Prošlu godinu s pozitivnim predznakom su završila 53 grada, a gledajući petogodišnje razdoblje, od 2013. do 2017., zaposlenost je porasla u 76 gradova. Najveći boom, uz Supetar, bilježe Kutjevo i Sveti Ivan Zelina, u kojima je broj zaposlenih u odnosu na 2013. povećan za preko 100 posto

Službeni podaci o zaposlenosti u 2017. godini koje je objavio Državni zavod za statistiku pokazuju da je Grad Supetar apsolutni rekorder po rastu broja zaposlenih u prošloj godini, ali i u čitavom petogodišnjem periodu, od 2013-2017. U prošloj je godini u Supetru, naime, bilo zaposleno preko 1.000 ljudi više nego godinu ranije. Točnije, broj zaposlenih je sa 992 u 2016. porastao na čak 2.161. što je rast od 117,8 posto, a od 2013. taj rast iznosi 137,7 posto. Osim Supetra, još su dva grada u prošloj godini doživjela boom zapošljavanja – Kutjevo u kojemu je zaposlenost povećana za 82,2 posto u odnosu na 2016. i čak 120 posto u odnosu na 2013. godinu, te Sveti Ivan Zelina u kojemu se broj zaposlenih povećao za 70,7 posto u odnosu na 2016. i 102,2 posto u odnosu na 2013. godinu.

Za razliku od podataka o nezaposlenosti koje Hrvatski zavod za zapošljavanje objavljuje na mjesečnoj bazi i koji, zbog masovnog iseljavanja iz zemlje, više nisu referentna vrijednost jer je bez poznavanja situacije u određenom kraju teško zaključiti je li smanjenje broja nezaposlenih dobra ili loša vijest, odnosno je li ono rezultat iseljavanja ili pak zapošljavanja, DZS-ovi podaci o rastu zaposlenosti znače samo jedno – da su otvorena nova radna mjesta i da se gospodarstvo, nakon višegodišnje krize, ipak polako pokreće.

Već u našoj analizi za 2016. bili su vidljivi pozitivni trendovi, pa su tada čak 104 grada bilježila rast broja zaposlenih, dok su prošlu godinu s pozitivnim predznakom završila 53 grada. Najviše ih je, 39, zabilježilo porast broja zaposlenih do 10 posto, osam ih bilježi rast između 10 i 20 posto, dok ih je pet iznad 20 posto, od čega Supetar, Kutjevo i Sveti Ivan Zelina sa već spomenutim postotcima od 70 do preko 110 posto.

Gledajući, pak, petogodišnje razdoblje, od 2013. godine, u plusu je 76 gradova, od čega 50 sa rastom do 10 posto, 13 s rastom između 10 i 20 posto, 14 preko 20 posto, a četiri grada preko 50 posto – Biograd na moru sa 51,4 posto, Sveti Ivan Zelina sa 102,2 posto, Kutjevo sa 120,3 posto i Supetar sa čak 137,7 posto.

Nakon Supetra, najveći boom zapošljavanja u protekloj, ali i čitavih pet godina, imaju Kutjevo i Sveti Ivan Zelina. Na četvrtom mjestu u petogodišnjem razdoblju je Biograd na moru, a peta je Pleternica sa porastom od 41,7 posto. Inače, Pleternica je u imala najveći rast zapošljavanja od svih gradova u 2016. godini, preko 60 posto, a s obzirom da su ove godine u poduzetnike uložili rekordnih milijun kuna, za očekivati je da će se i u analizi 2018. naći među gradovima s najboljim rezultatima. U top 10 gradova s najvećim rastom zaposlenosti u razdoblju 2013-2017 su još Glina, Belišće, Donja Stubica, Zaprešić i Ozalj.

Kada analiziramo podatke za 2016.-2017., najveći rast nakn Supetra, Kutjeva, Svetog Ivana Zeline i Biograda na moru imaju Donja Stubica, Ilok, Petrinja, Kraljevica, Belišće i Novalja.

