurnih službi te socijalno ugroženih osoba i ranjivih skupina.

U skladu s naporima na nacionalnoj razini za suzbijanje ekonomskih šteta nastalih kao posljedice epidemije koronavirusa (COVID-19), gradonačelnik Požege Darko Puljašić predstavio je prošloga tjedna prve mjera za pomoć građanima i poduzetnicima koji su pogođeni Odlukom o zabrani rada Nacionalnog stožera civilne zaštite. U tim naporima, kao i u svrhu realizacije Vladinih mjera namijenjenih poduzetnicima u cilju umanjenja nastale štete, pridružit će se i Lokalna razvojna agencija Požega (LO-RA) besplatnim savjetodavnim uslugama i pomoći pri ispunjavanju potrebnih prijava. Sve informacije možete dobiti putem maila lo-ra@pozega.hr.

U dogovoru sa svojim obrtnicima, i Grad Šibenik je donio dodatne izvanredne privremene mjere za pomoć šibenskom gospodarstvu i očuvanju radnih mjesta. Odlučili su, tako, svim obrtnicima i poduzetnicima koji zbog mjera ograničavanja ne mogu poslovati otpisati najam poslovnih prostora u vlasništvu Grada Šibenika, najam javnih površina, komunalnu naknadu, porez na potrošnju i  spomeničku rentu ( po odluci nadležnog ministarstva)

Dogovoreno je da će  sve navedene obveze Grad Šibenik  otpisivati obrtnicima i poduzetnicima od 1.4. 2020. pa do opoziva Odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite od 19.03.2020.

Što se tiče plaćanja obveze gradskom komunalnom poduzeću za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada na današnjem sastanku Obrtničke komore Šibensko-kninske županije i Grada Šibenika dogovoreno je  da će se pokušati utvrditi model otpisa paušala za one koji trenutačno ne smiju raditi.

 1. Za sve ostale obrtnike i poduzetnike koji sada rade ali  u iznimno otežanim  okolnostima  dogovoreno je da će oni sve svoje  obveze najma poslovnog prostora i javne površine, komunalne naknade, spomeničke rente, poreza na potrošnju i usluge komunalnih poduzeća u vlasništvu Grada Šibenika platiti s odgodom od godine dana.

Nadalje, dogovoreno je da  Grad Šibenik ne pripisuje kamatu na odgođena plaćanja  niti će ići s ovrhama. Osim toga, na sastanku je zaključeno da će se svakodnevno pratiti situacija te po potrebi zajedno donositi nove mjere a sve kako bi opstalo obrtništvo i poduzetništvo u Gradu Šibeniku, a Grad sa svojim službama  i pripadajućim ustanovama koliko je to moguće normalno funkcionirao te mogao biti na usluzi svim svojim građanima.

Kako bi pomogli gospodarstvu na području Grada Gospića, gradonačelnik Karlo Starčević donio je samo prvu u nizu odluka o interventnim mjerama pomoći gospodarstvu. Tako gospodarstvenici s područja grada Gospića koji su obuhvaćeni mjerom zabrane rada (temeljem odluke Stožera civilne zaštite RH) oslobođeni su plaćanja: zakupnine za zakup poslovnih prostora i zakupnine, odnosno naknade za korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta. Gospodarstvenici se oslobađaju plaćanja na vrijeme od 3 mjeseca, počevši od 1. ožujka 2020. godine. Gospodarstvenicima s područja grada Gospića koji su obuhvaćeni mjerom zabrane rada odgađa se i  naplata komunalne naknade i spomeničke rente za drugi kvartal 2020. godine (4., 5. i 6. mjesec), a postoji i mogućnost produljenja.

‘Iako na Krku djeluje sedam lokalnih jedinica i isto toliko lokalnih stožera Civilne zaštite, na razini Koordinacije općinskih načelnika i gradonačelnika dogovoreno je da će se u danima i tjednima pred nama što je više moguće nastojati objedinjavati i koordinirati njihovo djelovanje’, rekao je gradonačelnik Grada Krka Darijo Vasilić.  Nacionalnom stožeru Civilne zaštite upućen je poziv da se, u svjetlu novoproglašene odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka, otok Krk u tom smislu tretira kao zajedničko, jedinstveno mjesto prebivališta svih žitelja tog otoka.

S ciljem daljnje prevencije širenja zaraze koronavirusom, u srijedu 25. ožujka od 19 sati nadalje provest će se dezinfekcija ulica i javnih površina na cijelom području Grada Novigrada-Citttanova, u svim gradskim i prigradskim naseljima.

Na Braču nema zaraženih korona virusom, u samoizolaciji je od jučer 68 osoba i sve se nalaze pod nadzorom, obavijestila je na svom FB profilu gradonačelnica Supetra Ivana Marković. Zabilježen je i jedan slučaj kršenja mjere samoizilacije po kojem je policija trenutno uredovala, prekršitelj je vraćen u samoizolaciju i prema njemu će biti poduzete propisane zakonske mjere.

Utorak, 24.3.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Ploča raspravljalo se o mjerama pomoći lokalnom gospodarstvu koje je predložio gradonačelnik Mišo Krstičević. To su sljedeće mjere: oslobađanje od obveze plaćanja poreza na korištenje javnih površina sukladno Odluci o korištenju javnih površina počevši od 20. ožujka 2020. godine do daljnjeg, oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade, oslobađanje od obveze plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Ploča sukladno Odluci o kupoprodaji i zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Ploča. Ne primjenjuje se na poslovne prostore u vlasništvu Grada Ploča koje su zakupnici dali u podzakup sukladno predmetnoj Odluci. Također, paketu mjera u svrhu pomoći gospodarstvu i građanima Grada Ploča pridružilo se i trgovačko društvo Komunalno održavanje d.o.o., sljedećom odlukom: Obustavlja se, danom donošenja odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, naplata odvoza miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada za sve pravne i fizičke osobe (obrtnike i slobodna zanimanja) koje nisu u mogućnosti obavljati gospodarsku djelatnost. Uz mjere pomoći subjektima koji obavljaju gospodarsku djelatnost i izvjesnost kako će novonastala situacija epidemije uzrokovane novim koronavirusom COVID-19 imati negativne učinke na proračunske prihode Grada Ploča te iz pozicije odgovornosti i transparentnosti, donijeli smo zaključke i odluke koje za cilj imaju stabilizaciju proračunskih rashoda, a istovremeno ljudski pristup potrebama građana Grada Ploča. Uvažavajući navedeno i izrađenu analizu prihoda i obveza prema dobavljačima, utvrđeno je sljedeće: Korisnici usluga Dječjeg vrtića Ploče oslobađaju se od obveze sudjelovanja u plaćanju do pune mjesečne cijene usluga Dječjeg vrtića Ploče, Gradska uprava Grada Ploča do daljnjeg neće provoditi postupke prijma u službu osim u slučaju osiguranja novog radnog mjesta za provedbu EU projekata, a temeljem prijavljenih projektnih prijedloga, gradonačelnik će izdati preporuku svim javnim ustanovama kojima je Grad Ploče osnivač i trgovačkim društvima kojima je Grad Ploče vlasnik o zabrani novih zapošljavanja, osim u slučaju osiguranja novog radnog mjesta za provedbu EU projekata, a temeljem prijavljenih projektnih prijedloga i u slučaju natječajnih postupaka za zapošljavanje koji su već ranije započeti, Grad Ploče će racionalizirati sve troškove koji nisu neophodni za redovno poslovanje (troškove manifestacija, dotacije udrugama, ustanovama i neprofitnim organizacijama koje u ovom razdoblju neće provoditi aktivnosti ili će provedba aktivnosti biti minimalna), privremeno se odgađa financiranje novih kapitalnih projekata osim projekata za koje je osigurano sufinanciranje iz vanjskih izvora, Grad Ploče će obustaviti sve narudžbe koje nisu hitne naravi i nužne za redovno poslovanje Grada Ploča, zabranjuju se službena putovanja osim onih koja su vezana uz rješavanje nepredviđenih događaja poput epidemije uzrokovane novim koronavirusom COVID-19.

Kako bi medicinskim službama koje funkcioniraju u sklopu Istarske županije i grada Poreča olakšali rad u jeku epidemije koronavirusa, Grad Poreč-Parenzo i Turistička zajednica grada Poreča donirali su Ispostavi Poreč Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije dva prijenosna respiratora.

Nakon što je ukinuo plaćanja parkinga na parkiralištu u centru Grada, Grad Valpovo donio je odluku da se mjera nenaplate parkinga uvede u cijelome Gradu.

Gradonačelnik Novske Marin Piletić obratio se povodom izvanredne situacije i epidemije korone svojim sugrađanima u video poruci u kojoj najavljuje hitne mjere pomoći stanovništvu i gospodarstvu. Mnoge planirane investicije  zbog ove krize će se morati zaustaviti, a najavljuje i rezanje troškova u gradskoj upravi (božićnice, regresi i druga materijalna prava zaposlenika) kojim će se uštedjeti osam milijuna kuna.

‘U gradskoj upravi smo već pokrenuli izmjene proračuna i rezanje svih u ovom trenutku nepotrebnih rashoda – otkazuju se brojne planirane manifestacije, smanjuju se izdatci za udruge i društva, smanjuju materijalni izdatci za zaposlene u gradskoj upravi i svim našim ustanovama i tvrtkama, režu investicije koje nisu započete, a sve s ciljem sigurnog nastavka poslovanja svih gradskih službi, posebice onih uključenih u civilnu zaštitu. S obzirom na današnju zabranu kretanja između gradova privremeno će se obustaviti i radovi na tako dugo očekivanom projektu Aglomeracije Novska. Odgođen će biti i početak obnove hotela Knopp. S početcima radova na obnovi Hrvatskoga doma u Rajiću također će se morati pričekati. U našoj poduzetničkoj zoni i pogon tvrtke Phyox će se izgraditi izvan predviđenog roka. Godina velikih investicija postaje godina odgode istih.’ – rekao je između ostaloga Piletić

Gradonačelnik Belišća, Dinko Burić, predložio je na sjednici Gradskog vijeća paket ekonomski mjera za pomoć lokalnom gospdarstvu. Prva mjera je tromjesečno oslobađanje od plaćanja zakupnine za poduzetnike koji svoju djelatnost obavljaju u poslovnim prostorima kojima inače upravlja grad Belišće. Druga mjera odnosi se na oslobađanje od plaćanja zakupa javnih površina u razdoblju od travnja do lipnja, odnosno sve do vremena kada će prestati zabrana rada. Svi oni neće biti dužni plaćati porez za korištenje tih javnih površina, što je treća gradska mjera. Gospodarstvenike će se osloboditi i plaćanja komunalne naknade za vrijeme trajanja zabrane rada svim gospodarskim subjektima na koje se zabrana rada odnosi. Peta mjera uključuje oslobađanje kućanstava od plaćanja komunalne naknade na period od tri mjeseca (travanj – lipanj) u svim onim slučajevima u kojima će kućanstva / građani sukladno donošenju najavljenih potrebnih odluka Vlade RH biti oslobođeni i obveze plaćanja naknade za uređenje voda jer se radi o jedinstvenoj uplatnici koju građani dobivaju za komunalnu naknadu. Također, Grad će privremeno odustati od prisilne naplate potraživanja (ovrha) za razdoblje od travnja do lipnja protiv građana i poslovnih subjekata. Posljednja mjera odnosi se na oslobađanje od plaćanja poreza na potrošnju za sve ugostitelje koji su morali obustaviti rad.

Grad Velika Gorica objavio je na svojim stranicama da građani sve informacije lokalnog Stožera za civilnu zaštitu mogu dobiti na aplikacijama Telegram i Viber. Poveznica na Telegram kanal Grada Velike Gorice je: https://t.me/goricahr ;Poveznica na Viber zajednicu Grada Velike Gorice je: https://invite.viber.com/. Uz to, Crveni križ Velike Gorice od ovog tjedna djeluje na novoj adresi: Cvjetno naselje 16. Sve informacije možete dobiti na telefon: 01 6221 318. Što se tiče reciklažnih dvorišta na području grada, ona do daljnjeg neće raditi. Građani otpad koji inače voze na reciklažno dvorište mogu dovesti na Odlagaliste neopasnog otpada Mraclinska Dubrava gdje će ispred ulaza biti postavljeni veliki kontejneri. Neće biti moguće razvrstavanje, ali je moguće odložiti ono što niste u mogućnosti zbrinuti putem redovitog odvoza otpada. Posebno ističemo kako redoviti odvoz otpada iz kućanstava ide ustaljenim rasporedom. Za sve dodatne informacije moguće je nazvati VG Čistoću na (01) 6566-750.

Sukladno najavljenim mjerama Grada Kutine za pomoć građanima i poduzetnicima (obrtnicima, mikro i malim) s područja Grada Kutine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kutina donijelo je Odluku o prihvaćanju mjera Grada Kutine u svrhu pomoći građanima s područja grada Kutine te se od 16. ožujka 2020.godine do ponovne uspostave redovnog rada vrtića neće vršiti naplata vrtića. Prilikom uspostave redovnog rada Dječjeg vrtića Kutina sljedeći račun bit će umanjen za iznos preplaćenih režija od ožujka. Sve liječničke ispričnice do 16. ožujka 2020. godine možete dostaviti na službenu e-mail adresu Dječjeg vrtića Kutina vrtic-kutina@sk.t-com.hr ili ubaciti u poštanski sandučić u objektu Neven A. Cesarca 4a. Informacije o stanju rada vrtića bit će objavljene na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Kutina, Grada Kutine i Radio Moslavine.

Ponedjeljak, 23.3.

Koordinacija gradonačelnika i načelnika općina otoka Krka, donijela je mjere za pomoć poduzetnicima koji su pogođeni odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite o obustavi nekih djelatnosti, odnosno zabrani rada.

Na vrijeme od tri mjeseca omogućena je odgoda plaćanja svih računa s dospijećem plaćanja nakon 19. ožujka 2020. godine, i to za zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu jedinica lokalne samouprave otoka Krka, zakupnine za korištenje javnih površina za terase i montažne objekte, komunalne naknade,spomeničke rente te javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada, kao prihod Komunalnog društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. Isto tako, jedinice lokalne samouprave otoka Krka u kojima su roditelji do sada plaćali roditeljsku naknadu, preuzele su u potpunosti financiranje ekonomske cijene dječjeg vrtića i jaslica, a sve jedinice lokalne samouprave oslobodile su roditelje participacije u troškovima osnovnih škola za djecu u produženom boravku. Odgađa se pokretanje svih postupaka prisilne naplate i postupaka prisilnog iseljenja za vrijeme važenja mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite, izuzev dugovanja kojima prijeti zastara, i to za sva potraživanja jedinice lokalne samouprave otoka Krka, kao i trgovačkih, odnosno komunalnih društava u njihovom vlasništvu.

Grad Opatija u narednom periodu neće naplaćivati parking na području grada, objavio je to gradonačelnik Ivo Dujmić. Takvu mjeru provodit će i grad Buje i to u narednih mjesec dana, a sve kako bi se spriječilo širenje opasnog virusa. Grad Dubrovnik također je jedan od gradova gdje se parking neće naplaćivati. Također, taj povijesni grad smanjit će intenzitet rada javne rasvjete kako bi uštedio na proračunskim sredstvima. I Valpovo je ukinuo plaćanje parkinga na parkiralištu u središtu grada Valpovo na Trgu 107. brigade HV.

Neki gradovi krenuli su s dezinfekcijama ulica i najfrekventnijih javnih površina. Među njima su Biograd na moru, Buje i Pazin. U nedjelju su u Pazinu započele preventivne mjere dezinfekcije ulica i javnih površina na najfrekventnijim površinama šireg centra Grada Pazina. Mjere čišćenja i dezinfekcije obavljalo je gradsko komunalno društvo USLUGA d.o.o. Pazin. Izrečene mjere provodit će se u pravilu dva puta tjedno, nedjeljom i srijedom uvečer. Dezinfekciju javnih površina počeli su provoditi grad Metković i Vinkovci.

Agencija za obalni linijski pomorski promet objavila je da će doći do smanjenja broja plovidbi na državnim trajektnim linijama i državnim brodskim linijama. Ograničit će se i javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu. Sve mjere su donesene u skladu s mjerama Stožera civilne zaštite RH.

Grad Split u suradnji s gradskim prijevoznikom Promet d.o.o. organizirat će narednih dana poseban javni prijevoz za ljude koji su zaposleni u nekom od sektora za koje je Stožer civilne zaštite RH okarakterizirao kao nužan. Autobusne linije možete provjeriti OVDJE.

Grad Ozalj obavještava da će se od sad s Jedinstvenim upravnim odjelom moći komunicirati samo putem telefona, elektroničkim putem ili, ako je baš nužno, poštom.

