Sveučilište Sjever je, uz svoji 16 prijediplomskih, 10 diplomskih i 4 poslijediplomska studijska programa, prije tri godine otvorilo prijediplomski stručni studij Računarstvo i informatika. Nastava ovog studija koji studente osposobljava za izuzetno dinamično područje tehnološkog razvoja izvodi se u Đurđevcu, a ove akademske godine studij završava prva generacija studenata od kojih već sada mnogi imaju posao u struci.

“Računalni stručnjaci ovoga profila su arhitekti i implementatori najnovijih informacijskih i komunikacijskih tehnologija s visokim zahtjevima u industriji, trgovini i javnom sektoru. Studenti ovoga studija uče identificirati, formulirati i rješavati inženjerske probleme primjenom računalnih alata. Osim toga, uče prepoznati interakciju između inženjerskih aktivnosti i dizajna, proizvodnje, marketinga, zahtjeva korisnika i zahtjeva proizvodnog procesa. Priprema ih se za prilagodbu promjenama tehnologije i novih tehnika, kao dijela cjeloživotnog obrazovanja”, ističu sa Sveučilišta te dodaju da će studenti također uočiti važnost inženjerskih aktivnosti i utjecaj kojeg one imaju na cjelokupni život i okolinu, pri čemu moraju pokazati visoka moralna i etička načela pri rješavanju inženjerskih zadataka.

“Razliku u odnosu na ostale studije čini izbor stručnih kolegija i predavača koji sus am vrh IT industrije, te svoje svakodnevno iskustvo u praksi prenose na naše studente. Vjerujem da je upravo stručnost i raznolikost programa u odnosu na druge studije jedna od bitnih stavki među studentima prilikom upisa, s obzirom da već u prvim generacijama studenata imamo studente iz različitih dijelova Hrvatske, pa čak i iz Dalmacije”, istaknuo je pročelnik studija izv. prof. dr. sc. Domagoj Frank.

U novoj akademskoj godini priliku za studiranje dobit će 25 redovnih studenata te 5 izvanrednih.

Završetkom studija studenti dobivaju titulu stručnog prvostupnika inženjera računarstva, a kvalificirani su za obavljanje poslova specifikacije, dizajna i implementacije računalnih sustava; instaliranja, primjene i održavanja uobičajenih operacijskih sustava, programske i sklopovske podrške; razvoja grafičkih i dijaloških korisničkih sučelja; primjena programskih jezika više razine i mnogih drugih. Također, znanja i vještine stečene tijekom prijediplomskog studija osposobljavaju studente za nastavak diplomskog studija na srodnim diplomskim studijima, kako u zemlji, tako i u inozemstvu.

Istaknimo da je studij besplatan za sve studente, a Grad Đurđevac svakom redovnom i izvanrednom studentu daje za školovanje nešto manje od 800 eura bespovratnih sredstava, bez obzira na to otkud dolazi.

Više o samom studiju i upisima možete pogledati na službenoj stranici Sveučilišta Sjever. OVDJE