Redni broj City Županija Broj stanovnika 2011 Kategorija Zaposlenost 2016 Zaposlenost 2017 Smanjenje (-) ili povećanje (+) zaposlenosti za razdoblje 2016-2017
1 Supetar Splitsko – dalmatinska županija 4.074 Mali grad 992 2.161 117,8%
2 Kutjevo Požeško – slavonska županija 6.247 Mali grad 746 1.359 82,2%
3 Sveti Ivan Zelina Zagrebačka županija 15.959 Srednji grad 3.393 5.793 70,7%
4 Biograd na Moru Zadarska županija 5.569 Mali grad 1.848 2.280 23,4%
5 Donja Stubica Krapinsko – zagorska županija 5.680 Mali grad 1.279 1.556 21,7%
6 Ilok Vukovarsko – srijemska županija 6.767 Mali grad 844 998 18,2%
7 Petrinja Sisačko – moslvačka županija 24.671 Srednji grad 2.955 3.373 14,1%
8 Kraljevica Primorsko – goranska županija 4.618 Mali grad 530 595 12,3%
9 Belišće Osiječko – baranjska županija 10.825 Srednji grad 2.010 2.256 12,2%
10 Novalja Ličko – senjska županija 3.663 Mali grad 609 679 11,5%

 

City Županija Broj stanovnika 2011 Kategorija Zaposlenost 2013 Zaposlenost 2014 Zaposlenost 2015 Zaposlenost 2016 Zaposlenost 2017 Smanjenje (-) ili povećanje (+) zaposlenosti za razdoblje 2013-2017
Supetar Splitsko – dalmatinska županija 4.074 Mali grad 909 897 893 992 2.161 137,7%
Kutjevo Požeško – slavonska županija 6.247 Mali grad 617 762 720 746 1.359 120,3%
Sveti Ivan Zelina Zagrebačka županija 15.959 Srednji grad 2.865 2.760 2.992 3.393 5.793 102,2%
Biograd na Moru Zadarska županija 5.569 Mali grad 1.506 1.592 1.748 1.848 2.280 51,4%
Pleternica Požeško – slavonska županija 11.323 Srednji grad 453 507 424 698 642 41,7%
Glina Sisačko – moslvačka županija 9.283 Mali grad 1.041 1.170 1.335 1.385 1.468 41,0%
Belišće Osiječko – baranjska županija 10.825 Srednji grad 1.668 1.634 1.912 2.010 2.256 35,3%
Donja Stubica Krapinsko – zagorska županija 5.680 Mali grad 1.162 1.102 1.195 1.279 1.556 33,9%
Zaprešić Zagrebačka županija 25.223 Srednji grad 4.758 4.662 5.043 5.736 6.341 33,3%
Ozalj Karlovačka županija 6.817 Mali grad 930 1.145 1.161 1.277 1.221 31,3%

Supetar: Novčani poticaji poduzetnicima i obrtnicima, sufinanciraju kamate na kredite i kupnju sadnica

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković kaže nam kako nije iznenađena podacima o rastu zaposlenosti jer je Supetar grad u kojega se ljudi posljednjih godina doseljavaju upravo zbog posla. Ove brojke su, kaže, rezultat napornog i timskog rada gradske uprave, Gradskog vijeća, te svih ustanova i tvrtki koje djeluju u Gradu Supetru.

‘Ovi podaci su zaista zasluženi i sigurno nisu slučajnost. Od Grada slučaja iz 2013., blokade u visini proračuna, milijunskih sudskih sporova danas smo jedan od najrazvijenih gradova u državi, drugi u našoj županiji (nakon Hvara), grad koji je zahvaljujući racionalnom poslovanju vratio dugove, udvostručio proračun i ove godine potpisao preko 8 milijuna kuna EU sredstava. A tek smo na početku’, komentira gradonačelnica.