Nakon što je Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio odluku o privremenoj obustavi javnog prometa zbog znatno povećanog rizika prijenosa bolesti COVID-19 Grad Karlovac privremeno obustavlja naplatu parkiranja na području grada Karlovca od ponedjeljka 23. ožujka 2020. Ova odluka odnosi se na sve poslovne subjekte koji vrše naplatu parkiranja na području grada Karlovca. Iz ove odluke izuzeto je postupanje prometnog redarstva Grada Karlovca i pauk službe tvrtke Mladost d.o.o. s obzirom da oni nastavljaju i dalje provoditi nadzor prometa u mirovanju.

Opatija: Plaće u gradskoj upravi i poduzećima režu se i do 30 posto, izuzetak jedino vatrogasci

Gradonačelnik Opatije Ivo Dujmić Gradskom vijeću će predložiti nekoliko konkretnih mjera za pomoć gospodarstvu – da se poduzetnicima obustavi naplata spomeničke rente te zakup poslovnih prostora, kao i da se privremeno oslobode plaćanja komunalne naknade.

Obzirom na situaciju vezanu uz epidemiju korona virusa koja će sasvim sigurno uzrokovati i znatno slabije punjenje gradskog proračuna, Grad Opatija primoran je, u skladu s proračunskim mogućnostima, poduzeti i mjere umanjenja plaća zaposlenika gradske uprave kao i ostalih proračunskih korisnika (Dječji vrtić Opatija, Festival Opatija, Gradska knjižnica i čitaonica „Viktor Car Emin“). Plaće se neće smanjivati djelatnicima Javne vatrogasne postrojbe Opatija, obzirom da oni u ovim izvanrednim okolnostima nose velik teret i aktivno su uključeni u rad Stožera civilne zaštite.

Umanjenje osobnog dohotka neće biti jednako za sve radnike, već će ovisiti o visini plaća koje će biti umanjene u postocima od 20, 25 i 30 posto. Svakako će se voditi računa o tome da se ne ide ispod minimalne plaće, a restrikcija će trajati koliko to bude nužno. Gradonačelnik je danas ujedno donio i Odluku o oslobađanju od plaćanja poreza za korištenje javnih površina u razdoblju trajanja mjera sprječavanja širenja epidemije. (Grad Opatija)

Vinkovci: Prvi set konkretnih mjera za pomoć gospodarstvu

Grad Vinkovci donio je na 23. sjednici Gradskog vijeća paket mjera kojim se nadaju pomoći građanima i gospodarstvenicima s područja grada. Odobrit će se odgoda obveze plaćanja komunalne naknade (ne i naknade za uređenje voda) poduzetnicima – pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju neku od gospodarskih djelatnosti, za mjesece ožujak, travanj i svibanj, na rok od 3 mjeseca od dana dospijeća svakog pojedinog obroka. Uz to, oslobađaju se obveznici plaćanja zakupa za poslovne prostore u vlasništvu Grada i javne površine, za vrijeme dok traje obustava rada. Također, odgađa se plaćanje obveze zakupa za postavljanje oglasnih ploča na razdoblje od 3 mjeseca od dana dospijeća. Dvije su mjere koje se tiču vrtića. Roditelji koji u narednom periodu neće koristiti usluge vrtića neće morati plaćati cjelodnevne i poludnevne programe ranog i predškolskog odgoja. Osim roditeljima, grad će izaći u susret i osnivačima vrtića, privatnim pravnim i fizičkim osobama, vjerskim zajednicama koji su privremeno obustavili rad vrtića ostvarit će pravo na puni iznos dosadašnjeg sufinanciranja cjelodnevnih i poludnevnih programa uz uvjeta da zadrže isti broj zaposlenih koji su imali i prije nastupanja mjera obustave rada. Roditelji također neće morati plaćati naknade produženog boravka u školama dokle god traje trenutno izvanredno stanje. U narednom vremenu od 3 mjeseca obustavit će se pokretanje postupaka prisilne naplate potraživanja Grada Vinkovaca, osim u slučajevima nastupa zastare potraživanja u tom periodu.

Vrgorac: Aktivirali digitalnu tržnicu, 400 tisuća kuna za poduzetnike i obrtnike, podijelili zaštitne maske, gradonačelnik donirao 5.000 Crvenom križu

Grad Vrgorac svojim će obrtnicima i poduzetnicima pomoći paketom mjera vrijednim 400 tisuća kuna, najavio je na svom FB-u gradonačelnik Ante Pranić koji je, kako je izvjestio, Crvenom križu uplatio 5.000 kuna osobne donacije.

‘Nisu to veliki novci, bitna je poruka. Mi, saborski zastupnicima koji primamo plaću iz državnog proračuna nalazimo se u rangu većih mjesečnih primanja u državi. Trebamo krenuti od sebe i dati jasnu poruku cijelom političkom sustavu i javnoj upravi Hrvatske dok se naši obrtnici i poduzetnici bore za preživljavanje. Možda će netko promatrati moj današnji čin kroz prizmu populističkog poteza, ali ja se u politici pokušavam voditi onom tezom Vlade Gotovca; “Ne može Vlada živjeti kao da je u Njemačkoj, a narod kao da je u Zanzibaru. Vlada mora dijeliti sudbinu svog naroda, inače nema vjerodostojnosti ni politike ni političara.”’, poručio je Pranić.

U izvanrednoj situaciji u kojoj su zbog korone zatvorene sve tržnice u zemlji, Grad Vrgorac aktivirao je svoju digitalnu tržnicu. Putem digitalne tržnice osigurat će se informacija o 450 vrgoračkih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji proizvode jagode, breskve, jabuke, šljive, stolno grožđe i drugo voće i povrće, kao i med i kvalitetna vina.

Izrađena je web stranica s bazom podataka obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, njihovih proizvoda i raspoloživih količina, a potom i android aplikaciju, koja na jednostavan način, u samo tri koraka, povezuje proizvođače i krajnje korisnike.

Aplikacija “Kupuj domaće” je rezultat rada na projektu “Misli globalno, kupuj lokalno” koji je osmišljen kako bi se potaknula prodaja poljoprivrednih proizvoda lokalnih proizvođača na nacionalnom tržištu. U sklopu konferencije Pametni gradovi – gradovi budućnosti 2018., Gradu Vrgorcu je, za android aplikaciju Kupuj domaće – OPG voće i povrće, dodijeljena nagrada Smart City Award 2018. u kategoriji – Pametna digitalizacija.

Grad Vrgorac je pozvao sve poljoprivrednike s područja Vrgorca da se upišu i dostave podatke o svojim količinama. Time će se omogućiti svakom građaninu Hrvatske koji želi kupiti domaće poljoprivredne proizvode da može doći do njihovih kontakata. Osoba za kontakt za popunjavanje podataka je Goran Franić, dostupan na broj mobitela: +385 99 3558 606, a Digitalna tržnica poljoprivrednih proizvoda Vrgorac nalazi se na stranici: https://kupujdomace.hr.

Inače, još prošli tjedan Gradsko vijeće Grada Vrgorca održalo je hitnu sjednicu na otvorenome na kojoj su izglasali promjene poslovnika i omogućili virtualne sjednice (putem konferencijskih poziva, videopoziva i putem aplikacija…), a djelatnici gradske uprave zahvaljujući digitaliziranosti procesa također rade od doma.

Kako bi se omogućio smještaj ljudima koji moraju u samoizolaciju a nemaju kod kuće uvjete za to, gradska dvorana pretvorena je u prihvatni centar za samoizolaciju te je osigurana dostava hrane.

Grad je, pak, naručio zaštitne maske koje su proizvedene u Vrgorcu koje su dostavljene djelatnicima Doma zdravlja, Hitne, pošte, trgovina prehrambenih proizvoda, pekara, benzinskih postaja, stanice za tehnički pregled vozila, a dio su donirali KBC-u Split.

Također, još početkom prošlog tjedna Grad Vrgorac je, među prvima, objavio odluku o smanjenju rashoda kako bi se što više novca uštedjelo za pomoć gospodarstvu.

Odlučili su, tako, srezati izdatke za sve kulturne, turističke i sportske manifestacije planirane za ovu godinu, povući sve raspisane javne natječaje za udruge, te smanjiti izdatke planirane za Zajednicu sportskih udruga. Zabranili su daljnje zapošljavanje u javnim ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu grada, a pripremaju i izmjene Pravilnika o radu i definiranja plaćenog dopusta na veći vremenski period za pojedine ustanove zbog novonastale situacije uzrokovane pandemijom. Privremeno odustaju od raspisivanja javnih natječaja za određene veće komunalne investicije, te idu u izradu rebalansa i definiranja progresivnih mjera pomoći u suradnji s udruženjem obrtnika Grada Vrgorca.

Pranić je, također, najavio i moguće smanjenje rashoda za sve zaposlenike koji su u javnom sustavu grada ukoliko bude potrebno

Nedjelja, 22.3.

Gradonačelnik Grada Bakra Tomislav Klarić najavio je da se razmatraju mjere pomoći gospodarstvu.

‘Pratimo situaciju iz dana u dan i pripremamo se za sve scenarije. Spremni smo, ali se nadamo i vjerujemo da do onih najgorih neće doći. Situacija je pod kontrolom. Intenzivno radimo i na konkretnim mjerama za pomoć gospodarstvu. Svi kapitalni projekti idu dalje’,  poručio je bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić.

Starijima i nemoćnima, kao i osobama u samoizolaciji omogućena je dostava obroka, hrane i lijekova na kućni prag. Obroke priprema Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, dok kupovinu i dostavu njihovi članovi obavljaju uz pomoć bakarskih volontera. Na info telefon 099 802 0920 građani Bakra mogu dobiti sve potrebne informacije, kao i odgovore na eventualna pitanja vezana za novonastalu situaciju.

Subota, 21.3.

Gradonačelnik Ogulina, Dalibor Domitrović, održao je sastanak s Udruženjem obrtnika Ogulin. Sastanku su prisustvovali uz gradonačelnika i predsjednik Udruženja Josip Sabljak i potpredsjednik Dalibor Turkalj, a tema je bila pomoć obrtnicima u ovoj kriznoj situaciji. Gradonačelnik Domitrović najavio je da će nastojati pomoći obrtnicima kroz neke mjere rasterećenja koje će se provoditi u nekoliko faza. Prva faza trebala bi se odnositi na stopiranje obračunavanja kamata i ovrha obrtnicima te na prolongaciju plaćanja obveza prema Gradu. U idućoj fazi gradonačelnik će predložiti rasterećenje plaćanja poreza na potrošnju, komunalne naknade i prireza. Visina rasterećenja bit će poznata nakon što se utvrdi raspodjela financijskih sredstava iz Proračuna Grada, pri čemu će morati voditi briga o stabilnosti Proračuna i funkcioniranje institucija Grada. U sklopu Programa potpore poduzetništvu trebao bi se osnovati Interventni fond za financijsku pomoć obrtnicima. Došlo je i do dogovora da će slijedećim sjednicama Stožera civilne zaštite Grada Ogulina kada se bude raspravljalo o mjerama za obrtnike prisustovati i potpredsjednik Udruženja obrtnika Dalibor Turkalj. Kao i u većini gradova, roditelji će biti oslobođeni plaćanja vrtića dok god njihovo dijete ne bude pohađalo tu odgojno-obrazovnu ustanovu.

Grad Poreč-Parenzo u suradnji s Istarskim domovima zdravlja za porečku Ispostavu osigurao je dva kontejnera koji će se koristiti za vrijeme aktualne situacije opasnosti od širenja korona virusa. Jedan je kontejner smješten na ulazu u zgradu i služi kao prijavnica- trijažno mjesto. Oba su kontejnera opremljena svime što je potrebno za ugodan rad zdravstvenih djelatnika. Nadamo se samo da im neće dugo trebati.

U Gospiću je s radom započela posebno izdvojena ambulanta za pregled bolesnika pod sumnjom na zaraženost koronavirusom, na lokaciji Kralja Petra Krešimira 17, Gospić (Brioni). Organizirano je 24-satno dežurstvo. Prije dolaska potrebno je najaviti se na 053 629-043.

Petak, 20.3.

Grad Novi Vinodolski pomoći će gospodarstvenicima iz sektora ugostiteljstva, uslužnih djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentom i autoškola. Za navedene djelatnosti  poduzetnici i obrtnici oslobađaju se od plaćanja spomeničke rente za 2020. godinu. Također, odobrava se odgoda plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje vode, počevši od 1.3.2020., a nakon ukidanja mjera od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske donijet će se odluke o otpisu gore navedenih davanja za vrijeme zabrane obavljanja djelatnosti. Također, za vrijeme zabrane obavljanja djelatnosti ugostitelji se oslobađaju od plaćanja ugostiteljskih terasa, počevši od 1.3.2020. Uz navedene mjere ublažavanja posljedica epidemije namijenjene gospodarstvenicima, na snazi je i odgoda plaćanja računa za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda za mjesece ožujak i travanj za sve fizičke i ostale pravne osobe.  Za vrijeme odgode neće se zaračunavati kamate.

Grad Đurđevac oslobodit će roditelje plaćanja dječjeg vrtića kao i školske prehrane te produženog boravka u školama.

– Iznos plaćanja umanjit će se za one dane koje djeca ne provedu u vrtiću. Osim toga, roditelji se oslobađaju plaćanja usluga školske prehrane i produženog boravka sukladno broju dana izostanaka učenika iz škole. Ukoliko su roditelji već platili puni iznos navedenih usluga za mjesec ožujak, razlika koju su platili za one dane kada djeca nisu bila u školi ili vrtiću prenijet će se na budući period kad opet krene nastava u školi i programi u vrtiću – rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Za djecu koja nemaju gdje biti, Grad je organizirao dežurstvo u školi i vrtiću.

S ciljem pomoći gospodarstvu i stanovništvu Pregrade, gradonačelnik Marko Vešligaj donio je odluku da se u razdoblju od 16. ožujka 2020. godine pa do prestanka mjera Vlade Republike Hrvatske roditelji s područja Grada Pregrade, korisnici usluga DV Naša radost, oslobađaju  plaćanja navedenih usluga. Isto se odnosi i na roditelje s područja Grada Pregrade čija djeca borave u vrtićima u drugim jedinicama lokalne samouprave, a Grad im sufinancira dio troškova boravka u tim vrtićima. Pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju gospodarske djelatnosti privremeno se daje odgoda plaćanja komunalne naknade od 1. do 6. mjeseca 2020. godine do 15.7.2020., s mogućnošću produljenja te kasniju obročnu otplatu. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarske djelatnosti, a u zakupu su javnih površina na području grada Pregrade oslobađaju se obveze plaćanja zakupnine u cijelosti za vrijeme trajanja obustave rada. I privremeno se obustavlja naplata svih prisilnih naplata prihoda.

Gradonačelnik je i pozvao na štednju svih proračunskih korisnika Grada Pregrade, ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Grada. Zato do daljnjega nema zapošljavanja, nepotrebni rashodi se režu, obustavljaju kapitalne investicije, planirani natječaji i javni pozivi kao i većina manifestacija.

Gradonačelnik Grada Labina Valter Glavičić podsjetio je na mjere koji su istarski gradovi sa Županijom već dogovorili vezano za pomoć gospodarstvu i zdravstvu. Grad će s dodatnih 50 tisuća kuna proračunskih rezervi usmjeriti prema Hitnoj medicinskoj pomoći pri labinskoj ispostavi Istarskih domova zdravlja. Poručio je roditeljima da u vrijeme dok su vrtići zatvoreni neće imati nikakav trošak. Grad uvodi mjere maksimalne štednje te će  pristupiti preraspodjeli  sredstava namijenjenih prije svega  gradskim manifestacijama, kulturi, sport i troškovima informiranja. ‘Ta se sredstva prenamjenjuju  zdravstvu i gospodarstvu. Ukinuti će se bilo kakav trošak reprezentacije i službenih putovanja,  zabraniti svako novo zapošljavanje u gradskoj upravi, trgovačkim društvima, ali i svim ustanovama koje su  proračunski korisnici. Solidarnosti u štednji uključiti će se civilni sektor, koji uključuje udruge građana u svim sferama društvenog djelovanja Ukoliko se proračun Grada Labina bude loše ostvarivao, razmišlja se i o smanjenju naknada za plaće gradskoj upravi i proračunskim korisnicima.’ – najavio je gradonačelnik Labina.

Svojim sugrađanima obratio se je gradonačelnik Klanjca Zlatko Brlek  i napomenuo da će Stožer civilne zaštite Grada Klanjca u suradnji s policijom svakodnevno pratiti primjenu propisanih mjera zaštite i promptno reagirati u slučaju potrebe. Istaknuo je da je zabranjeno korištenje dječjih igrališta. Zahvalio se je sugrađanima koji su se javili za volontiranje Stožeru civilne zaštite, Gradskom društvu Crvenog križa i ostalim službama.Dežurni telefon za dostavu namirnica i lijekova Gradskog društva Crvenog križa Klanjec 095/569-2088 otvoren svaki dan od 8:00 do 18:00 sati.

Gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić predstavio je na današnjoj konferenciji za medije ekonomske mjere za ublažavanje gospodarskih posljedica na području grada Koprivnice.

