Uže predsjedništvo Udruge gradova održalo je 18. ožujka 2020. godine telekonferencijsku sjednicu u vezi prijedloga mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije COVID-19. 

Uže predsjedništvo Udruge gradova prihvatilo je prvi Prijedlog mjera za pomoć gospodarstvu zbog posljedica epidemije COVID-19. U skladu s mjerama koje je odredila Vlada Republike Hrvatske, aktualnim zakonskim okvirom i fiskalnim mogućnostima lokalnih jedinica Udruga gradova objavit će i dodatne mjere.

Udruga gradova daje sljedeću preporuku svojim članovima:

– U cilju osiguranja likvidnosti proračuna predlaže se umanjenje rashoda koji nisu nužni za redovno poslovanje, uključujući troškove manifestacija, dotacije ustanovama i neprofitnim organizacijama koje u ovom razdoblju neće provoditi aktivnosti ili će ih provoditi u ograničenom opsegu

– Obustaviti stvaranje novih rashoda na teret proračuna osim

  • mjera pomoći gospodarstvu i građanima pogođenim COVID-19 epidemijom
  • rashoda vezanih uz provedbu projekata financiranih iz bespovratnih sredstava i sredstava fondova EU
  • rashoda za aktivnosti i mjere čije bi odgađanje prouzročilo štete za imovinu, živote i zdravlje građana, odnosno štete po proračun

– Osloboditi poslovne subjekte od plaćanja poreza na korištenje javnih površinazakupa javnih površina te zakupa poslovnih prostora za razdoblje u kojem se ne obavlja djelatnost, djelomično ili u cijelosti, vodeći računa o likvidnosti proračuna
– Za vrijeme obustave rada vrtića osloboditi korisnike plaćanja sudjelovanja u ekonomskoj cijeni vrtića, odnosno, preuzeti te troškove na teret proračuna, vodeći računa o likvidnosti proračuna
– Osloboditi korisnike plaćanja produženog boravka i prehrane u osnovnim školama za vrijeme obustave rada osnovnih škola, odnosno, preuzeti troškove produženog boravka i prehrane na teret proračuna
– Beskamatno odgoditi naplatu potraživanja i javnih davanja koja se odnose na razdoblje trajanja epidemije COVID-19
– Beskamatno odgoditi naplatu komunalne naknade za ožujak 2020. godine, te osloboditi poslovne prostore plaćanja komunalne naknade u travnju i narednim mjesecima prema razvoju gospodarske situacije. Preduvjet za ovu mjeru je da se istim subjektima odobri odgoda ili oslobođenje od plaćanja naknade za uređenje voda.

VIše o zaključcima sa sjednice pročitajte na stranicama Udruge gradova. (Udruga gradova)