Ističe kako je porast zaposlenosti rezultat izrade strategije razvoja Grada, Strategije razvoja turizma, izgradnje privezišta i razvoja nautičkog turizma, te izglasavanja izmjena i dopuna prostornog plana prije dvije godine koje su Supetar otvorile novim investicijama, pogotovo u turizmu. Nova radna mjesta omogućio je i razvoj Poslovne zone izgradnjom nove komunalne infrastrukture koja je privukla nove investitore (i sada je u tijeku izgradnja novog sadržaja), a uskoro očekuju izgradnju i proizvodnog pogona poljoprivredne zajednice.

‘Nizom mjera potičemo obrtnike i poduzetnike, te smo jedan od 10 najuspješnijih gradova po broju obrta na 1000 stanovnika. Po prvi puta smo prošle godine uveli novčane pomoći poduzetnicima i obrtnicima, sufinanciramo kamate na poljoprivredne kredite, stalno ulažemo u sufinanciranje i obnovu novih poljoprivrednih sadnica, izgradnju poljskih puteva te i na taj način pomažemo našim obrtnicima. S obzirom da su ljudi i njihova umijeća sav potencijal jedne lokalne zajednice, jedan od glavnih ciljeva grada Supetra je upravo nastojanje za stvaranjem dobre poslovne klime na otoku kroz sustavno poticanje edukacija i umrežavanja, što planiramo realizirati otvaranjem Poduzetničkog inkubatora kroz narednu godinu’, kaže gradonačelnica Supetra.

Kutjevo: Sufinanciraju doprinose za sve novozaposlene, a za samozapošljavanje isplaćuju i do 30 tisuća kuna

Gradonačelnik Kutjeva Josip Budimir kaže kako je Grad Kutjevo višak proračunskih sredstava akumuliranih poreznom reformom odlučio uložiti u poticanje gospodarstva, prvenstveno obrta, malog i srednjeg poduzetništva, a već sad planiraju dodatno i povećati ta sredstva.

‘U tu svrhu kreiran je Program poticanja gospodarstva koji broji 6 mjera kojima je cilj potaknuti rast i razvoj gospodarstva na području Grada te prvenstveno povećanje zaposlenosti. Spomenuo bih dvije najvažnije i najpopularnije, a to su mjera kojom Grad Kutjevo sufinancira doprinose iz plaće (MIO I i II) za svakog novozaposlenog radnika sa svog područja u maksimalnom iznosu do 1.500 kuna mjesečno u periodu od 24 mjeseca od zaposlenja, uz uvjet da se radnik zaposli na neodređeno i da kod poslodavca za to vrijeme bude u neprekidnom radnom odnosu. Druga mjera odnosi se na poticanje samozapošljavanja otvaranjem obrta, trgovačkog društva ili OPG-a, te generalno poslovnog subjekta bespovratnim poticajnim sredstvima u iznosu od 30.000 kuna, uz jedan jedini uvjet, a to je da taj novoosnovani gospodarski subjekt bude poslovno aktivan najmanje 24 mjeseca.

Uz te dvije, tu su još i mjere kojima se sufinanciraju poljoprivrednici te mjere kojima se potiče ulaganje u turističke smještajne kapacitete, te mjere koje za cilj imaju popunjavanje kapaciteta naše Gospodarske zone, uz poticajne cijene kupnje zemljišta (2 kn za m2), zatim oslobađanje od plaćanja cijena priključka na komunalnu infru, te sufinanciranje nabavke opreme i sufinanciranje nove investicijske gradnje’, navodi Budimir.

Ističe kako ove mjere prolaze bolje od očekivanog, interes je velik, te ih je samo u ovoj godini iskoristilo 20-ak poduzetnika, te se zaposlilo gotovo 40 novozaposlenih osoba s područja Grada. Iz toga zaključuje kako će pozitivan trend zabilježen u 2017. biti nastavljen i kad budu izašli podaci za 2018. godinu. ‘Iako je budžet predviđen za provedbu Programa poticanja gospodarstva probijen, ponukani iznimnim interesom i pozitivnim gospodarskim trendovima, kao i očitim poboljšanjem poslovne i ulagačke klime, odlučili smo do kraja godine iznaći dodatna sredstva kako bi ih preusmjerili tamo gdje poticaja najviše treba, a to znači našim obrtnicima i gospodarstvenicima’, najavljuje gradonačelnik Kutjeva.