„Predložit ćemo Gradskom vijeću izglasavanje kriznih mjera potpore gospodarstvu. Mjere će biti usmjerene prema firmama i obrtima koji su zbog pandemije morali prekinuti rad. Radi očuvanja radnih mjesta isplaćivat ćemo direktne potpore pogođenim poslodavcima koji nisu otpuštali radnike i kojima će Država sufinancirati minimalac u iznosu od 3250 kuna. Sredstva za mjere bit će predložena Gradskom vijeću preraspodjelom sredstava Proračuna iz Mjera potpore gospodarstvu i poljoprivredi te preraspodjelom drugih stavaka iz proračuna. Trenutno se radi o iznosu od oko 1,5 mil. kuna“, istaknuo je gradonačelnik Mišel Jakšić.

Novim mjerama, Grad će  poslovne subjekte osloboditi od plaćanja poreza na korištenje javnih površina, zakupa javnih površina te zakupa poslovnih prostora za razdoblje u kojem se ne obavlja djelatnost. Plaćanje komunalne naknade se oslobađaju sve firme i obrti koji su pogođeni krizom za sve mjesece prekida rada. Konačni obračun će se napraviti naknadno, u skladu s Zakonom o komunalnom gospodarstvu i odlukama Gradskog vijeća. Za evidenciju pogođenih subjekata, koristit će se prijave i potvrde prema i od tijela RH. U cilju osiguranja likvidnosti Proračuna Grada Koprivnice predlaže se umanjenje rashoda koji nisu nužni za redovno poslovanje, uključujući troškove manifestacija, dotacije ustanovama i neprofitnim organizacijama koje u ovom razdoblju neće provoditi aktivnosti ili će ih provoditi u ograničenom opsegu.

„Gradskim ustanovama i firmama zabranit će se nova ulaganja dok posljedice krize ne budu precizno utvrđene. Sve započete investicije i radovi se nastavljaju prema planu“, zaključio je gradonačelnik Mišel Jakšić“, te naveo još neke mjere koje će biti uvedene od strane Grada.

Svim zakupcima koji imaju zakupljeni prostor u sustavu Grada i Komunalca, a pogođeni su mjerama zaštite od širenja koronavirusa neće se naplaćivati najam za period trajanja mjera. Svim korisnicima Doma mladih, najmoprimcima, neće se naplaćivati najam za vrijeme trajanja mjera zaštite od širenja koronavirusa. Poduzetnicima koji su pogođeni mjerama zaštite od širenja koronavirusa se neće obračunavati odvoz komunalnog otpada za vrijeme trajanja mjera zaštite od širenja koronavirusa. Dječji vrtići će umanjiti iznos sufinanciranja smještaja djeteta, a uplatnice će dobiti u travnju s umanjenim iznosima. Posebna briga će se voditi o roditeljima djece koji su zbog mjera zaštite od širenja koronavirusa ostali bez posla ili  bez plaće, odnosno koji su došli na minimalnu plaću. Obrtima za čuvanje djece neće se umanjivati iznos sufinanciranja od strane Grada, već će ostati na razini veljače. Trošak prehrane u školama za roditelje će se također umanjiti, odnosno roditelji neće plaćati trošak prehrane u školama tako dugo dok će se nastava provoditi od kuće.

Najave mjera za pomoć gospodarstvu i stanovništvu najavio je i gradonačelnik Oroslavja Emil Gredičak. Pa se tako beskamatno odgađa naplata komunalne naknade za  građane na 90 dana, a isto i za poslovne subjekte, kojih se dodatno oslobađa u cijelosti plaćanja poreza na korištenje javnih površina, zakupa javnih prostora u vlasništvu Grada i to za razdoblje u kojem se djelatnost ne obavlja. Nadalje, oslobađa se plaćanje jednomjesečnog učešća roditelja za smještaj djece u vrtiće i to u punom iznosu do ekonomske cijene Gradskog vrtića, plaćanje ukupnih troškova produženog boravka za djecu u osnovnoj školi za vrijeme trajanja epidemije te plaćanje troškova prehrane u osnovnim školama za vrijeme obustave nastave.

Mjere štednje i pomoći se najavljuju i iz Đakova. ‘Tu možemo razgovarati o gradskim prihodima i o prihodima naših ustanova. Prvenstveno je bilo puno upita vezanim uz Dječji vrtić Đakovo koji trenutno ne radi, ali svi oni roditelji koji nemaju kuda s djecom mogu ih dovesti tamo. Pred nama je odluka što s cijenom vrtića koju snose roditelji, vjerojatno će se ići u smjeru umanjenja za korisnike, rekao je gradonačelnik Marin Mandarić dodavši kako predstoji odluka i ostalim gradskim prihodima u njihovoj nadležnosti. Vrlo brzo će se, rekao je, razmotriti i u skladu s punjenjem proračuna i mogućnostima, pokušati izaći u susret najpogođenijima, tj. poslovnim djelatnostima kojima je obustavljen rad na minimalno 30 dana.

Grad Pula u petak je, prvi u Hrvatskoj, privremeno zabranio korištenje dječjih igrališta, kao i otvorenih sportskih igralilšta. Ova mjera je donesena jer se, ističe se u priopćenju, dio građana ne pridržava donesenih mjera te se i dalje okupljaju na sportskim igralištima čime svjesno riskiraju svoje zdravlje i zdravlje ostalih građana.

„I ovim putem apeliramo na građane da se pridržavaju svih mjera i naputaka Nacionalnog stožera civilne zaštite, a posebno pozivamo roditelje da ne puštaju djecu da se okupljaju i zajednički druže već da im privremeno ograniče društvene kontakte, kako bismo svi zajedno pridonijeli uspješnijoj  borbi protiv pandemije COVID-a19,“ istaknuo je direktor Castruma Pula 97 d.o.o. Aleksandar Matić.

Osim Pule i Opatija i Poreč će zatvoriti sva dječja igrališta kako bi se onemogućio međusobni bliski kontakt djece na igralištu.

Usluga Poreč nastavlja sa pranjem i dezinfekcijom ulica i javnih površina i to najfrekventnijih područja užeg centra grada te mjesnih centara.

Gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan Pentek izvjestila je da će roditelji biti oslobođeni plaćanja vrtića Uzdanice, s obzirom da je vrtić 16. ožujka zatvoren. Roditeljima čija djeca pohađaju neki od vrtića izvan Grada nastavit će se financiranje smještaja.

U Zlataru je također  donesena odluka o zabrani korištenja dječjih igrališta, kao i u Supetru.

Zamjenica gradonačelnika Zagreba Jelena Pavičić-Vukičević u četvrtak navečer je također rekla da se staje na kraj prepunim igralištima i parkovima, koji se od danas zatvaraju.

‘Bojim se da nismo do kraja shvatili mjere, ovo nisu praznici. Stoga grad Zagreb sutra zatvara sva dječja igrališta koja se mogu zatvoriti, a na sva ostala se postavljaju znakovi. Sve naše službe su mobilizirane, nakon tih znakova i zatvaranja igrališta imat ćemo ophodnje. Ono što učinimo danas, nećemo trpjeti posljedice sutra.

Inače, od subote Čistoća kreće s dezinfekcijom Zagreba s Trga bana Jelačića.

Gradonačelnik Grada Kutine Zlatko Babić, na temelju komunikacije sa brojnim mikro i malim poduzetnicima, obrtnicima i građanima sa područja Grada Kutine, a u skladu sa potrebama koje mogu doprinijeti njihovom opstanku, a u duhu specifičnih okolnosti vezanih za širenje zaraze koronavirusa za gospodarstvenike koji obavljaju djelatnosti koje su obuhvaćene mjerama zabrane rada Odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite, donosi prijedlog gospodarskih mjera. Te mjere uključuju: za poslovni prostor u vlasništvu Grada Kutine – oslobađanje plaćanja zakupnine minimalno za vrijeme trajanja zabrane rada, porez na korištenje javnih površina – oslobađanje plaćanja poreza minimalno za vrijeme trajanja zabrane rada, komunalna naknada – oslobađanje plaćanja naknade minimalno za vrijeme trajanja zabrane rada, sljedeća 3 mjeseca (do kraja lipnja) ne ide nijedna ovrha – prisilna naplata neće se provoditi niti protiv građana niti poslovnih subjekata, od 16.03.2020. do ponovne uspostave vrtića i produženog boravka u školama neće se vršiti naplata vrtića i subvencioniranje kamata na kredite za tekuću likvidnost u visini 50% kamate, na rok od 3 godine, temeljem zahtjeva mikro i malih poduzetnika i obrtnika, a sukladno kriterijima Vlade RH.

Đurđevac: Režu se plaće u gradskoj upravi i poduzećima, 600 tisuća kuna za pomoć gospodarstvu

Grad Đurđevac drugi je grad u zemlji (nakon Supetra) koji se odlučio na konkretne mjere štednje  kako bi u krizi nastaloj zbog korone mogli što više pomoći i olakšati svojim gospodarstvenicima i poduzetnicima – sve plaće vezane za gradski proračun – od onih u gradskoj upravi pa do vrtića, vatrogasaca i komunalnog poduzeća, u iduća tri mjeseca smanjit će se za 10 posto. Na taj način u proračunu će se uštedjeti po 200 tisuća kuna mjesečno, pa će za pomoć građanima i gospodarstvu ostati 600 tisuća kuna.

Mjere kojima će Grad Đurđevac pomoći gospodarstvu i građanima su slijedeće:

Obrtnike, mikro i male poduzetnike na tri mjeseca oslobađaju plaćanja komunalne naknade, a ugostitelje koji su morali zatvoriti svoje lokale oslobađaju i poreza na potrošnju i  korištenja javne površine na tri mjeseca. Sve fizičke osobe, građani koji su direktno pogođeni ovom situacijom na način da su dobili otkaz, da im je smanjena plaća ili su na minimalcu, također na 3 mjeseca oslobađaju plaćanja komunalne naknade kao i odvoza otpada i potrošnje vode. Uz ove mjere, predsjednik Gradskog vijeća i saborski zastupnik Željko Lacković Vladi je predložio da poduzetnicima PDV naplaćuju po naplati, a ne po fakturiranju do 7,5 milijuna vrijednosti, a da i veliki poduzetnici preko 7,5 milijuna imaju mogućnost plaćanja po naplati ako su direktno pogođeni ovom situacijom.

Dubrovnik: Snižava se komunalna naknada i režu plaće u gradskoj upravi i poduzećima

Odlukom gradonačelnika Mata Frankovića svim službenicima Grada Dubrovnika, uključujući i ustanove u vlasništvu Grada, od 1. travnja 2020. godine umanjit će se plaće za 10 % te će navedena financijska mjera biti na snazi do financijskog oporavka. Uz to, gradonačelnik je donio i odluku  o smanjenju komunalne naknade svim obveznicima. Sukladno takvoj odluci svim obveznicima plaćanja komunalne naknade – fizičkim i pravnim osobama, ista će se umanjiti za 15 posto.

Požega: Snižavaju se prirez i porez na potrošnju

Grad Požega održavat će redovne sastanke s gospodarstvencima s područja Grada te će s njima dogovarati konkretne mjere pomoći. Na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća gradonačelnik Darko Puljašić predložit će odluke o smanjenju prireza za 3 posto, smanjenju poreza na potrošnju s 3 na 1 posto. Također, građani će biti oslobođeni plaćanja naknada za vrtiće, škole i školski obrok, a poseban naglasak će biti stavljen na pomoć ugostiteljima koji će biti oslobođeni plaćanja svih troškova zakupa, poslovnih prostora i javnih površina u razdoblju nekorištenja, sukladno Odluci nacionalnog stožera o zabranama. Uvest će se i odgode te obročne otplate potraživanja prema fizičkim i pravnim osoba, a kamate neće biti obračunate Kada je u pitanju komunalna naknada, želja i namjera Grada Požege je participirati u smanjenju i poduzet će sve potrebne mjere, no dužni smo čekati odluku Vlade RH o naknadi za uređenje voda, koja je sastavni dio uplatnice koju građani dobivaju za komunalnu naknadu, rekao je gradonačelnik Puljašić.

Četvrtak, 19.3.

Grad Opatija također će izaći u susret lokalnim poduzetncima. Za sve obveznike komunalne naknade i naknade za uređenje voda, čija obveza dospijeva do kraja travnja 2020. godine, odgađa se rok dospijeća do 04. svibnja 2020. godine. Svi zakupci poslovnih prostora u vlasništvu Grada Opatije koji obustave svoje poslovne aktivnosti do dana 04. svibnja 2020. godine, oslobađaju se plaćanja zakupnine. Za sve obveznike spomeničke rente, čija obveza dospijeva za razdoblje trajanja mjera suzbijanja zaraze COVID-19 virusom, odgađa se rok dospijeća do 04. svibnja 2020. godine. Za one obveznike plaćanja poreza na korištenje javnih površina za namjenu terase ugostiteljskog objekta, kojima obveza dospijeva za razdoblje trajanja mjera suzbijanja zaraze COVID-19 virusom, odgađa se rok dospijeća do 04. svibnja 2020. godine.

Gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač najavio je da neće naplaćivati komunalne naknade u narednom periodu.

– Svi se trebaju pridržavati naputaka nacionalnog i gradskog stožera civilne zaštite. Ono što mi možemo je dijelom osigurati financijska sredstva. Najčešće lokalna samouprava nastrada u ovakvim teškim trenucima i ostaje bez velikog dijela vlastitih prihoda. Trenutno imamo stabilno stanje u proračunu. Sve naše projekte i programe koje smo započeli ćemo i završiti. One koje ugovaramo nove, za njih ćemo ići u nešto dulje rokove izvršenja pa onda i plaćanja. Za vrijeme kad traju napuci i izvanredno stanje, mi odlukom vodstva Grada, gradonačelnika i njegovih zamjenika s predsjednikom Gradskog vijeća i zamjenicima, nećemo naplaćivati i vršiti prisilnu naplatu komunalne naknade te ćemo prolongirati samu naplatu za čitavo vrijeme trajanje ove izvanredne situacije – najavio je gradonačelnik Novog Marofa.

Građani Novog Marofa svoja pitanja u vezi funkcioni

Grad Orahovica donijet će mjere pomoći gospodarstvenicima koje je pogodila trenutna situacija s virusom. To će biti prvi paketi mjera, najavila je gradonačelnika Ana Marija Petin. Ona je uputila zahtjev za oslobođenje plaćanja komunalne naknade u 100%-om iznosu i ako povjerenica za Gradsko vijeće odobri zahtjev on će se odmah primjenjivati. Jedna od mjera je i oslobađanje u cijelosti svih poslovnih subjekata od plaćanja poreza na korištenje javnih površina i plaćanja zakupa javnih površina te zakupa gradskih poslovnih prostora za razdoblje trajanja mjere zabrane obavljanja poslovne djelatnosti izrečene od Stožera civilne zaštite RH. Roditelji će biti oslobođeni plaćanja vrtića sve vrijeme dok su zatvoreni. Također, beskamatno će se odgoditi naplata svih potraživanja i javnih davanja te neće biti nikakve prisilne naplate gradskih prihoda niti zaračunavanja kamata na kašnjenje s plaćanjima.

Grad Lipik donio je mjere pomoći stanovništvu i gospodarstvu radi ublažavanja posljedica epidemije koronavirusa. Tim mjerama bit će oslobođeni plaćanja naknade za korištenje javnih površina i zakupa poslovnih prostora poslovni subjekti kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja od 19. ožujka 2020. godine obustavljen rad. Isto tako, oslobađaju se plaćanja ekonomske cijene vrtića korisnici koji radi obustave rada ne koriste usluge vrtića i to za puni iznos troška, a ne djelomično kao što je dosad bilo uobičajeno za vrijeme izostanka djeteta. Nadalje, Grad Lipik odgađa naplatu dospjelih potraživanja i javnih davanja za vrijeme trajanja epidemije Covid-19 i važno je istaknuti kako za vrijeme odgode neće biti obračunavanja zateznih kamata. Ovdje se radi o različitim postupcima naplate već dospjelih, a neplaćenih potraživanja. Kao datum dospijeća naplate komunalne naknade za poslovne prostore utvrđen je 30. travnja 2020. godine., a odredbe ove Odluke redovito će se usklađivati s odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, ovisno o dužini trajanja restrikcija i same epidemije.

Grad Zadar objavio je da će Sportski kompleks Višnjik biti zatvoren do daljnjeg za korisnike i posjetitelje. Također, gradonačelnik Branko Dukić predložit će Gradskom vijeću po hitnom postupku mjere koje bi trebale pomoći lokalnom gospodarstvu i očuvanju radnih mjesta. Svi zakupci poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zadra u onim djelatnostima kojima je, Odlukom Stožera civilne zaštite Zadarske županije od 16. ožujka ove godine, privremeno naložena obustava rada, u cijelosti se oslobađaju plaćanja zakupa poslovnih prostora od dana stupanja na snagu te Odluke do dana opoziva. Osim toga i svi zakupci javnih površina na području Grada Zadra u onim djelatnostima kojima je, Odlukom Stožera civilne zaštite Zadarske županije od 16. ožujka ove godine, privremeno naložena obustava rada, u cijelosti se oslobađaju plaćanja zakupa tih javnih površina ukoliko u tom razdoblju imaju ugovoreni zakup.

