Kad smo prije četiri godine pokretali projekt gradonačelnik.hr-a mnogi su sumnjali u ideju i viziju kojom smo se vodili i u koju smo duboko vjerovali – da se pozitivnim pristupom i promoviranjem dobrih praksi može potaknuti pozitivna konkurencija među gradonačelnicima, a sve u cilju napretka i poboljšanja kvalitete života građana.

Uz to, cilj nam je bio i promijeniti percepciju lokalnih čelnika u javnosti i medijskom prostoru, te pokazati da se upravo na lokalnoj razini događa jako puno pozitivnih stvari i promjena koje bi mogle i trebale služiti kao primjer i poticaj za donošenje mjera na nacionalnoj razini. Iako je većina medijskog prostora i danas zagušena negativnim pričama i potenciranjem afera,  gradonačelnik.hr iz dana u dan donosi na desetke priča i primjera pozitivnog djelovanja, proaktivnosti, stručnosti i projekata kojima gradske uprave diljem zemlje pokušavaju napraviti što više i bolje za svoje gradove i građane.

Rezimirajući danas što smo sve napravili i gdje smo došli u razvoju našeg projekta sa velikim ponosom mogu konstatirati da smo uspjeli. Probudili smo lokalnu samoupravu i potaknuli pozitivnu konkurenciju i proaktivnost lokalnih čelnika, a kod građana probudili optimizam i pozitivne reakcije na pozitivne i konkretne priče koje donosimo.

Svojim smo pisanjem i temama koje smo nametnuli potaknuli niz pozitivnih mjera na lokalnoj razini koje su izravno utjecale na standard i život građana.

Tako je nakon našeg prvog istraživanja o naknadama za bebe čak 60 gradova donijelo odluku o povećanju naknada, a naša istraživanja o cijenama vrtića potaknula su mnoge da snize cijene i tako olakšaju život svojim građanima i obiteljima s malom djecom. Naša analitika i usporedni podaci služe mnogim gradovima kako bi vidjeli gdje i kako stoje i što trebaju napraviti da bi postali bolji, i zato ovim putem zahvaljujemo svim gradonačelnicima koji su prepoznali projekt, njegov potencijal i važnost, te se u njega uključili i time mu dali dodatnu snagu.

Velikim projektom izbora najboljeg grada kojega smo organizirali s Hanza mediom pokrenuli smo konstantno i prestižno natjecanje među gradovima, od kojega u konačnici najviše koristi imaju sami građani jer se varijable na kojima temeljimo izračune i indekse kojima dolazimo do pobjednika svode na mjere i ulaganja gradova u poboljšanje gospodarstva, obrazovanje, demografiju, kvalitetu života, te postignute rezultate.

Paralelno s gradonačelnik.hr-om, razvijamo i platformu župan.hr na kojoj donosimo pozitivne projekte i priče iz županija, a upravo pokrećemo i novi projekt sa Hanza mediom – izbor najboljeg županijskog EU projekta.

Imamo velike planove i ambicije na sve tri platforme i vjerujemo da ćemo u narednim godinama još snažnije potaknuti val pozitivnih promjena. Zato još jednom zahvaljujemo svim lokalnim čelnicima koji su nas prepoznali i koji poštuju naše temeljno načelo – promicanje pozitivnih primjera i praksi neovisno o političkoj opciji, te su se uključili i podržavaju naš projekt. Velika zahvala i našim čitateljima i pratiteljima koji prepoznaju i podržavaju našu misiju i viziju. Pozitivnim i konstruktivnim pristupom mijenjamo stvari nabolje!

Vanja Sertić, direktor projekta gradonačelnik.hr