Sveti Ivan Zelina: Subvencioniraju kamate, prilagodili prostorni plan, smanjili komunalne doprinose

Gradonačelnik Svetog Ivana Zeline Hrvoje Košćec kaže kako mu je drago da se rast zaposlenosti poklapa s njegovim mojim dolaskom na mjesto gradonačelnika, jer je to i njemu potvrda da su aktivnosti koje provodi urodile rezultatima.

‘Strategija koju provodim bazira se na brojnim malim poboljšanjima koji u konačnici stvaraju preduvjete za održiv i dugoročan napredak naše sredine. Grad tako subvencionira kamatu poduzetnicima u iznosu od 2%, koja u kombinaciji s drugim mjerama koje imaju Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u mjeri „Kreditom do uspjeha“ te Zagrebačka županija poduzetnicima na našem području omogućuje da u nekim slučajevima i u potpunosti pokriju trošak kamate na kredite. To je motiviralo poduzetnike za otvaranje novih pogona  na području grada Svetog Ivana Zeline i posredno omogućilo nova radna mjesta. Zaposlenost dižemo i kroz različite projekte koji se provode na području grada, poput programa „Zaželi“ koji je 100% sufinanciran sredstvima europskog socijalnog fonda, čime smo zadnjih nekoliko godina zaredom osigurali više desetaka radnih mjesta. Izmijenili smo rigidne odredbe prostornog plana, čime smo potaknuli ulaganja i razvoj građevinskog sektora, a izgradnju poslovnih objekata podržali smo kroz smanjenje cijene komunalnog doprinosa. Sve je to kumulativno rezultiralo i povećanjem stope zaposlenosti na području grada Svetog Ivana Zeline’, ističe Košćec.

Pleternica: Milijun kuna za potpore, poduzetnicima pomogli pripremiti projekte vrijedne 70 milijuna kuna

Gradonačelnica Pleternice Antonija Jozić kaže kako Grad Pleternica već duži niz godina stvara povoljno poduzetničko okruženje koje podrazumijeva infrastrukturu i individualni pristup svakom poduzetniku. Osim uspostavljene poduzetničke zone, grad je osnivač i Poduzetničkog centra Pleternica, potporne institucije koja je svakodnevno na raspolaganju našim poduzetnicima.

‘Samo prošle godine PCPL je za naše poduzetnike pripremio projekte vrijedne 70 milijuna kuna, a koji su odobreni za financiranje od strane EU. Grad je izgradio i poduzetnički inkubator u kojem pruža usluge start-up-ovima. Od ove godine provodimo i Program razvoja gospodarstva kroz koji smo planirali milijun kuna potpora za različite mjere – od povoljne cijene zemljišta u zoni (od 2 kn/m2), besplatnog priključka na EE mrežu te sustave vodoopskrbe i odvodnje, oslobođenja plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti, oslobođenja plaćanja komunalne naknade, potpore za nabavu strojeva i opreme, edukacije, financiranje kamata i sl. Vjerujem da je rezultat koji je zabilježio Državni zavod za statistiku djelomično i rezultat našeg drugačijeg pristupa poduzetnicima. Poduzetnici su partneri, oni koji nose razvoj našeg grada, investiraju, zapošljavaju i stvaraju nove vrijednosti. Samo takvim pristupom možemo odgovoriti i na velike izazove vezano za iseljavanje naših sugrađana za koje se nadam da će biti manje kad na području našeg grada bude dovoljno radnih mjesta i kad ta radna mjesta budu dostojno i plaćena. Vjerujem da ćemo zajedničkim radom to i uspjeti’, kaže gradonačelnica Pleternice.