Grad Imotski oslobodit će roditelje plaćanja mjesečne subvencije za program predškolskog odgoja.

U Križevcima Gradske tvrtke, Vodne usluge i Komunalno poduzeće, neće naplaćivati zatezne kamate niti postupati prema onim građanima, posebice starijima, koji neće biti u mogućnosti zbog preporuka o neizlaženju, platiti svoje račune za vrijeme dok je na snazi ovakva izvanredna situacija. Crveni križ će od 8 do 20 sati, primati zahtjeve za pomoć u dostavi hrane i nabavci lijekova, odnosno nuditi te usluge starijim i bolesnim građanima, na broj telefona 048/711-700.

Gradska uprava Labina, njezine tvrtke i ustanove počele su koristiti suvremenije oblike komunikacije. Tako je putem video konferencije održan ovotjedni kolegij gradonačelnika Grada Labina Valtera Glavičića i njegovih zamjenika sa pročelnicima gradskih upravnih odjela. Na isti se način, video konferencijom ili elektroničkim putem planiraju, tijekom ožujka i travnja, održati skupštine gradskih tvrtki: 1. Maj d.o.o. Labin, „Vodovod Labin“ d.o.o. Labin, Labin stan d.o.o. Labin i Labin 2000 d.o.o. Labin. Odgađa se i sazivanje 31. redovne sjednice Gradskoga vijeća Grada Labina  kao i planirana sjednica međustranačkog kolegija. Ukoliko se ukaže potreba  donošenja određenih odluka koje ne trpe odgodu, sukladno naputku Ministarstva uprave RH održat će se putem video konferencije i glasovanja e – mailom ili telefonski.

Gradonačelnik Vrbovca Denis Kralj još je jučer objavio da će Grad iznijeti mjere gospodarstvenicima i stanovnicima Grada, tek dok budu poznat razmjer šteta, no nakon strožih mjera uslijed kojih su zatvorene mnoge trgovine i ugostiteljski objekti, iznio je konkretne mjere.

‘Mjera će biti usmjerena prema firmama i obrtima koji su zbog pandemije morali prekinuti rad. Kako bismo očuvali radna mjesta isplaćivat ćemo direktne potpore poslodavcima koji nisu otpuštali radnike (radi se o nadogradnji državne mjere – država je obećala sufinancirati minimalac u iznosu od 3250 kuna). Sredstva za mjeru naći ćemo preraspodjelom Proračuna. Iz tog razloga već su obustavljeni pozivi za sve mjere potpore gospodarstvu i poljoprivredi (osim mjera oslobađanja od komunalnog doprinosa i oslobađanja od plaćanje komunalne naknade). Naravno da smo i dalje stava da treba pomagati primjerice pčelare i sve gospodarstvenike koji investiraju u Vrbovec i koje smo mjerama pratili do sad, ali trenutno se nalazimo u izvanrednoj situaciji koja traži od nas da uvodimo izvanredne mjere i pomažemo onima koje je ova kriza najviše pogodila. Gradskim ustanovama i firmama zabranili smo nova ulaganja dok razmjeri i posljedice krize ne budu jasniji.

U Gradu Vrbovcu se nastavljaju započete investicije i radovi. Sve ostalo se zaustavlja dok posljedice krize po Proračun Grada Vrbovca ne budu jasnije. Plaćanje vrtića od strane roditelja za vrijeme trajanja krize utvrdit će se ovisno o trajanju krize i stanju Proračuna Grada Vrbovca. Posebnu brigu vodit ćemo o roditeljima djece koji su ostali bez posla ili kojima plaće nisu isplaćivane.

Ukinut će se rješenja o plaćanju korištenja javnih površina za sve koji su pogođeni krizom i koji više ne rade.

Kad je u pitanju plaćanje komunalne naknade. Obračun se u Gradu Vrbovcu radi jednom godišnje i to na kraju godine što znači da sve firme i obrti koji su pogođeni krizom mogu odgoditi plaćanje.’ – izvijestio je gradonačelnik Vrbovca.

Nakon donesenih dva seta mjera za smanjenje rashoda u posljednja dva dana, gradonačelnica Supetra Ivana Marković predočila je danas i konkretnije mjere pomoći gospodarstvu, prije svega obrtnicima koji su morali zatvoriti svoje radnje.

‘Mjere naravno uvelike ovisi i o najavljenim mjerama Vlade RH i odredbama istih koje će se odnositi na jedinice lokalne samouprave nakon čijeg nam je donošenja u planu osigurati fond pomoći za naše obrtnike, ugostitelje, frizere, kozmetičare i sve one koji nisu u mogućnosti sada raditi i zaraditi za život. Sredstva iz tog fonda bila bi namjena za osiguravanje isplate plaće ili dijela plaće jednog zaposlenika u obrtu s ciljem da se svakome pokuša osigurati određena financijska sigurnost u ovim teškim vremenima.

U planu također imamo donošenje odluke o odgodi ili oprostu plaćanja najma onim subjektima koji se nalaze u gradskim prostorima. Odluke su u pripremi i provoditi će se sukladno prilivu sredstva.’ – napisala je gradonačelnica Supetra na svom FB profilu.

Na održanoj sjednici  Stožera civilne zaštite Grada Jastrebarskog dogovoreno je kako će nadzor o pridržavanju propisanih mjera o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja provoditi djelatnici Policijske postaje Jastrebarskog uz pomoć komunalnih redara Grad Jastrebarskog. Jaskanski vatrogasci u pripravi imaju vozila i dežurne vozače za hitne slučajeve te su, kao i ostale jaskanske hitne službe, spremni i prema potrebi na raspolaganju za pomoć potrebitim sugrađanima.

I gradonačelnik Gospića Karlo Starčević donio je odluku o obustavi plaćanja usluga Dječjeg vrtića Pahuljica i Programa produženog boravka u osnovnim školama. Za usluge obavljene do 19. ožujka 2020. godine, odnosno do stupanja Odluka na snagu, račun će biti uredno ispostavljen.

Djelatnici gradskog komunalnog društva Usluga d.o.o. Pazin, u cilju prevencije i zaštite stanovništva od širenja zaraze koronavirusom započeli su sa svakodnevnim akcijama čišćenja pješačkih zona i najprometnijih ulica Grada. Mjera je to koju je donio Gradonačelnik Krulčić kako bi se minimizirale mogućnosti širenja zaraze.

Istu akciju pokreće i Grad Novigrad, pa će djelatnici komunalnih poduzeća „Neapolis“ i „6. Maj“ započeti u petak 20. ožujka sa svakodnevnom primjenom preventivnih mjera dezinfekcije ulica i javnih površina na najfrekventnijim područjima šireg centra grada. Dezinfekcija ulica i javnih površina odvijat će se u večernjim i noćnim satima, nakon 20 sati, stoga molimo svih da se od 20 sati nadalje suzdrže od izlazaka iz svojih stanova i kuća i kretanja u područjima provedbe dezinfekcije, kako ne bi došlo do udisanja dezinficijensa.

U Opatiji se od danas može naručivati hrana iz ugostiteljskih objekata koji vrše dostavu uz posebnu dozvolu Stožera civilne zaštite Grada Opatije. Hrana se može naručiti te će se dostavljati od ponedjeljka do subote od 10 do 18 sati poštujući higijenski protokol, u ponudi će dnevno biti 6 do 7 menija. Narudžbe i sve informacije dostupne su na tel. 051-603-244. Ponuda se može pogledati i na Facebook stranici „Boćarije“ Opatija. Plaćanje usluge moguće je i karticom jer će dostavljači imati kod sebe POS uređaj. Stožer civilne zaštite Grada Opatije poziva i ostale zainteresirane ugostitelje koji smatraju da mogu zadovoljiti tražene uvjete da se jave.

Split: Mjere pomoći gospodarstvu teške 150 milijuna kuna

Grad Split izašao je u četvrtak s paketom mjera pomoći gospodarstvu teškim 150 milijuna kuna. Riječ je o slijedećim mjerama:

 1. Obustava na sve ovrhe u vidu zaustavljanja prisilne naplate u sljedećih 90 dana za poslovne subjekte
 2. Obustava na sve ovrhe u vidu zaustavljanja prisilne naplate u sljedećih 90 dana za građane
 3. Odgoda plaćanja komunalne naknade na 90 dana za poslovne subjekte
 4. Odgoda plaćanja komunalne naknade na 90 dana za građane
 5. Sukladno Pravilniku o radu dječjih vrtića umanjuje se cijena vrtića za vrijeme obustave rada istih za 50% za sve kategorije
 6. Sukladno Pravilniku o produženom i cjelodnevnom boravku u osnovnim školama roditelji će participirati u fiksnom iznosu od 250 kuna mjesečno, a participacija od 25 kuna po danu za vrijeme obustave rada se neće naplaćivati
 7. Sufinanciranje troškova kamata po kreditima za obrtnike i male poduzetnike za mikro zajmove za likvidnost i COVID-19 zajmove za obrtna sredstva za male i srednje poduzetnike, do maksimalno 1% kamate
 8. Gradske tvrtke Čistoća Split d.o.o. i Vodovod i kanalizacija d.o.o. na 90 dana odgađaju naplatu usluga svim fizičkim i pravnim osobama. Računi će biti redovito poslani, s rokom dospijeća na 90 dana.

Gradonačelnik Andro Krstulović Opara će Gradskom vijeću Grada Splita, a na temelju Odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite o zabrani rada od 19. ožujka 2020. određenih gospodarskih djelatnosti, predložiti sljedeće mjere:

 1. Oslobađanje plaćanja zakupa javnih površina za razdoblje nekorištenja sukladno Odluci nacionalnog stožera o zabranama, odnosno u sektorima koji su obuhvaćeni Odlukom o zabrani rada
 2. Oslobođenje plaćanja zakupa za poslovne prostore u vlasništvu Grada Splita te za prostore u vlasništvu Grada Splita koji su dani na upravljanje Splitskoj obali d.o.o. i Javnoj ustanovi športski objekti, za razdoblje nekorištenja sukladno Odluci nacionalnog stožera o zabranama

Također, pripremaju i  dodatne mjere usmjerene kao pomoć ugroženim skupinama stanovnika, posebno prema sugrađanima starijima od 60 godina, zbog čega će biti potrebno povećati Proračunsku zalihu.

Karlovac: Obustavljaju se ovrhe, poduzetnicima subvencije kamata na kredite za likvidnost, oslobođeni su plaćanja komunalne naknade i zakupa

I Grad Karlovac donio je niz mjera s ciljem da se pomogne gospodarstvu i građanima s obzirom na trenutnu situaciju širenja zaraze koronavirusa:

 1. ZAKUPNINE ZA POSLOVNI PROSTOR U VLASNIŠTVU GRADA KARLOVCA – oslobađanje plaćanja 3 mjeseca s mogućnošću produženja na još 3 mjeseca
 2. NAKNADA ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA – oslobađanje plaćanja 3 mjeseca s mogućnošću produženja na još 3 mjeseca
 3. SPOMENIČKA RENTA – očekujemo odluku ministrice kulture
 4. POREZ NA POTROŠNJU – u komunikaciji s nadležnom Poreznom upravom
 5. KOMUNALNA NAKNADA (osim banaka, osiguravajućih društava, kladionica i igara na sreću, trgovačkih centara i telekomunikacijskih kuća) – svi ostali gospodarstvenici oslobođeni su za ožujak, a za travanj odgoda od 30 dana u odnosu na dospijeće računa
 6. SLJEDEĆA 3 MJESECA (DO KRAJA LIPNJA) NE IDE NIJEDNA OVRHA – prisilna naplata neće se provoditi niti protiv građana niti poslovnih subjekata
 7. OD 16.3.2020. DO PONOVNE USPOSTAVE VRTIĆA I PRODUŽENOG BORAVKA U ŠKOLAMA NEĆE SE VRŠITI NAPLATA
 8. SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA KREDITE ZA TEKUĆU LIKVIDNOST U VISINI 50% KAMATE, NA ROK OD 3 GODINE, TEMELJEM ZAHTJEVA GOSPODARSKIH SUBJEKATA MIKRO, MALI I OBRTI DO 30.6.2020.

Kako bi se uspješno provele sve navedene mjere Grad Karlovac ići će s rebalansom proračuna, a izgledno je da će se uslijed smanjenih prihoda smanjiti lista planiranih projekata s naglaskom da svi veliki projekti koji se trenutno provode nastavljaju se i dalje provoditi, objavili su iz gradske uprave.

Trogir: Cijena vrtića umanjuje se za 50%, ugostitelji i poduzetnici neće plaćati zakup poslovnog prostora

U četvrtak ujutro održan je sastanak gradonačelnika Trogira Ante Bilića, predsjednika Gradskog vijeća Ante Piteše i predsjednika klubova vijećnika SDP-a (Nives Karanušić) i HDZ-a (Marko Hrsto) na temu kriznih mjera uslijed epidemije koronavirusa, za stabilizaciju proračuna i održavanje likvidnosti proračuna Grada Trogira te za pomoć građanima.

Dogovorene su, među ostalim, sljedeće mjere:

 • Odgoditi sve investicije koje nisu započete (ovo se ne odnosi na – sanaciju deponija, reciklažno dvorište, vrtić Plano, rekonstrukciju Put Dragulina)

Za sve radove za koje su potpisani ugovori za izvođenje ili ugovori o sufinanciranju (PŠU Lokvice) uputit će se pisana obavijest o nastupu više sile te će se ugovori staviti u mirovanje.

 • Obustaviti sve narudžbe koje nisu hitne naravi i koje nisu nužne za funkcioniranje Grada, za sve narudžbe neovisno o iznosu potrebno je dobiti suglasnost gradonačelnika (mailom)
 • Isplate udrugama svesti na minimum, osim TOMS-u i Crvenom križu
 • Plaćanje vrtića od strane roditelja za ožujak umanjit će se za 50%, te će se pratiti razvoj situacije
 • Ugostiteljski objekti i poslovni prostori koji budu zatvoreni zbog odluka Stožera CZ za period dok su zatvoreni oslobodit će se obaveze plaćanja zakupa prostora u gradskom vlasništvu i plaćanja zakupa štekata
 • Obavijest svim gradskim ustanovama da zaustave preuzimanje novih obaveza
 • Ispitat će se mogućnost isplate uskrsnice umirovljenicima na žiro račun
 • Zabranjuju se službena putovanja

‘Bilo je potrebno uvesti mjere štednje i osigurati normalno funkcioniranje Grada u narednom periodu. Razmišljali smo o scenarijima pada proračuna za 15, ali i za 50 posto. Situacija je izvanredna i morali smo joj se prilagoditi, a sve radimo u cilju da osiguramo zaštitu zdravlja i života građana. Ako bude potrebna hitna sjednica Gradskog vijeća, pronaći ćemo način i održati je’, rekao je gradonačelnik Ante Bilić.

Srijeda, 18.3.

Grad Petrinja objavila je da će se mjere koje će uskoro biti donesene odnositi na male i srednje poduzetnike.

– Prijedlog su mjere koje će se razraditi na sjednici Gradskog vijeća na odluku da se tvrtkama i obrtima koji su zatvoreni u ovome periodu omogući lakše podnošenje tih poreza na način da se on podmiruje ili da se oslobodi dijelom u tom periodu – rekla je pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Vera Kaurin, a pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu potraživanja istaknula je.

– Ovim putem bi apelirala na sve da ove opomene koje će doći u ovom periodu zanemare. Grad nećemo ići u prisilne naplate, nećemo ići sa opomenama i nećemo obračunavati kamate za ne podmirene dugove. Što se tiče samog proračuna, kao što je gradonačelnik rekao u fazi je priprema prvih izmjena i dopuna proračuna. Sukladno ovim mjerama koje ćemo mi u narednom periodu izanalizirati i napraviti te izmjene i dopune, one će biti vjerojatno usmjerene više prema socijalno ugroženima i prema obrtnicima i poduzetnicima

Grad Donja Stubica zatvorio je Dječji vrtić Bubamara te će tijekom trajanja te mjere osloboditi roditelje obveze plaćanja mjesečnog učešća u financiranju cijene vrtića. Grad Donja Stubica nastavit će osiguravati sredstva za financiranje troškova smještaja djece u vrtićima izvan područja Grada Donja Stubica onim roditeljima kojima je to ranije odobreno sukladno važećim gradskim aktima.

Gradonačelnik Ploča Mišo Krstičević objavio je da su u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Ploče uspostavili Pozivni centar čija je zadaća pomoći navedenim skupinama u smislu dostave hrane, lijekova i ostalih potrepština. Baza volontera je organizirana i dodatno se nadograđuje, a sukladno prijavama volontera koji će biti na raspolaganju za pomoć navedenim skupinama. Svi koji dio svog vremena mogu izdvojiti za pomoć sugrađanima i voljni su volontirati, mogu se obratiti Gradskom društvu Crvenog križa Ploče. Djelatnici javnih ustanova kojima je Grad Ploče osnivač, a koje su privremeno zatvorene za korisnike, su također stavljeni na raspolaganje Gradskom društvu Crvenog križa Ploče. Komunalno redarstvo Grada Ploča organizirano je u 2 smjene i do daljnjeg će biti na raspolaganju svim građanima, a posebno najugroženijim skupinama, u razdoblju od 07:00h do 23:00h.

Gradonačelnik je pozvao sve sugrađane koji su posebno ugrožena skupina i imaju potrebu za dostavom hrane, lijekova i ostalih potrepština, da se obrate na sljedeće brojeve telefona:

Crveni Kriz Ploče: 091 267 6129
Komunalno redarstvo Grada Ploča: 099 225 6414 i 099 529 4515

Gradonačelnik Belog Manastira Tomislav Rob najavio je prijedloge mjera koje će, osim Vladinih potpora i mjera, omogućiti lakši život građanima i/ili pravnim subjektima na području grada. Tako će oni biti oslobođeni plaćanja zakupa poslovnog prostora i zakupa javne površine za korištenje istih u razdoblju od 1. travnja do 31. prosinca 2020.  godine. Također, doći će do obustave provođenja svih ovršnih postupaka za nenaplaćena potraživanja od 18. ožujka do 30. lipnja 2020. godine. Uz to, obustavit će se obračun zateznih kamata na zakašnjela plaćanja prema Grad Belom Manastiru po svim osnovama do kraja 2020. godine (komunalne naknade i sl.). Za roditelje djece predškolske dobi koja su uključena u redovne programe dječjeg vrtića „Cvrčak“ Beli Manastir gradonačelnik predlaže oslobađanje plaćanja usluge istog za vrijeme dok je na snazi obustava rada ustanove.

Zbog novonastale situacije, Gradsko društvo Crvenog križa Čazma i djelatnici programa „Zaželi – Uključi se!“, mijenjaju režim rada. Obilazit će i donositi osnovne namirnice i lijekove svim starijim samačkim domaćinstvima na području Grada Čazme, bez obzira jesu li do sada bili obuhvaćeni skrbi Crvenog križa ili Programom. Sve starije osobe koje žive same i potrebna im je ovakva vrsta pomoći, neka se jave na sljedeće brojeve telefona: 771-148, Crveni križ Čazma, 091/603-7562 Ivan Tomašević, program „Zaželi“, 098/925-1398 Kristina Orlović, Crveni križ Čazma, 099/222-6767, Marijan Sudarević, Crveni križ Čazma.

Zbog novonastale situacije, djelatnice programa „Zaželi“ neće obavljati uobičajene kućanske poslove predviđene Programom, već će samo dostavljati namirnice korisnicima i ostalima kojima je potrebna pomoć.

Svi djelatnici Crvenog križa i programa „Zaželi“ imat će posebne oznake i odijela kako njihove ovlasti ne bi mogli zlouporabiti zlonamjernici. Stoga poručujemo, ukoliko ste osoba starije životne dobi, živite sami i potrebna vam je pomoć, obratite se na navedene telefone i zatražite pomoć djelatnika Crvenog križa Čazma!

Gradsko društvo Crvenog križa Labin otvorilo je telefonsku liniju 052-209 484 Crvenog križa Labin  na koju građani mogu dobiti sve potrebne informacije i tražiti potrebnu pomoć. Crveni križ dostavljat će samo neophodne namirnice i lijekove, a građani se pozivaju na poštivanje kriterija: osobe starije životne dobi 60+ (samačka domaćinstva), osobe u samoizolaciji s valjanim rješenjem, osobe koje ne mogu izaći iz svojih kuća zbog bolesti te redovni korisnici socijalnog programa Crvenog križa i ostali građani u potrebi.

Iz Grada Novigrada su pak izvijestili da je Gradsko društvo Crvenog križa Buje objavilo informaciju o otvaranju telefonske linije 052-772-446 Crvenog križa Bujštine na koju se mogu dobiti sve potrebne informacije i tražiti potrebna pomoć. Dostavljat će se samo neophodne namirnice i lijekovi uz također kriterije, da je riječ o osobama starijim od 60 godina koje žive same, onima u samoizolaciji, koji su bolesni te koji su redovni korisnici socijalnog programa Crvenog križa i ostali građani u potrebi. Pozivaju i volontere koji se žele priključiti radu Crvenog križa, da se jave na broj tel. 0913772446 ili na mail info@crvenikrizbuje.hr.

Gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan Pentek najavila je na svom FB profilu donošenje mjera za pomoć gospodarstvu, no tek dok bude točno poznato što nudi Vlada, koji će biti razmjeri šteta i zatim vidjeti kako što bolje pomoći.

‘Zabrinuta sam i zbog gospodarskih šteta koje nastaju kao posljedica pandemije. No, ni tu nemamo potrebu ‘iskakati’ s nekim mjerama potpore stanovništvu i gospodarstvu u vrijeme dok još ni ne znamo kakve će štete zaista biti. Potezi pojedinih gradonačelnika koji najavljuju svoje mjere i prije nego su čuli koje gospodarske mjere predlaže Vlada smatram potezima samopromocije, a ne stvarnom brigom za građane i gospodarstvo. Grad Zlatar donijet će mjere u skladu sa svojim mogućnostima i nakon što nam razmjeri štete budu poznatiji. Mjere koje neće biti populističke, već zaista usmjerene prema onima koje će ova kriza najviše pogoditi.’ – napisala je gradonačelnica Zlatara.

Istog je mišljenja i gradonačelnica Supetra Ivana Marković koja je na svom FB profilu objavila ‘da će nakon što Vlada donese svoje mjere vidjeti koliko njih se odnosi na prihode jedinica lokalne samouprave , a sve ostale mjere će donijeti  u skladu sa svojim mogućnostima i nakon što nam razmjeri štete budu poznatiji. Mjere neće biti populističke već zaista usmjerene prema onima koje će ova kriza najviše pogoditi.’

Za sada Grad radi na smanjenju rashodovne strane proračuna, pa je nakon prve runde, danas donesen drugi set mjera. ‘Nalaže se isplaćivanje 20%  umanjene bruto plaće svim zaposlenicima proračunskih korisnika Grada Supetra (uključujući i gradsku upravu) počevši od mjeseca ožujka ove godine. Ovisno o daljnjem razvoju financijske situacije, moguće je umanjenje planiranog mjesečnog prijenosa sredstava za financiranje redovne djelatnosti Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Supetar. Spomenuta umanjenja će se nadoknaditi  u ovom proračunskom razdoblju, a sukladno izvršenju Proračuna Grada Supetra. Komunalnom društvu GRAD i Vodovodu Brač preporuča se postupanje u duhu ovog Zaključka.  Te se pozivaju vijećnici Gradskog vijeća Grada Supetra da se odreknu svoje naknade.’ – napisala je gradonačelnica Supetra.

Čazma i Knin privremeno ugostitelje oslobađaju plaćanja komunalne naknade i zakupa prostora

Zbog krize uzrokovane koronavirusom, zbog kojeg su mnoge djelatnosti primorane ograničiti ili obustaviti rad, gradonačelnik Čazme, Dinko Pirak, donio je odluku o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade svih gospodarstvenika te plaćanja zakupa javnih površina na mjesec dana. Isto je i u Kninu, čiji gradonačelnik Marko Jelić apelira na sve privatne vlasnike prostora da ugostitelje oslobode ili im barem umanje cijenu zakupa prostora dok traju izvanredne okolnosti zbog korone.

Dubrovnik: Gospodarstvu će se pomoći sa 100 milijuna kuna

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković sa suradnicima održao je sastanak s predstavnicima strukovnih udruženja gospodarstvenika koji posluju na području Grada Dubrovnika, na temu izvanredne situacije u Dubrovniku uslijed pojave globalne pandemije koronavirusa.

– Jedan smo od najranjivijih gradova po pitanju financijske stabilnosti obzirom da naše gospodarstvo počiva na turizmu i povezanim djelatnostima. Stoga ćemo u suradnji sa Vladom Republike Hrvatske provesti sve mjere sukladno programu Vlade a kad ova kriza prođe spremni smo odustati od dijela investicija i novac uložiti u oporavak gospodarstva našeg grada – rekao je gradonačelnik, istaknuvši kako je svaki sektor jednako ugrožen.

Predstavnici sektora pojedinačno su iznijeli trenutnu problematiku poslovanja, ideje i očekivanja, s obzirom na neizvjesnost daljnjeg tijeka epidemije. Izrazili su spremnost na konstruktivne razgovore i suradnju s gradskom upravom po pitanju planiranih mjera.

– U suradnji sa gradom Dubrovnikom nakon prolaska zdravstvene ugroze napraviti će se model financijske pomoći gospodarstvu grada Dubrovnika koji bi na godišnjoj razini iznosio 100 milijuna kuna – rekao je gradonačelnik Franković.

Samobor: Roditelji oslobođeni plaćanja vrtića i produženog boravka, vrtićima puno sufinanciranje, poduzetnici oslobođeni komunalne naknade i zakupa javnih površina

Gradonačelnik Samobora Krešo Beljak donio je u srijedu nekoliko konkretnih odluka u svrhu pomoći gospodarstvu i građanima grada Samobora u prevladavanju poteškoća izazvanih situacijom s koronom.

Donesene su sljedeće odluke:

1. U razdoblju od 16. ožujka 2020. godine pa do prestanka mjera Vlade Republike Hrvatske roditelji koji neće koristiti usluge vrtića oslobađaju se plaćanja usluga sukladno broju dana izostanaka djeteta iz vrtića.

2. U razdoblju od 16. ožujka 2020. godine pa do prestanka mjera Vlade Republike Hrvatske roditelji se oslobađaju plaćanja usluga školske prehrane i produženog boravka za sve učenika koji su korisnici navedenih usluga sukladno broju dana izostanaka učenika iz škole.

3. Dječji vrtići kojima su osnivači privatne pravne i fizičke osobe, vjerske zajednice te obrtne djelatnosti dadilja koji su privremeno obustavili rad ostvaruju pravo na puni iznos dosadašnjeg sufinanciranja programa (1.000,00 kn za cjelodnevni programa, 500,00 kn za poludnevni program po djetetu) uz uvjet da zarže isti broj zaposlenih koji su imali i prije nastupanja mjera obustave rada.

4. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarske djelatnosti oslobađaju se plaćanja komunalne naknade u cijelosti za vrijeme trajanja obustave rada.

5. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarske djelatnosti, a u zakupu su javnih površina na području grada Samobora oslobađaju se obveze plaćanja zakupnine u cijelosti za vrijeme trajanja obustave rada.

Također, paketu mjera u svrhu pomoći gospodarstvu i građanima grada Samobora pridružila se i Uprava t.d. Komunalac d.o.o., sljedećim odlukama:

1. Obustavlja se, danom donošenja odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, naplata odvoza miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada za sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarske djelatnosti, a neće biti u mogućnosti obavljati svoju djelatnost.

2. Obustavlja se, danom donošenja odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, naplata zakupa poslovnih prostora u zakupu t.d. Komunalac d.o.o. za sve pravne i fizičke osobe koje neće biti u mogućnosti obavljati svoju djelatnost.

Osijek: 10 milijuna kuna za pomoć gospodarstvu

Iz Grada Osijeka objavili su kako zbog situacije s koronom, a koja se nepovoljno odražava na osječko poduzetništvo, pripremaju sljedeće tri urgentne mjere ukupne vrijednosti do 10.000.000,00 kuna:

1. Grad Osijek isplatit će financijsku pomoć poduzetnicima
2. Poduzetnike će osloboditi plaćanja zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Osijeka i gradskih javnih poduzeća tijekom travnja, a odluke o mogućem produženju ove mjere, donosit će se u ovisnosti o razvoju situacije u svezi s korona virusom.
3. Poduzetnici – korisnici svih javnih površina (terase lokala i dr.) tijekom travnja bit će oslobođeni plaćanja zakupnine, a odluke o mogućem produženju ove mjere, donosit će se u ovisnosti o razvoju situacije u svezi s korona virusom.

Utorak, 17.3.

Grad Pag donio je odluku kojom se privremeno: ograničava rad trgovina i trgovačkih centara do 18 sati uz obavezno pridržavanje svih protuepidemijskih mjera donesenih od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, obustavlja rad ugostiteljskih objekata svih kategorija, uz izuzetak usluge proizvodnje i dostave hrane i rada pučkih kuhinja, uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera donesenih od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, obustavlja rad kino dvorana,knjižnica i čitaonica, obustavlja rad uslužnih djelatnosti (frizeri, kozmetičari, pedikeri i drugi) u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima, obustavlja rad teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara, obustavlja održavanja izložbi, sajmova, obustavlja rad plesnih škola, dječjih i drugih radionica, obustavlja rad noćnih i disko klubova.

Gradsko društvo Crveni križ Karlovac u suradnji s Gradom Karlovcem osigurao je dežurnu telefonsku liniji za starije osobe koje žive same i nemaju pomoć i podršku članova obitelji u osiguravanju egzistencijalnih potreba s područja grada Karlovca, Draganića, Lasinje i Krnjaka. Radi krizne situacije vezano za epidemiju virusa COVID – 19 Gradsko drušvo Crveni križ Karlovac proširio je aktivnosti na način da je otvorena telefonska linija s brojem telefona  422 586  i onim osobama koje nisu korisnici usluga Crvenog križa i Socijalnog programa Grada Karlovca. Starijim osobama će se omogućiti pomoć u nabavci namirnica, lijekova te pomoć prijevoza radi liječničkih pregleda ili ostvarivanja socijalnih prava. U ovim okonostima prioritet imaju one starije osobe koje uistinu nemaju pomoć i podršku članova uže ili šire obitelji.

U Dubrovniku u sklopu preventivnih mjera koje se provode u suzbijanju epidemije koronavirusa, a s ciljem podizanja stupnja sigurnosti svih sudionika – vozača i putnika, gradski prijevoznik Libertas Dubrovnik d.o.o. omogućit će besplatan prijevoz za sve korisnike usluga javnog gradskog prijevoza od 17. ožujka pa idućih 15 dana. Osim toga, bit će onemogućen ulazak na prednja vrata, a putnici će za ulazak u autobuse koristiti srednja i zadnja vrata, a s ciljem smanjenja istovremenih putnika u autobusima na najfrekventnije linije uvest će se zglobni autobusi, tzv. harmonike.

Kako bi se preventivno djelovalo na sve službe koje imaju izravan kontakt s većim brojem ljudi doći će do promjene u radu Autobusnog kolodvora i pripadajućih mu službi te šaltera Libertasa. Služba garderobe privremeno prestaje s radom 17. ožujka. Prilikom kupovine karata ili obavljanja drugih djelatnosti potrebno je održati razmak od jednog metra u odnosu na ostale prisutne. S obzirom na besplatan prijevoz u idućih 15 dana prestaju s radom i šalteri na lokacijama Pile, Grawe, Mokošica i Lapad. Sukladno izdanim uputama Zavoda za javno zdravstvo, Libertas Dubrovnik redovito provodi dezinfekciju svojih autobusa.

Posljedice epidemije koronavirusa  očekuje se i u  realizaciji Proračuna Grada Labina za 2020. godinu, poglavito u prvoj polovici godine, pa je iz tog razloga gradonačelnik  Valter Glavičić uputio poziv na  štednju u poslovanju svih proračunskih korisnika Grada Labina, ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Grada.
Naloženo je da se svi planirani rashodi koji nisu nužni za redovito osnovno poslovanje obustave, kao i svako novo preuzimanje obveza na teret Proračuna izuzev poslova koji su već u tijeku i za koje je preuzeta ugovorna obveza.

Gradsko društvo Crvenog križa Poreč od utorka je otvorilo telefonsku liniju za informacije i pomoć građanima u potrebi u vrijeme aktualne situacije uzrokovane širenjem COVID-19 virusa.  Volonteri će dostavljati samo neophodne namirnice i lijekove i to osobama u dobi 60 godina i više u samačkim domaćinstvima, osobama u samo izolaciji s valjanim rješenjem, osobama koje ne mogu izaći iz kuće zbog bolesti, te redovnim korisnicima socijalnog programa CK i ostalim osobama u potrebi. Sve informacije i pomoć mogu se dobiti na broj telefona 092 352 6501 i 052 452 248. Nabavu namirnica osobama koji nisu stalni korisnici Društva CK-a trošak snose sami. GDCK Poreč je za ovu priliku izdalo i dvojezični letak s navedenim informacijama, te se mole svi građani koji znaju za osobe u potrebi koje trebaju pomoć da im prenesu navedene informacije.