Zaprešić: Brzo rješavaju papirologiju, sufinanciraju kredite i sudjelovanje na sajmovima

‘Grad Zaprešić kontinuirano bilježi pad nezaposlenosti i to me izrazito raduje. Moram reći da u prilog tome svakako ide blizina Zagreba, no temeljni je preduvjet dobro prostorno planiranje. U planovima Grada jasno su i kvalitetno određene poslovne zone koje omogućavaju razvoj novih investicija i proizvodnje, a to podrazumijeva i ulaganja u komunalnu infrastrukturu, zatim povoljnu cijenu zemljišta koliko god je to moguće te jasnu strategiju razvoja. Otvorenošću prema investitorima, brzim rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa i dobivanjem potrebnih dozvola stvaramo kvalitetne i povoljne preduvjete koji su razlog da netko dođe i ostane u našem gradu te razvija proizvodnju i stvara nova radna mjesta. Nadalje, u cilju unaprjeđenja malog i srednjeg poduzetništva, očuvanja poslovanja, zadržavanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta sufinanciramo i kamate na poduzetničke kredite. Vrijedi napomenuti i kako tradicionalno organiziramo Međunarodni sajam gospodarstva koji pruža priliku izlagačima da pokažu najbolje što imaju – svoje usluge i proizvode, sa željom da osvoje novi tržišni prostor i ostvare novu vrijednost, a sufinanciramo im i sudjelovanje na sajmovima van Zaprešića. Ukratko, nužno je da jedinica lokalne samouprave upotrijebi sve svoje raspoložive resurse kako bi pomogla poduzetnicima, jer je razvoj gospodarstva ključan za opći razvoj koji je naposljetku na korist svim građanima’, ističe gradonačelnik Zaprešića Željko Turk.

Petrinja: Tisuću kuna za svakog novozaposlenog, novčane potpore i sufinanciranje kamata na kredite

Od županija najveći rast zapošljavanja u Zagrebačkoj

Podaci za županije pokazuju, pak, kako najveći rast zaposlenosti u prošloj godini bilježi Zagrebačka županija koja je s rastom od 23,5 posto uvjerljivi rekorder i kada se gleda petogodišnje razdoblje. Nakon nje u posljednjih pet godina najveći rast broja zaposlenih bilježi Krapinsko-zagorska županija, te Brodsko-posavska, Međimurska i Zadarska županija. U prošloj godini, nakon Zagrebačke, najuspješnije su Osječko-baranjska, Virovitičko-podravska, Zadarska te Krapinsko-zagorska županija.

‘Danas je Zagrebačka županija vodeća gospodarska inovativna regija u kojoj su se smjestile tvrtke poput Rimac Automobila, Köning metala, IKEA-e, Designer Outleta Croatia, logističkih centri Kauflanda, Lagermaxa i RALU-a, Plive… stoga ne sumnjam da će naša županija nastaviti bilježiti pozitivne trendove kako u rastu zaposlenosti tako i prema nizu drugih gospodarskih pokazatelja’, kaže župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić i naglašava kako su upravo poduzetnici s područja Zagrebačke županije drugi u državi po povlačenju EU sredstava, a tome je velik doprinos dala i županijska Regionalna razvojna agencija.

Inače, Zagrebačka županija svake godine raspisuje natječaj za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima. Potpore se dodjeljuju za početak poslovanja poduzetnika te za povećanje konkurentnosti za proizvodne i neproizvodne djelatnosti. U tijeku je isplata 5,3 milijuna kuna za prvih 148 poduzetnika s bodovne liste. Međutim kako bi potpore dobili svi oni koju su se prijavili na natječaj, a koji ispunjavaju kriterij, Zagrebačka županija već je krenula s izradom rebalanasa Proračuna i očekuje se da će do kraja godine ova brojka porasti na ukupnu 8,6 milijuna kuna.