Gradonačelnik Zadra Branko Dukić rekao je na sjednici Gradskog vijeća kako će Grad Crvenom križu dati na raspolaganje svoje resurse – vozila, mopede, mobilne telefone kako bi se pomoć potrebitima ubrzala. Dodao je kako će se do kraja tjedna organizirati i kroz mjesne odbore da zabrinutim građanima mogu informativno pomoći. Ustrojen je i tim u gradskoj upravi koji će koordinirati sve potrebe građana iskazane Crvenom križu, ali i mjesnim odborima. Što se tiče vrtića, gradonačelnik je tu istaknuo da dok traju ove izvanredne mjere obustava rada dječjih vrtića, roditelji neće plaćati participaciju za boravak svoje djece u vrtićima. Pomoćnicima u nastavi status se neće mijenjati, kao ni naknade.

Grad Velika Gorica objavio je da će cijene roditeljskih uplata za vrtić i produženi boravak u mjesecu ožujku biti smanjene za 50 posto iznosa. Podsjetili su roditelje da je prihvat za djecu u vrtićima i školama organiziran isključivo za onu djecu koju roditelji ni na koji način ne mogu drugačije zbrinuti.

Iz Grada Supetra su javili da na otoku do daljnjega nema redukcija trajektnih linija. Ali je do daljnjega zatvorena Narodna knjižnica, otočni autobuser prometuje po novom redu vožnje, a radno vrijeme promijenile su i poslovnice FINA-e i banke.

No uvedene su i mjere štednje, zbog slabijeg punjenja proračuna, a kako bi i ostalo novaca za pomoć gospodarstvenicima.

‘Nalaže se da se svi planirani rashodi koji nisu nužni za redovito osnovno poslovanje obustave.  Do daljnjega se obustavlja svako novo preuzimanje obveza na teret proračuna izuzev poslova koji su već u tijeku i za koje je preuzeta ugovorna obveza. Zabranjuje se svim proračunskim korisnicima Grada Supetra, ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada  nova zapošljavanja (osim za natječajne postupke koji su već u tijeku).  Nadalje, postupak natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Grada Supetra za 2020. godinu koje provode udruge, privremeno se obustavlja. Jedina iznimka je udruga “Brački pupoljci”. U situaciji obustave rada DV Mrvica prilikom obračuna boravka djeteta u vrtiću umanjiti će se iznos sukladno nedolasku djeteta u vrtić, odnosno za vrijeme koje vrtić nije radio.’ – neke su od mjera koje je na svojoj FB stranici objavila gradonačelnica Ivana Marković.

U  ambulanti u Oroslavju otvara se posebni Centar za trijažu bolesnika sumnjivih na corona virusa. Ordinacija će raditi svakog dana od 0-24.

Od utorka 17. ožujka, na snazi će biti i poseban režim u Općoj bolnici Virovitica, a sve s ciljem čuvanja i brige za zdravlje i sigurnost naših građana. Svi ulazi u bolnicu, izuzev dva otvorena, bit će zatvoreni. Otvoreni će

Svi ulazi u Opću bolnicu Virovitica, izuzev dva otvorena, bit će zatvoreni. Otvoreni će biti ulaz u Hitni bolnički prijem i ulaz koji se nalazi pokraj njega, gdje će se stepeništem ulaziti u bolnicu. Na ulazu u njega će djelatnici bolnice upućivati pacijente kamo god već trebaju. Osim toga, „hladni program“ će biti u određenoj mjeri reduciran, sve rizične situacije, svest ćemo na najmanju moguću razinu da se potencijalna zaraza ne širi, jer moramo poduzeti sve raspoložive mjere kako virus ne bi ušao u zdravstvenu ustanovu.

Gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić najavio je da će od danas, 17. ožujka, ugostiteljski objekti (kafići, restorani, noćni klubovi) na području grada raditi do 20 sati.

Nakon prošlotjednog zatvaranja svih gradskih ustanova u kulturi i otkazivanja svih manifestacija u svim gradskim prostorima do 14. travnja, od danas je s radom prestala i Gradska knjižnica Rijeka. Nakon što su prošlog tjedna otkazana sva ne-seniorska sportska događanja i treninzi na objektima Grada Rijeke ili Rijeka sporta, od danas se otkazuju i sva seniorska sportska događanja. Do daljnjeg, točnije dok Nacionalni stožer za civilnu zaštitu ne donese drugačije mjere, sve gradske institucije i društva funkcionirat će s ograničenim kontaktom za stranke. Gradonačelnik je pozvao građane da za kontakte svih službi isključivo e-mail i telefon te da izbjegavaju dolazak na šaltere.

Preporuka svim građanima koji koriste ili žele koristiti usluge Komunalnog društva Kozala je da se informiraju putem dežurnih kontakata e-mailom i telefonom, te slijede upute KD-a koje uključuju organiziranje sprovoda isključivo u krugu obitelji. Autotrolej je poduzeo sljedeće mjere zaštite vozača: putnici više neće koristiti prednja vrata za ulazak i izlazak iz vozila, vozač više neće prodavati karte u vozilu, dok će uređaji za poništavanje karata bit će premješteni mjesta gdje njihovo korištenje nije uvjetovano kontaktom putnika s vozačem. KD Vodovod i kanalizacija, KD Čistoća i Energo rad u šalter salama organiziraju svaki radni dan od 7 – 12 sati. Odluka o mjerama smanjenja rizika širenja zaraze će biti izvješena na svim oglasnim pločama, te na ulazima u zgradu. Klubovi za starije osobe prestali su s radom, osim pučkih kuhinja koje i dalje ostaje dostupne na lokacijama Pećine, Belveder, Potok i Zamet. Mjesni odbori Grada Rijeke također obustavljaju sva okupljanja i aktivnosti, dok tajnici mjesnih odbora i dalje rade, no uz poduzete mjere predostrožnosti. Moli se građane da tajnike kontaktiraju isključivo e-mailom i telefonom. Za potrebe gradskih institucija, komunalnih i trgovačkih društava osigurana su dodatna dezinfekcijska sredstva, što se posebno odnosi na one službe koje imaju kontakt sa strankama.

Grad Bakar je izvijestio da će Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka organizirati pripremu i dostavu obroka starijim i nemoćnim osobama do ulaza u kuću/stan korisnika. Dostava prema korisniku organizira se jednom dnevno, u vrijeme ručka, odnosno uz ručak se dostavlja večera kao i doručak za slijedeći dan,

Za dogovor i cijenu dostave obroka, korisnici se javljaju Crvenom križu Rijeka od 08,00 do 18,00 sati na slijedeće brojeve telefona: od ponedjeljka do petka: 333-699, 333-493 i 099 609 8395, subotom i nedjeljom: 217-599. Također, građani se u bilo koje vrijeme Crvenom križu mogu obratiti i putem adrese elektroničke pošte crvenikrizrijeka@gmail.com

Dugo Selo, Sveta Nedelja i Sveti Ivan Zelina: Nema naplate vrtića, odgađaju se ovrhe i plaćanje komunalne naknade 

Gradovi i općine počinju s primjenom seta konkretnih mjera s ciljem pomoći svojem lokalnom gospodarstvu i građanima uzrokovanih izvanrednom situacijom širenja zaraze koronavirusom. Radi se o mjerama koje se odlukom izvršne vlasti mogu odmah uvesti, bez da se čeka njihova naknadna primjena ili je potrebno sazivanje sjednica gradskog ili općinskog vijeća.

Tako već od ovog tjedna gradovi Dugo Selo, Sveti Ivan Zelina, Sveta Nedelja te općine Pirovac i Križ, koje povezuje nedavno osnovana stranka FOKUS, uvode:

 • 100% ukidanje naplate vrtića (za cijelo vrijeme nekorištenja usluge),
 • odgodu svih ovrha (na rok od tri mjeseca),
 • odgodu plaćanja komunalne naknade za pravne subjekte i obrtnike (na rok od tri mjeseca),
 • 100% oslobođenje naplate javnih površina i najmova javnih prostora koji su u trajnom zakupu (na rok od tri mjeseca).

„Ovaj virus je opasan za zdravlje ljudi, a još opasniji za zdravlje ekonomije. Uz mjere koje će Vlada donijeti na državnoj razini, svaka jedinica lokalne samouprave mora iznaći rješenja kako pomoći svom lokalnom gospodarstvu. Ako stanu poduzetnici, ako tvrtke krenu propadati, a ljudi gubiti radna mjesta, onda nema više niti punjenja lokalnih proračuna iz kojih se financira infrastruktura, komunalni sustav te sav društveni i gospodarski život nekog grada ili općine. Pritom valja birati smislene mjere koje nisu jeftini populizam ili neodgovornost koja vodi k još većim problemima.“ – istaknuo je Davor Nađi, predsjednik stranke FOKUS i naglasio kako će ovaj set mjera zagovarati i drugi članovi stranke, poduzetnici i gradski vijećnici u svojim lokalnim sredinama, od Čakovca, Slatine, Karlovca, Klinča Sela do Zagreba.

Također, stranka FOKUS poziva Hrvatsku udrugu gradova i Hrvatsku zajednicu općina da zajednički razmotre cjelokupnu situaciju. „Našim primjerima želimo pridonijeti cijeloj Hrvatskoj, a isto tako želimo čuti i rado ćemo prihvatiti kvalitetne prijedloge drugih gradova i općina. Ovo je situacija kada se ne trebamo natjecati čije su mjere bolje, već trebamo djelovati zajednički i odmah. Odgode plaćanja su samo privremene mjere, a pravo rješenje može biti jedino ukoliko se Vlada RH zajedno sa svim gradovima, općinama i županijama usuglasi i donesu zajednički paket mjera pomoći gospodarstvu na svim razinama koji će uključivati barem djelomične otpise dugovanja poduzetnicima i obrtnicima za plaćanja nameta koja se sada odgađaju.“ – istaknuo je Nađi.

Supetar i Vrgorac – izvanredne mjere štednje kako bi se moglo pomoći gospodarstvu

Gradovi Supetar i Vrgorac donijeli su u utorak izvanredne mjere s ciljem obuzdavanja rashodovne strane gradskog proračuna i stvaranje financijskih rezervi za određene pomoći gospodarskim subjektima koji će se prvi naći na udaru.

‘S obzirom na trenutačnu situaciju epidemije uzrokovanu novim koronavirusom COVID-19 te javno-zdravstvene mjere koje se poduzimaju kako bi se epidemija spriječila, za očekivati je da će navedeno imati utjecaja na proračun Grada Supetra, tako da će realizacija prihoda proračuna biti manja u odnosu na planirana sredstva.’ objavila je gradonačelnica Supetra Ivana Marković na FB profilu te rekla da se slijedom toga od 17. ožujka donosi niz mjera. 

Nalaže se da se svi planirani rashodi koji nisu nužni za redovito osnovno poslovanje obustave.  Do daljnjega se obustavlja svako novo preuzimanje obveza na teret proračuna izuzev poslova koji su već u tijeku i za koje je preuzeta ugovorna obveza. Zabranjuje se svim proračunskim korisnicima Grada Supetra, ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada  nova zapošljavanja (osim za natječajne postupke koji su već u tijeku). Program Supetarskog lita prilagodit će se novonastaloj situaciji vodeći računa o teškoj situaciji nezavisnih umjetnika i angažmanu domaćih kulturnih udruga. Nadalje, postupak natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Grada Supetra za 2020. godinu koje provode udruge, privremeno se obustavlja. Jedina iznimka je udruga “Brački pupoljci”, kojoj će se sufinancirati troškovi , zbog specifičnosti programa rada udruge. U situaciji obustave rada DV Mrvica prilikom obračuna boravka djeteta u vrtiću umanjiti će se iznos sukladno nedolasku djeteta u vrtić, odnosno za vrijeme koje vrtić nije radio. Postupak javnoga natječaja za korištenje površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Supetra provesti će se na način da ponuditelji uz svoju pisanu ponudu s pripadajućim privitcima nisu dužni dostaviti dokaz o plaćenoj jamčevini, već će istu biti obvezni platiti prije potpisivanja ugovora o dodijeljenoj javnoj površini.

Grad Vrgorac, tako, reže i smanjuje izdatke za sve sportske udruge, kulturne, turističke i sportske manifestacije planirane za ovu godinu, trenutno povlači sve raspisane javne natječaje za udruge, za koje će izdvajanja prilagoditi naknadno, nakon sagledavanja cjelokupne situacije.

Zabranjuju se zapošljavanja u javnim ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu grada, a mijenjat će se i Pravilnik o radu i definiranja plaćenog dopusta na veći vremenski period za pojedine ustanove zbog novonastale situacije uzrokovane pandemijom. Odustaje se na neko vrijeme od raspisivanja javnih natječaja za određene veće komunalne investicije, a ide se i u rebalansa i definiranja progresivnih mjera pomoći u suradnji s udruženjem obrtnika Grada Vrgorca.

‘U slučaju većih financijskih poremećaja trebamo biti spremni na smanjenje rashoda za sve zaposlenike koji su u javnom sustavu grada. Kao grad imamo osigurano dopušteno prekoračenje od 2 milijuna kuna za ubrzanu isplatu povrata poreza građanima u slučaju da se isplate omoguće prije ljetnog perioda’, poručuje gradonačelnik.

Također,  Crveni križ Vrgorac je nabavio određenu količinu lijekova za smanjenje temperature koji će biti dodijeljeni umirovljenicima slabije platežne moći. Naručene su i maske za ranjive skupine.

 

 

Ponedjeljak, 16.3.

Grad Opatija donio je odluku da roditelji neće morati platiti cijenu vrtića za vremensko razdoblje u kojem je vrtić zatvoren. Za onu djecu koja nemaju gdje biti, vrtić će osigurati dežurstvo. U razdoblju u kojem će se odvijati virtualna nastava, roditelji neće biti dužni plaćati uslugu produženog boravka, školske marende i/ili ručka, izbornu nastavu talijanskog jezika i sve ostale izvannastavne aktivnosti. Također, obustavlja se prometovanje opatijskog CITY BUS-a, a za sve obveznike komunalne naknade i naknade za uređenje voda, čija obveza dospijeva u mjesecu ožujku ove godine, odgađa se rok dospijeća za 30 dana. Svi zakupci poslovnih prostora u vlasništvu Grada Opatije koji u razdoblju od 17. ožujka do 17. travnja zatvore svoje poslovne prostore, oslobađaju se plaćanja zakupnine. Uz sve to, Grad je donio i odluku o odgodi naplate pojedinih prihoda Proračuna, a na koje sve elemente točno misle možete provjeriti ovdje.

Grad Knin ograničio je rad ugostiteljskih objekata na području Grada do 19,00 sati. Uz to, Grad je zbog toga donio Odluku o privremenom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za sve ugostiteljske objekte na području Grada Knina kao i za one objekte koji su u prostoru koji je u vlasništvu Grada.

Grad Vinkovci osigurali su učenicima koji su stekli pravo na pomoćnika u nastavi, prilikom izvođenja nastavnog programa i kurikuluma na daljinu, da i dalje koriste stečeno pravo na pružanje potpore pri savladavanju nastavnog programa uz prethodnu suglasnost roditelja i pomoćnika u nastavi.

Grad Split Kliničkom bolničkom centru Split uplaćuje 400.000,00 kuna iz svoje Proračunske zalihe za sufinanciranje troškova adaptacije i opremanja bolničkih prostora za potrebe izolacije bolesnika zaraženih  koronavirusom ( COVID-19).  S tom informacijom gradonačelnik Andro Krstulović Opara upoznao je članove Gradskog stožera Civilne zaštite koji se danas pod vodstvom načelnika Nina Vele sastao u Gradskoj upravi. Izvijestio ih je i o dogovoru s tvrtkom Tisak i navijačkom skupinom Torcida da od sutra pomognu oko preseljenja bolničkih kreveta iz bolnice  Firule na Križine koja će postati akutna respiratorna bolnica. Članovi Stožera zatražit će od Županijskog i Nacionalnog stožera karantenski postupak svih brodova koji dolaze iz međunarodnih voda održava na sidru sukladno pomorskoj praksi.

Predlaže se zabraniti sva javna okupljanja, kao i ograničiti rad trgovačkih centara na području grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije do 18 sati uz obvezno pridržavanje svih protuepidemijskih mjera donesenih od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Također, prijedlog gradskog  Stožera Civilne zaštite je i ograničiti rad manjih trgovina do 18 sati te obustaviti rad ugostiteljskih objekata svih kategorija uz izuzimanje usluge pripreme i dostave hrane te rad pučkih kuhinja. Predlaže se obustaviti i rad uslužnih djelatnosti u kojima se ostvaruje neposredni kontakt s korisnicima usluga, kao i rad sportskih i rekreacijskih objekata.

Svi građani koji su voljni pomoći u dostavi hrane i potrepština potrebitim starijim osobama mogu se javiti gradskoj organizaciji Crvenog križa na broj telefona 021 489 464, rečeno je na današnjem Stožeru. Djelatnici Crvenog križa napravit će bazu volontera te ih uputiti o načinu obavljanja pojedinih usluga.

Grad Velika Gorica svoje je građane pozvao da sve informacije i upute kriznog stožera prate preko posebne aplikacije Telegram. U Velikoj Gorici od ponedjeljka su za korisnike zatvoreni gradski bazen i sportska dvorana. Dvoranu će, na svoju odgovornost, moći koristiti samo seniorske momčadi i ekipe, a treningu mogu prisustvovati; igrači, treneri te zdravstveno i tehničko osoblje kluba koji se moraju pridržavati svih higijenskih i sigurnosnih uputa. Od  ponedjeljka se na dva tjedna  zatvaraju blagajne u Komunalnom centru VG Goričanka, a građani se pozivaju da sva plaćanja obavljaju putem internet bankarstva. Iz komunalnih društava poručuju da će se s obzirom na novonastalu situaciju tolerirati kašnjenja u plaćanju sve dok traju izvanredne mjere. Ograničen je dolazak stranaka u Komunalni centar VG Goričanka, te se mole građani da se za komunikaciju sa komunalnim društvima koriste telefonom i e-poštom. Isto tako, od ponedjeljka 16. ožujka 2020. ograničen je dolazak stranaka u Gradsku upravu Grada Velike Gorice, te se pozivaju građani da se za sve potrebe i komunikaciju sa gradskim službama koriste telefonom i e-poštom. Telefonski broj centrale Gradske uprave je: 01 6269 900. Također, otkazuje se prijem stranaka kao i sva ročišta na Općinskom sudu u Velikoj Gorici.

Grad Trogir je u ponedjeljak obustavio rad sa strankama u gradskoj upravi, a sve građane pozivaju da se telefonom na broj 021/800-401 ili mailom na tajnica@trogir.hr.

Ista mjera je od ponedjeljka na snazi i u Gradu Dubrovniku iz kojega javljaju kako će se do daljnjega  sva komunikacija s upravnim odjelima i službama odvijati putem elektroničke pošte i telefona te u naznačenom razdoblju neće biti izravnog rada sa strankama.  Ista mjera odnosi se i na sva trgovačka društva i javne ustanove u vlasništvu Grada Dubrovnika, a vrijedit će do nove obavijesti. Sve gradske službe i odjeli nastavljaju obavljati svoj redovan posao i radne zadatke, a navedena mjera uvodi se preventivno u cilju suzbijanja širenja zarazne bolesti uzrokovane korona virusom te zaštite građana, ali i službenika, od nepotrebnog izlaganja rizicima zaraze.

I Grad Ozalj pozvao je građane da za sve upite Gradskoj upravi zovu telefonom ili šalju elektronskom ili običnom poštom. Rok za dostavu zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć umirovljenicima prigodom Uskrsa produžit će se za dovoljan vremenski period kako bi svi koji ostvaruju pravo uspjeli podnijeti zahtjev. Građani se pozivaju da redovito prate web stranicu Grada Ozlja kao i društvene mreže putem kojih će se objavljivati najnovije informacije.

Grad Đurđevac osigurano je dežurstvo za prihvat djece čiji roditelji ne mogu biti s njima kod kuće. Gradonačelnik Hrvoje Janči rekao je kako su otkazana sva javna okupljanja, sportska događanja u svim dvoranama te aktivnosti u društvenim domovima. U Gradskoj upravi neće biti organiziranih sastanaka i građane se moli da za sve upite zovu na telefonski broj 048 811 052 ili šalju upit putem e-maila na grad@djurdjevac.hr.

Grad Supetar, odnosno njihov krizni stožer, izdao je posebno upozorenje i napomenu starijim osobama koje upozoravaju da ne izlaze bez potrebe iz svojih domova, ne koriste javni prijevoz i ne odlaze u trgovine, te je za njih uveo posebnu telefonsku liniju na koju se mogu javiti kako bi im se organizirala dostava hrane. Broj telefona je 097-651 9550.

Kako su od 16. ožujka u cijeloj RH zatvorene škole i vrtići, gradonačelnik Zaprešića Željko Turk donio je odluku da će za djecu, koja u naredna dva tjedna neće biti u vrtićima, troškovi biti podmireni iz gradskog proračuna, odnosno, da će se umanjiti mjesečni iznos kojeg plaćaju roditelji za smještaj djece.

Isto je objavio i gradonačelnik Cresa Kristijan Jurjako – dani koje djeca ne provedu u vrtiću zbog situacije s koronom neće se plaćati. Vrtići će se, pak, za to vrijeme potpuno dezinficirati i očistiti. Krizni stožer Grada Cresa odlučio je i da se strani brodovi koji uplovljavaju moraju javiti na granični prijelaz gdje će ih pregledati sanitarni inspektori i policija i odrediti 14-dnevnu samoizolaciju na brodu tijekom koje ne smiju izlaziti na kopno. Zabranjen je i rad sa strankama u gradskoj upravi i komunalnim društvima. Kontakt će biti moguć putem telefona, pošte ili e-maila, a svi se podaci mogu naći na službenoj stranici Grada Cresa (www.cres.hr).

Izdana je preporuka svim ugostiteljskim objektima, trgovinama i drugim uslužnim djelatnostima koje ostvaruju bliski kontakt s klijentima da strogo vode brigu o propisnom sigurnosnom razmaku između osoba, da istovremeno u objektima ne bude velik broj osoba, da što je više moguće provjetravaju prostorije, te da obavezno osiguraju dezinfekcijska sredstva za svoje goste i za djelatnike. 

Odluku o umanjenju cijene vrtića u vrijeme kada mališani nisu bili u vrtiću donio je i gradonačelnik Novske Marin Piletić.

Grad Novska, gradske ustanove i poduzeća, Zajednica športskih udruga i Vatrogasna zajednica Grada Novske do daljnjega otkazali su sva okupljanja, natjecanja, treninge, sjednice…

Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada osigurat će stručnu i kontroliranu pomoć oko nabavke živežnih namirnica ili lijekova svim građanima koji su stariji, sami i nemoćni. Svi građani koji imaju potrebu za dostavom namirnica ili lijekova mogu se javiti na broj telefona GDCK Pregrada 098 857-120, koji će biti otvoren od 0 do 24h.

Iz Opatije su u ponedjeljak javili kako će, s obzirom da su danas u zgradi opatijskog Dječjeg vrtića na Punta Kolovi zbrinuli samo dvoje djece, odlučili od sutra zatvoriti zgrade područnih dječjih vrtića, a od četvrtka 19. ožujka i glavnu zgradu na Punta Kolovi.  Također, odlučeno je da roditelji neće plaćati dio cijene smještaja u vrtić od 16. ožujka do kraja mjeseca, do kada su na snazi nove mjere, a ako se cijela situacija i nastavi o svemu će biti obaviješteni. Isto tako, u razdoblju u kojem se nastava odvija virtualno roditelji neće plaćati uslugu produženog boravka, školske marende i/ili ručka, izbornu nastavu talijanskog jezika i sve ostale izvannastavne aktivnosti.  S obzirom na preporuku Nacionalnog stožera o izbjegavanju korištenja javnog prijevoza, kao i na činjenicu da je opatijski City bus u prvom redu namijenjen prijevozu u vrtić i iz vrtića do kraja mjeseca neće prometovati niti opatijski City bus.

U Malom Lošinju se ograničava rad trgovinama prehrane do 18 sati, a prekida se rad ugostiteljskih objekata svih kategorija, objekata zabave – skupina „igre na sreću“ i automat klubova, u razdoblju od 17. ožujka do 14. travnja 2020. godine, izuzev dostave hrane, uz maksimalne mjere predostrožnosti. Također se u istom razdoblju  obustavlja rad frizera, pedikera, kozmetičara…

Grad i poziva da se starije i nemoćne osobe za potrebe nabavke namirnica i lijekova obrate Gradskom društvu Crvenog križa Mali Lošinj. Kontakt Crvenog križa je 098 865 745 ili na mail gdck.malilosinj@gmail.com. Pozvali su i sve zainteresirane za volontiranje da se jave GDCK.

Od 17. ožujka i Krk uvodi strože mjere. Zatvaraju se knjižnice, društveni domovi, prostori udruga civilnog društva, sportske dvorane, vanjska igrališta i slično. Ugostiteljskim objektima i onima u kojima se pružaju uslužne djelatnosti preporuča se zatvaranje ili ograničenje rada do najviše 18h.  Dežurni vrtići su u Malinskoj i Krku.

Grad Čazma obustavio je sva javna događanja,  te preporučuje i svim gradskim udrugama da do daljnjega odgode sastanke i događanja. Zatvoren je dječji vrtić a dežurstva su organizirana samo za djecu čiji roditelji ne mogu osigurati skrb za djecu. Gradska uprava prekida rad sa strankama te građane pozivaju da se jave telefonom ili mailom za sve upite i upute. Za pogrebe je preporuka da se odvijaju samo u krugu obitelji, a rad sa strankama prekida i Centar za kulturu, dok je Knjižnica otvorena samo za povrat knjiga.

Grad Ludbreg novom je odlukom obustavio rad Gradske knjižnice i čitaonice, kao i sve aktivnosti u sportskoj dvorani. Kroz to razdoblje za građu koju korisnici trebaju vratiti, neće se naplaćivati zakasnina. S obzirom na nacionalnu odluku o zatvaranju vrtića, u ludbreškim vrtićima će biti organizirano zbrinjavanje samo one djece koju roditelji ne mogu zbrinuti. Preporuka je da svi ugostiteljski objekti i trgovački centri, kao i uslužne djelatnosti (frizeri, kozmetički saloni…) ograniče broj ljudi koji su istovremeno prisutni u objektima. Iz Osnovne škole Ludbreg javljaju da će nastava za učenike predmetne nastave, dakle od 5. do 8. razreda, krenuti u srijedu.

U Đakovu je, pak, s radom počela posebna ambulanta za prijem i pregled osoba koje su pod sumnjom da su zaražene virusom korone. Ambulanta se nalazi u zgradi bivšeg rodilišta Doma zdravlja, ul. Petra Preradovića.

Virovitička tvrtka Virkom poslala je, pak, obavijest korisnicima koje moli da sve usluge plaćaju preko interneta, a ukoliko to nisu u mogućnosti te moraju doći u prostorije Virkoma, da se najstrože pridržavaju uputa koje su jasno naznačene.  S obzirom na novonastalu situaciju, zbog eventualnog prekoračenja roka plaćanja Virkom neće naplaćivati zakasnine niti obračunavati kamate. Isto tako, svi oni koji trebaju naše usluge, a vezano za priključke na vodoopskrbu i odvodnju, reklamacije računa, prijavu stanja brojila, zamjenu vodomjera, mole se da ne dolaze u prostorije Virkoma, već ako je moguće, iskomuniciraju to putem telefona 721-845 ili 721-361 ili adrese elektroničke pošte virkom@virkom.hr – poručuju iz Virkoma.

Iz Samobora javljaju kako od ponedjeljka za građane zatvaraju Gradsku knjižnicu, a rok povrata knjiga svima je za sad produžen do 15. svibnja.

Iz Šibenika građane također obavještavaju da će se sva komunikacija odvijati putem telefona i maila, a primat će se samo građani koji imaju unaprijed dogovoren sastanak.ž

Gradonačelnik Kutine Zlatko Babić danas se svojim sugrađanima obratio i preko emisije na Radio Moslavini, te im zahvalio na odgovornom ponašanju ali i najavio kako će u gradskoj upravi ograničiti bespotrebno kretanje i kontakte građana, odnosno sve usluge i komunikaciju preusmjeriti na mailove i telefone. Kutinski vrtići danas su organizirali smještaj za djecu čiji roditelji nisu mogli organizirati skrb i danas su im radili svi objekti, no kako je u vrtiće došlo samo 29 djece, nadalje će smještaj organizirati u objektu Neven u kojemu će djecu smjestiti u 4-5 manjih grupa.

Grad Labin uspostavio je telefonsku liniju na koju građani mogu dobiti sve pravovaljane informacije o radu upravnih odjela gradske uprave, o načinu dostave upita,  primanja informacija iz djelokruga rada gradske uprave te o aktivnostima Grada Labina i preventivnim mjerama radi suzbijana širenja COVID -19  virusa. Broj telefona je 052/866-817, a sve informacije mogu se dobiti svakog radnog dana od 08,00 do 16,00 sati, dok se izvan radnog vremena svi upiti zaprimaju na ured.grada@labin.hr.

Grad Metković privremeno je obustavio zaprimanje zahtjeva po Javnom pozivu za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti za ulaganja u poljoprivredi na području Grada Metkovića u 2020. godini. Obustava će trajati od 16. ožujka do 29. ožujka 2020. godine.

Rad sa strankama ograničen je i u Gradu Požegi, a građani se pozivaju da upite šalju mailom ili preko telefona. Otkazana su i sva gradska događanja i sportske manifestacije.

Petak, 13. ožujka

Gradsko društvo Crvenog križa Pula otvorilo je telefonsku liniju 052-543-708, 052-543-713 Crvenog križa Pule na koju građani mogu dobiti sve potrebne informacije i tražiti potrebnu pomoć – neophodne namirnice i lijekove. Volonteri Crvenog križa bit će na raspolaganju od utorka 17. ožujka u vremenu od 10 do 18 sati do daljnjeg.

I iz Pazina su dali priopćenje da Gradsko društvo Crvenog križ Pazin brine o starijim osobama koje su uključene u pružanje socijalne usluge pomoć u kući i Dnevni boravak za starije osobe Pazin. Njima će GDCK Pazin i dalje dostavljati potrebne stvari i lijekove, a zbog trenutne situacije  ažurira se popis starijih osoba koje su same i nema im tko pomoći, a u tu svrhu otvoren je broj  – 052/623-405, 091/5392549, ckpazin@gmail.com

Grad Vinkovci također je u ponedjeljak donio odluku o odgađanju svih javnih događanja, skupova i sportskih natjecanja, zatvaraju gradsku knjižnicu i muzej, te ograničavaju rad sa strankama, a građane pozivaju da svoje zahtjeve i upite šalju putem maila ili telefonski. Zatvaraju se gradske tržnice, a pokopi se trebaju obavljati u krugu obitelji. Otkazuju se sva službena putovanja zaposlenih u gradskim ustanovama i poduzećima, a od utorka 17. ožujka se ograničava rad ugostiteljskih objekata do najkasnije 18 sati. Uslužnim djelatnocima preporuka je da ograničavaju broj ljudi u prostoru, a sve građane pozivaju da prate i poštuju upute, ograniče kretanja i što manje putuju, pogotovo u inozemstvo.

Grad Varaždin poziva roditelje da izbjegavaju okupljanja s djecom u dječjim parkovima. Gradonačelnik Ivan Čehok uputio je molbu i preporuku da rade oni ugostiteljski objekti s terasama na kojima je moguće osigurati siguran razmak između gostiju te potrebne mjere dezinfekcije. Grad je spreman takve ugostitelje osloboditi plaćanja mjesečne najamnine za korištenje javne površine. Za djecu čiji roditelji moraju raditi i ne mogu ostati kod kuće bit će otvoren samo Dječji vrtić Dravska u kojem je danas bilo četrdesetak djece, a provođene su stroge mjere higijene. Grad Varaždin očekuje naputak države o poreznim davanjima, a gradonačelnik je već  izrazio spremnost da se odgodi plaćanje komunalne naknade. Najavio je prijedlog prema Gradskom vijeću  da će se rokovi plaćanja svih računa prema Gradu Varaždinu pomaknuti za mjesec dana, a po potrebi će se produžiti za još mjesec dana bez kamata. Upućen je apel da se građani koji imaju potrebu za dostavom hrane ili lijekova jave isključivo Crvenom križu koji će organizira pomoć starijim građanima. Telefonski brojevi na koji se građani mogu javiti su 214-496 ili 099/448-46-65 (radnim danom od 8 do 14 sati).  Također su objavljen i brojevi za pružanje psihosocijalne podrške osobama u samoizolaciji ili karanteni, a za Varaždinsku županiju  ona je dostupna na broj: 091 564 6361 i 091 935 2424 (svakodnevno od 9 do 21 sat).

Grad Zagreb svojim je umirovljenicima i građanima starijima od 65 godina omogućio odgodu plaćanja gradskih računa na tri mjeseca.

(M.P.D., P.B., L.K.)

 

Bjelovar: Ukinuli prirez, tvrtkama uvode odgodu plaćanja komunalne naknade

Gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak objavio je danas nove mjere kojima žele ublažiti posljedice epidemije korona virusa na gospodarstvo – potpuno ukidaju prirez, a tvrtkama će uvesti i odgodu plaćanja komunalne naknade. 

Ukidanjem prireza Grad Bjelovar, poručuju iz gradske uprave, žele na svom primjeru pokazati odgovorno ponašanje i pomoći gospodarstvu koje će posebno osjetiti novonastalu krizu. Odluka se, pak, može primjenjivati najranije od 1. svibnja, kada je potvrdi Gradsko vijeće krajem mjeseca te prođe određenu potrebnu proceduru. Uz to, donesena je i odluka o odgodi plaćanja komunalne naknade za sve tvrtke i obrtnike na mjesec dana ili prema potrebi i dulje, a bez kamata.

‘Svjesni smo da su ovo teška vremena za naše gospodarstvo koje će u ovoj situaciji doista patiti, a mi kao odgovorna gradska vlast želimo barem ublažiti te posljedice koliko je u našoj moći. Krenut ćemo od sebe i stegnuti remen. Rezat ćemo gdje god možemo, na svemu što nam u ovom trenutku nije nužno kako bismo otvorili financijski prostor za dodatna investicijska ulaganja u kapitalne EU i projekte financirane gradskim novcem. Rezat ćemo manifestacije, dotacije udrugama, sportskim klubovima. S druge strane poticat ćemo obiteljska poljoprivredna gospodarstva te ćemo ulagati u infrastrukturu i građevinski sektor općenito’, kaže Hrebak. Sve to smatra iznimno važnim za funkcioniranje gospodarstva te dodaje kako će od sutra odlukom zabraniti i zapošljavanja u svim gradskim ustanovama.

 

Križevci: Poduzetnicima odgoda plaćanja komunalne naknade, ugostiteljima i OPG-ovima poreza na potrošnju

Grad Križevci će svim poduzetnicima i obrtnicima izaći u susret odgodom plaćanja komunalne naknade, kao i odgodom poreza na potrošnju za ugostitelje i OPG-e.

Uz izvozno orijentirane sektore poput metaloprerađivačke i drvne industrije, najranjiviji je sektor turizma i ugostiteljstva te poljoprivredni proizvođači pa im ovom mjerom želimo pomoći, u našim okvirima, dok se situacija ne stabilizira.

Ukoliko će biti potrebno, Grad Križevci će produžiti navedenu odgodu, kao i poduzeti druge mjere za pomoć gospodarstvu u skladu s svojim mogućnostima i nadležnostima, a ako se ova situacija dodatno zakomplicira ili produži tada očekujemo da će i država izaći u susret i pronaći načina kako pomoći poduzetnicima. (Grad Križevci)

Istarski gradovi donose posebne mjere za pomoć gospodarstvu

Istarska županija i istarski gradovi ujedinjeni su u stavu da je zdravlje ljudi na prvome mjestu, ali da živimo od gospodarstva te o njemu treba voditi računa u izvanrednim situacijama poput ove, uzrokovane epidemijom koronavirusa. O tome je bilo govora na konferenciji za novinare, održanoj u petak u sjedištu Istarske županije, u Puli, a kojoj su prisustvovali zamjenik župana koji obnaša dužnost istarskog župana Fabrizio Radin, gradonačelnik Pule Boris Miletić, gradonačelnik Rovinja Marko Paliaga, gradonačelnik Pazina Renato Krulčić, gradonačelnik Poreča Loris Peršurić i gradonačelnik Novigrada Anteo Milos.

„Ova izvanredna situacija ima dva segmenta – zdravstveni i ekonomski. Onaj zdravstveni nam je prioritet, ali moramo se paralelno početi baviti i onim ekonomskim kako iz jedne krize ne bi ušli u drugu. Ne možemo čekati da epidemija završi, da bi se počeli bavi posljedicama koje ova situacija ima za gospodarstvo, nego moramo djelovati – sada“, istaknuo je gradonačelnik Pule Boris Miletić.

Gradonačelnik Paliaga je kazao kako je na razini gradova i Županije već složeno niz mjera koje će se aktivirati s ciljem pomoći poslovnom sektoru, a radi se konkretno o dvije skupine mjera.

„Prva je ona javne štednje, koju ćemo kao gradovi i Županija poduzeti kako bi umanjili negativne učinke krize po javne proračune i zadržali njihovu stabilnost, poput zabrane zaduživanja ili odgađanja pojedinih investicija, osim onih koje se odnose na tekuće EU projekte. Druga je rasterećenje gospodarstva, a obuhvaća set mjera koje ćemo predložiti kako bi rasteretili naš privatni sektor, a posebno ćemo voditi računa o našim malim poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima“, rekao je Paliaga i poručio kako će se javne usluge nastaviti normalno pružati, kao i do sada. Svaka kuna, dodao je, kojom se može pomoći gospodarstvu, bit će namijenjena upravo za to.

Treća skupna mjera su mjere pomoći države, na što se osvrnuo pazinski gradonačelnik.

„Tražimo od države da ne čeka završetak zdravstvene krize da bi počela razmišljati o mjerama pomoći, nego da te mjere predstavi odmah. Ponovit ću, ekonomski aspekt je neodvojiv od onog zdravstvenog i ako se država odmah ne uključi, mi ćemo iz krize ući u krizu“, istaknuo je Krulčić navevši kao primjer druge zemlje i njihove mjere pomoći gospodarstvu. Primjerice, Grčka je suspendirala plaćanje PDV-a i doprinosa na plaće na četiri mjeseca; Austrija uvodi fond od 100 milijuna eura za pomoć turizmu i osiguranje likvidnosti; Slovenija je uvela paket mjera težak milijardu eura za pomoć gospodarstvu, uvodi kreditni fond od 600 milijuna eura putem slovenskog HBOR-a, te je omogućeno plaćanje doprinosa na plaće na rate i uz odgodu. Italija je, pak, najavila mjere teške 10 milijardi eura, koje uključuju odgodu plaćanja doprinosa i odgodu povrata kredita.

„To je minimalno što očekujemo od Vlade. Ovo je izvanredna situacija i očekujemo izvanredne i brze mjere za pomoć gospodarstvu. Svi smo u istoj situaciji i država mora djelovati brzo i odlučno“, zaključio je Krulčić.

„Mi ćemo na lokalnoj i regionalnoj razini izraditi planove štednje te procjene učinka pojedinih mjera na proračun, nakon čega ćemo izaći s konkretnim prijedlozima gradova i Županije za javnu štednju i rasterećenje privatnog sektora“, najavio je gradonačelnik Poreča Peršurić. (Istarska županija)

Osijek: 10 milijuna kuna za pomoć gospodarstvu

Iz Grada Osijeka objavili su kako zbog situacije s koronom, a koja se nepovoljno odražava na osječko poduzetništvo, pripremaju sljedeće tri urgentne mjere ukupne vrijednosti do 10.000.000,00 kuna:

1. Grad Osijek isplatit će financijsku pomoć poduzetnicima
2. Poduzetnike će osloboditi plaćanja zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Osijeka i gradskih javnih poduzeća tijekom travnja, a odluke o mogućem produženju ove mjere, donosit će se u ovisnosti o razvoju situacije u svezi s korona virusom.
3. Poduzetnici – korisnici svih javnih površina (terase lokala i dr.) tijekom travnja bit će oslobođeni plaćanja zakupnine, a odluke o mogućem produženju ove mjere, donosit će se u ovisnosti o razvoju situacije u svezi s korona virusom.

‘Cilj nam je ovim urgentnim mjerama dodatno pomoći poduzetnicima s područja Grada Osijeka. Iznos do 10.000.000 kuna pomoći Grada Osijeka poduzetnicima — temeljit će se na preporukama, mjerama i uputama koje će donijeti Vlada Republike Hrvatske za područje cijele države. Uvjereni smo da će i s pomoćima koje se pripremaju na nacionalnoj razini, Osječani lakše prebroditi nepovoljnu poslovnu situaciju nastalu širenjem korona virusa.
Grad Osijek proteklih je godina kontinuirano podupirao poduzetništvo na području obuhvata svoje jedinice lokalne samouprave i to su potpore pokazale iznimnu učinkovitost. U tom pogledu, odlučili smo i sada zaštititi svoje poduzetnike u najvećoj mogućoj mjeri’, piše u priopćenju koje je potpisao gradonačelnik Ivan Vrkić.

14.3.

Istarski gradovi – Pula, Pazin, Labin, Umag, Poreč i Rovinje u skladu sa odlukom županijskog kriznog stožera izdali su nove preporuke i mjere s ciljem suzbijanja širenja korona virusa. Preporuka je, tako, da se ograniči radno vrijeme trgovačkih centara do 18 sati, te da se ograniči broj ljudi koji istovremeno mogu biti u trgovinama, kao i da se osigura razmak od najmanje metra u redovima ispred blagajni. Ista preporuka vrijedi i za manje trgovine. Do 14. travnja potpuno se zatvaraju uslužne djelatnosti (frizerski i kozmetički saloni, pedikeri, brijači…) te ugostiteljski objekti osim dostave hrane i Pučke kuhinje.

Grad Ploče, u skladu s preporukama lokalnog kriznog stožera i županije, odgađa sva javna okupljanja, na otvorenom ili zatvorenom prostoru, po bilo kojoj osnovi. Isto tako, institucije u vlasništvu Grada neće do daljnjega organizirati izravan rad sa strankama. Zatvaraju se sportski objekti, dvorane, igrališta kao i prostori udruga civilnog društva, saveza, knjižnica, čitaonica i različitih klubova. Privremeno se prekida rad predškolske ustanove Dječjeg vrtića Ploče i područnih vrtića, uz obvezu organiziranja dežurstva za korisnike koji nemaju drugih mogućnosti zbrinjavanja svoje djece. Gradska uprava ograničit će rad sa strankama, a kontakt će biti moguć putem telefona, pošte ili e-maila.

Izbjegavanje bliskog socijalnog kontakta jedna je od osnovnih mjera u spriječavanju prenošenja virusa 

13.3.

Na nacionalnoj razini zabranjena su okupljanja i skupovi sa više od 100 ljudi,  sportska natjecanja trebaju se provoditi bez gledatelja, postrožuju se kontrole na granicama, preporuka građanima je da se izbjegavaju socijalni kontakti, rukovanje, grljenje, da se poveća stupanj osobne higijene, pranja ruku…. U srijedu je konačno i prihvaćen apel istarskog kriznog stožera i lokalnih čelnika da se zatvore sve škole i vrtići, a u petak ujutro objavljena je odluka da se na dva tjedna zatvore škole, vrtići i fakulteti u čitavoj zemlji.

Kako je objašnjeno, od ponedjeljka će se za više razrede osnovnih škola (od 5. do 8.) i srednje škole nastava odvijati virtualno, putem interneta, dok će se za niže razrede nastava odvijati preko televizije, odnosno
HRT-a 3.

Uz zatvaranje škola i vrtića gradovi su izdali niz mjera, kao što su odgode svih okupljanja građana na otvorenom i zatvorenom prostoru, neće biti izravnog rada sa strankama u ustanovama gradova, zatvaraju se kino dvorane, knjižnice, klubovi, sportski objekti, dvorane, igrališta…,  a i zabranjuju se posjete u domovima za starije.

Gradske ustanove u Splitu, uključujući i Gradsku upravu, objavile su da će sa svim zainteresiranim strankama komunikaciju obavljati telefonski ili elektroničkim putem. Dječji vrtići Cvit mediterana, Grigor Vitez, Radost i Marjan od ponedjeljka će biti otvoreni za djecu čiji roditelji rade i ne mogu organizirati čuvanje kod kuće. Isto tako, osnovne škole primat će samo učenike kojima roditelji ne mogu osigurati skrb.

Grad Umag, tako, do daljnjega odgađa sva javna događanja i manifestacije, gradska uprava i poduzeće neće primati stranke već se građane poziva da se jave telefonski, a u Domu umirovljenika zabranjeni su posjeti.ograničavaju rad sa strankama. Turistička zajednica Grada Umaga će, pak, putem sustava e-visitor evidentirati sve pristigle turiste iz Republike Italije i drugih evidentiranih žarišta virusa COVID-19 u Europi i svijetu te će informacije o istima dostavljati nadležnoj sanitarnoj inspekciji radi daljnjih postupanja. Grad Umag

‘Preporučuje se svim građanima Grada Umaga-Umago da je što je moguće manje koriste usluge Istarskih domova zdravlja-Ispostava Umag radi očuvanja integriteta medicinskog sustava i nepotrebnog izlaganja sebe i drugih opasnostima prenošenja zaraze. Mole se građani Grada Umaga-Umago koji su, radi poslovnih ili privatnih razloga od 01. ožujka 2020. godine boravili u virusom zahvaćenim zonama, da postupe savjesno i odgovorno te da se, u skladu s preporukama struke, telefonskim putem jave dežurnom epidemiologu i postupaju po naputku.’ stoji u priopćenju Grada.

‘Dječji vrtići i jaslice kojima je osnivač Grad Poreč-Parenzo, privremeno se zatvaraju i prestaju s radom od 13. ožujka do 13. travnja 2020. godine. Preporučuje se svim ostalim dječjim vrtićima i jaslicama na području Grada Poreča-Parenzo da privremeno prestanu s radom. Za navedeni period roditelji čija djeca pohađaju vrtić i jaslice bit će oslobođena plaćanja troškova vrtića.’ stoji u priopćenju Grada u kojem se i do daljnjega obustavlja prijem stranaka u Gradu Poreču-Parenzo.

Grad Pula otkazao je sva javna događanja, ograničio rad ugostiteljskih objekata i zatvorio sve gradske javne prostore – od kazališta, kina, knjižnice, čitaonice, do gradskih dvorana i bazena. Uspostavili su i telefonski broj  052/371-938, na koje građani mogu dobiti sve informacije o korona virusu, konkretnim aktivnostima Grada i preventivnim mjerama svakoga dana od 08,00 do 16,00 sati. Grad Labin također je ograničio rad ugostiteljskih objekata na radno vrijeme od 8-18 sati, dok je radno vrijeme u Pazinu također ograničeno, ali do 23 sata. Odgađaju se sva javna događanja i sportska natjecanja, a preporuka je da se sprovodi obavljaju samo u uskom krugu obitelji.

Europska prijestolnica kulture, Grad Rijeka, obustavio je program Rijeka 2020 – otkazane su sve kulturne manifestacije, izložbe, predstave, kao i sportska natjecanja. Susjedna Opatija također otkazuje događanja. Gradonačelnik Ivo Dujmić napisao je na društvenim mrežama kako su otkazani svi događaji u ‘Centru Gervais’ i sportskoj dvorani ‘Marino Cvetković’ do najranije 1. travnja. Preporuke su upućene i Sportskom savezu te srednjim i osnovnim školama da se sve aktivnosti svedu na minimum ili potpuno otkažu.

Grad Supetar odgodio je tako sva javna okupljanja i skupove u gradskim prostorima, zabranjeni su posjeti Domu za starije, ograničili su rad sa strankama u gradskoj upravi, a razmišljaju i odgodi svih sportskih natjecanja, kulturnih i ostalih društvenih događanja.

Uz zatvaranje škola i vrtića, Grad Virovitica do daljnjega je obustavio i javni prijevoz za školarce, kao i rad sa strankama u gradskim poduzećima i ustanovama. Za vrijeme prestanka rada, napominju, građanima se neće naplaćivati kamate niti zakasnine. Gradska tržnica radit će po posebnom režimu, kontrolirat će se broj ljudi.

Sva javna događanja, bez obzira na broj sudionika, otkazuju se i u Gradu Zaprešiću koji preporuča i ostalim organizatorima da otkažu planirane skupove, a građane pozivaju da se ne odazivaju na pozive na događanja.

Sva javna okupljanja, uključujući i održavanje 3. StartUp-a, dodjele nagrade za najbolju poduzetničku ideju, odgađaju se i u Bjelovaru. U Karlovcu i Ozlju po odluci županijskog Stožera civilne zaštite odgađaju se sva javna okupljanja.

Sva javna događanja i sportska natjecanja odgađaju se i u Dubrovniku i  Cresu, uz preporuku kriznog stožera da se izbjegavaju i odlasci na natjecanja izvan Cresa.  Stožer civilne zaštite u Orahovici preporučuje građanima da se suzdrže od putovanja, kao i napuštanja grada. Pozvali su na praćenje lokalnih radio postaja, a preporučili su i odgodu svih javnih okupljanja.

Grad Pregrada te gradske ustanove i društva do daljnjega neće održavati nikakva javna okupljanja, bez obzira na broj sudionika. Gradska uprava u Ludbregu odgodila je svečanu sjednicu Gradskog vijeća koja se trebala održati 20. ožujka u 12 u dvorcu Batthyany.

Iz Grada Trogira javljaju kako su osigurali dovoljne količine dezinfekcijskih sredstava za sve javne ustanove te su naručene dodatne količine za škole. Ako se na nacionalnoj razini donese odluka o zatvaranju škola, Grad će zatvoriti sve gradske ustanove, vrtiće i sportske objekte. Privremeno će se sva sportska događanja odigravati bez publike, gradski Muzej privremeno se zatvara za posjetitelje, a Trogir Holding nabavio je potrebnu opremu za mjere zaštite od epidemije za svoje djelatnike koji rade na prikupljanju otpada.

Javna događanja i manifestacije odgađaju se i u Gradu Splitu, Križevcima, a preporuka za odgodom svih društvenih i kulturnih događanja dolazi i od kriznog stožera u Samoboru, u kojem su zatvorene gradske tržnice, a sprovodi će se obavljati isključivo u krugu obitelji. Sva događanja do 14.4. se odgađaju i u Malom Lošinju, kao i Gradu Koprivnici.

U Zadru se, kao i u Puli, do daljnjega zatvara gradski bazen Višnjik i sportska dvorana, do daljnjega nema treninga ni utakmica, a preporuka županijskog kriznog stožera je da se otkažu i sva javna događanja. (L.K., M.P.D./P.B.)